Welkom bij In-zicht

Volgende lezing: De 13 Oerkrachten (deel 2) door Jan Pieter Schreur

Op woensdagavond 23 september 2017 komt Jan Pieter Schreur naar Joure om de vervolg lezing bij ons te geven met als titel: 'De 13 Oerkrachten'. Hij zal ons meenemen op een reis door de 13 Oerkrachten, de oorspronkelijke kleuren die het Universum bijeenhouden. Van oudsher behoren deze 13 oorspronkelijke kleuren vertegenwoordigd te worden op Aarde door de 13 Oerstammen waarvan de Friezen er één is. Een bijzonder gegeven die de nieuwsgierigheid prikkelt. Lees meer