Welkom bij In-zicht

Sleutels tot Eenheidsbewustzijn

Op woensdagavond 6 december geeft Oene Hofman in Joure een lezing met de titel: 'Sleutels tot Eenheidsbewustzijn'. Als bewustzijns- en zielscoach is hij zich steeds meer bewust van de essentie van de mens en haar grootsheid. Graag wil hij die avond een aantal sleutel elementen met ons op een rij zetten om te zien hoe we naar meer (eenheids)bewustzijn kunnen komen. Hoe meer mensen in dit besef innerlijk groeien hoe meer er een verdraagzamere 'samen-leving' ontstaat. Lees meer