Welkom bij In-zicht

Ontmoetingsavond 'Collectieve creatie in beweging'

Op woensdagavond 18 april organiseren wij een ontmoetingsavond 'Collectieve creatie in beweging'. Het doel van deze avond is om elkaar te vinden in het uitwisselen van vernieuwende ideeën en initiatieven op meerdere terreinen van onze samenleving. Vanuit de innerlijke kracht van elk mens en van onderop de samen-leving kunnen nu veranderingen in gang gaan zetten. Wees welkom. Lees meer