Welkom bij In-zicht

Over In-zicht

Over Stichting In-zicht en haar doelstelling
Sinds 1999, organiseert Stichting voor spirituele bewustwording In-zicht, activiteiten over thema’s rondom persoonlijke bewustwording. Daarbij staat het verwerven van inzicht op spiritueel gebied centraal. In de bijzondere tijd waarin we leven, zijn we met elkaar onderweg in een prachtig (spiritueel) proces. Het inzicht en de bijzondere kennis die we daarbij kunnen verwerven, is dan ook ‘in zicht’. Het inzicht is in zicht; vandaar de naam ‘In-zicht’.

                                                         - inzicht, is uitzicht naar binnen -

We willen de kansen en boodschappen van deze bijzondere tijd op een zo breed mogelijke wijze via onze activiteiten voor het voetlicht brengen. Het gaat ons daarbij in het bijzonder om het ontsluiten van de kennis van het hart. Zodat we kunnen leren kijken én zien met de ogen van ons hart. Om daarbij de rijkdom van onze eigen innerlijke wereld te mogen ontdekken en deze kennis verankeren en toepassen in ons leven.

                                         - het hart kent redenen die de rede niet kent (Pascal) -

Met als doel om alles wat er gebeurt in en om ons heen, te kunnen toetsen aan ons intuïtieve, innerlijk weten. Intuïtie is weten zonder dat je weet hoe je het weet. Intuïtie wijst het verstand waar het moet zoeken. Vanuit dit weten kan, met een vernieuwd hartsbewustzijn, gewerkt worden aan een nieuwe tijd voor mens, natuur en kosmos.

                                        - van mensen, voor mensen, om elkaar te inspireren -


Bestuurlijke wetenswaardigheden
Het bestuur van Stichting In-zicht bestaat uit Jenny van der Veen en Oene Hofman. Wij worden daarbij ondersteund door een aantal vrijwilligers, waar we heel dankbaar voor zijn. En die een belangrijke rol vervullen vooral tijdens de activiteiten. Graag stellen we ons en een aantal van onze vrijwilligers aan je voor:
 

Van links naar rechts: Ieke, Marloes, Irma, John, Jenny en Oene

 Inzicht

 

Kijk onder Contact voor meer informatie over het bestuur, bereikbaarheid en de locatie.

Verder zijn er op onze website nog een aantal onderdelen waar je misschien een kijkje wilt nemen. Onder Nieuws vindt je korte berichten waarvan we denken dat die voor mensen in de regio van belang zijn. En hoewel we al sinds het begin van vorig seizoen geen verslagen meer maken van onze lezingen, zijn de verslagen van een aantal voorgaande jaren wel terug te vinden onder Archief. Daar vind je ook een overzicht van de sprekers van het vorige seizoen en foto’s van de ‘In-zicht Ont-moet’ dagen. De gedichten die worden voorgelezen op de lezingen avonden, alsmede de inspiratieve items uit onze Nieuwsbrieven, kun je vinden onder Inspiratie. Kijk tenslotte voor meer wetenswaardigheden over onze activiteiten en onze sprekers op onze Facebook pagina.
 


Op de golfslag der verandering het onveranderlijke zoeken,
de ene, kostbare parel opduiken uit de zee van het onbewuste,
dat is de mogelijkheid die ons speciaal in deze tijd wordt geboden.
 (Marcel Messing)

.