Oene achtergrond neutraal

De kracht van kwetsbaarheid – op weg naar hartgedragen bewustzijn

Onze samenleving is doortrokken van allerlei ideeën en vooroordelen over wat sterk is en wat zwak. Zo mag een man niet huilen. Stoere taal gebruiken en stoer overkomen wordt al snel als krachtig en mannelijk gezien. Daarentegen wordt een krachtige, zelfbewuste vrouw vaak al snel als ‘bitchy’ weggezet.

Maar is het niet tijd, juist nu, dat we dit eens gaan herzien? ‘Ontkrachten’ misschien zelfs!

Wat zal meer verbindend werken in communicatie; stoerheid of zachtheid?

Mijn ervaring in de afgelopen jaren is dat als je je kwetsbaar durft op te stellen, je anderen uitnodigt dit ook te doen. Je krijgt prachtige gesprekken en sfeer omdat iedereen (deels) een scherm of masker laat zakken. We zien dan meer de échte mens, voorbij de standaard ego-denkpatronen. En de echte mens wordt dan ‘openhartiger’. Dan gebeurt er wat! Dan komt er een opening naar de diepere lagen van ons bestaan en bewustzijn. En dat wordt tijd! Tijd voor een hartgedragen bewustzijn.

In deze lezing worden de ervaringen en de gevolgen van oprecht gebruik van kwetsbaarheid voor deze tijd uiteengezet. Meer dan ooit is er aandacht en verbinding nodig voor jezelf én elkaar. Die verbinding is nodig zodat we bruggen kunnen slaan op veel terreinen van ons (inter)menselijke bestaan. Maar vooral ook hoe we ín onszelf een brug kunnen slaan naar een hart-bewust leven. Deze hartsbewuste houding zal ons in contact brengen met het goddelijke deel van ons wezen. Zodat we eindelijk bevrijd kunnen worden van het juk van de 3D-wereld dat ons wezen al zo lang gevangen houdt!

We zullen deze avond een reis maken langs de geboorte van de ziel, de geschiedenis van de mensheid, en hoe er toen een grote onbalans in ons leven en persoonlijkheid is geslopen. Wat daarvan de gevolgen waren. En wat we ervoor kunnen doen om dit weer in balans te brengen. Balans in zowel het vrouwelijke als in het mannelijke aspect van elk mens.
Deze reis zal uitmonden in het inzicht dat kwetsbaarheid een prachtige sleutel is om tot een hartgedragen bewustzijn te komen. Het belooft een zeer ‘open hartige’ lezing te worden!

In de lezing zullen ingaan op de volgende vragen:

– Waarom moeten we nu van stoer en stevig, ineens kwetsbaar worden?
– Waarom zijn we eigenlijk vaak bang om kwetsbaar te zijn?
– Wat hebben we bij kwetsbaar zijn te verliezen?
– Waarom is zachtheid en kwetsbaarheid een kracht?
– Wat is die kracht dan en hoe en waarvoor kan ik die gebruiken?
– Hoe kom je tot een houding van kwetsbaarheid?
– Waarom hoor ik nu pas dat kwetsbaarheid een weg is naar bevrijding?

Het belang van kwetsbaar durven zijn is dus groot!
Ik ‘ont-moet’ je graag die avond in alle kwetsbaarheid, openheid en zachtheid!
Want ook zachtheid is een kracht!

 

Oene Hofman is bewustzijnscoach, transitie begeleider, verbinder en inspirator. Hij is een inspirerend spreker over bewustwording en Innerlijk Leiderschap. Door te spreken vanuit zijn hart(sbewustzijn) ontstaat er een unieke sfeer en eigenheid waardoor je de woorden voelt binnenkomen en in je resoneren.
Diverse persoonlijke ervaringen hebben hem een dieper inzicht gegeven over de ware schoonheid van de mens en haar relatie met elkaar en de kosmos.

Hij woont in Dokkum (Frl) en is getrouwd met zijn levensmaatje Jenny van der Veen.
Is opa van drie prachtige kleinzoons, die tevens zijn hart(sbewustzijn) verder hebben geopend alleen al door hun aanwezigheid en wie ze zijn.

Hij heeft een Praktijk voor Innerlijk Leiderschap (www.praktijkvoorinnerlijkleiderschap.nl)
Tevens beheren ze de website  www.spiritueelfriesland.nl . Dit is een particulier initiatief om mensen die met gezondheid en bewustwording bezig zijn, en anderen die dit nodig hebben, met elkaar te verbinden.
Oene is ook voorzitter van Stichting In-zicht te Joure, waarbij het verwerven van inzicht op het gebied van gezondheid en bewustzijn centraal staat. (www.in-zicht.nl )


Reserveren

Reserveren via onze website stellen we zeer op prijs, maar hoeft niet.
Betaling gaat via iDEAL.
Je krijgt meteen een e-ticket en een factuur per mail toegestuurd.

Vragen via post@in-zicht.nl

Datum

11 mrt 2020
Verlopen!

Tijd

19:30 - 22:00

Deelname

€ 12

Locatie

Party Zalencentrum 't Haske - Joure
Vegelinsweg 20, 8501 BA Joure
Categorie
Shopping Basket