foto maarten oversier 2 small

De Tranen van onze Voorouders – vernieuwde versie

Door Maarten Oversier

Hoewel Maarten al eerder met dit boeiende onderwerp bij ons is geweest, hebben we toch gemeend om hem nog een keer zijn verhaal te laten vertellen. Door de publiciteit rondom het onderwerp ‘voorouder heling’, zijn nieuwe invalshoeken en verhalen bekend geworden. Hierdoor ontstond een vernieuwde versie, of verdieping zoals je wilt, van dit bijzondere onderwerp.

 

Bijna een jaar geleden rolden de eerste exemplaren van zijn eerste boek Bestaansrecht over de toonbank. Al rap volgden de tweede, derde- en inmiddels ook vierde druk.
Een boek met impact, zo is inmiddels wel bewezen.

Wekelijks ontvangt Maarten ontroerende post van lezers die geraakt zijn door de beschreven verhalen. De herkenning die zij ervaren in de vele gelegde verbanden bevestigen het diepe vermoeden dat het niet alleen cliënten van Maarten waren bij wie het onderwerp in hun binnenwereld zó leeft. Een stiekem gehoopte wens van Maarten is daarmee in vervulling gegaan. Wanneer Great Spirit ‘zaadjes plant’, is daar geen kruid tegen gewassen!

Maarten over deze avond:
‘Ongeveer 25 jaren praktijkvoering als therapeut met ruim 15.000 sessies, brachten vele inzichten met zich mee. Eén van de belangrijkste is dat onze voorouders nog steeds van grote invloed zijn op onze huidige levens. Tegelijk weten we gemiddeld maar weinig van wat hen werkelijk ooit beroerde. We bekommeren ons er nauwelijks om of blijven soms zelfs in oude veroordelingen en conflicten steken, zoals die in veel families bestonden. Dit terwijl we de ontstaansgeschiedenis ervan eigenlijk niet kennen, laat staan begrijpen. Veel van de meest bepalende gebeurtenissen die zij meemaakten, waarbij de oorlog en kerk bijvoorbeeld grote rollen speelden, bleven onbesproken. Denk aan de vele tewerkgestelde grootvaders, de alleen achterblijvende oma’s, de NSB leden, de watersnoodramp, de dreigende repercussies indien men zich niet confirmeerde aan kerkelijk opgestelde eisen en normen, het verlies van kinderen, de hongerwinter, erfenisperikelen, en noem maar op. Verhalen met groot achterstallig onderhoud in de familiestamboom.’

‘Ze passeren wekelijks de revue in mijn praktijk. ‘Daar praten we niet over’ was de toen geldende strategie om niet meer te hoeven/willen voelen. Tegelijk veroorzaakten deze ontkenningen en overlevingsstrategieën veel krampachtigheid, gedragsstoornissen en grensoverschrijdend gedrag in familiesystemen. Uitingsvormen van oud zeer die vervolgens weer huis hielden in de volgende generaties.’

‘Het effect om hier meer in te duiken is tegelijkertijd enorm, zo blijkt uit mijn praktijkvoering. Mensen ervaren diepe veranderingsprocessen nadat zij tijdens sessies of gefocuste gesprekken hierop gericht, op een andere manier hun (voor)ouders leren kennen. De resultaten zijn ronduit opzienbarend. Het is een behoorlijk onontgonnen werkgebied vol met helingskansen die goud waard zijn.’

Tijdens deze lezing gaat Maarten dieper in op de manifestatievormen van deze ‘tranen van onze voorouders’. Hij noemt ze wel eens ‘graftranen’. Op maat, in een klimaat van veiligheid, respect en humor openen we ons wat meer voor deze connecties. Aan de hand van praktijkverhalen, die ongetwijfeld herkenning geven. Veel mensen verlaten deze avonden met aha-belevenissen!


Over Maarten Oversier (1962)
Maarten werkt inmiddels ruim 25 jaar als regressie-reïncarnatietherapeut. Hij heeft diverse leraren gehad, waaronder stamoudsten, medicijnmannen- en vrouwen en ‘Elders’ uit de Noord Amerikaanse en Canadese Indiaanse bevolking. Zij hebben hem vooral geleerd over het belang van het werken met de voorouders, en het uitdragen van deze kennis in de huidige tijd van immense veranderingen.

Maarten geeft al jaren lezingen, trainingen en workshops over deze onderwerpen in binnen- en buitenland. Ook geeft hij les aan diverse opleidingsinstituten in Nederland, Duitsland, Spanje en in de reservaten van de Iroquois-Indianen in Canada.

Hij is lid van de NVRT (Nederlandse Vereniging voor Reïncarnatie-therapeuten, www.reincarnatietherapie.nl) en is afgestudeerd aan de SRN (School voor Regressie/Reïncarnatie therapie). Zijn praktijk bestaat sinds 1996.
Voor meer informatie: www.maartenoversier.com

 

Reserveren
Reserveren noodzakelijk (zie hieronder)

Betaling gaat via iDEAL.
Je krijgt meteen een e-ticket en een factuur per mail toegestuurd.

Vragen via post@in-zicht.nl

Uitverkocht!

Datum

07 dec 2022

Tijd

19:30 - 22:00

Deelname

€15,00

Locatie

Party Zalencentrum 't Haske - Joure
Vegelinsweg 20, 8501 BA Joure
Categorie
Lees meer & aanmelden
Shopping Basket