Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief januari 2024

Wie naar buiten kijkt, droomt. Wie naar binnen kijkt, wordt zich bewust en ontwaakt.(Carl Gustav Jung)

 

Lieve mensen,Een nieuw jaar ligt voor ons. Van verschillende kanten horen we dat het komende jaar, en ook 2025, wel eens cruciale jaren zouden kunnen zijn, waarin een omslag zal plaats vinden van oud naar nieuw. Of wordt er in ieder geval een stevige start gemaakt daarvoor. Van oude onbezielde structuren naar bezielde menswaardige structuren waar handelen vanuit het hart voorop staat.

Laten we er nu eens vanuit gaan dat deze ‘voorspelling’ waar is. Wat hebben we dan nodig om die omslag voor ieder van ons te maken? Wat dan bij mij opkomt is allereerst inzicht, moed en doorzettingsvermogen. Om als het even tegenzit, en die kans is zeker aanwezig, om dan rustig te blijven en je blik op de horizon van een betere wereld te houden. Niet klakkeloos volgen van wat er geroepen wordt, maar met een gezond verstand voelen of het klopt of niet. En daarnaar handelen.

Om met een afgestemd gezond verstand in de wereld te staan en meer inzicht te verkrijgen, is een dieper bewustzijn nodig. ‘Je ziet het pas als je het door hebt’, sprak een voetballende filosoof eens heel treffend. Maar moet je daarvoor naar buiten kijken of juist naar binnen? Of naar beide maar dan wel in de juiste balans?Als In-zicht voelen we, en zien het als onze missie, dat we in deze omslag een belangrijke rol te vervullen hebben. Met als doel om ons met elkaar krachtiger te maken. Niet alleen door wat er tijdens de lezingen gedeeld wordt, maar ook dat we met veel gelijkgestemden zijn, met andere bezielde wezens, waar we mee in verbinding kunnen treden. Alleen al samen aanwezig zijn in de mooie energie van een lezing avond is al helend, inspirerend en versterkend!

Daarom hebben we heel bewust gekozen om een intens en veelzijdig programma te organiseren in het voorjaar. Het biedt naar onze mening diverse mogelijkheden om ons samen te verdiepen, en innerlijk nog meer bewust te worden van de dingen om ons heen. Tot op een dieper niveau dan we wellicht gewend zijn. Want dat hebben we meer nodig dan ooit om goed te leren ‘zien’.

Alleen al de onderwerpen van de komende twee maanden stralen al een grotere diepte en veelzijdigheid uit (zie beschrijvingen hieronder). Zo is een van de thema’s ‘vrijheid’. Hoe vrij zijn we werkelijk en wat kunnen we er aan doen om uiteindelijk weer een vrij mens te worden?Een ander thema is ‘hoop’! Over de kracht van ons zelfherstellend vermogen. Dat er goed gezinde buitenaardse beschavingen bestaan die ons willen bijstaan in het terugvinden van onze goddelijke vermogens zoals dat oorspronkelijk bedoeld was. Dat de mensheid de weg naar binnen leert inslaan en werkelijk tot ontwaken komt, is van groot belang voor de gehele kosmos (zo boven, zo beneden). Hoop is er omdat genoeg signalen zijn dat het licht de duisternis nu bezig is te verdrijven.

Een derde thema is dat we ‘hoofd en hart’ nog meer mogen samenbrengen, zodat ware spiritualiteit, bewustzijn en wetenschap weer één geheel kan worden zoals het ooit was (bedoeld) en nu weer mag terugkomen. Dat we onszelf nog meer kunnen leren zien als een kosmisch spiritueel wezen die een menselijke ervaring op doet. En die zich van alles bewust is, van conceptie tot geboorte, van het leven zelf, en zelfs van ‘de tijd’ na het sterven. Want jij en ik lieve mensen, zijn onsterfelijke wezens met goddelijke eigenschappen! Het wordt tijd dat we dit besef in vrijheid gaan leven! Dan wordt wat eerst nog hoop was, een mooie levende werkelijkheid. Dan zijn we volledig ontwaakt en krachtig. In de gehele kosmos wordt ademloos gewacht tot de mensheid dit stadium bereikt. Wij kunnen dit! Gun het jezelf! Wat heb je te verliezen!

Wat je nalaat te geven aan jezelf, laat je na te geven aan de ander. (Daniël Derweduwen)

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief september 2020

Als de kennis van het Zelf zich ontwikkelt,
verdwijnt de onwetendheid zoals de nacht wijkt
voor de opkomende zon.

(Bhagavad Gita: 5:16)

Lieve mensen,

Deze nieuwsbrief is voor mij (Oene) een mijlpaal. Precies 20 jaar lang heb ik voorwoorden mogen schrijven in nieuwsbrieven. Eerst voor Innerlijk Besef in Drenthe en later voor In-zicht in Friesland. Elke keer is er weer de uitdaging om te schrijven over een (actueel) thema of om een rode draad te kiezen die bij de komende lezingen horen. Altijd zoekend naar inspiratie in of buiten mijzelf, om mijzelf en anderen te mogen inspireren. Zoekend naar woorden die inzicht kunnen brengen of helend kunnen zijn. Luisteren of er zich intuïtief iets aandient om gedeeld te mogen worden. Het zijn vaak hele dankbare en leerzame momenten die mij veel inzichten hebben gebracht. Ik ben er innerlijk een rijker mens van geworden.

Maar nog nooit in die 20 jaar sta ik, staan wij, voor de geweldige uitdaging om nu in de praktijk te brengen wat we al heel lang gehoord, gelezen en geleerd hebben. Door talloze lezingen, workshops, cursussen, boeken en inzichten. Zowel met de kennis het hoofd als met het weten van het hart. In deze bizarre en tegelijk meest leerzame tijd staan we eigenlijk maar voor een échte keuze: kiezen voor de angst of voor de liefde?!

De keuze voor de angst is misschien wel het gemakkelijkst, want men doet er alles aan om ons daar te krijgen en te houden. Want nog nooit eerder in de moderne geschiedenis van de mensheid zijn we massaal zo blootgesteld aan een ongekend gedragsbeïnvloedingsexperiment als wat er nu gaande is. Het lijkt dus het gemakkelijkst om de brede weg te kiezen, de main stream. Waar de meeste mensen zich op bevinden om welke reden dan ook. Dit is de weg van de buitenkant, de uiterlijke wereld. Meestal geleid door onbewuste ego angst en bijbehorende denkpatronen.

Want als je je uitsluitend afstemt op wat van buiten naar je toekomt zul je er als vanzelf ingetrokken worden. Die ervaring heb je mogelijk al gevoeld. Om dan (vanuit angst) braaf te ondergaan wat ze je voorhouden aan regels en beperkingen, ook al voelt het niet altijd goed of juist!

Maar juist nu, lieve mensen, komt het er op aan om naar onze innerlijk stem te luisteren en te voelen wat de goede weg is om te gaan. Om alles wat we ooit geleerd hebben over de mystieke smalle weg, de weg die minder mensen nemen en die soms onlogisch lijkt. En dan toch er de moed voor hebben deze te gaan. Dan kies je voor de liefde. De krachtige eigen-liefde. Je medemens kan je dingen aandoen die nu plaatsvinden, maar vanuit het Scheppingsprincipe vanuit het Oneindig Bewustzijn ben je intens geliefd en eeuwig. En kan niets je scheiden van je eigen innerlijk goddelijke Kernkracht. Dat krachtige multidimensionale vermogen wat elk bezield mens bezit en sluimert achter de sluier in onze geest.

Zoek die plek achter de sluier en je zúlt daar de grotere geheimen van je eigen Zelf vinden. Daar kan je bewegen dwars door de dimensies heen. Daar liggen de geheimen van het Universum verborgen die zoveel groter en liefdevoller zijn dan we voor mogelijk houden. Daar beweegt het Al in jou en mij. Die Kracht verlangt ernaar dat jij bloeit en vrucht draagt vanuit dat weten. Dat is de weg naar binnen, de innerlijke weg, the road less travelled, de minst makkelijke weg! Hier leidt het innerlijk weten de mens op weg door het leven.

Laat je daarom niet verder uiterlijk afleiden en kies voor de liefde, aandacht, genegenheid, warmte, de knuffel en de Innerlijke weg. Dit zijn onze kernwaarden als bezield en bewust mens, die ze ons en onze kleinkinderen willen afnemen (intentie van de spoedwet). Dit mag niet gebeuren! We mogen op geen enkel terrein ‘gemuilkorfd’ worden. Als we leven volgens de schoonheid van het innerlijke weten, kun je door een (mens onwaardige) wet nooit echt worden ingeperkt!

Want als de kennis van je eigen Zelf zich innerlijk ontwikkelt, verdwijnt de onwetendheid van de mens, zoals de nacht wijkt voor de opkomende zon. Kies daarom voor de liefde, kies voor Jou!