Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief januari 2021

Wat het huidige moment ook inhoudt,
accepteer het alsof je het gekozen hebt.
(Eckhart Tolle) 


Lieve mensen,

Een van de moeilijkste dingen in dit leven vind ik leven in het nu. Ik weet met de kennis van het verstand al heel lang dat leven in het nu-moment belangrijk is, maar het lukt me nog niet om vaak, of nog liever altijd, in het nu te leven. Omdat ik voel dat het belangrijk is om dit wel te kunnen, ga ik er nu over schrijven en proberen het op een rij te zetten. Zodat ik het beter kan begrijpen en er naar handelen. 🙂  

Mijn denken vliegt vaak voortdurend alle kanten op, naar vroeger en gisteren, naar straks en morgen. Nu is dat op zich niet zo erg. Als het maar ‘iets overdenken is’ in plaats van ergens in te blijven hangen. Als je (nog) steeds last hebt van ‘iets’ uit het verleden (en dat hebben we allemaal wel, schat ik) dan bepaalt dat vaak, bewust of onbewust, je gedachtegang. Hetzelfde kun je zeggen voor ‘iets’ in de toekomst waar je vaak tegenop ziet.

Ik ‘weet’ dat ik met mijn verstand zoveel mogelijk verleden en toekomst los moet laten. Zeker als daar gedachtepatronen bijkomen die mijn innerlijke groei in de weg staan.
Of moet ik zeggen ‘om er minder aandacht aan te schenken’, waardoor het vanzelf wat wordt losgeweekt. Het verliest dan zijn kleefkracht.

Verleden, heden en toekomst zijn tijd gerelateerde begrippen die in mijn verstandelijk denken een rol spelen. Tijd is ook iets wat typisch bij de 3de dimensie hoort. Ik weet (innerlijk) dat het verschijnsel tijd in een hogere dimensies niet meer bestaat. Ik lijk dus in 3D met het begrip tijd gevangen gezet te zijn.

Het nu-moment echter staat buíten de tijd. De klok tikt onverstoorbaar verder, maar het nu- moment blijft! Hoe meer ik me concentreer op de tijd, op verleden en toekomst, of op ‘tijd is geld’ e.d., hoe meer ik daarin blijf hangen. Intussen gaan er vele nu-momenten voorbij waarin ik íets had kunnen doen. Het nu-moment is misschien wel het kostbaarste wat er is. Waarom is het zo kostbaar? Omdat ik begin te zien dat mijn hele leven zich ontvouwt in het ene nu-moment. Als morgen nu is geworden, kan ik daarin handelen, veranderen, scheppen. Het kan gewoon niet op een eerder of ander moment!

Met andere woorden, verleden en toekomst zijn slechts illusionaire gedachtepatronen waarin ik niets kan veranderen. Niets kan doen! Het is al geweest of het moet nog komen. Ik kan gisteren niet veranderen, en in morgen kan ik nog niets doen. Ik kan alleen leven in dit unieke en enige (heilige) moment. Er is niets anders!
Jazeker, ik kan van mijn leven leren als ik terugkijk, en ik kan me voorbereiden op wat komt. Maar ook deze beide activiteiten kunnen ook alleen vanuit het nu-moment gedaan worden.
Er is geen ander moment dat er echt toe doet dan NU in deze ene seconde.
Dit geldt overigens ook voor onze ziel. Ook haar eeuwig zijn speelt zich af in het NU!

Aan het begin van een nieuw en zeer belangrijk transformatiejaar voor ons allen, wordt het tijd om nu, in het NU, al mijn weten om te zetten in daden!
Als autonoom wezen die niet afhankelijk is wat andere mensen van hem denken.
Die zich niet meer gevangen laat zetten in massapsychologische spelletjes van angst en dictatuur. In het huidige moment die mij door het leven wordt aangereikt kan en zál ik handelen. Ik zal wel moeten, er is niets anders!

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief december 2020

Het hart doet moeiteloos, in enkele tellen,
waar het hoofd soms jaren voor nodig heeft.
(Thomas Carlyle)Lieve mensen,

Een van de dingen die ons kunnen helpen om onze zijnstrilling te verhogen en innerlijke rust te vinden in deze tijd, is om meer vanuit ons hart te gaan leven. Om vanuit het hart te kunnen leven is het van belang om de taal van het hart meer te leren begrijpen en (ook innerlijk) te spreken. Wat is dan precies de taal van het hart? Voor mij zijn enkele sleutelwoorden in deze gevoelstaal: mildheid, zachtheid, compassie, vergeving, dankbaarheid en liefde.

We kennen die begrippen allemaal heel goed. Waarom kost het ons dan nog zoveel moeite om het in praktijk te brengen? Waarschijnlijk weet je het antwoord inmiddels zelf ook wel. Er zit mogelijk wat restanten van ego(pijnen), angst en ongeloof tussen het weten en het doen. Verstand zit in het hoofd en intuïtie in het hart. Ons bewustzijn kan beide facetten van ons mens-zijn combineren. Verwarring ontstaat als je verstand niet wil horen wat je hart zegt. Maar jij, jij bént de kapitein op je eigen levensschip! Jij bepaalt toch wat je wilt denken en doen?! Niemand anders!
Neem daarom een besluit om vanaf nu vanuit je hart te gaan leven. En neem dat besluit met geheel je hart en ziel, zodat je het kan voelen als een emotie in je lijf. Dan krijgen de standaard denkpatronen van het verstand algauw minder ruimte.

Uit eigen ervaring weet ik dat het enorm helpt als je bewust een besluit neemt waar je helemaal achter staat. Dan komt er alertheid in hoofd en hart, en komt er energie vrij om het te doen. Een positief gevolg is dat je ook meer te weten kan komen over de blauwdruk van je leven. Waarom je hier bent. Want je hebt iets te doen in deze tijd! Daarom is het zo belangrijk om de taal van het hart je meer eigen te maken.

Onze blauwdruk kan eenvoudigweg niet alleen met het verstand ontdekt en begrepen worden. Daarvoor moeten we de diepere lagen in onszelf ontsluiten. Dat kan naar mijn gevoel alleen maar via de intuïtieve weg van het hart. ‘Want een liefhebbend hart is de meest waarachtige wijsheid’, schreef Charles Dickens ooit.
Probeer het maar eens uit. Leef maar wat meer vanuit je hart en voel wat het doet in je dagelijks leven. Gooit je hart maar eens ‘over die muur waar je nog niet over kon gaan’ en de rest zal volgen overeenkomstig je blauwdruk.

Als onze gedachten dan milder worden zullen ook onze gevoelens milder worden. Onze gedachten en gevoelens maken deel uit van onze fijnstoffelijke wereld. Vandaaruit kunnen we de grofstoffelijke wereld gaan veranderen. Hou in mildheid vanbinnen uit, het oog op de liefdevolle wereld die je straks na de chaos wilt zien. Immers vanuit de fijnstoffelijke werelden worden de grofstoffelijke werelden gemanifesteerd. Dwars door de chaos heen zal dit dan ontstaan. Het kan de huidige pittige tijd mogelijk ook lichter maken of verkorten. Sámen kunnen we dit. Zalig zijn de zachtmoedigen want zij zullen de nieuwe Aarde beërven!

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief november 2020

Mensen die slechts vanuit hun hoofd kennis opdoen,
maar geen voelend hart hebben,
hebben de wereld gemaakt zoals die nu is.
Wat we in deze tijd nodig hebben,
zijn mensen die weten vanuit hun hart.
(Christina von Dreien)

 

In de beide vorige nieuwsbrieven ging het over de keuze tussen angst en liefde en over het belang van het verhogen van je zijnstrilling. Je hebt waarschijnlijk wel innerlijk gevoeld dat dit voor jou en voor ons allemaal van groot belang is in deze tijd. We zijn allemaal bewust naar de aarde gekomen om dit proces tussen goed en kwaad, zin en onzin mede vorm te geven.

Nooit eerder in de moderne geschiedenis van Moeder Aarde en de mensheid zijn we op een moment aangekomen dat we ons samen zo mogen verhogen in bewustzijn en trilling, dat we terug mogen gaan naar onze 5D thuis wereld.
Volgens het nieuwe weten is er nog nooit in de geschiedenis van het Universum een levenssoort geweest die met haar verhoogd bewustzijn gaat ascenderen naar een hoger plan en dimensie, en het lichaam meegaat. Wij staan als mensheid nu op de grens om dit mee te laten gebeuren. Moeder Aarde is al (deels) verankerd in 5D en door haar hogere trilling worden we er deels in meegenomen. De rest moeten wij doen!

Uit geheel het Universum wordt met spanning meegekeken hoe de mensheid deze dappere sprong gaat maken. Omdat alles met alles verbonden is, heeft onze bewustzijnssprong ook grote gevolgen elders in de universele schepping. In het komende webinar kom ik daar graag op terug.

Dit is allemaal vanuit het oude 3D denken wat lastig te bevatten. Het is daarom wijs om een ander deel van ons meer te laten spreken; ons 5D hart(sbewustzijn).
Want jij, lieve lezer, weet inmiddels heel goed dat als je je hart laat spreken je een veel grotere en mooiere uitkomst krijgt. De antwoorden worden je ingefluisterd door je Hoger Zelf via je hart en hebben een veel grotere wijsheid dan ons hoofd en ego ons ooit kunnen geven. Je Hoger Zelf is dat zielendeel van ons wat niet is mee-geïncarneerd naar de 3D en daardoor verbonden is met een hogere dimensies en weten. Op dat niveau worden ook mensen en situaties fijnstoffelijke afgestemd voor ‘toevallige ontmoetingen’ en wonderen die er in je leven kunnen gebeuren. Het is tijd voor nog meer synchroniciteit in ons leven!

De oude wijsheid dat ‘het hart zijn redenen heeft die de rede niet kent’ kan ons hierbij bemoedigen. Neem een besluit om op te staan in jezelf en moedig de intuïtieve influistering van je hart te volgen. Wat we in deze tijd nodig hebben, zijn mensen die weten vanuit hun hart!

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief oktober 2020


Gisteren was ik slim en wilde ik de wereld veranderen.
Vandaag ben ik wijs en verander ik mijzelf.
(Rumi)
 
Lieve mensen,

In de vorige nieuwsbrief ging het vooral over de keuze tussen angst en liefde als misschien wel de belangrijkste fundamentele keuze die we in deze leerzame tijd mogen maken. Als we voor de liefde gekozen hebben, dan is het van belang om op een positieve wijze dit pad te gaan. Daarom wil ik hier graag ingaan op een remedie voor onze gezondheid en levenskracht die op alle niveaus werkt en weerstand verhogend is. Je kunt het alleen niet kopen in apotheek of drogisterij. Je kunt er ook geen verwijzing van de huisarts voor krijgen. En er is ook geen opleiding voor. Het gaat om de remedie: ‘je eigen zijnstrilling verhogen’.

Elk mens heeft een unieke eigen frequentie of trilling. Deze trilling wordt vooral bepaald door onze eigen ervaringen en innerlijke overtuigingen. Als die ervaringen ons ‘klein houden’ en dus lager in trilling zijn, mogen we die onder ogen zien en gaan transformeren. Als we daarin een stapje maken wordt het al iets positiever. Hoe positiever en liefdevoller we in het leven staan, hoe hoger onze trilling. En elke warme gedachte en oprechte glimlach helpt daarbij.

Een van de moeilijkste stappen om je trilling te verhogen lijkt het aspect zelfacceptatie en/of zelfliefde te zijn. Onze ervaringen en indoctrinaties van ons opgedrongen systemen op aarde maken dit tot een lastige opgave. Toch ligt hier een geweldige mogelijkheid om een (grote) stap vooruit te zetten in trilling. Elke positieve stap vooruit in trilling zal je voelbaar goed doen. Het zal ook het collectieve veld van de mensheid voeden zodat het voor anderen gemakkelijker wordt om die stap ook te zetten. Dit versnelt het positieve proces op aarde.

Tenslotte zal dit toenemende bewustzijnsveld van de mens(heid) de oude en verstikkende structuren doen afbreken. Het duister, en de kleine hoeveelheid mensen die het duister dienen en denken ons te kunnen domineren, kunnen niet met deze hoge frequenties omgaan.

Je kunt dus prachtig bijdragen aan de omwenteling in de wereld. Het is voor mij een hartszekerheid dat er dan een moment komt, en dat hoeft niet ver weg te zijn in de tijd, dat we kunnen terugkeren naar de vijfde dimensie (dichtheid). Onze oorspronkelijke wereld waar we als schitterende goddelijke wezens vandaan komen en we onbewust ‘thuis’ noemen. In ons ligt dat allemaal besloten. In elk bezield wezen. We zijn lichtwezens die een menselijke ervaring op doen. We mogen ons dit allemaal nu herinneren, erkennen, activeren én ernaar handelen.

Dus verhoog je trilling, wees meer lichtheid, en je zult je beter voelen over jezelf zo is mijn ervaring. En je helpt bovendien aan het oplossen van de huidige crisis die door mensen met een lagere trilling zijn opgezet en bedacht. Jij en ik kunnen hierbij het verschil maken! Dit is wat we kúnnen doen. Dit is onze kans om een positieve verandering in gang te zetten. Wees wijs en verander je zelf. Doe je mee aan deze omwenteling waarbij de duisternis in en buiten ons uiteen zal vallen in licht? Samen kunnen wij dat!


Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief september 2020

Als de kennis van het Zelf zich ontwikkelt,
verdwijnt de onwetendheid zoals de nacht wijkt
voor de opkomende zon.

(Bhagavad Gita: 5:16)

Lieve mensen,

Deze nieuwsbrief is voor mij (Oene) een mijlpaal. Precies 20 jaar lang heb ik voorwoorden mogen schrijven in nieuwsbrieven. Eerst voor Innerlijk Besef in Drenthe en later voor In-zicht in Friesland. Elke keer is er weer de uitdaging om te schrijven over een (actueel) thema of om een rode draad te kiezen die bij de komende lezingen horen. Altijd zoekend naar inspiratie in of buiten mijzelf, om mijzelf en anderen te mogen inspireren. Zoekend naar woorden die inzicht kunnen brengen of helend kunnen zijn. Luisteren of er zich intuïtief iets aandient om gedeeld te mogen worden. Het zijn vaak hele dankbare en leerzame momenten die mij veel inzichten hebben gebracht. Ik ben er innerlijk een rijker mens van geworden.

Maar nog nooit in die 20 jaar sta ik, staan wij, voor de geweldige uitdaging om nu in de praktijk te brengen wat we al heel lang gehoord, gelezen en geleerd hebben. Door talloze lezingen, workshops, cursussen, boeken en inzichten. Zowel met de kennis het hoofd als met het weten van het hart. In deze bizarre en tegelijk meest leerzame tijd staan we eigenlijk maar voor een échte keuze: kiezen voor de angst of voor de liefde?!

De keuze voor de angst is misschien wel het gemakkelijkst, want men doet er alles aan om ons daar te krijgen en te houden. Want nog nooit eerder in de moderne geschiedenis van de mensheid zijn we massaal zo blootgesteld aan een ongekend gedragsbeïnvloedingsexperiment als wat er nu gaande is. Het lijkt dus het gemakkelijkst om de brede weg te kiezen, de main stream. Waar de meeste mensen zich op bevinden om welke reden dan ook. Dit is de weg van de buitenkant, de uiterlijke wereld. Meestal geleid door onbewuste ego angst en bijbehorende denkpatronen.

Want als je je uitsluitend afstemt op wat van buiten naar je toekomt zul je er als vanzelf ingetrokken worden. Die ervaring heb je mogelijk al gevoeld. Om dan (vanuit angst) braaf te ondergaan wat ze je voorhouden aan regels en beperkingen, ook al voelt het niet altijd goed of juist!

Maar juist nu, lieve mensen, komt het er op aan om naar onze innerlijk stem te luisteren en te voelen wat de goede weg is om te gaan. Om alles wat we ooit geleerd hebben over de mystieke smalle weg, de weg die minder mensen nemen en die soms onlogisch lijkt. En dan toch er de moed voor hebben deze te gaan. Dan kies je voor de liefde. De krachtige eigen-liefde. Je medemens kan je dingen aandoen die nu plaatsvinden, maar vanuit het Scheppingsprincipe vanuit het Oneindig Bewustzijn ben je intens geliefd en eeuwig. En kan niets je scheiden van je eigen innerlijk goddelijke Kernkracht. Dat krachtige multidimensionale vermogen wat elk bezield mens bezit en sluimert achter de sluier in onze geest.

Zoek die plek achter de sluier en je zúlt daar de grotere geheimen van je eigen Zelf vinden. Daar kan je bewegen dwars door de dimensies heen. Daar liggen de geheimen van het Universum verborgen die zoveel groter en liefdevoller zijn dan we voor mogelijk houden. Daar beweegt het Al in jou en mij. Die Kracht verlangt ernaar dat jij bloeit en vrucht draagt vanuit dat weten. Dat is de weg naar binnen, de innerlijke weg, the road less travelled, de minst makkelijke weg! Hier leidt het innerlijk weten de mens op weg door het leven.

Laat je daarom niet verder uiterlijk afleiden en kies voor de liefde, aandacht, genegenheid, warmte, de knuffel en de Innerlijke weg. Dit zijn onze kernwaarden als bezield en bewust mens, die ze ons en onze kleinkinderen willen afnemen (intentie van de spoedwet). Dit mag niet gebeuren! We mogen op geen enkel terrein ‘gemuilkorfd’ worden. Als we leven volgens de schoonheid van het innerlijke weten, kun je door een (mens onwaardige) wet nooit echt worden ingeperkt!

Want als de kennis van je eigen Zelf zich innerlijk ontwikkelt, verdwijnt de onwetendheid van de mens, zoals de nacht wijkt voor de opkomende zon. Kies daarom voor de liefde, kies voor Jou!

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief juli 2020

Gebundelde takken kun je niet breken.
(Afrikaans gezegde)

Lieve mensen,

Midden in deze zomerse tijd en toch nóg een Nieuwsbrief? Ja, want het is en blijft een bijzondere tijd die vraagt om bijzondere inzichten, verbanden en acties. Een indringende tijd die zeker kan leiden tot snelle transformaties als we ons er voor open stellen. Er is zeker heel veel te leren in de wereld om ons heen en onze reactie daarop. Het lijkt wel een einde van een tijdperk waarbij wij zeer alert mogen zijn of onze fundamentele rechten niet worden verkwanseld. Of onze grondrechten ons niet worden afgenomen.

De nieuwe coronawet die de regering wil invoeren liegt er niet om. Het kan zelfs het parlement buitenspel zetten. Dat is dan het einde van de democratie! De rillingen gaan me over de rug als ik dit schrijf. Het wordt gelukkig nu uitgesteld, dus hebben we nog even om ons collectief te bezinnen.
Ik zou nog iets kunnen zeggen over deze minister die onze bewegingsvrijheid nog verder wil inkorten en in de wet wil vastleggen, die tegelijkertijd lijsttrekker wil worden van een partij die naastenliefde hoog in het vaandel zou moeten hebben, maar dat doe ik het maar niet. Het wordt dan wat teveel een blog i.p.v. een nieuwsbrief 😊

We mogen ons nu meer dan ooit verbinden met elkaar zoals ook meerdere groepen met goede intenties de ‘Omarm de Vrijheid’ demonstratie hebben georganiseerd van 21 juni a.s. Deze mag helaas niet doorgaan, maar duizenden voelen dat ze hier gehoor aan moesten geven om deze bizarre lockdown te stoppen. En gebundelde takken (groepen) kun je niet breken, luidt het Afrikaanse gezegde die zeer van toepassing is om deze tijd. Daarom willen we ook graag samenwerken met de initiatieven van Frank Ruesink (zie hieronder).

Het is treffend voor de bijzondere situatie waarin we zitten, dat een demonstratie die pleit voor opheffing van deze bizarre situatie, wordt verboden vanwege risico’s voor de gezondheid die juist door de organisatoren (ook wetenschappelijk) worden betwist! En daar gaat het nu juist om. Die besmettingsrisico’s worden door velen, ook steeds meer wetenschappers, als achterhaald bestempeld. Denk aan de grote demonstraties eerder met veel mensen dicht bijeen in de open lucht. In verschillende landen worden nu rechtszaken aangespannen tegen het beleid van hun regering. Dus we houden de moed erin. Het zal binnenkort worden doorzien en gestopt.

Want we zijn volgens de Maya-kalender deze week de periode van de Blauwe Storm ingegaan. Dat betekent dat de energie van de ‘Blauwe Storm’ de aandrijvende kracht is achter grote veranderingen. Alles wat ook maar enigszins los zit laat ook werkelijk los in deze tijd. Wat achterblijft mag verder groeien en ontvangt al het licht en de kracht om zich in vernieuwde vorm verder te ontwikkelen.

Terecht komt dan ook de vraag: ‘Hoe blijf je staan in het oog van de Storm?’. Een manier is om de onrust toe te laten en achterwege laten wat je gewend bent ermee te doen en er dus op een andere manier mee om te gaan. Je voorstellen hoe jij wilt dat de nieuwe wereld er uitziet is ook een manier van omgaan met de onrust. Kies een manier die in lijn is met jouw potentie en neem zo neutraal mogelijk waar wat er gebeurt!

Om zo zuiver mogelijk te kunnen waarnemen kan het behulpzaam zijn om ons zoveel mogelijk te ontdoen van belastende patronen. Een van de manieren om dit te doen is de voorouderlijke lijn te onderzoeken. Zodat je bijvoorbeeld, als je je dat niet bewust bent, niet meer reageert op die autoritaire vader, waardoor je van schrik alles doet wat er van je verlangd wordt door andere autoriteiten.

Komende zondag 21 juni is er volgens diverse astrologen een bijzondere uitlijning met het Galactisch Centrum. Dus een mooie dag voor ontspanning en bezinning.
Laten we onze aandacht blijvend richten op wat goed voelt en wat van waarde is voor jezelf en voor het grote goed voor ons allen. Heb het goed in deze stormachtige tijd! En voel maar wat jij kan bijdragen vanuit genegenheid, liefde en vertrouwen. Als dat onze intentie is bij de dingen die we doen en wat we zeggen en denken, dan zál de wereld ten goede veranderen!

 

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief mei 2020

Aandacht is het stuurwiel van jouw leven.
Verander de richting van je aandacht
en je verandert de richting van jouw leven.

(Greg Anderson)

 

Lieve mensen,

Toch nog even een nieuwsbrief om jullie te attenderen op een extra webinar met Maarten Oversier (zie hieronder). Het biedt ook de gelegenheid om nog even wat te delen.

Hoe voelt de situatie waarin we ons nu bevinden? Hoe is je gevoel voor rechtvaardigheid en vrijheid? Is het allemaal vrij rustig met een gevoel van acceptatie of is er een innerlijke drang naar meer ruimte? Naar meer openheid, eerlijkheid, vrijheid, elkaar weer oprecht ontmoeten zonder angst? Een drang om het anders te gaan doen straks als we weer mogen?

Hoe voelt je innerlijk vrijheid? Kun je je gevoelsmatig losmaken van alles om je heen?
Dit innerlijke loskomen van de externe berichtgeving, statistieken en verhalen is wellicht een van de grootste uitdagingen van deze transformatietijd. Dit is geen gemakkelijke taak om ‘even’ intern los te komen. Maar toch, in onze binnenwereld kunnen we rust vinden.
Een manier is om in stilte in dialoog te gaan met jezelf. Vraag jezelf wat werkelijk van waarde voor je is. Wat er werkelijk toe doet voor jou.
En natuurlijk naar buiten tussen de eerlijke bomen lopen. Hoe mooi is de natuur op dit moment wel niet! Het kan je gewoon raken!

Collectief zijn we bezig aan een grote update die onszelf en onze wereld enorm ten goede zal doen veranderen. Wat ons klein houdt is het aan het verliezen door ons gezamenlijk groeiend bewustzijn. Het net wat ons gevangen houdt (Matrix) is begonnen aan een soort van zelfvernietiging. Wat er gebeurt zijn nog wat heftige stuiptrekkingen om wanhopig grip te houden. Maar dat zal niet lukken! Jij en ik zijn te sterk en te bewust geworden.
Laten we onze aandacht blijvend richten op wat goed voelt en wat van waarde is voor jezelf en voor het grote goed voor ons allen. Heb het goed!

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief april 2020

Aandacht is het stuurwiel van jouw leven.
Verander de richting van je aandacht
en je verandert de richting van jouw leven.
(Greg Anderson) 

Lieve mensen,

Het is een bijzondere tijd waarin we leven! Met deze uitspraak ben ik wel eens eerder een nieuwsbrief begonnen. Maar nooit kon ik vermoeden dat het nog eens zo ‘bizar’ zou worden zoals het nu is.

Ook bij In-zicht ervaren we dit als een bijzondere tijd. Wij nemen waar wat er aan het gebeuren is en beleven en doorleven deze tijd. Wij vinden het belangrijk om met jullie te delen wat wij buiten ons zien gebeuren én wat er binnen ons mag en kan gebeuren. Beiden waarnemingen delen wij als In-zicht om samen met jullie deze tijd te beleven, om zo, samen, dichter bij onze eigen kern te komen. Daar waar onze eigen waarheid altijd is. Los van angst, los van externe invloeden. Daar zijn wij, daar is onze goddelijke kern, onze scheppingskracht. Die kracht die we nu mogen aanspreken om waar te nemen en te doorvoelen wat wij nu zien gebeuren, zowel in onszelf als daarbuiten.

Oene, Laura en Jenny hebben alle drie een blog geschreven waarin zij beschrijven hoe zij deze tijd ervaren. De blogs zijn alle drie heel verschillend van toon en onderwerp. En toch hebben ze prachtige overeenkomsten. Vooral op de manier waarop wij graag de toekomst mede vorm willen geven.  

Wij vinden het belangrijk om je in deze nieuwsbrief ook mee te nemen naar wat er buiten ons aan het gebeuren is, omdat waarnemen van wat er buiten is, een kans is om de weg naar binnen te bekrachtigen.

In onze beleving is Corona meer een ‘plandemie’ dan een pandemie. Het virus is een geplande aanleiding zo lijkt het, om bewust aan te sturen op een instorting van onze maatschappij. Om van ons angstige en makke schapen te maken. Waarbij men dan met oplossingen zal komen die ogenschijnlijk goed voor ons zijn, maar die ons nog verder afhankelijk zullen maken. Zou het kunnen dat we angstig moeten worden gemaakt om ons toenemend bewustzijn te ondermijnen?

Het waarom en door wie er mogelijk achter zitten is hier wat te veel om te beschrijven. Als je daar meer over wilt weten google zelf eens rustig rond en volg eens wat andere invalshoeken. Volg bijvoorbeeld wat links in de blog van Oene. Of kijk op een naar ons gevoel betrouwbare site als www.ellaster.nl

Feit is dat de trilling van bewustzijn steeds hoger werd in Nederland, maar deze nu door de krampsamenleving weer wat omlaag is gegaan. Willen we dit bewust laten gebeuren? Of willen we ons graag samen focussen op het verhogen van deze trilling?

Als we deze tijd (en dit proces) beleven, zouden we ons bewust de vraag kunnen stellen of we willen leven in angst of in vertrouwen en liefde. Angst (lage trilling) en liefde (hoge trilling) zijn qua emoties elkaars tegenpolen. Alle andere emoties zijn van deze twee afgeleid. Daarom is het van belang je af te vragen (denken/voelen) wat er juist nu in jou omgaat.

Wij kiezen er voor om niet te wachten op positieve berichten van ‘buiten af’, maar onszelf innerlijk te bekrachtigen door bewust te kiezen voor liefde, vertrouwen en ‘samen-leven’.
Waar kies jij voor?

Vertrouwen dat uit deze chaos en de bekende (tijdelijke) zure appel, we straks met elkaar een betere en menswaardiger samenleving gaan bouwen. Want deze tijdelijke chaos biedt heel veel kansen om de systeemfouten in onze samenleving te herstellen. Dat waar we al jaren op wachten. Om je ware kern te laten zien die onbaatzuchtig en vol liefde vanuit je innerlijke weten en Bron naar buiten komt, zodat we ons meer dan ooit weer kunnen verbinden met het Oorspronkelijke Veld van de mensheid.

Op verschillende niveaus worden er al oplossingen gezien, en wordt er achter de schermen hard gewerkt om deze mede vorm te geven. Daaraan willen en kunnen wij bijdragen.
Voel alvast maar wat jij in dit proces wilt bijdragen met al je talenten en mogelijkheden die je bezit. Maak je klaar voor de Nieuwe Tijd!

Wij wensen ons allemaal alle goeds toe met de inzichten en bewuste keuzes die we zullen maken. Geniet van een prachtige zomer en laat de natuur een voorbeeld zijn voor hoe alles weer opnieuw kan opbloeien. Draai innerlijk aan je stuurwiel en richt je aandacht bewust op wat voor jou goed en echt voelt! Want jíj bent de baas over je denken, je voelen en je lichaam, en niemand anders!

Nota bene: Als altijd is het belangrijk om aan eigen waarheidsvinding te doen. Neem niets klakkeloos aan (moeten we in het algemeen niet doen), maar ga al denkend voelen of het waar kán zijn. Praat er open over met elkaar en ga zelf ook op onderzoek uit. Bekijk rustig de informatie achter de links en op onze blogs die een ander beeld zullen geven dan de informatie die je elke dag officieel te horen krijgt. Doe aan eigen waarheidsvinding! Vertrouw en geloof in de Bron van jeZelf!

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief maart 2020

Het proces van verlichting gaat er niet om
dat je wordt wie je werkelijk bent,
maar dat je ‘ont-wordt’ dat je nooit was.

(Jed McKenna)

Lieve mensen,

Wat weten we eigenlijk van ons eigen wezen? Of van het wezen van een paard of een zwerm spreeuwen? Of het wezen van water?
Als mensheid denken we in het algemeen behoorlijk slim te zijn en spelen we bijvoorbeeld met DNA en kernenergie. Maar naar mijn gevoel kunnen we kosmisch gezien net lezen en schrijven. Als mensheid zouden we best wat minder arrogant mogen zijn over onze kennis. Of anders gezegd; ons bewust te zijn over het niveau van onze onwetendheid. Want het is ‘veel slimmer’ dat we (opnieuw) beseffen wat de oude Griekse wijsgeer Socrates al wist:
‘weet dat je niets weet’.

Want wat weten we nu over het verschil tussen je persoonlijkheid van alle dag en je werkelijke wezen? Kun je je gedrag en eigenschappen zien als een gevolg van het vereenzelvigen met de ‘ik-persoonlijkheid’ of met de blauwdruk van je zielenwezen? Omdat ons dit niet wordt voorgeleefd of geleerd, is er een grote onbalans ontstaan bij de mens en mensheid. Het ego gebaseerde denken (overwegend mannelijk van aard) geeft weinig ruimte aan de hart gedragen gevoelswereld en innerlijk weten (overwegend vrouwelijk van aard).

Gelukkig is dit bij veel mensen nu aan het veranderen omdat we bewust worden van zowel onze mannelijke als onze vrouwelijke kant. Maar dat wil nog niet zeggen dat de grote onbalans (schaduwzijde) zomaar is rechtgetrokken. Ik ben er van overtuigd dat we met bijvoorbeeld ‘de kracht van kwetsbaarheid’ deze onbalans weer kunnen herstellen. Wat ons meer naar ons hartgedragen bewustzijn zal brengen. De vaak overheersende mannelijke energie kan dan omgebogen worden naar een meer uitgebalanceerde houding. Kunnen we eindelijk ‘ontworden’ wat we ‘in wezen’ nooit waren. Dan mag eindelijk ons ware zielenwezen naar voren komen die de verbinding met de Bron nooit is kwijtgeraakt. Wat zich dan zal ontvouwen in ons is een kennis en een weten die ons voorstellingsvermogen verre te buiten gaat. We zullen één worden met het wezen van Moeder Aarde, en met het wezen van water. Met bijvoorbeeld het wezen van plant en dier. Met het wezen van onze zielenfamilie. En met het wezen van de Al-Bron die ons uit pure liefde nooit heeft los gelaten. Nooit kán loslaten, want dat ligt niet in het Wezen van de Al-Bron!

 

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief februari 2020

Het is best leuk om het onmogelijke te doen.
(Walt Disney)
 

Lieve mensen,

Heb je ook regelmatig het gevoel dat wat we op school geleerd hebben niet meer de waarheid is? Dat het moet worden aangepast aan de nieuwe informatie die we steeds meer tot ons krijgen. Informatie die komt uit diverse bronnen van hoofd en hart. En dat het vaak precies andersom is dat eerder is gesteld. Om dit wat duidelijker te maken heb ik hier enkele recente voorbeelden:

– Er kunnen geen piramides in Europa zijn, want daar leefden geen Farao’s!
– De mens sterft en gaat dood en daar eindigt het.
– We zijn klein en nietig en hebben hulp van profeten en avatars nodig om ‘gered’ te worden.
– Bij de bank is je geld veilig en die bank is er voor jou. Dat zit wel goed want Nederlandse Centrale Bank en de ECB in Frankfurt houden er immers toezicht op.
– Het RIVM beveelt vaccins aan voor onze (kleine) kinderen. Dan is het betrouwbaar.
– De markt moet zijn werk doen, want concurrentie maakt het goedkoper.

De onderstaande antwoorden zijn natuurlijk helemaal voor mijn verantwoording, maar geven wel een indicatie over wat we mogelijk zouden moeten herzien.

– Er zijn piramides in Europa met name in Bosnië en die zijn nog bijzonder ook!
– De mens sterft wel, maar gaat niet dood. Dood bestaat niet want we zijn eindeloos bewustzijn!
– We zijn groots als goddelijk wezen en te allen tijde verbonden met de Bron. We zijn dit alleen vergeten!
– Een bank is vrij om zelf digitaal geld aan te maken. De rentestand worden centraal afgestemd bij de ECB en bij de BIS-bank in Bazel. Niemand weet hoe dit tot stand komt.
– Er is gevraagd om een onomstotelijk bewijs dat er geen schadelijke gevolgen (vaccinatieschade) voor vaccins zijn, maar die wordt niet gegeven. Die lijkt er niet te zijn!
– Overal waar de markt zijn intrede doet, maken er mensen misbruik van om o.a. schaarste in stand te houden als verdienmodel. Grote risico’s worden veelal toegestaan door dezelfde type ego-mens die er toezicht op houdt.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden en slechts kort aangestipt. Je kunt er per item wel een blog over schrijven. Herken je er een of meerdere van?

Als je het gevoel hebt dat er inderdaad wat zou moeten veranderen, overweeg dan deze verandering mede tot stand te brengen in je eigen omgeving. Alle kleine stappen van velen, maken samen een grotere impact. Laat je informeren en inspireren door de bijzondere sprekers. Klinkt het als onmogelijk? Laat je dan inspireren door de spreuk van Walt Disney. Misschien vindt je het nog leuk ook!