Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief december 2021

De zachte krachten zullen zeker winnen in ‘t eind,dit hoor ik als een innig fluisteren in mij.(Henriëtte Roland Holst) 

Lieve mensen,Hoe lastig en zwaar het nu ook is, het is ook een bijzonder mooie tijd waarin we leven! Heb je ooit zoveel bijzondere dingen meegemaakt in zo’n korte tijd. Zo vaak je afgevraagd of iets waar is of niet! Zo vaak pittige beslissingen moeten nemen of moeilijke gesprekken ondergaan! Zijn er vriendschappen verloren gegaan, wil een kind of ouder je niet meer spreken? Als we het alleen op het vlak van de persoonlijk bekijken is dit vaak heel pittig.Als een meer bewust levend mens zijn wij in staat om voorbij het persoonlijke te kunnen kijken. Wij weten dat we meer zijn dan ons ego, zorgen en gedachten. Wij weten dat er in de stilte van ons hart, een poort zich opent naar hogere niveaus van bewustzijn.Waar meer een kalmte en innerlijke rust is die het ‘gedoe’ heel anders waarneemt.Op dat niveau weten wij dat geen mens, noch duistere kracht, noch ‘virus’, ons werkelijke zijn kan beschadigen.Vanuit de natuur is er nu de wintertijd, een van nature donkerder periode. Een tijd om naar binnen te gaan. Zowel uiterlijk als innerlijk.In de wereld om ons heen probeert een duistere kracht ons er onder te krijgen. Dit zal hun niet lukken. Want in de natuur wijst het donker van de nacht, het licht naar een nieuwe morgen! Zo brengen de donkere krachten in de wereld met hun snode daden en plannen, het innerlijk licht bij heel veel mensen naar boven. En juist dit licht hebben ze onderschat omdat ze het zelf niet kennen. Net zo min als compassie, aandacht en liefde. En juist daar schuilt bij ons die enorme kracht. Een hele sterke zachte kracht!Overal in het land ontstaan nu initiatieven van gelijkgestemden die mensen bij hun thuis uitnodigen. Ogenschijnlijk vreemden, voor een deel nog onbekend. Maar aan het einde van eerste of tweede avond, zo hebben we ervaren, voelt het al als familie. Je kan dingen delen, even stoom afblazen. Je kan elkaar inspireren en daarmee het fijne gevoel krijgen dat je er niet alleen voorstaat. Een enorme kracht en opluchting schuilt daarin. Alleen zijn we slechts vlokken, maar samen de sneeuw die het landschap betovert.Mocht je nog niet zo een ‘Lichtcirkel’ gevonden hebben in je woonplaats, start er dan een! Ook al nodig je maar één of twee mensen uit, begin gewoon. En ervaar hoe goed dit voelt!Bovenstaande spreuk resoneert dan ook innig bij mij. De zachte krachten in ons zullen het donker overwinnen. Of hebben eigenlijk al gewonnen.Ook alle sprekers in het nieuwe jaar zullen ons daarin bemoedigen.Wie zacht is, is sterk. Heel sterk!

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief november 2021

Duisternis is licht wat zichzelf nog ontkent.Zoals wij veel krachten of facetten van onszelf nog ontkennen.We hebben het nog niet beschenen met ons eigen Licht- en Liefdeskracht.(Christina von Dreien) 

Lieve mensen,Hoofd koel, hart zacht en intuïtie scherp! Deze uitspraak kwam ik recentelijk tegen en raakte me stevig. Ik voelde én snapte het gelijk! Deze grondhouding, dit principe is wat we nodig hebben om ons staande te houden in deze verwarrende tijd.We kunnen best alles waarnemen maar het niet teveel bij ons binnen laten komen (hoofd koel). Om de natuurlijke denkpatronen die vaak tot (ver)oordelen leiden, te kunnen ombuigen hebben we een zacht hart nodig. En het is nodig om onze intuïtie scherp te houden om te weten wat ons Hoger Zelf of de Kosmos ons influistert. Om daarnaar te luisteren en er naar te leven. En waarom zouden we dat niet doen of proberen?Wat hebben we te verliezen?Je laten meeslepen in angstgedachten is immers niet zo moeilijk. We zijn scheppers van onze eigen werkelijkheid en de wereld om ons heen! En scheppen vanuit angstgedachten zal waarschijnlijk niet de wereld die je voor ogen hebt en naar verlangd niet dichter bij brengen.Vind je een schepper zijn nog een wat (te) grote gedachte voor jezelf?Mag ik dan een heel praktisch voorbeeld geven van het mondkapje (die zo weer geëist kan worden). Vanuit hoe ik het zie is het een gehoorzaamsheidskapje. Aerosolen en nanodeeltjes zijn te klein om tegen te houden. Het dragen van een kapje is slecht voor je gezondheid. En het toch eisen om te dragen is tegen de oorspronkelijke versie van onze grondwet.Wie het kapje toch op heeft, draagt in wezen bij aan de angst en daarmee aan de waanzin waarin we terecht zijn gekomen.We bekrachtigen daarmee deze waanzin. We houden het mede in stand.Dat is dan onze gezamenlijke creatie, onze schepping.Dat wat je doet of niet doet is creatie!En de intentie en daadkracht waarmee je het draagt of niet draagt is scheppingskracht!Deze daadkracht is een hele andere energie dan volgzaamheid.Dat is de gemakkelijke weg die minder energie kost, en die de meeste mensen nemen uit onwetendheid.Maar als je intuïtie scherp is en je hoofd koel, dan kies je voor de smallere en minder gemakkelijke weg. Een weg die veel bewuste mensen nemen uit innerlijke overtuiging.Die aanvoelen dat er veel niet klopt van wat wordt gezegd en geschreven.Die niet een maatschappij willen scheppen waarin tweedracht, angst en de toenemende controle normaal moet worden gevonden.Ga je daarin mee, dan draag je dit mee uit en kan het in stand worden gehouden.Maakt wat je net hebt gelezen je rustig en voelt het goed, dan zit je op de goede weg.Maakt dat wat je nu net hebt gelezen je in de war? Dan is dat goed. Dan zit je ook op de goede weg. Wat je met die verwarring doet is bepalend voor je scheppingskracht.Maakt wat je net hebt gelezen je boos of denk je wie is hij wel om dit zo te brengen? Ik denk er heel anders over! Dan is dat goed, dan is er (e)motie. En dat is energie in beweging!En wat je met die energie doet bepaalt weer jouw scheppingskracht.Lieve lezer, het is niet eenvoudig hè om mens te zijn in deze tijd.Om oprecht een schepper te willen zijn van een mooiere werkelijkheid waar we allemaal naar verlangen. Om je innerlijk weten oprecht te volgen als jouw waarheid.Om je goddelijke eigenschappen en krachten te onderkennen en naar boven te laten komen.Nu is de tijd om ons eigen Licht- en Liefdeskracht te laten schijnen op die (goddelijke) facetten van onszelf die we nog ‘ont-kennen’. En als we daarbij ons hoofd koel houden, ons hart zacht, en onze intuïtie scherp, dan zal dat lukken! Zo is het!

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief oktober 2021

Als we ons gedragen als schapen,
zullen de wolven ons verslinden.

(Benjamin Franklin) 
 

Lieve mensen,

Het kost tegenwoordig geen moeite om je te laten meeslepen in een negatieve spiraal van angst en ongemak. De pr-machine van het ministerie van ‘Volksgezondheid’, ondersteund door de reguliere media, is daar heel goed in.
Maar er zijn ook andere invalshoeken die het waard zijn om te onderzoeken of dat bij jou wél resoneert. Hoe dat voelt en hoop kan geven.

Het gevoel en de wetenschap dat ik er niet alleen voor sta, geeft mij in ieder geval kracht!
Niet alleen in de zin dat er nog vele bewuste mensen zijn (jullie) die zich niet klakkeloos laten meeslepen door die pr-machine. Velen van jullie hebben we bij de eerste twee lezingen in september al mogen ont-moeten! Wat een feest van herkenning was dat!

Maar ook dat er altijd een verbinding is met andere krachten in de kosmos die onze worsteling zien en voelen en ons daarbij willen ondersteunen vanuit andere dimensies.
Bij het In-zicht Podium is er een lezing die gaat over de wondere wereld van deze bijzondere wezens die deel uitmaken van onze onzichtbare werkelijkheid. Die met hun hoger weten ons bij kunnen staan bij de keuzemomenten in ons leven. We hoeven het maar te vragen!

Komende woensdagavond komen twee jonge, enthousiaste, sprekers naar Joure. Gedreven door hun passie willen ze Vrije Energie meer bekendheid geven. Ze zullen uitleggen wat Vrije Energie eigenlijk is, delen hun eigen onderzoek en dat van anderen. Ook willen ze bewustzijn en wetenschap met elkaar verbinden. Iets wat eigenlijk heel natuurlijk zou moeten zijn, ‘van zelf sprekend’! Vrije Energie hoort in een nieuwe wereld thuis en die nieuwe wereld creëren wij met elkaar!

Maar in onze hiërarchisch opgebouwde oude wereld zijn de dingen niet allemaal ‘van zelf sprekend’. Er wordt veel aangestuurd via de lijn van geld en macht.
We ervaren bijna elke dag wat het doet om ‘aangestuurd’ te worden vanuit een piramidale structuur die steeds minder democratisch aanvoelt. Waar de leugen lijkt te regeren.
Ik moet je zeggen dat ik eigenlijk alle vertrouwen heb verloren in de overheid en de wetenschap. En geen grafiek of computervoorspelling meer geloof! En hoe gekker ze doen, (zie Australië, Canada en Israël) hoe duidelijker het wordt waar ze heen willen; naar totale controle over de makke en angstige schapen onderaan de piramide.
Wie het wil zien, ziet het voor zijn ogen ontstaan.

Maar dat zal ze niet lukken! De komende maanden zal de energie vanuit de kosmos zodanig veranderen dat veel meer mensen zullen ontwaken en het gaan doorzien. Meer verzet zal ontstaan en rechtszaken worden aangespannen. Kabinetten zullen wankelen net als andere instituties die op verouderde waarden zijn gebaseerd zoals de Kerk van Rome. Die werken niet meer in deze tijd en zullen afbrokkelen. Alleen zien zij het vanuit hun tunnelvisie nog niet!

Voor alle dingen in het leven hebben we bepaalde kennis nodig.
Er bestaat aangeleerde kennis en er is intuïtieve ‘kennis’. Het aangeleerde krijgen we aangereikt van buiten, via het schoolsysteem en de wetenschap bijvoorbeeld. Daar kan je veel leren over vele onderwerpen. Men zegt daar meestal wel stellig bij dat het dé waarheid is.
Dit is het domein van de logica, het hoofd en de vijf uiterlijke zintuigen.
Het brein is de computer waar deze informatie allemaal wordt verwerkt, ondersteund met de bijbehorende programma’s waar we mee zijn opgegroeid. Het wordt tenslotte aan ons denkverstand aangeboden als ónze waarheid.

De intuïtieve kennis, die we meestal aanduiden met het weten van het hart, komt van binnenuit. Het is een soort gevoelsweten. Je wéét/voélt gewoon of iets klopt of niet. Dat hetgeen je leest, hoort, of op dit moment door je heen gaat, voor jou wel of niet de waarheid is. Jouw waarheid! Die waarheid kun je soms niet eens uitleggen aan je zelf, je eigen denkverstand, omdat het niet altijd logisch is. Laat staan aan anderen.
Achter jouw eigen waarheid blijven staan, als die goed voelt, betekent dat je trouw blijft aan je zelf!

Dit innerlijk weten van onze hartsverbinding, verbonden met een oneindig veel groter weten dan we ons kunnen voorstellen, wordt uiteindelijk ook aangeboden aan de computer van het brein. Met dit verschil dat we nu een filter kunnen inzetten, zodanig, dat de bekende programma’s, er niet of minder grip meer op hebben.
Deze informatie wordt tenslotte ook aan ons denkverstand aangeboden. Die voelt dan ook als dé waarheid.
Vergeet daarbij niet dat de energie van ons hart wel 10.000 keer sterker is dan dat van het brein (HeartMath Institute). Die energie kan op afstand gevoeld worden!

Soms kan dit verwarrend zijn omdat dit laatste proces nieuw en wiebelig voor ons is.
Verwarring ontstaat als je verstand niet wil horen wat je hart zegt.
Welke versie van jezelf wil je voortaan laten zien?

We kunnen elkaar dus ook de komende weken weer genoeg ont-moeten en versterken.
En niemand wordt bij ons buitengesloten!

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief september 2021

Wil je kritiek voorkomen?
Zeg dan niets, doe niets, wees niets.

(Aristoteles


Lieve mensen,

De eerste nieuwsbrief van een nieuw seizoen is altijd weer een mijlpaal.
Ondanks alle ‘gedoe’ en spanning in de wereld zijn we toch gewoon doorgegaan met het maken van een zo goed mogelijk programma voor het najaar. Want dit is wat we voelen dat we moéten doen. Sommige dingen kun je niet zomaar tegenhouden of veranderen, maar dit is wat we wél kunnen doen. Op deze wijze kunnen we elkaar toch bemoedigen en in ‘hartelijke’  verbinding blijven.

Het programma biedt een aantal bijzondere invalshoeken over ons als mens.
De eerste invalshoek is die over de relatie met onze voorouders. Die bepaalt voor een groot deel wie we nu zijn, nietwaar?
Bij ‘Bestaansrecht’ door Maarten Oversier is dit heel praktisch en inzichtelijk te maken.
Bij ‘De Poorten van Frisia’ van Jan Pieter Schreur zullen we een wijder inzicht verkrijgen over onze voorouders. Over de Friese geschiedenis, over stammen en onderlinge verhoudingen. En wat we eruit kunnen leren voor de huidige transitie van de mensheid.

Een tweede invalshoek is die van een verdieping over onszelf en onze kinderen. Dit gaat zeker op voor de lezing ‘Human Design’ van Dick Nicolai. Dit is voor een deel compleet nieuwe informatie die ons als mensheid is aangereikt vanuit een andere dimensie.
Bij de lezing over ‘Gezondmakend Onderwijs’ van Claudia Jansen richten we ons met een vernieuwende holistische visie op het onderwijs. Ook het belang van water en de kracht van bewustzijn komt aan bod.

Een derde invalshoek is die van de actualiteit van de huidige situatie. Hoe we er in zijn geraakt, hoe we er uit kunnen komen. En waar we alert op moeten zijn.
In ‘Hoe komen we uit de piramide’ zal Peter Toonen uitleggen hoe we uit het piramidale keurslijf kunnen komen waar we al zolang in gevangen zitten. Over de diverse crises en vergaande digitalisering, overheidsbemoeienis en de invoering van 5G.
Tijdens het webinar over ‘Straling onder Toezicht’ van Saskia Bosman, zullen we uitvoerig stilstaan bij de effecten van elektromagnetische straling op al het leven op aarde. Ook haar onderzoek naar de effecten van 5G zal de revue passeren.
Tijdens het ‘Vrije Energie College’ van Casper Boom en Karsten van Asdonk gaat het over een heel andere straling. Bijvoorbeeld over de altijd aanwezige achtergrondstraling in het universum. Waar we op een revolutionaire manier gebruik van kunnen maken. Ze leggen op een inspirerende manier uit wat de stand van zaken is en wat ze zelf aan onderzoek verrichten.

Als vierde invalshoek bestaat uit een tweetal momenten waarbij inspiratie, verbinding en ontspanning samenkomen.
Tijdens het ‘In-zicht Podium’ zullen Klaske Veldstra en Thea Dijkstra ons meenemen in wat zijn hebben bij te dragen aan ons bewustzijn. En als laatste hopen we oprecht dat we dit jaar weer een Midwinterviering kunnen houden. Bewust aandacht geven aan de overgang van het donker van de winter naar de kracht van het licht die een geboorte inluidt van een nieuw jaar. Dit brengt ons bij het besef van onze diepe verbinding met de natuur.

We hopen oprecht dat er ook dit seizoen weer veel bij je resoneert, en nieuwsgierig genoeg maakt om het bij te wonen. We staan graag met jou in verbinding door onze activiteiten te organiseren. Juist in deze tijd is verbinding met gelijkgestemden zo belangrijk.

Men kan ons denken/brein manipuleren en dat gebeurt op vele fronten. Maar ons innerlijk (harts) weten kan niet van buiten af gemanipuleerd worden. Dat is uniek en van jou, van mij!
Als jij en ik daarop afgestemd zijn dan weten we wat ons te doen staat. Dan doen we waarvoor we gekomen zijn!

En zo maken ook wij keuzes, laten van we van ons horen en laten zien waar we staan. Soms met gebreken of een beetje struikelend, maar we gaan. We mogen opstaan en ons laten zien. De bovenstaande spreuk van de Griekse filosoof Aristoteles zegt eigenlijk genoeg.
Wie wil jij zijn, waar wil jij staan?!

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief juni 2021

Als je je met niemand vergelijkt,
word je wie je bent.

(Krishnamurti
 


Lieve mensen,

We kunnen deze tijd op verschillende manieren bekijken. Dat onze vrijheid wordt afgenomen bijvoorbeeld en dat je vriendschappen kan kwijt raken door totaal verschillende zienswijzen op het gebeuren.
Maar stel je nu eens voor dat deze tijd een geboorte is van een nieuwe mens(heid) zo aan het begin van het Watermantijdperk. Een nieuw mens met een verruimd bewustzijn en hogere afstemming op de kosmos wil juist nu geboren worden. En dat jij en ik heel bewust naar hier zijn gekomen om hieraan bij te dragen.

Tijdens de geboorte van een nieuw mensje zijn er vaak verschillende krachten en invloeden merkbaar in het geboorteproces. Soms ligt het denken in de weg met bijvoorbeeld angst voor pijn of dingen die mis kunnen gaan. Soms worden er tegenstrijdige dingen aangedragen die je in de war kunnen brengen. Bij je gevoel vandaan en uit de flow.
Maar als je je overgeeft aan de onvoorstelbaar grote en wonderbaarlijke krachten die vrij komen in het lichaam van de vrouw, dan ontstaat er een hele bijzonder ervaring die je voor geen goud zou willen missen (ik heb dit overigens van horen zeggen 🙂 )

In de geboorte van de nieuwe mensheid zijn er ook tegenstrijdige krachten werkzaam, zichtbaar en voelbaar, die ons uit onze flow en gevoel willen halen. Die ons van de wonderbaarlijke kracht van een scheppingsproces georkestreerd vanuit een hoger bewustzijn af willen brengen.

Maar wij zijn bewuste mensen die deze krachten doorzien en er niet in mee willen gaan. We willen vanuit onze eigen goddelijke krachten dit scheppingsproces mede vorm geven. En als we bij ons gevoel blijven wat juist en niet juist is, kan niemand ons iets wijs maken.

We zijn hier met een blauwdruk gekomen om uit te werken. Stel je nu eens voor dat waar je staat en wat je doet, allemaal precies zo is als in je blauwdruk staat! In het script van je leven! Alles klopt precies. Ook de twijfels die je soms kan hebben door de tegenkrachten van buiten. Alles is precies volgens jouw script. Vertrouw daarop. Volg je hart over wat je mag doen om onderdeel te zijn van dit grootse geboorteproces van de nieuwe mens. Want uit de grond van je hart groeit altijd iets moois. Dat is een natuurwet!

Dan zal het script zich aan je ontvouwen en weet je wat je te doen hebt voor het hoogste goed van jezelf en het hoogste goed voor alle mensen! De huidige en de nieuwe mens! Laat het maar gebeuren en geef je over aan die geweldige kracht die los komt bij een geboorteproces. Dan kan niets het meer stoppen!

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief april 2021

De ziel bevindt zich niet in het lichaam,
het lichaam bevindt zich in de ziel.

(Rupert Sheldrake) Lieve mensen,

In de vorige nieuwsbrieven van dit seizoen hebben we prachtige onderwerpen gedeeld die ons een blik gunnen op onze buitenwereld alsook onze binnenwereld. We hebben gedeeld dat als de kennis van het Zelf groeit, onze onwetendheid verdwijnt als de nacht voor de opkomende zon. We spraken over de taal van de liefde zoals aandacht en compassie.

Over je eigen innerlijke Kernkacht en scheppende vermogens. Je onvoorwaardelijke liefdevolle verbinding met het Scheppingsprincipe vanuit het Oneindig Bewustzijn. Over het verhogen van ons Bewustzijn door onze trilling te verhogen. En zo dichter bij hogere dimensies te komen die ook in ons te ontvangen zijn. Die daar geduldig liggen te wachten  achter de sluier van onze onwetendheid.

Over de blauwdruk van ons leven. De reden dat we hier zijn geïncarneerd om juist in deze tijd te leven. Dit mag dan een uitdagende tijd zijn voor onze persoonlijkheid, voor onze ziel is dit feest. Er valt immers ontzettend veel te leren, ervaren, kiezen, en handelen. Daardoor wordt er een groeispurt in bewustzijn mogelijk gemaakt. De ziel leert zich nog beter uit te drukken in de mens; in jou en mij.
We hebben ook gezien dat we stil moeten worden om de fluisterde stem van hart en ziel te kunnen horen en verstaan. Die schreeuwt ons nooit toe, dit is niet haar aard. Maar vraagt wel onze aandacht.

Blauwdruk, ziels- of levensmissie; mooie begrippen. Maar onlangs werd ik me pijnlijk bewust dat ik niet echt weet waarom ik hier ben. Wat is mijn zielsmissie nu eigenlijk precies? Ik voel wel dat ik redelijk op de goede weg zit, en de goede dingen doe. Maar toch kon ik niet in een paar woorden uitleggen wat mijn levensmissie is. Ook in de stilte vond ik niet onmiddellijk antwoord.

Op mijn zoektocht naar een antwoord, heb ik veel baat gehad bij het ‘Boek van de Levensmissie’ van Willem Glaudemans. Met de informatie en oefeningen uit het boek, kon ik uiteindelijk mijn levensmissie ontdekken en in één woord samenvatten: ‘dienstbaarheid’. Ook heb ik ontdekt welke talenten ik al wel goed, een beetje of niet voldoende gebruik om mijn levensmissie te kunnen ondersteunen. Dit heeft me goed gedaan. Ik voel me er krachtiger en gesteund door. Terugkijkend op mijn leven geeft het een vervullend gevoel.

Ik kan nu zien dat bij de meeste keuzes die ik heb gemaakt, ik meestal bij dienstbare taken en functies ben uitgekomen. En daar waar dit niet het geval was, zo weet ik nu, had ik het talent er niet voor om het goed in te vullen. Ondernemer zijn bijvoorbeeld, is niets voor mij.
Schrijven, spreken wel. Daarmee kan ik wat er in mij leeft uitdrukken zodat het een inspiratie kan zijn voor anderen. Daar zal ik nu meer dan ooit op vertrouwen. Want het is immers een ‘dienstbaar’ proces en komt overeen met mijn levensmissie!

Ik wens ons allen de innerlijke rust toe om je levensmissie en nog verborgen talenten te ontdekken. En de moed om ze te gebruiken voor het hoogste goed van jezelf en voor het hoogste goed van alle mensen!

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief maart 2021

In oorlogstijd is de waarheid zo kostbaar
dat ze altijd moet worden bijgewoond
door een lijfwacht van leugens.
(Winston Churchill) 

 

Lieve mensen,

In de vorige nieuwsbrief hebben we een vergezicht gedeeld over de nieuwe vrije wereld waar we naar verlangen. Deze nieuwe wereld kan gebouwd worden als de huidige oude wereld aan het verbrokkelen is. Naar mijn gevoel is de verbrokkeling al begonnen. De inzichten en het verzet groeit inmiddels enorm in veel landen. In de VS zijn nu 16 verschillende staten die allerlei maatregelen terugdraaien, zelfs de gehele lockdown opheffen (zie nooit.nl). Dit zal een groot effect hebben op andere staten, landen, instellingen, en hopelijk ook op rechters.

Maar intussen wil het onlicht nog wel eerst onze kinderen testen. Drukken ze er vlak voor de verkiezingen nog een wet erdoorheen (Tijdelijke wet testbewijzen Covid-19), wat pure en door de overheid ingezette en goedgekeurde discriminatie is.
We zagen het al eerder, maar naar mijn waarneming is onze democratie, journalistiek en ook de rechtspraak nu echt ter ziele.

Hoewel het onlicht zich nog even heftig zal roeren, zal deze oude wereld zichzelf vanbinnen uit vernietigen. Dit kan nog even een pijnlijk proces zijn waar we met elkaar doorheen moeten. Maar de omslag zal spoedig komen. Door veel mensen, groepen en organisaties wordt al hard gewerkt aan de vrije nieuwe wereld. Waar vrijheid, verbinding en het eerlijk verdelen van de overvloed vanzelfsprekend zal zijn.

We willen vanuit In-zicht hier aan meebouwen. Zodra het goede moment daar is zullen we je uitnodigen om eerst eens gewoon bij elkaar te komen en elkaar eindelijk weer te mogen ont-moeten en omhelzen. Om te kunnen delen wat het allemaal met ons doet of heeft gedaan. Om weer krachten te verzamelen vanuit de resonerende krachtbron van gelijkgestemdheid.
Daarna zullen we avonden en middagen organiseren, klein of grootschalig, waar diverse sprekers hun ideeën over de nieuwe wereld kunnen delen.
Het onderwerp van het webinar in maart past hier overigens prachtig bij. Ontspanning vinden bij een vrij leven zonder dualiteit, voorbij het dwingende ego!

Alles wat aandacht krijgt komt in beweging. We kunnen met onze liefdevolle intentie focussen op de vrije wereld en dit voor ons zien. Als we daar actie/doen/daadkracht aan toevoegen ontstaat manifestatie. Dit is een prachtig scheppingsproces waartoe jij en ik, lieve lezer, vanuit ons groeiend bewustzijn toe in staat zijn. Ieder met zijn/haar eigen talenten en mogelijkheden. Waarschijnlijk sluit dit prachtig aan bij je levensmissie waarvoor je naar de aarde gekomen bent. Buiten ons is het nog oorlogstijd en wordt de waarheid verdraaid. Maar ik wens ons innerlijke vrede in ons scheppingsproces voor het hoogste goed van jezelf en voor het hoogste goed voor alle mensen!

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief februari 2021

We zitten midden in een omwenteling.
De dichtheid valt uiteen in het licht.
(Christina von Dreien)  

Lieve mensen,

We leven nu in een spannende tijd, waarbij het er zelfs op lijkt dat we in een soort van eindstrijd beland zijn tussen de krachten van licht en donker. Tussen goed en kwaad, tussen wat waar is en wat niet waar is. Ik heb vaak uit verschillende tradities over de eindstrijd gelezen, maar nooit had ik gedacht daar zelf in te terecht te komen. De spanning en tweedeling in de samenleving zo te kunnen voelen en ervaren. Het is een voelend zoeken geworden naar wat waar is en vooral waar voelt, en wat niet als waarheid gevoeld kan worden.

Ik hoop dat velen oprecht aanvoelen dat er veel mis is in de wereld. Niet alleen nu, maar al heel lang en op vele terreinen van onze samenleving. Dat maar een paar duizend mensen bijna alles op onze prachtige planeet kunnen bepalen en alleen maar rijker worden en steeds meer macht krijgen. Dat de geschiedenis op veel aspecten zou moeten worden herschreven omdat wat we horen en leren niet altijd de waarheid is. Het is slechts ‘de waarheid’ die zij willen dat we moeten horen.

Bij veel mensen is er nu meer dan ooit een groeiend verlangen naar een andere en betere wereld aan het ontstaan. Een wereld waarin alles weer in balans wordt gebracht, en waarin de mens weer werkelijk een vrij mens mag zijn. Zoals we ooit eens waren in al onze grootse kracht. Waar overvloed eerlijk wordt verdeeld. Dat we leren weer in afstemming met Moeder Aarde en de natuur te leven. Dat geld weer een eerlijk ruilmiddel wordt, beheerd door onszelf. Dat Big Tech, Big Pharma, Big Bank e.d. een flink kopje kleiner gemaakt worden en ons gaan ondersteunen. Dat overheden ons nu eens écht gaan dienen in wat wij, de dieren en de natuur nodig hebben. Met een gezonde vorm van inspraak en overleg. Zij zijn er tenslotte ten dienste van ons. Wij betalen tenslotte hun vergoedingen niet waar?!

Voel jij dat verlangen ook, lieve lezer? Voel je ook dat verlangen naar een eerlijker, zuiverder en transparantere wereld? Het mooie aan deze tijd is dat juíst door de aangewakkerde gekte in de wereld, we een prachtige kans hebben voor een echte grote omwenteling naar deze betere wereld. Veel wordt nu zichtbaar hoe het er werkelijk achter de schermen aan toe gaat. De kansen daarom zijn nu groter dan ooit, omdat veel meer mensen het nu ook echt gaan zien!
Zie je het al voor je, deze liefdevollere wereld in balans met de energie van 5-de? Dat prachtige beeld van vele bewust levende, wakkere mensen die van over de gehele planeet samenwerken voor dit prachtige doel!

Wat jij de mensheid te bieden hebt is van groot belang om dit nu naar buiten te brengen. Hoe klein je aandeel ogenschijnlijk ook is. Samen is onze scheppingskracht ongelofelijk! Wij helpen daardoor ook het onlicht om zich naar het licht en de waarheid te keren. Hun taak zit er bijna op. De mensen van goede wil nemen het graag van hun over. Daar wordt al hard aan gewerkt. Doe je mee om deze betere wereld vorm te geven?

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief januari 2021

Wat het huidige moment ook inhoudt,
accepteer het alsof je het gekozen hebt.
(Eckhart Tolle) 


Lieve mensen,

Een van de moeilijkste dingen in dit leven vind ik leven in het nu. Ik weet met de kennis van het verstand al heel lang dat leven in het nu-moment belangrijk is, maar het lukt me nog niet om vaak, of nog liever altijd, in het nu te leven. Omdat ik voel dat het belangrijk is om dit wel te kunnen, ga ik er nu over schrijven en proberen het op een rij te zetten. Zodat ik het beter kan begrijpen en er naar handelen. 🙂  

Mijn denken vliegt vaak voortdurend alle kanten op, naar vroeger en gisteren, naar straks en morgen. Nu is dat op zich niet zo erg. Als het maar ‘iets overdenken is’ in plaats van ergens in te blijven hangen. Als je (nog) steeds last hebt van ‘iets’ uit het verleden (en dat hebben we allemaal wel, schat ik) dan bepaalt dat vaak, bewust of onbewust, je gedachtegang. Hetzelfde kun je zeggen voor ‘iets’ in de toekomst waar je vaak tegenop ziet.

Ik ‘weet’ dat ik met mijn verstand zoveel mogelijk verleden en toekomst los moet laten. Zeker als daar gedachtepatronen bijkomen die mijn innerlijke groei in de weg staan.
Of moet ik zeggen ‘om er minder aandacht aan te schenken’, waardoor het vanzelf wat wordt losgeweekt. Het verliest dan zijn kleefkracht.

Verleden, heden en toekomst zijn tijd gerelateerde begrippen die in mijn verstandelijk denken een rol spelen. Tijd is ook iets wat typisch bij de 3de dimensie hoort. Ik weet (innerlijk) dat het verschijnsel tijd in een hogere dimensies niet meer bestaat. Ik lijk dus in 3D met het begrip tijd gevangen gezet te zijn.

Het nu-moment echter staat buíten de tijd. De klok tikt onverstoorbaar verder, maar het nu- moment blijft! Hoe meer ik me concentreer op de tijd, op verleden en toekomst, of op ‘tijd is geld’ e.d., hoe meer ik daarin blijf hangen. Intussen gaan er vele nu-momenten voorbij waarin ik íets had kunnen doen. Het nu-moment is misschien wel het kostbaarste wat er is. Waarom is het zo kostbaar? Omdat ik begin te zien dat mijn hele leven zich ontvouwt in het ene nu-moment. Als morgen nu is geworden, kan ik daarin handelen, veranderen, scheppen. Het kan gewoon niet op een eerder of ander moment!

Met andere woorden, verleden en toekomst zijn slechts illusionaire gedachtepatronen waarin ik niets kan veranderen. Niets kan doen! Het is al geweest of het moet nog komen. Ik kan gisteren niet veranderen, en in morgen kan ik nog niets doen. Ik kan alleen leven in dit unieke en enige (heilige) moment. Er is niets anders!
Jazeker, ik kan van mijn leven leren als ik terugkijk, en ik kan me voorbereiden op wat komt. Maar ook deze beide activiteiten kunnen ook alleen vanuit het nu-moment gedaan worden.
Er is geen ander moment dat er echt toe doet dan NU in deze ene seconde.
Dit geldt overigens ook voor onze ziel. Ook haar eeuwig zijn speelt zich af in het NU!

Aan het begin van een nieuw en zeer belangrijk transformatiejaar voor ons allen, wordt het tijd om nu, in het NU, al mijn weten om te zetten in daden!
Als autonoom wezen die niet afhankelijk is wat andere mensen van hem denken.
Die zich niet meer gevangen laat zetten in massapsychologische spelletjes van angst en dictatuur. In het huidige moment die mij door het leven wordt aangereikt kan en zál ik handelen. Ik zal wel moeten, er is niets anders!

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief december 2020

Het hart doet moeiteloos, in enkele tellen,
waar het hoofd soms jaren voor nodig heeft.
(Thomas Carlyle)Lieve mensen,

Een van de dingen die ons kunnen helpen om onze zijnstrilling te verhogen en innerlijke rust te vinden in deze tijd, is om meer vanuit ons hart te gaan leven. Om vanuit het hart te kunnen leven is het van belang om de taal van het hart meer te leren begrijpen en (ook innerlijk) te spreken. Wat is dan precies de taal van het hart? Voor mij zijn enkele sleutelwoorden in deze gevoelstaal: mildheid, zachtheid, compassie, vergeving, dankbaarheid en liefde.

We kennen die begrippen allemaal heel goed. Waarom kost het ons dan nog zoveel moeite om het in praktijk te brengen? Waarschijnlijk weet je het antwoord inmiddels zelf ook wel. Er zit mogelijk wat restanten van ego(pijnen), angst en ongeloof tussen het weten en het doen. Verstand zit in het hoofd en intuïtie in het hart. Ons bewustzijn kan beide facetten van ons mens-zijn combineren. Verwarring ontstaat als je verstand niet wil horen wat je hart zegt. Maar jij, jij bént de kapitein op je eigen levensschip! Jij bepaalt toch wat je wilt denken en doen?! Niemand anders!
Neem daarom een besluit om vanaf nu vanuit je hart te gaan leven. En neem dat besluit met geheel je hart en ziel, zodat je het kan voelen als een emotie in je lijf. Dan krijgen de standaard denkpatronen van het verstand algauw minder ruimte.

Uit eigen ervaring weet ik dat het enorm helpt als je bewust een besluit neemt waar je helemaal achter staat. Dan komt er alertheid in hoofd en hart, en komt er energie vrij om het te doen. Een positief gevolg is dat je ook meer te weten kan komen over de blauwdruk van je leven. Waarom je hier bent. Want je hebt iets te doen in deze tijd! Daarom is het zo belangrijk om de taal van het hart je meer eigen te maken.

Onze blauwdruk kan eenvoudigweg niet alleen met het verstand ontdekt en begrepen worden. Daarvoor moeten we de diepere lagen in onszelf ontsluiten. Dat kan naar mijn gevoel alleen maar via de intuïtieve weg van het hart. ‘Want een liefhebbend hart is de meest waarachtige wijsheid’, schreef Charles Dickens ooit.
Probeer het maar eens uit. Leef maar wat meer vanuit je hart en voel wat het doet in je dagelijks leven. Gooit je hart maar eens ‘over die muur waar je nog niet over kon gaan’ en de rest zal volgen overeenkomstig je blauwdruk.

Als onze gedachten dan milder worden zullen ook onze gevoelens milder worden. Onze gedachten en gevoelens maken deel uit van onze fijnstoffelijke wereld. Vandaaruit kunnen we de grofstoffelijke wereld gaan veranderen. Hou in mildheid vanbinnen uit, het oog op de liefdevolle wereld die je straks na de chaos wilt zien. Immers vanuit de fijnstoffelijke werelden worden de grofstoffelijke werelden gemanifesteerd. Dwars door de chaos heen zal dit dan ontstaan. Het kan de huidige pittige tijd mogelijk ook lichter maken of verkorten. Sámen kunnen we dit. Zalig zijn de zachtmoedigen want zij zullen de nieuwe Aarde beërven!