Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief januari 2023

Het is beter een kaars te ontsteken
dan te klagen over de duisternis.
(Chinees gezegde)

 

Lieve mensen,

Hoe zal het nieuwe jaar 2023 verlopen? Heb je ook dat gevoel dat het best nog een pittig jaar kan worden met de nodige uitdagingen? Waarbij we als mens goed getest zullen worden op onze innerlijke levenskracht. Op wat waar is en wat niet. Wat goed is en wat niet. Wat bijdraagt aan je innerlijke groei of wat niet.

We hebben in het voorjaar een aantal activiteiten georganiseerd die wellicht inspirerend en nuttig voor je kunnen zijn. Activiteiten om je eraan te helpen herinneren dat JIJ het bent waar de wereld op heeft gewacht! Want jouw aanwezigheid is dringend gewenst. Je hoeft daarvoor niet de barricaden op als dat niet bij je past.
Want, zoals je waarschijnlijk wel weet, is datgene wat er in de wereld aan de hand is niet alleen een strijd om jou als mens, maar zeker ook (en misschien wel vooral) een strijd om jouw ziel! Om jouw eeuwige wezen. JIJ bent een Goddelijk Wezen dat een aardse ervaring opdoet! Je mag je dit herinneren en dit besef krachtiger maken. Krachtiger dan ooit om de onrechtvaardigheid in de wereld om te buigen naar een Nieuwe Wereld waarin we anders met elkaar omgaan.
Dit kun je bijvoorbeeld doen door je bewust te worden van je vastgeroeste patronen. Veelal gebaseerd op trauma’s en een mogelijk aanhechtingspunt voor het duister. Door jezelf hiervan vrij te maken krijgt het duister gewoon minder kans om invloed uit te oefenen. Een heel proces, maar zo de moeite waard. Onze activiteiten hopen je daar krachtig bij te ondersteunen.

 

Meteen in januari (18) wordt uiteengezet hoe er al eeuwen wordt toegewerkt naar deze tijd om steeds meer controle over de mensheid te verkrijgen. Geloof het of niet, maar ze zijn al een heel eind op weg. Door deze lezing bij te wonen weet je wat er aan de hand is, hoe je die dingen die gaan gebeuren kan herkennen.


Je kunt prachtig je zijnstrilling verhogen bij de lezing van Henk Fransen in februari (15). Of meer te weten te komen over je levensmissie (12 maart). Waarom ben je hier, juist in deze turbulente tijd! Wat kom je brengen!
Of waarom we eigenlijk nog geen vrije energie hebben. Het was al werkend en bekend in de jaren 30 van de vorige eeuw, maar het is ons als mensheid weer afgenomen. Door wie, en hoe het werkt, en wat daarbij het belang is van bewustzijn, kun je horen op 15 maart.


Op 12 en 29 april komen twee krachtige vrouwen ons vertellen over hoe we zowel het kosmische buiten ons kunnen ontsluiten, als wel ons te verbinden met onze innerlijke partner! Is het niet prachtig hoe we daar kunnen leren hoe we beide ‘afstanden’ kunnen overbruggen!


Lieve lezer, jij en ik staan er gelukkig niet alleen voor. Veel mensen over de wereld worden zich in rap tempo bewust van wat er speelt en wie ze zelf zijn. Waardoor ze krachtiger hun innerlijk licht laten schijnen, en de duisternis binnen en buiten hun verdreven wordt. Zo kunnen we ons klaar maken voor de dingen die nog gaan komen. Dat is de Kracht van Samen!

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief december 2022

Als je vrede wilt,
wees dan ZELF vervuld van vrede.
(Carl Gustav Jung)

Lieve mensen,

Voor een december nieuwsbrief is het een mooi moment om een poging te doen verleden, heden en toekomst te verbinden. Over het verleden, vooral de afgelopen 2-3 jaar, hebben we hier al vaak onze gedachten gedeeld. Ieder heeft intussen wel een manier gevonden om daar op een eigen manier tegenaan te kijken. Hopelijk hebben we er iets van geleerd zodat we anders en krachtiger in het heden kunnen staan.


Als bewuste mensen weten we dat het heden van belang is voor de toekomst. Vooral hóe we in het heden staan is heel bepalend voor de toekomst! We hebben geleerd dat onze toekomst afhangt van onze innerlijke houding. Deze houding is bepalend voor onze intentie en manifestatiekracht. De vraag is dan: ‘wat moeten we doen om te scheppen waar we op een dieper, niet materialistisch niveau, naar verlangen’?

Jung schreef: ‘Als je vrede wilt, wees dan ZELF vervuld van vrede’


Hier ligt naar mijn gevoel, lieve lezer, onze uitdaging voor deze tijd. Volgens de Wet van Creatie moeten we vrede helemaal voor ons zien, voelen alsof het er al echt is. Alsof het al vrede is! Er blij van worden wat je om je heen ziet. Er helemaal in opgaan, één mee worden. Dan zal het universum, de Bron, overeenkomstig reageren en bekrachtigen wat we al ervaren en voor ons zien!

Wat moeten we hier voor doen om dit te kunnen?


Het belangrijkste daarbij is, zo voelt het, dat het een innerlijk pad is wat we hiervoor moeten bewandelen. Een weg naar binnen. Daar ontmoeten we echter ook onze donkere stukken die nog in het licht gezet mogen worden. Dat doen wordt wel schaduwwerk genoemd. De meeste mensen zijn het liefst bezig met lichtwerk. Want dat klinkt wat liever en ook hoger in trilling nietwaar!

Maar lichtwerk zonder schaduwwerk is van nature begrensd. Want als er flink wat delen in mij zijn waar ik nog niet oprechte aandacht aan heb gegeven, licht op heb laten schijnen, dan zal dit mij begrenzen in mijn lichtwerk, zoals mede een liefde- en vredevolle samenleving scheppen.

Als we een tijd gefocuste aandacht aan een schaduwdeel hebben geschonken, het in het gezicht hebben gekeken, mogen we het op een bepaald moment weer laten rusten. Geen aandacht meer aan schenken, en er zeker niet in blijven hangen. Als je er verder geen aandacht meer aangeeft, wordt het losser. Minder aan je gehecht en laat het los!
Het lijkt nu echt te tijd te zijn om deze schaduwdelen te onderzoeken. Ze dringen zich gewoon op, het kan niet meer ontlopen worden.

Daarna kunnen we die vrede gaan voelen en ervaren in onszelf. Hoe dieper en oprechter we dit kunnen, hoe meer we die vrede dan ook om ons heen zien gebeuren. Mensen gaan met je mee vibreren op deze trilling. En hoe meer mensen mee gaan doen, hoe groter deze ‘vredesmanifestatie’!

Het is dus eigenlijk een innerlijk proces van verdichting naar verlichting. Dit innerlijk besef, dit bewustzijn, is de sleutel tot het Al, tot werkelijke bevrijding en eenheidsbewustzijn!
Macht verdwijnt, waar liefde en vrede verschijnt!

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief november 2022

Door jouw volgzaamheid
ontneem je de kinderen hun vrijheid.

Lieve mensen,

Toen ik deze tekst op een spandoek langs de weg las, liet het me niet zomaar los. Dat is natuurlijk ook de bedoeling van een goede spreuk. Ik zie en voel er veel diepgang bij. En herken dat veel van wat er in de wereld aan ons zich opdringt en nog zal opdringen, in de diepgang van deze tekst valt onder te brengen. Daarom wil ik hier een poging doen om onder woorden te brengen wat het met mij deed en hoe je het ook kan ‘zien’ in deze tijd.

Het eerste wat opkomt is de vraag, wat betekent volgzaamheid nou precies? Het betekent dat je niet de leiding neemt maar volgt. Andere woorden die erbij gebruikt worden zijn: bereidwillig, braaf, gedienstig, gedwee, meegaand en gehoorzaam. En wat betekent gehoorzaam zijn? Dat is de bereidheid hebben of de verplichting voelen om gehoorzaam te zijn aan een persoon of instantie, dus om zo goed mogelijk gevolg te geven aan diens instructies.

Nu ik dit allemaal heb opgezocht en geschreven word ik er toch wat droevig van. Makke schapen, komt er dan als beeld bij me op! Is dat wat we moeten worden? Is dat wat ‘ze’ van ons willen maken?

Nu hebben we het afgelopen twee jaar al het nodige aan opgelegde regels langs zien komen. En door de vele crises die ‘ze’ voor ons organiseren, nu en straks, zullen er nog meer regels komen waar we de keuze hebben in hoe we ons op willen stellen. Willen we volgzaam zijn als makke schapen, dan zal de prachtige mens(heid) met al haar innerlijke potentie en scheppingskracht verloren gaan. Dan verliezen onze kinderen en kleinkinderen hun vrijheid!
Dan zullen ze later misschien vragen, ‘papa, oma waarom hebben jullie dit toen toegelaten toen er nog een keuze was’!

Maar wat er óók is gebeurd tijdens de lockdowns, is dat mensen met een andere kijk op de ‘waarheid’ elkaar gevonden hebben. Daaruit zijn vele initiatieven ontstaan zoals Lichtcirkels, de Vamilie beweging voor zelfvoorzienende netwerken, Van Boer naar Buur, holistische herstelcentra enz. Ook bewegingen als Vrije Betuwe, Lokaal sociaal Noord-Holland en natuurlijk Frij Fryslân. De lijst is eindeloos. Daar geldt niet de weg van slaafs volgen wat centraal wordt verordineerd, en waarin we vrijwel altijd beknot worden, maar dat vrijheid zich kan hervinden en uitdrukken in lokale initiatieven. Om zelf de lijnen kort en overzichtelijk te houden. Er voor elkaar te zijn als dat nodig is.

Prachtige initiatieven allemaal waarbij ons boerenverstand weer de leiding neemt.
Want verloochent een volk haar boerenverstand, wordt het vroeg of laat een ontwikkelingsland (spandoek). Dat laten we toch niet gebeuren?

Gehoorzaam zijn aan ons gezond (boeren)verstand én luisteren (gehoor geven) naar onze innerlijke stem en intuïtie lijkt een veel verstandiger keuze. Velen in Nederland slaan deze richting in en vinden elkaar in de vele initiatieven. Doe je mee?

Oh ja, als je wilt weten wie ‘ze’ zijn, kom dan naar de lezing van 18 januari!

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief oktober 2022

Als je altijd probeert gewoon te doen,kom je nooit te wetenhoe fantastisch je zou kunnen zijn.(bron onbekend) 

Lieve mensen,Vaak wordt gezegd om in deze lastige tijd dicht bij jezelf te blijven. Daarmee wordt bedoeld dat je je niet moet laten meeslepen in de emoties van anderen of dat de dingen die je leest teveel bij je binnen komen. Dicht bij jezelf blijven. Dit klinkt als een verstandig advies. Maar wat is eigenlijk ‘jezelf’?Laten we ‘jezelf’ hier eens omschrijven als het geheel van gedachten, gewoontes en gedragingen die ons maken tot wie we zijn. Zoals we bij andere mensen overkomen. Hoe die ons zien en ervaren. Hoe ons aura en intentie aanvoelt bij een knuffel.Een groot deel van ‘jezelf’ is grotendeels voorgeprogrammeerd. Door onze opvoeding, opleiding, en ervaring werden we onbewust gevormd. We hebben heel veel bewuste- en zeker onbewuste gedachten die we altijd al hadden en morgen weer zullen hebben. Daar verandert niet veel aan. Dan krijgen we meestal wat we altijd al gekregen hebben. Dit kan heel vertrouwd voelen omdat het bekend en vertrouwd voelt.Maar stel nu eens dat je niet helemaal tevreden bent met ‘jezelf’, hoe je denkt en voelt, en met je doen en laten. Dat je nu eindelijk wel eens wilt doen wat anderen zo makkelijk schijnen te kunnen, maar jij nooit nog hebt gedurfd. Of je dromen gaan leven!Als dit bij je resoneert liever lezer, dan zou je hier eens bewust bij kunnen stil staan. Dat zou wel eens een vooruitgang kunnen zijn, als je er later op terug kijkt. Even stilstaan is dan vooruitgang! Klinkt als iets tegenstrijdigs maar is het niet. Immers, hoe je vandaag denkt, bepaalt hoe je morgen leeft! Dus als je een verandering in ‘jezelf’ aanbrengt, zal je toekomst er anders uit gaan zien. Dan kun je ervaren hoe fantastisch je wel kan zijn!
Misschien kunnen we dan ervaren dat we dan meer heel worden. Meer ons echte zelf die wellicht meer past bij je wezen en je levensmissie, i.p.v. een verzameling programma’s uit het verleden te leven die ons steeds hetzelfde opleveren.Misschien zou dit innerlijk besef wat dan ontstaat weleens een vorm van heelheidsbewustzijn kunnen zijn.

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief september 2022

Wanneer ik me laat beïnvloeden door het probleem,word ik deel van het probleem.Als ik kalm blijf, word ik een deel van de oplossing.(Marianne Williamson) 

Lieve mensen,Dit is de eerste nieuwsbrief van alweer een nieuw seizoen. Altijd weer een bijzonder moment in de tijd om vooruit te kijken naar ons programma. Wat mogen we ontvangen en leren van de sprekers? Wat drijft hun om te doen wat ze doen? Hoe zijn ze gekomen waar ze nu staan? Wat zijn hun leermomenten in het leven die hun vooruit duwde in een volgende stap in bewustzijn?Een volgende stap in bewustzijn, is dat ook niet waar jij en ik op een bewust of onbewust niveau naar verlangen? In een tijd die barst van de leermomenten en keuzemogelijkheden om innerlijk een krachtiger en mooier mens te worden, kan een avond met gelijkgestemden daarvoor zeker een kans bieden.Hoe kan de mens zijn patronen doorbreken? En zijn angst omzetten naar vertrouwen en autonomie? Wat hebben we hiervoor nodig? Deze vragen komen aan bod op 2 oktober.Wat is de invloed van onze voorouders op ons eigen leven en houding? Kunnen we de trauma’s van onze voorouders, waar niet over werd gesproken, herkennen in een bepaalde vorm in ons eigen leven of in die van onze kinderen? Maarten Oversier zal op zijn kenmerkende wijze hierop in gaan (7 december). Het mooie is dat voorouderheling mogelijk is!Als we vermoeden dat onze ziel leidend is in ons leven, maar we dit innerlijk weten nog niet helemaal eigen hebben gemaakt, dan zul je veel kunnen hebben aan de ontroerende voorstelling van ‘Er was eens een Zieltje’ (13 november). Voor jong en oud zeer een mooi moment om dit diepere inzicht over je eigen wezen te leren kennen.Ook een diep inzicht is ‘heelheidsbewustzijn’, wat in de nieuwe wereld als meer vanzelfsprekend zal worden ervaren en beleefd. De reis hiernaartoe kun je meemaken op 28 september in Joure.Die nieuwe wereld zal alleen tot stand komen als we vanuit een innerlijk bewustzijn en met de juiste intentie daaraan willen (samen)werken. Bob de Wit zal op 2 oktober vanuit zijn visie voor strategisch leiderschap, een toekomstige samenleving schetsen die al in veel regio’s vorm begint te krijgen. Een goed moment om eens te komen luisteren, ook om te horen hoe jij aan die nieuwe samenleving kunt meewerken!Veel van wat we leren in het onderwijs is meestal afgestemd voor onze linker hersenhelft. Er zijn daarom nog veel mysteries die voor ons verborgen zijn. Op 16 november zullen sommige mysteries van een andere kant worden belicht en mogelijk tot opmerkelijke inzichten leiden.Tot slot mogen we tijdens de Midwinterviering van 21 december ons verbinden met de natuurlijke tijd van de natuur. En vieren dat het licht steeds weer zal overwinnen. Een intense viering met gelijkgestemden waar je heel blij vandaan komt, is de ervaring.Lieve lezer, we hopen dat er bij een of meer van bovenstaande beschrijvingen van ons programma iets resoneert bij je, je nieuwsgierig maakt. Het lijkt me heel fijn om elkaar daar te mogen ‘ont-moeten’.Laten we ons intussen niet teveel meeslepen door de vele crises die er zijn, want dan worden we onderdeel van de energie ervan. In de kalmte en vertrouwen komen de oplossingen naar voren. Dit doe je niet alleen, dit doe je samen! Met steeds meer gelijkgestemden. Want alleen samen, en met de juiste intentie, kunnen we de nieuwe wereld laten ontstaan en er in leven. En als je goed kijkt, zeker ook in Fryslân, is het al aan het ontstaan. Met meer dan 1500 bezoekers is het Frijheidsfestival in Rijs (www.frij.frl/nl/fijheidsfestival) ) uitverkocht, een geweldig succes! Met als thema ‘samen bouwen aan de nieuwe wereld’. Wat een bemoedigend vooruitzicht! Doe je mee?

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief augustus 2022

Wat je denkt te worden, zul je worden.Wat je voelt, trek je aan.Wat je je voorstelt, creëer je.(De Boeddha) 

Lieve mensen,We hebben in deze nieuwsbrief regelmatig gesproken over de nieuwe wereld die we zo graag voor ons zien en naar verlangen. En wat je ervoor kan doen om het mee te manifesteren. Een van de elementen is om je eigen zijnstrilling te verhogen, je innerlijk besef over wie je bent te vergroten, je bewustzijn over wat er in de wereld gebeurt uit te breiden.Dit is het ‘werk’ wat ieder van ons als individu kan doen. Ieder op ‘eigen wijze’ en met de talenten die je hebt.Omdat de huidige ‘oude’ wereld aan het uiteenvallen is, wordt vaak gezegd wat we een parallelle wereld zouden moeten opzetten die het straks kan overnemen als het oude echt niet meer werkt. Overal in Nederland zijn heel veel initiatieven gestart om dit doel te dienen.Zo zijn ook in Fryslân veel mooie initiatieven gestart op diverse terreinen.Eén initiatief springt er wat ons betreft uit en dat is Frij Fryslân. De oprichters hebben dat innerlijke besef dat bewustzijn de sleutel is tot een werkelijke verandering in de samenleving. Om daarmee bewust een grote stap te maken naar een vrije ‘samen-leving’ waar iedereen meetelt en zich kan ontplooien. En met passie een aandeel wil leveren.Als In-zicht hebben we inmiddels een goed contact met het kernteam van Frij Fryslân, en willen hun dan ook van harte ondersteunen. En waar nodig samenwerken.Ben je inmiddels nieuwsgierig geworden, kijk dan op www.frij.frl

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief juni 2022

Te midden van de moeilijkheid ligt de mogelijkheid.(Albert Einstein) 

Lieve mensen,Nu de zomer nadert en we ons kunnen gaan opmaken voor hopelijk een paar ontspannen maanden, is hier de laatste nieuwsbrief van dit seizoen. Het was en is een zeer enerverende tijd waarin veel is gebeurd en nog zal gebeuren. Waar het voor velen ook moeilijk is geweest om zich staande te houden met werk, bedrijf, gezin, vriendschappen enz. Wat moet je nu voor waar moet houden en wat niet? Wie kan je nog vertrouwen?Wij hebben dit zelf ook van nabij aan de lijve ondervonden. Dit zijn vaak heftige ervaringen die de ruimte moeten krijgen om te kunnen worden verwerkt. Die rust en ruimte is er vaak niet en dus stapelen de dingen zich op.Daarom is het juist nu een goed moment om te proberen wat afstand te nemen om in je eigen energie te kunnen genieten van de natuur en wat vrije tijd.Afstand nemen is misschien wel een sleutelwoord hiervoor.Waar je wat afstand van moet nemen is voor ieder mogelijk anders. Invoelen waar we wat afstand van moeten nemen is dan nodig.En dan nog de moed hebben om dit ook te doen, en keuzes te maken, is een volgende grote stap. Maar in de moeilijkheid ligt ook de mogelijkheid besloten.

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief mei 2022

Voelen brengt je dichterbij de waarheidover wie je bent dan denken.(Eckhart Tolle) 

Lieve mensen,In de vorige nieuwsbrief was het onderwerp intuïtie. En dat intuïtie een gereedschap is ‘in de handen’ van onze ziel, en zo gebruikt kan worden als onze innerlijke GPS. Die ons de weg kan wijzen in ons innerlijke- en uiterlijke leven.Innerlijk wil zeggen dat we door de ziel gewezen worden op die aspecten in onze persoonlijkheid die nog in onbalans zijn. Onbalans in bijvoorbeeld onze emotionele wereld of in onze gedachtenpatronen. Dat we onze eigen schaduwen onder ogen mogen zien. Aspecten die nu meer aandacht nodig hebben dan ooit om onze zijnstrilling te kunnen verhogen. En daar bieden de huidige omstandigheden veel keuze – en leermomenten voor.In de uiterlijke vorm gaat het er om hoe we in het leven staan. Wat men kan waarnemen in ons doen en laten, wat we zeggen, schrijven, lichaamstaal e.d. Kortom de vertaling van ons innerlijk naar de buitenwereld toe. Onze houding, manifestaties en creaties.Voor de een gaat dit makkelijker dan voor de ander. En dit is mede afhankelijk van of je al een paar keer je wereldbeeld hebt kunnen en durven aanpassen. Je eigen waarheid durft bij te stellen als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Bijvoorbeeld als je nieuwe informatie onder ogen krijgt die echt anders is dan je gewend bent, maar wél resoneert.Hoogopgeleide mensen zijn door hun opleiding en werk vaak ook hoog afgeleide mensen. Die langere tijd doorgebracht hebben in het op logica ingericht onderwijssysteem, wat maakt dat zij zonder het vaak door te hebben, in een tunnelvisie terechtkomen. Met als risico dat je niet meer op je intuïtie dúrft te vertrouwen. Het logische denken is leidend geworden.Er zijn gelukkig veel mensen, ook hoger opgeleid, die hun intuïtie wel gevolgd hebben. Die vóelen dat er dingen niet kloppen, zich dan gaan verdiepen, en dan besluiten om bijvoorbeeld de prik niet te nemen. Bij deze groep voel ik me thuis, en dat voelt aan als innerlijke rijkdom.En ben dankbaar met de diepere vriendschappen die tussen gelijkgestemden juist nu ontstaan, omdat we elkaar op een dieper niveau herkennen. Met een half woord begrijpen we elkaar!Wees daarom blij met je intuïtie, je innerlijk voelen en weten, want het brengt je veel verder, veel verder, dan je denken je ooit kan brengen!

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief april 2022

Intuïtie is de GPS van jouw ziel.(bron onbekend)  

Lieve mensen,Je weg zoeken in deze tijd is niet gemakkelijk en beslist uitdagend. Wie kun je nog vertrouwen? Wat kun je nog voor waarheid aannemen? Bestaan er meer waarheden of deelwaarheden? Dit zijn allemaal wezenlijke vragen van deze tijd. En omdat we vaak zelf niet durven of kunnen kiezen, volgen we maar de waarheid van iemand anders. We leggen dan wel de verantwoordelijkheid buiten ons.Niet elke weg is bestemd voor iedereen. Er zijn vele paden die gelopen kunnen worden in dit leven, afhankelijk van jouw levensopdracht waarmee je gekomen bent. Dus welke weg moeten we dan inslaan als we alweer voor een kruispunt (keuze) staan?Zou het antwoord op deze vraag onze intuïtie kunnen zijn? Die is immers alleen voor jou bedoeld. Op jou afgestemd!Als intuïtie inderdaad de innerlijke GPS is van mijn ziel, waarom zou ik daar niet op durven vertrouwen? Mijn ziel weet beter dan mijn persoonlijkheid waarvoor ik juist in deze tijd naar de aarde ben gekomen nietwaar? En naar mijn inzicht maakt mijn ziel deel uit van een veel groter weten, de Bron. Mijn ziel is afgestemd op de Bron Intelligentie van het Universum!Meer hoef ik toch niet ‘te weten’? Nu alleen nog wat oefenen en vertrouwen krijgen.Het eerste wat bij je binnenkomt als je de bovenstaande spreuk leest is een intuïtieve gedachte. Wat doe je vervolgens met die gedachte?

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief maart 2022

Waar je hart is, daar zal je bewustzijn zijn.(apocriefe uitspraak van Christus) 

Lieve mensen,Misschien hebben we wel een diep innerlijk besef nodig dat ons bewustzijn dé sleutel kan zijn om ons staande te houden in deze gekke wereld. Dat we door dit innerlijk besef onszelf zo kunnen bezielen, dat we er naar kunnen handelen in woord en daad. Om zo onszelf in balans te houden. Ja, zelfs om te groeien in dit innerlijk besef omdat deze tijd juist een kans is om innerlijk grote stappen in bewustzijn te maken. En zo innerlijk krachtiger te worden en dit uit te stralen naar onze omgeving. Alleen al door er te zijn, zal dit verschil uit maken op je omgeving.Wat de zaken die er spelen in de wereld gemeenschappelijk hebben, en wat steeds dominant worden uitgetekend en uitvergroot in de media, is dat ze ons in de angst zetten of houden. Steeds weer is dit uiteindelijk wat er gebeurt. En ons verstand en denken is daar zeer vatbaar voor en gaat ermee op de loop.En waar angst groeit, wordt de liefde verdrongen. En de zachtheid van de liefde kunnen we juist nu heel goed gebruiken. Vooral ook voor onszelf! We verdienen de liefde toch zelf ook? Al was het maar uit gezond zelfrespect.Als we met dit bewustzijn en met een stukje zelfliefde in de wereld kunnen staan, weten we ook dat de weg van het hart de weg van de liefde is. Dat weet en voel je dan gewoon!En waar je hart is, daar zal je bewustzijn zijn! Dan ontstaat er hartsbewuste aandacht op dat waar je je op focust. Wat je wilt zien in de wereld. Hiermee is het gemakkelijker om jezelf staande te houden. Ja, zelfs positief bij te dragen aan een nieuwe wereld, aan een natuurlijke reset die we zo hard nodig hebben.Ook de weg naar het weer opnieuw contact maken met de Bron Intelligentie en met het wezen van de natuur ligt zo weer open. Zo zetten we steeds verder ons eigen krachtveld aan en in. En dit zal aanvoelen als een veel krachtiger energie dan de op hol geslagen gedachtegangen over allerlei onheil. Waar zal je hart zijn? Waar gaat jouw hart naar uit?