Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief juni 2021

Als je je met niemand vergelijkt,
word je wie je bent.

(Krishnamurti
 


Lieve mensen,

We kunnen deze tijd op verschillende manieren bekijken. Dat onze vrijheid wordt afgenomen bijvoorbeeld en dat je vriendschappen kan kwijt raken door totaal verschillende zienswijzen op het gebeuren.
Maar stel je nu eens voor dat deze tijd een geboorte is van een nieuwe mens(heid) zo aan het begin van het Watermantijdperk. Een nieuw mens met een verruimd bewustzijn en hogere afstemming op de kosmos wil juist nu geboren worden. En dat jij en ik heel bewust naar hier zijn gekomen om hieraan bij te dragen.

Tijdens de geboorte van een nieuw mensje zijn er vaak verschillende krachten en invloeden merkbaar in het geboorteproces. Soms ligt het denken in de weg met bijvoorbeeld angst voor pijn of dingen die mis kunnen gaan. Soms worden er tegenstrijdige dingen aangedragen die je in de war kunnen brengen. Bij je gevoel vandaan en uit de flow.
Maar als je je overgeeft aan de onvoorstelbaar grote en wonderbaarlijke krachten die vrij komen in het lichaam van de vrouw, dan ontstaat er een hele bijzonder ervaring die je voor geen goud zou willen missen (ik heb dit overigens van horen zeggen 🙂 )

In de geboorte van de nieuwe mensheid zijn er ook tegenstrijdige krachten werkzaam, zichtbaar en voelbaar, die ons uit onze flow en gevoel willen halen. Die ons van de wonderbaarlijke kracht van een scheppingsproces georkestreerd vanuit een hoger bewustzijn af willen brengen.

Maar wij zijn bewuste mensen die deze krachten doorzien en er niet in mee willen gaan. We willen vanuit onze eigen goddelijke krachten dit scheppingsproces mede vorm geven. En als we bij ons gevoel blijven wat juist en niet juist is, kan niemand ons iets wijs maken.

We zijn hier met een blauwdruk gekomen om uit te werken. Stel je nu eens voor dat waar je staat en wat je doet, allemaal precies zo is als in je blauwdruk staat! In het script van je leven! Alles klopt precies. Ook de twijfels die je soms kan hebben door de tegenkrachten van buiten. Alles is precies volgens jouw script. Vertrouw daarop. Volg je hart over wat je mag doen om onderdeel te zijn van dit grootse geboorteproces van de nieuwe mens. Want uit de grond van je hart groeit altijd iets moois. Dat is een natuurwet!

Dan zal het script zich aan je ontvouwen en weet je wat je te doen hebt voor het hoogste goed van jezelf en het hoogste goed voor alle mensen! De huidige en de nieuwe mens! Laat het maar gebeuren en geef je over aan die geweldige kracht die los komt bij een geboorteproces. Dan kan niets het meer stoppen!

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief april 2021

De ziel bevindt zich niet in het lichaam,
het lichaam bevindt zich in de ziel.

(Rupert Sheldrake) Lieve mensen,

In de vorige nieuwsbrieven van dit seizoen hebben we prachtige onderwerpen gedeeld die ons een blik gunnen op onze buitenwereld alsook onze binnenwereld. We hebben gedeeld dat als de kennis van het Zelf groeit, onze onwetendheid verdwijnt als de nacht voor de opkomende zon. We spraken over de taal van de liefde zoals aandacht en compassie.

Over je eigen innerlijke Kernkacht en scheppende vermogens. Je onvoorwaardelijke liefdevolle verbinding met het Scheppingsprincipe vanuit het Oneindig Bewustzijn. Over het verhogen van ons Bewustzijn door onze trilling te verhogen. En zo dichter bij hogere dimensies te komen die ook in ons te ontvangen zijn. Die daar geduldig liggen te wachten  achter de sluier van onze onwetendheid.

Over de blauwdruk van ons leven. De reden dat we hier zijn geïncarneerd om juist in deze tijd te leven. Dit mag dan een uitdagende tijd zijn voor onze persoonlijkheid, voor onze ziel is dit feest. Er valt immers ontzettend veel te leren, ervaren, kiezen, en handelen. Daardoor wordt er een groeispurt in bewustzijn mogelijk gemaakt. De ziel leert zich nog beter uit te drukken in de mens; in jou en mij.
We hebben ook gezien dat we stil moeten worden om de fluisterde stem van hart en ziel te kunnen horen en verstaan. Die schreeuwt ons nooit toe, dit is niet haar aard. Maar vraagt wel onze aandacht.

Blauwdruk, ziels- of levensmissie; mooie begrippen. Maar onlangs werd ik me pijnlijk bewust dat ik niet echt weet waarom ik hier ben. Wat is mijn zielsmissie nu eigenlijk precies? Ik voel wel dat ik redelijk op de goede weg zit, en de goede dingen doe. Maar toch kon ik niet in een paar woorden uitleggen wat mijn levensmissie is. Ook in de stilte vond ik niet onmiddellijk antwoord.

Op mijn zoektocht naar een antwoord, heb ik veel baat gehad bij het ‘Boek van de Levensmissie’ van Willem Glaudemans. Met de informatie en oefeningen uit het boek, kon ik uiteindelijk mijn levensmissie ontdekken en in één woord samenvatten: ‘dienstbaarheid’. Ook heb ik ontdekt welke talenten ik al wel goed, een beetje of niet voldoende gebruik om mijn levensmissie te kunnen ondersteunen. Dit heeft me goed gedaan. Ik voel me er krachtiger en gesteund door. Terugkijkend op mijn leven geeft het een vervullend gevoel.

Ik kan nu zien dat bij de meeste keuzes die ik heb gemaakt, ik meestal bij dienstbare taken en functies ben uitgekomen. En daar waar dit niet het geval was, zo weet ik nu, had ik het talent er niet voor om het goed in te vullen. Ondernemer zijn bijvoorbeeld, is niets voor mij.
Schrijven, spreken wel. Daarmee kan ik wat er in mij leeft uitdrukken zodat het een inspiratie kan zijn voor anderen. Daar zal ik nu meer dan ooit op vertrouwen. Want het is immers een ‘dienstbaar’ proces en komt overeen met mijn levensmissie!

Ik wens ons allen de innerlijke rust toe om je levensmissie en nog verborgen talenten te ontdekken. En de moed om ze te gebruiken voor het hoogste goed van jezelf en voor het hoogste goed van alle mensen!

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief maart 2021

In oorlogstijd is de waarheid zo kostbaar
dat ze altijd moet worden bijgewoond
door een lijfwacht van leugens.
(Winston Churchill) 

 

Lieve mensen,

In de vorige nieuwsbrief hebben we een vergezicht gedeeld over de nieuwe vrije wereld waar we naar verlangen. Deze nieuwe wereld kan gebouwd worden als de huidige oude wereld aan het verbrokkelen is. Naar mijn gevoel is de verbrokkeling al begonnen. De inzichten en het verzet groeit inmiddels enorm in veel landen. In de VS zijn nu 16 verschillende staten die allerlei maatregelen terugdraaien, zelfs de gehele lockdown opheffen (zie nooit.nl). Dit zal een groot effect hebben op andere staten, landen, instellingen, en hopelijk ook op rechters.

Maar intussen wil het onlicht nog wel eerst onze kinderen testen. Drukken ze er vlak voor de verkiezingen nog een wet erdoorheen (Tijdelijke wet testbewijzen Covid-19), wat pure en door de overheid ingezette en goedgekeurde discriminatie is.
We zagen het al eerder, maar naar mijn waarneming is onze democratie, journalistiek en ook de rechtspraak nu echt ter ziele.

Hoewel het onlicht zich nog even heftig zal roeren, zal deze oude wereld zichzelf vanbinnen uit vernietigen. Dit kan nog even een pijnlijk proces zijn waar we met elkaar doorheen moeten. Maar de omslag zal spoedig komen. Door veel mensen, groepen en organisaties wordt al hard gewerkt aan de vrije nieuwe wereld. Waar vrijheid, verbinding en het eerlijk verdelen van de overvloed vanzelfsprekend zal zijn.

We willen vanuit In-zicht hier aan meebouwen. Zodra het goede moment daar is zullen we je uitnodigen om eerst eens gewoon bij elkaar te komen en elkaar eindelijk weer te mogen ont-moeten en omhelzen. Om te kunnen delen wat het allemaal met ons doet of heeft gedaan. Om weer krachten te verzamelen vanuit de resonerende krachtbron van gelijkgestemdheid.
Daarna zullen we avonden en middagen organiseren, klein of grootschalig, waar diverse sprekers hun ideeën over de nieuwe wereld kunnen delen.
Het onderwerp van het webinar in maart past hier overigens prachtig bij. Ontspanning vinden bij een vrij leven zonder dualiteit, voorbij het dwingende ego!

Alles wat aandacht krijgt komt in beweging. We kunnen met onze liefdevolle intentie focussen op de vrije wereld en dit voor ons zien. Als we daar actie/doen/daadkracht aan toevoegen ontstaat manifestatie. Dit is een prachtig scheppingsproces waartoe jij en ik, lieve lezer, vanuit ons groeiend bewustzijn toe in staat zijn. Ieder met zijn/haar eigen talenten en mogelijkheden. Waarschijnlijk sluit dit prachtig aan bij je levensmissie waarvoor je naar de aarde gekomen bent. Buiten ons is het nog oorlogstijd en wordt de waarheid verdraaid. Maar ik wens ons innerlijke vrede in ons scheppingsproces voor het hoogste goed van jezelf en voor het hoogste goed voor alle mensen!

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief februari 2021

We zitten midden in een omwenteling.
De dichtheid valt uiteen in het licht.
(Christina von Dreien)  

Lieve mensen,

We leven nu in een spannende tijd, waarbij het er zelfs op lijkt dat we in een soort van eindstrijd beland zijn tussen de krachten van licht en donker. Tussen goed en kwaad, tussen wat waar is en wat niet waar is. Ik heb vaak uit verschillende tradities over de eindstrijd gelezen, maar nooit had ik gedacht daar zelf in te terecht te komen. De spanning en tweedeling in de samenleving zo te kunnen voelen en ervaren. Het is een voelend zoeken geworden naar wat waar is en vooral waar voelt, en wat niet als waarheid gevoeld kan worden.

Ik hoop dat velen oprecht aanvoelen dat er veel mis is in de wereld. Niet alleen nu, maar al heel lang en op vele terreinen van onze samenleving. Dat maar een paar duizend mensen bijna alles op onze prachtige planeet kunnen bepalen en alleen maar rijker worden en steeds meer macht krijgen. Dat de geschiedenis op veel aspecten zou moeten worden herschreven omdat wat we horen en leren niet altijd de waarheid is. Het is slechts ‘de waarheid’ die zij willen dat we moeten horen.

Bij veel mensen is er nu meer dan ooit een groeiend verlangen naar een andere en betere wereld aan het ontstaan. Een wereld waarin alles weer in balans wordt gebracht, en waarin de mens weer werkelijk een vrij mens mag zijn. Zoals we ooit eens waren in al onze grootse kracht. Waar overvloed eerlijk wordt verdeeld. Dat we leren weer in afstemming met Moeder Aarde en de natuur te leven. Dat geld weer een eerlijk ruilmiddel wordt, beheerd door onszelf. Dat Big Tech, Big Pharma, Big Bank e.d. een flink kopje kleiner gemaakt worden en ons gaan ondersteunen. Dat overheden ons nu eens écht gaan dienen in wat wij, de dieren en de natuur nodig hebben. Met een gezonde vorm van inspraak en overleg. Zij zijn er tenslotte ten dienste van ons. Wij betalen tenslotte hun vergoedingen niet waar?!

Voel jij dat verlangen ook, lieve lezer? Voel je ook dat verlangen naar een eerlijker, zuiverder en transparantere wereld? Het mooie aan deze tijd is dat juíst door de aangewakkerde gekte in de wereld, we een prachtige kans hebben voor een echte grote omwenteling naar deze betere wereld. Veel wordt nu zichtbaar hoe het er werkelijk achter de schermen aan toe gaat. De kansen daarom zijn nu groter dan ooit, omdat veel meer mensen het nu ook echt gaan zien!
Zie je het al voor je, deze liefdevollere wereld in balans met de energie van 5-de? Dat prachtige beeld van vele bewust levende, wakkere mensen die van over de gehele planeet samenwerken voor dit prachtige doel!

Wat jij de mensheid te bieden hebt is van groot belang om dit nu naar buiten te brengen. Hoe klein je aandeel ogenschijnlijk ook is. Samen is onze scheppingskracht ongelofelijk! Wij helpen daardoor ook het onlicht om zich naar het licht en de waarheid te keren. Hun taak zit er bijna op. De mensen van goede wil nemen het graag van hun over. Daar wordt al hard aan gewerkt. Doe je mee om deze betere wereld vorm te geven?

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief januari 2021

Wat het huidige moment ook inhoudt,
accepteer het alsof je het gekozen hebt.
(Eckhart Tolle) 


Lieve mensen,

Een van de moeilijkste dingen in dit leven vind ik leven in het nu. Ik weet met de kennis van het verstand al heel lang dat leven in het nu-moment belangrijk is, maar het lukt me nog niet om vaak, of nog liever altijd, in het nu te leven. Omdat ik voel dat het belangrijk is om dit wel te kunnen, ga ik er nu over schrijven en proberen het op een rij te zetten. Zodat ik het beter kan begrijpen en er naar handelen. 🙂  

Mijn denken vliegt vaak voortdurend alle kanten op, naar vroeger en gisteren, naar straks en morgen. Nu is dat op zich niet zo erg. Als het maar ‘iets overdenken is’ in plaats van ergens in te blijven hangen. Als je (nog) steeds last hebt van ‘iets’ uit het verleden (en dat hebben we allemaal wel, schat ik) dan bepaalt dat vaak, bewust of onbewust, je gedachtegang. Hetzelfde kun je zeggen voor ‘iets’ in de toekomst waar je vaak tegenop ziet.

Ik ‘weet’ dat ik met mijn verstand zoveel mogelijk verleden en toekomst los moet laten. Zeker als daar gedachtepatronen bijkomen die mijn innerlijke groei in de weg staan.
Of moet ik zeggen ‘om er minder aandacht aan te schenken’, waardoor het vanzelf wat wordt losgeweekt. Het verliest dan zijn kleefkracht.

Verleden, heden en toekomst zijn tijd gerelateerde begrippen die in mijn verstandelijk denken een rol spelen. Tijd is ook iets wat typisch bij de 3de dimensie hoort. Ik weet (innerlijk) dat het verschijnsel tijd in een hogere dimensies niet meer bestaat. Ik lijk dus in 3D met het begrip tijd gevangen gezet te zijn.

Het nu-moment echter staat buíten de tijd. De klok tikt onverstoorbaar verder, maar het nu- moment blijft! Hoe meer ik me concentreer op de tijd, op verleden en toekomst, of op ‘tijd is geld’ e.d., hoe meer ik daarin blijf hangen. Intussen gaan er vele nu-momenten voorbij waarin ik íets had kunnen doen. Het nu-moment is misschien wel het kostbaarste wat er is. Waarom is het zo kostbaar? Omdat ik begin te zien dat mijn hele leven zich ontvouwt in het ene nu-moment. Als morgen nu is geworden, kan ik daarin handelen, veranderen, scheppen. Het kan gewoon niet op een eerder of ander moment!

Met andere woorden, verleden en toekomst zijn slechts illusionaire gedachtepatronen waarin ik niets kan veranderen. Niets kan doen! Het is al geweest of het moet nog komen. Ik kan gisteren niet veranderen, en in morgen kan ik nog niets doen. Ik kan alleen leven in dit unieke en enige (heilige) moment. Er is niets anders!
Jazeker, ik kan van mijn leven leren als ik terugkijk, en ik kan me voorbereiden op wat komt. Maar ook deze beide activiteiten kunnen ook alleen vanuit het nu-moment gedaan worden.
Er is geen ander moment dat er echt toe doet dan NU in deze ene seconde.
Dit geldt overigens ook voor onze ziel. Ook haar eeuwig zijn speelt zich af in het NU!

Aan het begin van een nieuw en zeer belangrijk transformatiejaar voor ons allen, wordt het tijd om nu, in het NU, al mijn weten om te zetten in daden!
Als autonoom wezen die niet afhankelijk is wat andere mensen van hem denken.
Die zich niet meer gevangen laat zetten in massapsychologische spelletjes van angst en dictatuur. In het huidige moment die mij door het leven wordt aangereikt kan en zál ik handelen. Ik zal wel moeten, er is niets anders!

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief december 2020

Het hart doet moeiteloos, in enkele tellen,
waar het hoofd soms jaren voor nodig heeft.
(Thomas Carlyle)Lieve mensen,

Een van de dingen die ons kunnen helpen om onze zijnstrilling te verhogen en innerlijke rust te vinden in deze tijd, is om meer vanuit ons hart te gaan leven. Om vanuit het hart te kunnen leven is het van belang om de taal van het hart meer te leren begrijpen en (ook innerlijk) te spreken. Wat is dan precies de taal van het hart? Voor mij zijn enkele sleutelwoorden in deze gevoelstaal: mildheid, zachtheid, compassie, vergeving, dankbaarheid en liefde.

We kennen die begrippen allemaal heel goed. Waarom kost het ons dan nog zoveel moeite om het in praktijk te brengen? Waarschijnlijk weet je het antwoord inmiddels zelf ook wel. Er zit mogelijk wat restanten van ego(pijnen), angst en ongeloof tussen het weten en het doen. Verstand zit in het hoofd en intuïtie in het hart. Ons bewustzijn kan beide facetten van ons mens-zijn combineren. Verwarring ontstaat als je verstand niet wil horen wat je hart zegt. Maar jij, jij bént de kapitein op je eigen levensschip! Jij bepaalt toch wat je wilt denken en doen?! Niemand anders!
Neem daarom een besluit om vanaf nu vanuit je hart te gaan leven. En neem dat besluit met geheel je hart en ziel, zodat je het kan voelen als een emotie in je lijf. Dan krijgen de standaard denkpatronen van het verstand algauw minder ruimte.

Uit eigen ervaring weet ik dat het enorm helpt als je bewust een besluit neemt waar je helemaal achter staat. Dan komt er alertheid in hoofd en hart, en komt er energie vrij om het te doen. Een positief gevolg is dat je ook meer te weten kan komen over de blauwdruk van je leven. Waarom je hier bent. Want je hebt iets te doen in deze tijd! Daarom is het zo belangrijk om de taal van het hart je meer eigen te maken.

Onze blauwdruk kan eenvoudigweg niet alleen met het verstand ontdekt en begrepen worden. Daarvoor moeten we de diepere lagen in onszelf ontsluiten. Dat kan naar mijn gevoel alleen maar via de intuïtieve weg van het hart. ‘Want een liefhebbend hart is de meest waarachtige wijsheid’, schreef Charles Dickens ooit.
Probeer het maar eens uit. Leef maar wat meer vanuit je hart en voel wat het doet in je dagelijks leven. Gooit je hart maar eens ‘over die muur waar je nog niet over kon gaan’ en de rest zal volgen overeenkomstig je blauwdruk.

Als onze gedachten dan milder worden zullen ook onze gevoelens milder worden. Onze gedachten en gevoelens maken deel uit van onze fijnstoffelijke wereld. Vandaaruit kunnen we de grofstoffelijke wereld gaan veranderen. Hou in mildheid vanbinnen uit, het oog op de liefdevolle wereld die je straks na de chaos wilt zien. Immers vanuit de fijnstoffelijke werelden worden de grofstoffelijke werelden gemanifesteerd. Dwars door de chaos heen zal dit dan ontstaan. Het kan de huidige pittige tijd mogelijk ook lichter maken of verkorten. Sámen kunnen we dit. Zalig zijn de zachtmoedigen want zij zullen de nieuwe Aarde beërven!

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief november 2020

Mensen die slechts vanuit hun hoofd kennis opdoen,
maar geen voelend hart hebben,
hebben de wereld gemaakt zoals die nu is.
Wat we in deze tijd nodig hebben,
zijn mensen die weten vanuit hun hart.
(Christina von Dreien)

 

In de beide vorige nieuwsbrieven ging het over de keuze tussen angst en liefde en over het belang van het verhogen van je zijnstrilling. Je hebt waarschijnlijk wel innerlijk gevoeld dat dit voor jou en voor ons allemaal van groot belang is in deze tijd. We zijn allemaal bewust naar de aarde gekomen om dit proces tussen goed en kwaad, zin en onzin mede vorm te geven.

Nooit eerder in de moderne geschiedenis van Moeder Aarde en de mensheid zijn we op een moment aangekomen dat we ons samen zo mogen verhogen in bewustzijn en trilling, dat we terug mogen gaan naar onze 5D thuis wereld.
Volgens het nieuwe weten is er nog nooit in de geschiedenis van het Universum een levenssoort geweest die met haar verhoogd bewustzijn gaat ascenderen naar een hoger plan en dimensie, en het lichaam meegaat. Wij staan als mensheid nu op de grens om dit mee te laten gebeuren. Moeder Aarde is al (deels) verankerd in 5D en door haar hogere trilling worden we er deels in meegenomen. De rest moeten wij doen!

Uit geheel het Universum wordt met spanning meegekeken hoe de mensheid deze dappere sprong gaat maken. Omdat alles met alles verbonden is, heeft onze bewustzijnssprong ook grote gevolgen elders in de universele schepping. In het komende webinar kom ik daar graag op terug.

Dit is allemaal vanuit het oude 3D denken wat lastig te bevatten. Het is daarom wijs om een ander deel van ons meer te laten spreken; ons 5D hart(sbewustzijn).
Want jij, lieve lezer, weet inmiddels heel goed dat als je je hart laat spreken je een veel grotere en mooiere uitkomst krijgt. De antwoorden worden je ingefluisterd door je Hoger Zelf via je hart en hebben een veel grotere wijsheid dan ons hoofd en ego ons ooit kunnen geven. Je Hoger Zelf is dat zielendeel van ons wat niet is mee-geïncarneerd naar de 3D en daardoor verbonden is met een hogere dimensies en weten. Op dat niveau worden ook mensen en situaties fijnstoffelijke afgestemd voor ‘toevallige ontmoetingen’ en wonderen die er in je leven kunnen gebeuren. Het is tijd voor nog meer synchroniciteit in ons leven!

De oude wijsheid dat ‘het hart zijn redenen heeft die de rede niet kent’ kan ons hierbij bemoedigen. Neem een besluit om op te staan in jezelf en moedig de intuïtieve influistering van je hart te volgen. Wat we in deze tijd nodig hebben, zijn mensen die weten vanuit hun hart!

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief oktober 2020


Gisteren was ik slim en wilde ik de wereld veranderen.
Vandaag ben ik wijs en verander ik mijzelf.
(Rumi)
 
Lieve mensen,

In de vorige nieuwsbrief ging het vooral over de keuze tussen angst en liefde als misschien wel de belangrijkste fundamentele keuze die we in deze leerzame tijd mogen maken. Als we voor de liefde gekozen hebben, dan is het van belang om op een positieve wijze dit pad te gaan. Daarom wil ik hier graag ingaan op een remedie voor onze gezondheid en levenskracht die op alle niveaus werkt en weerstand verhogend is. Je kunt het alleen niet kopen in apotheek of drogisterij. Je kunt er ook geen verwijzing van de huisarts voor krijgen. En er is ook geen opleiding voor. Het gaat om de remedie: ‘je eigen zijnstrilling verhogen’.

Elk mens heeft een unieke eigen frequentie of trilling. Deze trilling wordt vooral bepaald door onze eigen ervaringen en innerlijke overtuigingen. Als die ervaringen ons ‘klein houden’ en dus lager in trilling zijn, mogen we die onder ogen zien en gaan transformeren. Als we daarin een stapje maken wordt het al iets positiever. Hoe positiever en liefdevoller we in het leven staan, hoe hoger onze trilling. En elke warme gedachte en oprechte glimlach helpt daarbij.

Een van de moeilijkste stappen om je trilling te verhogen lijkt het aspect zelfacceptatie en/of zelfliefde te zijn. Onze ervaringen en indoctrinaties van ons opgedrongen systemen op aarde maken dit tot een lastige opgave. Toch ligt hier een geweldige mogelijkheid om een (grote) stap vooruit te zetten in trilling. Elke positieve stap vooruit in trilling zal je voelbaar goed doen. Het zal ook het collectieve veld van de mensheid voeden zodat het voor anderen gemakkelijker wordt om die stap ook te zetten. Dit versnelt het positieve proces op aarde.

Tenslotte zal dit toenemende bewustzijnsveld van de mens(heid) de oude en verstikkende structuren doen afbreken. Het duister, en de kleine hoeveelheid mensen die het duister dienen en denken ons te kunnen domineren, kunnen niet met deze hoge frequenties omgaan.

Je kunt dus prachtig bijdragen aan de omwenteling in de wereld. Het is voor mij een hartszekerheid dat er dan een moment komt, en dat hoeft niet ver weg te zijn in de tijd, dat we kunnen terugkeren naar de vijfde dimensie (dichtheid). Onze oorspronkelijke wereld waar we als schitterende goddelijke wezens vandaan komen en we onbewust ‘thuis’ noemen. In ons ligt dat allemaal besloten. In elk bezield wezen. We zijn lichtwezens die een menselijke ervaring op doen. We mogen ons dit allemaal nu herinneren, erkennen, activeren én ernaar handelen.

Dus verhoog je trilling, wees meer lichtheid, en je zult je beter voelen over jezelf zo is mijn ervaring. En je helpt bovendien aan het oplossen van de huidige crisis die door mensen met een lagere trilling zijn opgezet en bedacht. Jij en ik kunnen hierbij het verschil maken! Dit is wat we kúnnen doen. Dit is onze kans om een positieve verandering in gang te zetten. Wees wijs en verander je zelf. Doe je mee aan deze omwenteling waarbij de duisternis in en buiten ons uiteen zal vallen in licht? Samen kunnen wij dat!


Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief september 2020

Als de kennis van het Zelf zich ontwikkelt,
verdwijnt de onwetendheid zoals de nacht wijkt
voor de opkomende zon.

(Bhagavad Gita: 5:16)

Lieve mensen,

Deze nieuwsbrief is voor mij (Oene) een mijlpaal. Precies 20 jaar lang heb ik voorwoorden mogen schrijven in nieuwsbrieven. Eerst voor Innerlijk Besef in Drenthe en later voor In-zicht in Friesland. Elke keer is er weer de uitdaging om te schrijven over een (actueel) thema of om een rode draad te kiezen die bij de komende lezingen horen. Altijd zoekend naar inspiratie in of buiten mijzelf, om mijzelf en anderen te mogen inspireren. Zoekend naar woorden die inzicht kunnen brengen of helend kunnen zijn. Luisteren of er zich intuïtief iets aandient om gedeeld te mogen worden. Het zijn vaak hele dankbare en leerzame momenten die mij veel inzichten hebben gebracht. Ik ben er innerlijk een rijker mens van geworden.

Maar nog nooit in die 20 jaar sta ik, staan wij, voor de geweldige uitdaging om nu in de praktijk te brengen wat we al heel lang gehoord, gelezen en geleerd hebben. Door talloze lezingen, workshops, cursussen, boeken en inzichten. Zowel met de kennis het hoofd als met het weten van het hart. In deze bizarre en tegelijk meest leerzame tijd staan we eigenlijk maar voor een échte keuze: kiezen voor de angst of voor de liefde?!

De keuze voor de angst is misschien wel het gemakkelijkst, want men doet er alles aan om ons daar te krijgen en te houden. Want nog nooit eerder in de moderne geschiedenis van de mensheid zijn we massaal zo blootgesteld aan een ongekend gedragsbeïnvloedingsexperiment als wat er nu gaande is. Het lijkt dus het gemakkelijkst om de brede weg te kiezen, de main stream. Waar de meeste mensen zich op bevinden om welke reden dan ook. Dit is de weg van de buitenkant, de uiterlijke wereld. Meestal geleid door onbewuste ego angst en bijbehorende denkpatronen.

Want als je je uitsluitend afstemt op wat van buiten naar je toekomt zul je er als vanzelf ingetrokken worden. Die ervaring heb je mogelijk al gevoeld. Om dan (vanuit angst) braaf te ondergaan wat ze je voorhouden aan regels en beperkingen, ook al voelt het niet altijd goed of juist!

Maar juist nu, lieve mensen, komt het er op aan om naar onze innerlijk stem te luisteren en te voelen wat de goede weg is om te gaan. Om alles wat we ooit geleerd hebben over de mystieke smalle weg, de weg die minder mensen nemen en die soms onlogisch lijkt. En dan toch er de moed voor hebben deze te gaan. Dan kies je voor de liefde. De krachtige eigen-liefde. Je medemens kan je dingen aandoen die nu plaatsvinden, maar vanuit het Scheppingsprincipe vanuit het Oneindig Bewustzijn ben je intens geliefd en eeuwig. En kan niets je scheiden van je eigen innerlijk goddelijke Kernkracht. Dat krachtige multidimensionale vermogen wat elk bezield mens bezit en sluimert achter de sluier in onze geest.

Zoek die plek achter de sluier en je zúlt daar de grotere geheimen van je eigen Zelf vinden. Daar kan je bewegen dwars door de dimensies heen. Daar liggen de geheimen van het Universum verborgen die zoveel groter en liefdevoller zijn dan we voor mogelijk houden. Daar beweegt het Al in jou en mij. Die Kracht verlangt ernaar dat jij bloeit en vrucht draagt vanuit dat weten. Dat is de weg naar binnen, de innerlijke weg, the road less travelled, de minst makkelijke weg! Hier leidt het innerlijk weten de mens op weg door het leven.

Laat je daarom niet verder uiterlijk afleiden en kies voor de liefde, aandacht, genegenheid, warmte, de knuffel en de Innerlijke weg. Dit zijn onze kernwaarden als bezield en bewust mens, die ze ons en onze kleinkinderen willen afnemen (intentie van de spoedwet). Dit mag niet gebeuren! We mogen op geen enkel terrein ‘gemuilkorfd’ worden. Als we leven volgens de schoonheid van het innerlijke weten, kun je door een (mens onwaardige) wet nooit echt worden ingeperkt!

Want als de kennis van je eigen Zelf zich innerlijk ontwikkelt, verdwijnt de onwetendheid van de mens, zoals de nacht wijkt voor de opkomende zon. Kies daarom voor de liefde, kies voor Jou!

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief juli 2020

Gebundelde takken kun je niet breken.
(Afrikaans gezegde)

Lieve mensen,

Midden in deze zomerse tijd en toch nóg een Nieuwsbrief? Ja, want het is en blijft een bijzondere tijd die vraagt om bijzondere inzichten, verbanden en acties. Een indringende tijd die zeker kan leiden tot snelle transformaties als we ons er voor open stellen. Er is zeker heel veel te leren in de wereld om ons heen en onze reactie daarop. Het lijkt wel een einde van een tijdperk waarbij wij zeer alert mogen zijn of onze fundamentele rechten niet worden verkwanseld. Of onze grondrechten ons niet worden afgenomen.

De nieuwe coronawet die de regering wil invoeren liegt er niet om. Het kan zelfs het parlement buitenspel zetten. Dat is dan het einde van de democratie! De rillingen gaan me over de rug als ik dit schrijf. Het wordt gelukkig nu uitgesteld, dus hebben we nog even om ons collectief te bezinnen.
Ik zou nog iets kunnen zeggen over deze minister die onze bewegingsvrijheid nog verder wil inkorten en in de wet wil vastleggen, die tegelijkertijd lijsttrekker wil worden van een partij die naastenliefde hoog in het vaandel zou moeten hebben, maar dat doe ik het maar niet. Het wordt dan wat teveel een blog i.p.v. een nieuwsbrief 😊

We mogen ons nu meer dan ooit verbinden met elkaar zoals ook meerdere groepen met goede intenties de ‘Omarm de Vrijheid’ demonstratie hebben georganiseerd van 21 juni a.s. Deze mag helaas niet doorgaan, maar duizenden voelen dat ze hier gehoor aan moesten geven om deze bizarre lockdown te stoppen. En gebundelde takken (groepen) kun je niet breken, luidt het Afrikaanse gezegde die zeer van toepassing is om deze tijd. Daarom willen we ook graag samenwerken met de initiatieven van Frank Ruesink (zie hieronder).

Het is treffend voor de bijzondere situatie waarin we zitten, dat een demonstratie die pleit voor opheffing van deze bizarre situatie, wordt verboden vanwege risico’s voor de gezondheid die juist door de organisatoren (ook wetenschappelijk) worden betwist! En daar gaat het nu juist om. Die besmettingsrisico’s worden door velen, ook steeds meer wetenschappers, als achterhaald bestempeld. Denk aan de grote demonstraties eerder met veel mensen dicht bijeen in de open lucht. In verschillende landen worden nu rechtszaken aangespannen tegen het beleid van hun regering. Dus we houden de moed erin. Het zal binnenkort worden doorzien en gestopt.

Want we zijn volgens de Maya-kalender deze week de periode van de Blauwe Storm ingegaan. Dat betekent dat de energie van de ‘Blauwe Storm’ de aandrijvende kracht is achter grote veranderingen. Alles wat ook maar enigszins los zit laat ook werkelijk los in deze tijd. Wat achterblijft mag verder groeien en ontvangt al het licht en de kracht om zich in vernieuwde vorm verder te ontwikkelen.

Terecht komt dan ook de vraag: ‘Hoe blijf je staan in het oog van de Storm?’. Een manier is om de onrust toe te laten en achterwege laten wat je gewend bent ermee te doen en er dus op een andere manier mee om te gaan. Je voorstellen hoe jij wilt dat de nieuwe wereld er uitziet is ook een manier van omgaan met de onrust. Kies een manier die in lijn is met jouw potentie en neem zo neutraal mogelijk waar wat er gebeurt!

Om zo zuiver mogelijk te kunnen waarnemen kan het behulpzaam zijn om ons zoveel mogelijk te ontdoen van belastende patronen. Een van de manieren om dit te doen is de voorouderlijke lijn te onderzoeken. Zodat je bijvoorbeeld, als je je dat niet bewust bent, niet meer reageert op die autoritaire vader, waardoor je van schrik alles doet wat er van je verlangd wordt door andere autoriteiten.

Komende zondag 21 juni is er volgens diverse astrologen een bijzondere uitlijning met het Galactisch Centrum. Dus een mooie dag voor ontspanning en bezinning.
Laten we onze aandacht blijvend richten op wat goed voelt en wat van waarde is voor jezelf en voor het grote goed voor ons allen. Heb het goed in deze stormachtige tijd! En voel maar wat jij kan bijdragen vanuit genegenheid, liefde en vertrouwen. Als dat onze intentie is bij de dingen die we doen en wat we zeggen en denken, dan zál de wereld ten goede veranderen!