Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief maart/april 2024

 

Het is beter om gezonde kinderen te bouwen,
dan om gebroken volwassenen te repareren.
(Anna Verwaal)

Lieve mensen,

Het is mijn overtuiging, gebaseerd op een voorzichtig eigen groeiproces, dat we nog maar héél weinig weten. Weinig over onszelf, hoe ons lichaam werkt, hoe ons lichaam verbonden is met een groter geheel, de geschiedenis van de mensheid en van het Christendom. De vele levensvormen in het heelal op verschillende plaatsen, dichtheden en dimensies. Wie onze werkelijke schepper(s) is/zijn, wie ons onderdrukken, en wie ons juist willen helpen ons te bevrijden van deze onderdrukking, etc.

We weten nog te weinig over de vele vormen van trauma die we oplopen als we als kosmisch spiritueel wezen hier op aarde incarneren, bijvoorbeeld rondom de geboorte. En wat de gevolgen daarvan zijn op diverse lagen van ons zijn en leven.

We weten nog veel te weinig over wat er zal gebeuren in het universum als de mensheid tot ontwaken komt en bovenstaande en meer ontstijgt! Wat voor geweldige positieve gevolgen dit zal hebben in de vele dimensies, rassen en levens. Op de hogere niveaus van zijn, zijn we allen één! Dan is er alleen maar eenheidsbewustzijn! Immers, zo boven, zo beneden!

Bovenstaande beschrijving is nu weliswaar ontsproten aan mijn eigen verstand/innerlijk weten, maar ik had dit een jaar of 7/8 geleden niet zo kunnen opschrijven. Vanuit die menselijke ‘onwetendheid’ van toen, heb ik sindsdien een paar bladzijden mogen bijleren, ervaren en voelen van het levensboek op deze bijzondere planeet. Soms zijn het gewoon lessen, soms gevoelservaringen die we via emoties opdoen. Soms resoneert er iets vanuit ons onbewuste (90%) die naar het bewuste deel (10%) van ons wil worden gebracht. Dan herinneren we ons iets wat er al sluimerde in de dageraad van onze kennis (Gibran). We ‘wisten’ het eigenlijk al wel.

Hoe bewuster we worden, hoe meer we ‘weten’, hoe groter de impact daarvan is op het leven van onszelf, onze gezondheid, onze machtige elektrische en magnetische uitstraling en daarmee op het leven om ons heen!

We hebben als In-zicht het ondersteunen van bewustzijnsgroei tot onze missie gemaakt.
En dat is mateloos boeiend en ‘on-going’. Want wat weten we nog niét, dat is vaak de mooie en grote vraag. Veel van onze sprekers brengen ‘iets’ wat weer grensverleggend is voor ons bewustzijn. En we verruimen daarmee ons bewustzijn zonder dat we poeders hoeven te snuiven, of ongecontroleerd uit ons lichaam te treden 😊

Zo komen we weer terecht op het pad van onze ziel!

De komende events in april en mei bieden verdere verdiepingen voor ons weten en bewustzijn. Als we al dat weten kunnen overbrengen aan onze jongere generaties, zullen zij vandaaruit kunnen handelen, leven en bouwen overeenkomstig dit diepere weten, die ze vaak al in zich meedragen.


Zo kunnen we een nieuwe wereld helpen bouwen waarbij we ons innerlijk gaan beseffen dat het beter is om gezonde kinderen te bouwen, dan om gebroken volwassenen te repareren!

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief februari 2024

 Het leven is een stroom van natuurlijke veranderingen.
Bevecht ze niet, dat veroorzaakt slechts pijn.
Laat de werkelijkheid de werkelijkheid zijn.
(Lao Tse)

Lieve mensen,

Afgelopen zondagmiddag reden we van Dokkum naar Lauwersoog toen er een massa ganzen overkwam die naar het Noorden vloog. Niet een paar, maar hele groepen van wel meer dan honderd vlogen gezamenlijk in diverse V-formaties. Toen we daar met verwondering onderdoor waren gereden kwam er een prachtige zwerm spreeuwen in een elegante dans ons verrassen. Alsof dat nog niet genoeg was kwam er weer een grote groep vogels aan die lager vlogen. Het waren kieviten die vanuit het Zuiden waren komen aanvliegen en gingen landen. Om vervolgens in paren later hun plekje te vinden in weilanden en natuurgebieden. Het was even een heel magisch moment waar we even heel blij van werden. Een moment waarop de natuur ons liet zien, ‘vertelde’ bijna, dat de lente eraan komt! Dat alles in de natuur zijn natuurlijke plaats wil innemen zoals het dat altijd doet. Zich aan een ieder wil tonen precies zoals ze in al haar pracht van nature zijn.

Later kwam de gedachte op hoe dit nu met de mens(heid) is. We zijn wel degelijk onderdeel van de natuur, maar nemen we ook onze plaats in zoals het voor een ieder bedoeld is? En kunnen we daar ontluiken als in ons de lente ook doorbreekt? Leven we dan een leven overeenkomstig de Agenda van onze Ziel!? Of moeten we op een andere plek tot bloei komen?

Op zich de moeite waard om hier even bij stil te staan. Ben ik op de plek waar ik volledig tot bloei kan komen? Of zijn er omstandigheden die me afremmen om mijn volledige potentiaal te leven? En waar komt die blokkade vandaan? Wil ik wel dat die mij blijvend hindert?

Dit zijn geen gemakkelijke vragen hè! Sommige belemmeringen zijn we ons nog niet eens bewust. Die sluimeren nog in ons onderbewuste. Bijvoorbeeld ervaringen uit onze kindertijd of geboortetrauma wat we als ‘kindbewustzijn’ kunnen aanduiden. Het is er wel en soms heb je er vaag weet van, maar het is nog te dominant en onbewust in ons denken, voelen en gedrag aanwezig. Herken je hier iets van?

Het is van belang dat we ons dit allemaal van bewust worden. Waarom? Om dat je anders niet echt tot bloei kan komen wat mogelijk wel de bedoeling is van de blauwdruk van de ziel! En als mensheid hebben we deze versie van jou hard nodig in deze tijd!
Mocht je het gevoel hebben dat het voorkomt uit geboortetrauma, overweeg de lezing van Anna van zaterdagmiddag 17 februari. Is het entreebedrag je te hoog en weerhoudt je dat? Neem dan contact met ons op via de mail of bel even. Voor mensen met een smalle beurs hanteren we een aangepast tarief. Geld mag geen belemmering zijn om de kans te krijgen ‘iets’ boven water te krijgen wat je verder kan brengen. Laat de werkelijkheid een bewuste werkelijkheid worden.

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief januari 2024

Wie naar buiten kijkt, droomt. Wie naar binnen kijkt, wordt zich bewust en ontwaakt.(Carl Gustav Jung)

 

Lieve mensen,Een nieuw jaar ligt voor ons. Van verschillende kanten horen we dat het komende jaar, en ook 2025, wel eens cruciale jaren zouden kunnen zijn, waarin een omslag zal plaats vinden van oud naar nieuw. Of wordt er in ieder geval een stevige start gemaakt daarvoor. Van oude onbezielde structuren naar bezielde menswaardige structuren waar handelen vanuit het hart voorop staat.

Laten we er nu eens vanuit gaan dat deze ‘voorspelling’ waar is. Wat hebben we dan nodig om die omslag voor ieder van ons te maken? Wat dan bij mij opkomt is allereerst inzicht, moed en doorzettingsvermogen. Om als het even tegenzit, en die kans is zeker aanwezig, om dan rustig te blijven en je blik op de horizon van een betere wereld te houden. Niet klakkeloos volgen van wat er geroepen wordt, maar met een gezond verstand voelen of het klopt of niet. En daarnaar handelen.

Om met een afgestemd gezond verstand in de wereld te staan en meer inzicht te verkrijgen, is een dieper bewustzijn nodig. ‘Je ziet het pas als je het door hebt’, sprak een voetballende filosoof eens heel treffend. Maar moet je daarvoor naar buiten kijken of juist naar binnen? Of naar beide maar dan wel in de juiste balans?Als In-zicht voelen we, en zien het als onze missie, dat we in deze omslag een belangrijke rol te vervullen hebben. Met als doel om ons met elkaar krachtiger te maken. Niet alleen door wat er tijdens de lezingen gedeeld wordt, maar ook dat we met veel gelijkgestemden zijn, met andere bezielde wezens, waar we mee in verbinding kunnen treden. Alleen al samen aanwezig zijn in de mooie energie van een lezing avond is al helend, inspirerend en versterkend!

Daarom hebben we heel bewust gekozen om een intens en veelzijdig programma te organiseren in het voorjaar. Het biedt naar onze mening diverse mogelijkheden om ons samen te verdiepen, en innerlijk nog meer bewust te worden van de dingen om ons heen. Tot op een dieper niveau dan we wellicht gewend zijn. Want dat hebben we meer nodig dan ooit om goed te leren ‘zien’.

Alleen al de onderwerpen van de komende twee maanden stralen al een grotere diepte en veelzijdigheid uit (zie beschrijvingen hieronder). Zo is een van de thema’s ‘vrijheid’. Hoe vrij zijn we werkelijk en wat kunnen we er aan doen om uiteindelijk weer een vrij mens te worden?Een ander thema is ‘hoop’! Over de kracht van ons zelfherstellend vermogen. Dat er goed gezinde buitenaardse beschavingen bestaan die ons willen bijstaan in het terugvinden van onze goddelijke vermogens zoals dat oorspronkelijk bedoeld was. Dat de mensheid de weg naar binnen leert inslaan en werkelijk tot ontwaken komt, is van groot belang voor de gehele kosmos (zo boven, zo beneden). Hoop is er omdat genoeg signalen zijn dat het licht de duisternis nu bezig is te verdrijven.

Een derde thema is dat we ‘hoofd en hart’ nog meer mogen samenbrengen, zodat ware spiritualiteit, bewustzijn en wetenschap weer één geheel kan worden zoals het ooit was (bedoeld) en nu weer mag terugkomen. Dat we onszelf nog meer kunnen leren zien als een kosmisch spiritueel wezen die een menselijke ervaring op doet. En die zich van alles bewust is, van conceptie tot geboorte, van het leven zelf, en zelfs van ‘de tijd’ na het sterven. Want jij en ik lieve mensen, zijn onsterfelijke wezens met goddelijke eigenschappen! Het wordt tijd dat we dit besef in vrijheid gaan leven! Dan wordt wat eerst nog hoop was, een mooie levende werkelijkheid. Dan zijn we volledig ontwaakt en krachtig. In de gehele kosmos wordt ademloos gewacht tot de mensheid dit stadium bereikt. Wij kunnen dit! Gun het jezelf! Wat heb je te verliezen!

Wat je nalaat te geven aan jezelf, laat je na te geven aan de ander. (Daniël Derweduwen)

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief december 2023

Je zorgen maken is als bidden voor wat je niet wilt.
(Isaac Shapiro)

Lieve mensen,Het is winter, en de eerste sneeuw is gevallen. Het is een prachtig gezicht als de zon opkomt en over de besneeuwde bomen en velden schijnt. De winter is ook de tijd waarbij de natuur zich helemaal naar binnen keert. Voor de mens kan het ook een tijd zijn van zelfreflectie. Waar sta ik nu, wat heeft het afgelopen jaar mij gebracht? Wat heb ik op een dieper niveau innerlijk mogen leren. En wat kan ik er mee doen in het nieuwe jaar?

Rond 21 december werd vroeger in veel landen het Midwinterfeest uitbundig gevierd zoals bij de oude Kelten. Op bijzondere plekken als Stonehenge in Engeland en Newgrange in Ierland viel het lage zonlicht diep in het binnenste van deze heilige plaatsen. Daarna leek het alsof de zon drie dagen lang zich niet bewoog. En toen, heel subtiel, was er beweging en kwam de zon op een andere plek op aan de horizon. En vielen de eerste zonnestralen van de nieuwe dag op een net even andere plek het heiligdom binnen. En dan wist men, de zon beweegt, en zal krachtiger worden! Het licht zal het donker weer overwinnen! Het zal weer lente worden, warmer worden, en hun stam zal overleven!

Dat was aanleiding genoeg voor een groot feest; het feest van het licht. Men vierde dan dat het licht het donker heeft overwonnen. Op veel plaatsen in Europa werd dit feest gevierd onder verschillende namen. Later heeft de kerk daar het Kerstfeest ‘overheen gelegd’ omdat ze dit oude gebruik niet konden uitroeien. Uiteindelijk vielen al de lichtfeesten op dezelfde dagen.

Een winterzonnewende is dus een belangrijk keerpunt. Het betekent dat er meer licht in de donkere dagen doordringt. Niet alleen in de buitenwereld is er dan meer licht, ook in onze binnenwereld mag dan meer licht ‘gezien’ worden. We mogen beseffen dat dit een goed moment is om uit de donkere perioden uit ons leven te stappen. Die tijd achter ons te laten, door er geen aandacht meer aan schenken. Immers er gloort meer licht aan de horizon! De natuur stimuleert ons om haar na te volgen. Zo binnen, zo buiten!

In de (oude) wereld om ons heen zijn veel ontzielde structuren waarmee we zijn opgegroeid en waren we ons tot voor kort niet bewust dat zielsbewustzijn geen deel uitmaak van hun wijze van handelen. We zien deze structuren nu wankelen. En ze zullen omvallen. Alles wat zich in Den Haag afspeelt is daar een voorbeeld van.Bezielde structuren zullen ervoor in de plaats komen. En waar bezieling is, is van nature verbinding. Met elkaar, met de natuur en met het Universum. We kunnen met een gerust hart en een open mind de winterzonnewende vieren en de nieuwe bezieling binnen en buiten ons omarmen. Dit is de tijd van een grote omwenteling ook voor mij en jou, lieve lezer. Want wij zijn als bewuste en bezielde wezens in staat om dit nieuwe en bezielde mede mogelijk te maken.

Heb geen angst, maar vertrouw, want wij zijn met miljoenen. En wat je bezield gaat doen zal ongetwijfeld passen bij de blauwdruk van je leven. Laat je maar verrassen! Je zorgen maken is als bidden voor wat je niet wilt.

 
 
Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief november 2023

 

Een vogel is nooit bang dat zijn tak breekt. Want hij vertrouwt niet op de tak maar op zijn eigen vleugels(Bron onbekend)

Lieve mensen,Alles wat we kunnen zien én alles wat we niet kunnen zien, is gelaagd en wordt veelal niet door iedereen nog ‘gezien’. Dat is op zich niet vreemd want de hele maatschappij en het onderwijs is ingericht op de linkerhersenhelft en het waarnemen met onze 5 zintuigen. Maar gelukkig, juist ook in deze tijd, worden bij veel mensen ‘de ogen geopend’. Dit kun je wakker noemen of meer bewust. Echter, in ‘wakker’ en ‘bewust’ zijn ook veel lagen te onderscheiden. Iemand die al wakker zegt te zijn of redelijk bewust van de dingen om hem of haar heen, doorziet nog lang niet alles. En in ‘alles’ liggen nog veel geheimen besloten die we nu mogen gaan omarmen. Ik wil heel graag meer ‘weten’ over ‘alles’ en daarom schrijf ik er maar over met de ervaring dat er dan meer en diepere inzichten zullen komen.

Het afgelopen weekend hebben we een lezing en een 2-daagse verdieping gevolgd met Anna Verwaal, die we zelf in Bakkeveen hadden georganiseerd. Het is nu inmiddels donderdag maar nog steeds zijn er dingen die toen ‘binnen’ kwamen, die nog verwerkt moeten worden.
Het eerste wat we heel erg goed hebben ‘geleerd’ is dat een ziel of wezen, die zich verbindt met de potentiële ouders, alles, heel bewust meemaakt. Al bij de conceptie èn zelfs daarvoor! Is dit een liefdevolle verbintenis of niet. De dans van de zaadcellen rondom een eicel waarbij de eicel op basis van ‘een weten’ een van de zaadcellen uitnodigt om ‘binnen te komen’. En dat hoeft niet de snelste of de sterkste te zijn! Dit in tegenstelling tot wat ons altijd is geleerd.Binnen twee weken nestelt/hecht de ‘vrucht’ zich in de baarmoeder. Het eerste contact, hoe voelt dit? Is het liefdevol, afwijzend of zelf toxisch? Nadat bekend is dat de moeder zwanger is, hoe wordt dat ‘feit’ ontvangen door haar en haar partner? Zijn ze blij of reageren ze anders? Tijdens de zwangerschap krijgt de foetus alles mee. Alle geluiden, emoties, opmerkingen van wie dan ook, wordt onthouden in het celgeheugen.Dan is er de geboorte waarbij ziel nu met een nieuw op maat gemaakt mooi ruimtepakje in ons leven van de 3-d wereld wordt gebracht. Soms op heel natuurlijke wijze, soms met verdovingen (een drug voor het kindje), tang- of vacuüm verlossing of keizersnede. Al deze manieren van ‘op de wereld komen’ laat een imprint achter. Teveel om hier allemaal te noemen, maar we dragen die imprints ons hele leven mee. Dit uit zich in ons gedrag, hoe we onszelf zien, hoe we omgaan met relaties, verslavingen, tegenvallers en noem maar op.

Bijna iedereen werd in deze dagen ‘aangeraakt’ door de heldere voorbeelden, afbeeldingen en ervaringen van Anna. Menig leven zal hier positief door beïnvloed worden. En deze indringende informatie zal worden doorgegeven! Dit is zo belangrijk omdat ook artsen, kraamzorg, nazorg, leraren, therapeuten, maar vooral de toekomstige ouders, zich dit allemaal ‘niet bewust’ zijn!

We hebben drie bewustzijnsvelden leren kennen en deels zelf kunnen voelen. De eerste laag is die van het verstand en uiterlijk weten. Op dit niveau hebben we óók al veel geleerd. De tweede laag is het niveau van het hart, daar waar de emoties gevoeld kunnen worden. Daar waar het ‘innerlijk weten’ zich aan ons denken kenbaar maakt en zich laat voelen.De derde laag is die van de ziel, dat unieke wezen die alles op gang heeft gebracht en ‘alles’ heeft meegekregen, gedragen door de Bron. Die hier met een reden naar de Aarde is gekomen. Wil het iets leren, wil het iets brengen, iets doen? Dit ligt allemaal besloten in de blauwdruk van ons leven.Er is ook nog een vierde laag, meer kosmisch van aard. Daar waar we ten allen tijde in eenheid verbonden zijn met alles, en leven in overeenstemming met de Bron. Onderdeel zijn van de Bron. Ondeelbaar en onafscheidelijk! Misschien zijn er nog wel meer lagen, maar daar heb ik geen woorden voor op dit moment.

En we herkenden ons in de eigenschappen van hoe onze eigen geboorte en die van onze dierbaren heeft plaats gevonden. Hier kunnen we iets wezenlijks mee doen aan onszelf en onze (klein)kinderen. Of met de mensen die in ons leven verschijnen zoals in de praktijk van veel deelnemers.Je ziet, lieve mensen, dat hierboven veel begrippen tussen ‘haakjes’ staat. Daarmee wil ik uitdrukken dat als je denkt dat je wakker bent, of dat je wel kan voelen e.d. dat er toch nog vele stappen hierin te maken zijn. Bewustzijn leggen op dit alles zal ons veel verder doen komen om meer in heelheid en rust in het leven te kunnen staan. Bewustzijn is dé sleutel tot een beter en gelukkiger leven. Vertrouw op je eigen innerlijk weten zoals de vogel op zijn eigen vleugels vertrouwt, en je zult vrij zijn!

 

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief oktober 2023

Tegenspoed schudt talenten wakker
die bij voorspoed nooit zouden ontwaken.
(Horatius)

 

Lieve mensen,

Tijdens de maand oktober zijn er bij ons een aantal lezingen met kernbegrippen als wijsheid, waarheid, zoeken, trauma en werkelijkheid. Als lezer van deze nieuwsbrief ben je vast en zeker ook geïnteresseerd, en wellicht opzoek, naar de/een ‘echte waarheid’ in deze bijzondere werkelijkheid.

Er is een flinke portie innerlijke wijsheid voor nodig om in deze bizarre tijden nog naar een waarheid te zoeken die intuïtief goed voelt. Het bewust en voortdurend aanreiken (opdringen is een beter woord) van informatie uit slechts één invalshoek van de werkelijkheid, maakt dat het overgrote deel van de mensen hierin meegaat. Om dan een ander (tegen)geluid te kiezen dat goed voelt én deze ook te laten horen, is veel moed nodig! Je wordt immers gemakkelijk voor alles en nog wat uitgemaakt en weggezet. Het gevolg kan zijn dat je uit een groep valt, vriendschappen verliest, in je gezin een pijnlijk verdeeldheid optreedt, of dat je gecensureerd wordt in de media….

Maar juist in deze tegenspoed komen onze talenten naar de oppervlakte. Onvermoede krachten dienen zich aan om te worden aangewend voor je eigen hoogste goed én die van anderen.

Daarom voel ik ook sterk dat het de bedoeling is dat ik van binnenuit blijf zoeken naar een waarheid die groter is dan die van mijzelf. Er moet ergens een grotere waarheid verborgen liggen in het universum over wie ik ben en wat ik hier te doen heb. Wat de betekenis is van de mensheid hierop aarde, en welke rol we spelen in het grotere geheel. Wat voor levensvormen er nog meer zijn in de kosmos. Misschien zijn sommige rassen al in ons zonnestelsel aanwezig om zich binnenkort te laten zien als het bewustzijn van de mens hoog genoeg is.

De innerlijke weg geeft de richting aan naar een grotere waarheid, naar onze ware natuur!

En niemand kan je iets onthullen dat niet reeds sluimert in de dageraad van je kennis (Kahlil Gibran).

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief september 2023

 

Inzichten zijn innerlijke flitsen die ons leven veranderen.
(Deepak Chopra)

 

Lieve mensen,

Het is een mooie traditie om aan het begin van een nieuw lezingenseizoen even stil te staan bij alle bijzondere onderwerpen die te beluisteren zijn, en wat dit met ons innerlijk weten kan doen. Hoe verdiepende onderwerpen kunnen bijdragen aan een grotere bewustwording.

Een aantal lezingen zal gaan over vernieuwende inzichten over onze gezondheid en vooral onze huidige kijk erop. Zo heeft de Germaanse geneeskunde een heel andere beeld op ziek zijn en vooral op de samenhang tussen lichaam en geest. We kunnen ziektepatronen leren zien als werkelijke helingssignalen van ons biologische lichaam. Ontdek weer de natuurlijke intelligentie van je lichaam om heling te brengen aan dat wat uit balans is.

De lezing over Wijsheid van Trauma gaat diep in op de relatie tussen emotioneel welzijn en ziekte en gezondheid. Hoe trauma, stress en het moderne leven effect hebben op lichamelijke en geestelijke gezondheid. En hoe het onderbewustzijn toegang geeft tot heling.

In Thuis in het voorouderlijk huis kunnen we bewust worden van wat er in de lijn met onze voorouders allemaal nog aan ruis, trauma en onverwerkte zaken liggen die onze aandacht hard nodig hebben. Zodat we ons kunnen bevrijden van deze ballast en met meer vrijheid en minder trauma in het leven kunnen staan. Om werkelijk weer te kunnen leven!

Ik voorvoel dat we heel stil en geëmotioneerd zullen luisteren hoe conceptie, zwangerschap en geboorte een diepe imprint vormt die grote invloed heeft op alle relaties in ons leven. Die imprints zullen zich blijven herhalen tot we ons ervan bewust worden. In de intensieve lezing From Womb To World, de reis die ons leven bepaalt zal de impact van dit alles hopelijk diep bij ons binnenkomen.

Een wat meer galactische invalshoek is er met de ervaringsmiddag Full Senses Perception: Werkelijk voelen in een gescripte werkelijkheid. Voor hen die hierop resoneren kan het een mooie verbindende ervaring opleveren van een veel groter plaatje over wie we zijn dan we gewend zijn te zien.

Er is veel verschillende soorten informatie beschikbaar over vele onderwerpen die ons aangaan. Het is belangrijk dat we ons al voelend vanuit diverse invalshoeken kunnen laten informeren. We zien echter een steeds grotere invloed van buitenaf die ons wil voorzeggen wat waar is en wat niet. Het lijkt erop dat we zelf niet meer mogen ontdekken en voelen wat waar is en wat niet. Dit is trouwens al eeuwen aan de gang, maar wordt nu heel zichtbaar.
In de lezing Op zoek naar de Waarheid wordt een tipje van de sluier opgelicht over hoe er door de media wordt omgegaan met de waarheid.

En de Midwintervieringen de Natuurdag brengen ons weer meer in verbinding met de natuur en de natuurlijke tijd. Waar we even heerlijk kunnen ontspannen en die verbinding weer bewust mogen voelen. Want je wereld is net zo ruim als je bewustzijn!

Moge er de komende tijd vele innerlijke flitsen van inzicht zijn bij een ieder van ons, die ons leven positief zullen veranderen! Want jezelf gaande weg verbeteren is beter dan wachten tot je perfect bent (Mark Twain).

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief april 2023

Het licht dat schittert in de zon en deze wereld verlicht, en het licht dat de maan en het vuur helderheid geeft; weet dat Ik dat licht ben. (Bhagavad Gita)

 

Lieve mensen,Het is bijna Pasen. In de christelijke traditie wordt het sterven en de opstanding van Jezus van Nazareth herdacht. Hoewel ik opgegroeid ben binnen het traditionele christendom, ben ik er toch wat anders naar gaan kijken.Allereerst heb ik me van de kerk en haar dogma’s losgemaakt voor zover je dat kan doen.

Het is geen app die je even verwijdert op je telefoon of computer, wat dan echt niet meer werkt. Er blijft altijd wel iets hangen van je opvoeding en overtuigingen. Maar toch voelde het voor mij als een soort bevrijding.

Ik zie nu, vele jaren later, wat overtuigingen allemaal met ons kunnen doen in deze tijd. Oude zijn soms heel hardnekkig en staan vaak niet open voor een nieuw inzichten. En nieuwe overtuigingen zijn snel gezaaid door slimme op angst gebaseerde campagnes. We zien dat nu dagelijks om ons heen.Het is mijn ervaring dat als ik innerlijk wil groeien ik mezelf aan een innerlijk onderzoek moet overgeven om te zien aan welke overtuigingen ik nog vast zit. Die me nog klein willen houden of onwetend. En als het je niet meer dient, het dan los te weken door er bijvoorbeeld geen bewuste aandacht meer aan te geven.

Als je uitzoomt en je leven en de wereld wat van een afstand kan waarnemen, dan kun je wellicht zien dat veel (geloofs)overtuigingen ons klein en afhankelijk willen houden. Ons in een bepaalde richting willen duwen én houden. In deze geloofssystemen wordt ons weinig geleerd over onze goddelijke afkomst, over hoe groots we zijn. Dat we de Godsvonk van de Oorsprong nog altijd in ons dragen.
We dragen als het ware het Christusbewustzijn onbewust in ons mee. Dit Christusbewustzijn staat los van religies en is het bewustzijn dat rechtstreeks van de Bron afkomstig is en daar ‘ten alle tijde’ en door alle dimensies heen mee verbonden blijft. Als de uitdrukking ‘Christusbewustzijn’ niet bij je resoneert, mag je aan dit principe gerust een eigen naam geven die wel goed voelt.Er komt steeds meer informatie vrij om over onszelf een groter en vrijer beeld te krijgen. Zo zal Ilse Wanten volgende week haar eigen kosmische herinneringen met ons delen van haar eigen kosmische reizen. En in juni kunnen we kennis maken met de Galactische mens die we op een dieper niveau zijn. Die Mens verlangt er vanbinnen naar om op te bloeien tot haar volle Kosmische potentie!

Moge de Christus, het Christusbewustzijn, in jou opstaan. Ja, in alle mensen. Dan is onze moeizame reis als mens(heid) misschien wel volbracht en zijn we tot Kosmische bloei gekomen!

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief maart 2023

Het enige wat ik zeker weet, is dat ik niks weet (Socrates)

 

Lieve mensen,

Er zijn eigenlijk talloze onderwerpen die we hier met elkaar zouden kunnen delen. Elke keer weer sta ik versteld wat voor inspiratie er omhoog komt om gedeeld te mogen worden. Omdat we deze maand drie bijzondere onderwerpen organiseren waar we allemaal een stap in bewustzijn kunnen maken, door ons te laten mee stromen in het onderwerp (als het goed voelt natuurlijk). Dit maakt ons als organisatoren elke keer weer blij dat we in de gelegenheid zijn om bijzondere sprekers uit te nodigen die hun kennis en wijsheid met ons willen delen.

In de wereld lijkt het er vaak op alsof de mens denkt dat het zoveel weet dat we op de stoel van de Schepper kunnen gaan zitten. Of met zgn. (voor)kennis anderen kunnen overrulen, kunnen overschreeuwen en zeggen ‘zo is het’. Een andere mening mag niet gehoord worden. Waar vaak een agenda en/of een verdienmodel achter schuilgaat, zoals je vooral de laatste jaren kunt zien en leren als je ervoor open staat.

De werkelijk groten op aarde zoals de oude Griekse wijsgeer Socrates, vader van de filosofie, wisten wel beter om al te hooghartig met hun kennis om te gaan. Deze grootheid wist dat hij eigenlijk niets wist. Hij verzette zich in zijn tijd ook tegen de gevestigde orde (complotdenker zou men nu zeggen). Hij wilde vooral dat de mensen kritisch leerden denken door het opdoen van zelfkennis. Niet klakkeloos de overheid of religieuze leiders volgen in hun meestal machtsdenken. Maar je gezond verstand volgen. In dat opzicht is er niet veel veranderd tussen 300 v Chr. en nu.

Toen zijn woorden steeds meer gehoord werden in de oude wereld werd dit de gevestigde orde uiteindelijk te veel. Tenslotte heeft een hele groep rechters gezamenlijk (niemand durfde het alleen aan) hem schuldig bevonden. Hij kon kiezen om verbannen te worden uit Griekenland of de gifbeker te drinken. Hij koos voor het laatste.

Volgens Socrates was ook ‘onwetendheid de bron van alle kwaad’. In onze tijd is gelukkig nog steeds informatie genoeg voorhanden dat je kunt zeggen dat onwetendheid een keuze is!

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief februari 2023

De vervuiling van de planeet is slechts een uitwendige
weerspiegeling van een innerlijke, psychische vervuiling;
miljoenen onbewuste mensen die geen verantwoordelijkheid
nemen voor hun innerlijke ruimte.
(Eckart Tolle)

 

 

Lieve mensen,

Toen ik deze mooie spreuk las en het op me in liet werken, vroeg ik me af wat ‘innerlijke ruimte’ nou precies is. Ik had wel een beeld van wat het zou kunnen betekenen, maar wilde het graag beter begrijpen, invoelen en van leren. Graag wil ik hier mijn overdenkingen delen van wat het kan zijn en wat het voor ons kan betekenen. En het is zeker niet compleet, noch de hele waarheid. Er is nog zo veel meer te ontdekken tijdens onze eigen onderzoek.

Het eerste wat in me opkwam is natuurlijk mijn binnenwereld. Wat ik daar ervaar, beleef, voel en de keuzes die ik maak uit wat ik voel en ervaar. En de ‘wetenschap’ dat je met uitsluitend hoofdkennis deze innerlijke ruimte niet kan ‘betreden’, aanvoelen noch benutten. Het gaat dus vooral over een innerlijk proces, intuïtief iets aanvoelen en daarop vertrouwen.


Dat veel mensen hier geen ‘weet van hebben’, is niet vreemd gezien de werking van onze onderwijs systeem, en hetgeen je (voor)ouders uit onwetend je niet hebben verteld. Ook de meeste religies, de beschreven geschiedenis en de wetenschap helpt ons hierbij nauwelijks.

Yoga, meditatie en andere spirituele invalshoeken worden vaak weggezet als iets alleen voor zgn. zweverige mensen. Die je vaak kan herkennen als de zgn. ‘zwarte schapen’ in de familie. Ze zijn anders inderdaad. Herkenbaar? Door deze argumenten en bijbehorende grondhouding komen veel mensen niet innerlijk in beweging. En blijven mensen ‘onbewust’ van hun innerlijke ruimte en de enorme potentie die daarin verscholen ligt.


De meeste mensen die deze nieuwsbrief lezen hebben al wel bewust de nodige stappen gezet op het innerlijke pad. Wat anderen er ook van vinden. We kunnen niet meer anders, nietwaar? Wat ons, vaak onbewust, nog in de weg kan zitten om nog dieper te gaan, zijn nog resten van blokkades, programmeringen en trauma’s. Waardoor het ons ontbreekt aan moed om verdere stappen te zetten om onze innerlijke ruimte (verder) te betreden en te onderzoeken. Dit juist in deze tijd verder onderzoeken zal ons een grote stap verder brengen.

Ook vanuit de astrologie wordt ons aangereikt dat deze tijd dé tijd is om echte keuzes te maken. De energieën van deze tijd (hogere kosmische octaaf en trilling) zullen je daarbij ondersteunen (inspiratie geven) om keuzes te durven maken. Te kiezen voor jezelf, wat egoïstisch lijkt maar het niet is. Want er wordt veel sociale dwang op ons uitgeoefend!

En leer jezelf door de nieuwe keuzes te zien met nieuwe ogen. Dan kunnen we stappen maken om dieper onze innerlijke ruimte binnen te gaan en vandaaruit onsZelf en de wereld opnieuw op te bouwen.

Dus lieve mensen, om de innerlijke ruimte bij onszelf binnen te gaan heb je enkel vertrouwen nodig én moed om je innerlijk pad verder te bewandelen. De hogere energie/grondtoon van de kosmos draagt ons daarbij. Zo kunnen we onze grootse potentie leren ontdekken en toepassen die altijd verstopt is gebleven. En waarvan ‘men’ niet wil dat die wordt ontdekt. Omdat ze bang zijn voor onze enorme liefdevolle scheppingskracht! Onze ziel, ons Wezensessentie weet dit, nu onze persoonlijkheid nog!

Als we zo ons innerlijk schoner maken, maken we de wereld om ons heen schoner, en daarmee de planeet. Dan beginnen we eigenlijk al aan de bouw van de nieuwe schonere wereld waarnaar we zo verlangen. Weerspiegeling! Zo binnen, zo buiten!