Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief oktober 2022

Als je altijd probeert gewoon te doen,kom je nooit te wetenhoe fantastisch je zou kunnen zijn.(bron onbekend) 

Lieve mensen,Vaak wordt gezegd om in deze lastige tijd dicht bij jezelf te blijven. Daarmee wordt bedoeld dat je je niet moet laten meeslepen in de emoties van anderen of dat de dingen die je leest teveel bij je binnen komen. Dicht bij jezelf blijven. Dit klinkt als een verstandig advies. Maar wat is eigenlijk ‘jezelf’?Laten we ‘jezelf’ hier eens omschrijven als het geheel van gedachten, gewoontes en gedragingen die ons maken tot wie we zijn. Zoals we bij andere mensen overkomen. Hoe die ons zien en ervaren. Hoe ons aura en intentie aanvoelt bij een knuffel.Een groot deel van ‘jezelf’ is grotendeels voorgeprogrammeerd. Door onze opvoeding, opleiding, en ervaring werden we onbewust gevormd. We hebben heel veel bewuste- en zeker onbewuste gedachten die we altijd al hadden en morgen weer zullen hebben. Daar verandert niet veel aan. Dan krijgen we meestal wat we altijd al gekregen hebben. Dit kan heel vertrouwd voelen omdat het bekend en vertrouwd voelt.Maar stel nu eens dat je niet helemaal tevreden bent met ‘jezelf’, hoe je denkt en voelt, en met je doen en laten. Dat je nu eindelijk wel eens wilt doen wat anderen zo makkelijk schijnen te kunnen, maar jij nooit nog hebt gedurfd. Of je dromen gaan leven!Als dit bij je resoneert liever lezer, dan zou je hier eens bewust bij kunnen stil staan. Dat zou wel eens een vooruitgang kunnen zijn, als je er later op terug kijkt. Even stilstaan is dan vooruitgang! Klinkt als iets tegenstrijdigs maar is het niet. Immers, hoe je vandaag denkt, bepaalt hoe je morgen leeft! Dus als je een verandering in ‘jezelf’ aanbrengt, zal je toekomst er anders uit gaan zien. Dan kun je ervaren hoe fantastisch je wel kan zijn!
Misschien kunnen we dan ervaren dat we dan meer heel worden. Meer ons echte zelf die wellicht meer past bij je wezen en je levensmissie, i.p.v. een verzameling programma’s uit het verleden te leven die ons steeds hetzelfde opleveren.Misschien zou dit innerlijk besef wat dan ontstaat weleens een vorm van heelheidsbewustzijn kunnen zijn.

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief september 2022

Wanneer ik me laat beïnvloeden door het probleem,word ik deel van het probleem.Als ik kalm blijf, word ik een deel van de oplossing.(Marianne Williamson) 

Lieve mensen,Dit is de eerste nieuwsbrief van alweer een nieuw seizoen. Altijd weer een bijzonder moment in de tijd om vooruit te kijken naar ons programma. Wat mogen we ontvangen en leren van de sprekers? Wat drijft hun om te doen wat ze doen? Hoe zijn ze gekomen waar ze nu staan? Wat zijn hun leermomenten in het leven die hun vooruit duwde in een volgende stap in bewustzijn?Een volgende stap in bewustzijn, is dat ook niet waar jij en ik op een bewust of onbewust niveau naar verlangen? In een tijd die barst van de leermomenten en keuzemogelijkheden om innerlijk een krachtiger en mooier mens te worden, kan een avond met gelijkgestemden daarvoor zeker een kans bieden.Hoe kan de mens zijn patronen doorbreken? En zijn angst omzetten naar vertrouwen en autonomie? Wat hebben we hiervoor nodig? Deze vragen komen aan bod op 2 oktober.Wat is de invloed van onze voorouders op ons eigen leven en houding? Kunnen we de trauma’s van onze voorouders, waar niet over werd gesproken, herkennen in een bepaalde vorm in ons eigen leven of in die van onze kinderen? Maarten Oversier zal op zijn kenmerkende wijze hierop in gaan (7 december). Het mooie is dat voorouderheling mogelijk is!Als we vermoeden dat onze ziel leidend is in ons leven, maar we dit innerlijk weten nog niet helemaal eigen hebben gemaakt, dan zul je veel kunnen hebben aan de ontroerende voorstelling van ‘Er was eens een Zieltje’ (13 november). Voor jong en oud zeer een mooi moment om dit diepere inzicht over je eigen wezen te leren kennen.Ook een diep inzicht is ‘heelheidsbewustzijn’, wat in de nieuwe wereld als meer vanzelfsprekend zal worden ervaren en beleefd. De reis hiernaartoe kun je meemaken op 28 september in Joure.Die nieuwe wereld zal alleen tot stand komen als we vanuit een innerlijk bewustzijn en met de juiste intentie daaraan willen (samen)werken. Bob de Wit zal op 2 oktober vanuit zijn visie voor strategisch leiderschap, een toekomstige samenleving schetsen die al in veel regio’s vorm begint te krijgen. Een goed moment om eens te komen luisteren, ook om te horen hoe jij aan die nieuwe samenleving kunt meewerken!Veel van wat we leren in het onderwijs is meestal afgestemd voor onze linker hersenhelft. Er zijn daarom nog veel mysteries die voor ons verborgen zijn. Op 16 november zullen sommige mysteries van een andere kant worden belicht en mogelijk tot opmerkelijke inzichten leiden.Tot slot mogen we tijdens de Midwinterviering van 21 december ons verbinden met de natuurlijke tijd van de natuur. En vieren dat het licht steeds weer zal overwinnen. Een intense viering met gelijkgestemden waar je heel blij vandaan komt, is de ervaring.Lieve lezer, we hopen dat er bij een of meer van bovenstaande beschrijvingen van ons programma iets resoneert bij je, je nieuwsgierig maakt. Het lijkt me heel fijn om elkaar daar te mogen ‘ont-moeten’.Laten we ons intussen niet teveel meeslepen door de vele crises die er zijn, want dan worden we onderdeel van de energie ervan. In de kalmte en vertrouwen komen de oplossingen naar voren. Dit doe je niet alleen, dit doe je samen! Met steeds meer gelijkgestemden. Want alleen samen, en met de juiste intentie, kunnen we de nieuwe wereld laten ontstaan en er in leven. En als je goed kijkt, zeker ook in Fryslân, is het al aan het ontstaan. Met meer dan 1500 bezoekers is het Frijheidsfestival in Rijs (www.frij.frl/nl/fijheidsfestival) ) uitverkocht, een geweldig succes! Met als thema ‘samen bouwen aan de nieuwe wereld’. Wat een bemoedigend vooruitzicht! Doe je mee?

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief augustus 2022

Wat je denkt te worden, zul je worden.Wat je voelt, trek je aan.Wat je je voorstelt, creëer je.(De Boeddha) 

Lieve mensen,We hebben in deze nieuwsbrief regelmatig gesproken over de nieuwe wereld die we zo graag voor ons zien en naar verlangen. En wat je ervoor kan doen om het mee te manifesteren. Een van de elementen is om je eigen zijnstrilling te verhogen, je innerlijk besef over wie je bent te vergroten, je bewustzijn over wat er in de wereld gebeurt uit te breiden.Dit is het ‘werk’ wat ieder van ons als individu kan doen. Ieder op ‘eigen wijze’ en met de talenten die je hebt.Omdat de huidige ‘oude’ wereld aan het uiteenvallen is, wordt vaak gezegd wat we een parallelle wereld zouden moeten opzetten die het straks kan overnemen als het oude echt niet meer werkt. Overal in Nederland zijn heel veel initiatieven gestart om dit doel te dienen.Zo zijn ook in Fryslân veel mooie initiatieven gestart op diverse terreinen.Eén initiatief springt er wat ons betreft uit en dat is Frij Fryslân. De oprichters hebben dat innerlijke besef dat bewustzijn de sleutel is tot een werkelijke verandering in de samenleving. Om daarmee bewust een grote stap te maken naar een vrije ‘samen-leving’ waar iedereen meetelt en zich kan ontplooien. En met passie een aandeel wil leveren.Als In-zicht hebben we inmiddels een goed contact met het kernteam van Frij Fryslân, en willen hun dan ook van harte ondersteunen. En waar nodig samenwerken.Ben je inmiddels nieuwsgierig geworden, kijk dan op www.frij.frl

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief juni 2022

Te midden van de moeilijkheid ligt de mogelijkheid.(Albert Einstein) 

Lieve mensen,Nu de zomer nadert en we ons kunnen gaan opmaken voor hopelijk een paar ontspannen maanden, is hier de laatste nieuwsbrief van dit seizoen. Het was en is een zeer enerverende tijd waarin veel is gebeurd en nog zal gebeuren. Waar het voor velen ook moeilijk is geweest om zich staande te houden met werk, bedrijf, gezin, vriendschappen enz. Wat moet je nu voor waar moet houden en wat niet? Wie kan je nog vertrouwen?Wij hebben dit zelf ook van nabij aan de lijve ondervonden. Dit zijn vaak heftige ervaringen die de ruimte moeten krijgen om te kunnen worden verwerkt. Die rust en ruimte is er vaak niet en dus stapelen de dingen zich op.Daarom is het juist nu een goed moment om te proberen wat afstand te nemen om in je eigen energie te kunnen genieten van de natuur en wat vrije tijd.Afstand nemen is misschien wel een sleutelwoord hiervoor.Waar je wat afstand van moet nemen is voor ieder mogelijk anders. Invoelen waar we wat afstand van moeten nemen is dan nodig.En dan nog de moed hebben om dit ook te doen, en keuzes te maken, is een volgende grote stap. Maar in de moeilijkheid ligt ook de mogelijkheid besloten.

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief mei 2022

Voelen brengt je dichterbij de waarheidover wie je bent dan denken.(Eckhart Tolle) 

Lieve mensen,In de vorige nieuwsbrief was het onderwerp intuïtie. En dat intuïtie een gereedschap is ‘in de handen’ van onze ziel, en zo gebruikt kan worden als onze innerlijke GPS. Die ons de weg kan wijzen in ons innerlijke- en uiterlijke leven.Innerlijk wil zeggen dat we door de ziel gewezen worden op die aspecten in onze persoonlijkheid die nog in onbalans zijn. Onbalans in bijvoorbeeld onze emotionele wereld of in onze gedachtenpatronen. Dat we onze eigen schaduwen onder ogen mogen zien. Aspecten die nu meer aandacht nodig hebben dan ooit om onze zijnstrilling te kunnen verhogen. En daar bieden de huidige omstandigheden veel keuze – en leermomenten voor.In de uiterlijke vorm gaat het er om hoe we in het leven staan. Wat men kan waarnemen in ons doen en laten, wat we zeggen, schrijven, lichaamstaal e.d. Kortom de vertaling van ons innerlijk naar de buitenwereld toe. Onze houding, manifestaties en creaties.Voor de een gaat dit makkelijker dan voor de ander. En dit is mede afhankelijk van of je al een paar keer je wereldbeeld hebt kunnen en durven aanpassen. Je eigen waarheid durft bij te stellen als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Bijvoorbeeld als je nieuwe informatie onder ogen krijgt die echt anders is dan je gewend bent, maar wél resoneert.Hoogopgeleide mensen zijn door hun opleiding en werk vaak ook hoog afgeleide mensen. Die langere tijd doorgebracht hebben in het op logica ingericht onderwijssysteem, wat maakt dat zij zonder het vaak door te hebben, in een tunnelvisie terechtkomen. Met als risico dat je niet meer op je intuïtie dúrft te vertrouwen. Het logische denken is leidend geworden.Er zijn gelukkig veel mensen, ook hoger opgeleid, die hun intuïtie wel gevolgd hebben. Die vóelen dat er dingen niet kloppen, zich dan gaan verdiepen, en dan besluiten om bijvoorbeeld de prik niet te nemen. Bij deze groep voel ik me thuis, en dat voelt aan als innerlijke rijkdom.En ben dankbaar met de diepere vriendschappen die tussen gelijkgestemden juist nu ontstaan, omdat we elkaar op een dieper niveau herkennen. Met een half woord begrijpen we elkaar!Wees daarom blij met je intuïtie, je innerlijk voelen en weten, want het brengt je veel verder, veel verder, dan je denken je ooit kan brengen!

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief april 2022

Intuïtie is de GPS van jouw ziel.(bron onbekend)  

Lieve mensen,Je weg zoeken in deze tijd is niet gemakkelijk en beslist uitdagend. Wie kun je nog vertrouwen? Wat kun je nog voor waarheid aannemen? Bestaan er meer waarheden of deelwaarheden? Dit zijn allemaal wezenlijke vragen van deze tijd. En omdat we vaak zelf niet durven of kunnen kiezen, volgen we maar de waarheid van iemand anders. We leggen dan wel de verantwoordelijkheid buiten ons.Niet elke weg is bestemd voor iedereen. Er zijn vele paden die gelopen kunnen worden in dit leven, afhankelijk van jouw levensopdracht waarmee je gekomen bent. Dus welke weg moeten we dan inslaan als we alweer voor een kruispunt (keuze) staan?Zou het antwoord op deze vraag onze intuïtie kunnen zijn? Die is immers alleen voor jou bedoeld. Op jou afgestemd!Als intuïtie inderdaad de innerlijke GPS is van mijn ziel, waarom zou ik daar niet op durven vertrouwen? Mijn ziel weet beter dan mijn persoonlijkheid waarvoor ik juist in deze tijd naar de aarde ben gekomen nietwaar? En naar mijn inzicht maakt mijn ziel deel uit van een veel groter weten, de Bron. Mijn ziel is afgestemd op de Bron Intelligentie van het Universum!Meer hoef ik toch niet ‘te weten’? Nu alleen nog wat oefenen en vertrouwen krijgen.Het eerste wat bij je binnenkomt als je de bovenstaande spreuk leest is een intuïtieve gedachte. Wat doe je vervolgens met die gedachte?

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief maart 2022

Waar je hart is, daar zal je bewustzijn zijn.(apocriefe uitspraak van Christus) 

Lieve mensen,Misschien hebben we wel een diep innerlijk besef nodig dat ons bewustzijn dé sleutel kan zijn om ons staande te houden in deze gekke wereld. Dat we door dit innerlijk besef onszelf zo kunnen bezielen, dat we er naar kunnen handelen in woord en daad. Om zo onszelf in balans te houden. Ja, zelfs om te groeien in dit innerlijk besef omdat deze tijd juist een kans is om innerlijk grote stappen in bewustzijn te maken. En zo innerlijk krachtiger te worden en dit uit te stralen naar onze omgeving. Alleen al door er te zijn, zal dit verschil uit maken op je omgeving.Wat de zaken die er spelen in de wereld gemeenschappelijk hebben, en wat steeds dominant worden uitgetekend en uitvergroot in de media, is dat ze ons in de angst zetten of houden. Steeds weer is dit uiteindelijk wat er gebeurt. En ons verstand en denken is daar zeer vatbaar voor en gaat ermee op de loop.En waar angst groeit, wordt de liefde verdrongen. En de zachtheid van de liefde kunnen we juist nu heel goed gebruiken. Vooral ook voor onszelf! We verdienen de liefde toch zelf ook? Al was het maar uit gezond zelfrespect.Als we met dit bewustzijn en met een stukje zelfliefde in de wereld kunnen staan, weten we ook dat de weg van het hart de weg van de liefde is. Dat weet en voel je dan gewoon!En waar je hart is, daar zal je bewustzijn zijn! Dan ontstaat er hartsbewuste aandacht op dat waar je je op focust. Wat je wilt zien in de wereld. Hiermee is het gemakkelijker om jezelf staande te houden. Ja, zelfs positief bij te dragen aan een nieuwe wereld, aan een natuurlijke reset die we zo hard nodig hebben.Ook de weg naar het weer opnieuw contact maken met de Bron Intelligentie en met het wezen van de natuur ligt zo weer open. Zo zetten we steeds verder ons eigen krachtveld aan en in. En dit zal aanvoelen als een veel krachtiger energie dan de op hol geslagen gedachtegangen over allerlei onheil. Waar zal je hart zijn? Waar gaat jouw hart naar uit?

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief februari 2022

Je bent de som van al je keuzen tot op dit moment.(Dr. Wayne Dyer)  

Lieve mensen,Er hangt een verandering in de lucht. Voelen jullie dat ook? Niet alleen vanwege de sneeuwklokjes die bloeien en de narcissen die zichtbaar worden. Nee, er is iets veel groters aan de gang op aarde. Een definitieve staat van verandering, een ommezwaai. In de VS en Canada worden de Freedom Convoys van de truckers ondersteund door de Amish die langs de snelweg hun van eten voorzien. In Duitsland waren meer dan 1000 demonstraties op één dag tegen het Coronabeleid van de regering. De advocaat Dr. Reiner Fuellmich en zijn wereldwijde team van deskundigen is nu officieel begonnen met de start van een Covid Tribunaal. En zo kan ik nog wel even doorgaan.We gaan nu op een punt komen dat regeringen, deskundigen en media zich moeten verantwoorden voor de wijze waarop ze hebben gedaan wat ze hebben gedaan.En de grote vraag is nu hoe wij als mens(heid) hierop gaan reageren?Willen we werkelijk een nieuwe wereld met elkaar bouwen van verdraagzaamheid, gelijkheid en vrede, dan is onze reactie op deze gebeurtenissen bepalend voor hoe we dit gaan doen. Willen we zelf de nieuwe mens worden waarnaar we verlangen, dan is dit onze kans. Geen oog om oog en tand om tand beleid meer. Geen oud vijandsdenken meer. Maar hoe dan wel?Vanuit ons denken zou dat wel eens niet genoeg kunnen zijn, omdat die onder de mindcontrol van de Matrix staat. En vatbaar is voor het oude denken vanuit de oude programma’s. Daar zijn we beïnvloedbaar. Daar regeert de angst nog steeds en ons beperkende klein denken.Gelukkig hebben wij ons bewustzijn, ons innerlijk weten en gevoel die ons daarbij kan ondersteunen. Laten we voelen en luisteren wat ons hart ons influistert. Dan ontvouwt zich vanzelf een richting, een beeld, een oplossing. Want ons bewustzijn is krachtig genoeg om ons als mens de weg te wijzen.Wat ons ook kan ondersteunen zijn de sprekers van de komende events. Zij hebben al diepere inzichten verkregen over bijvoorbeeld het belang van het Galactisch Centrum buiten en in ons. Door middel van afstemming kunnen we daar een krachtige verbinding mee maken. Dit zal ons meer dan voorheen laten beseffen dat die Bron in ons aanwezig is en overal doorheen ademt en leeft. Vanuit die krachtig verbinding en besef kunnen we als mens de nieuwe weg inslaan op aarde en de nieuwe mens in ons geboren doen worden.Dan zullen we met bezieling bouwen aan de nieuwe wereld vooral voor onze kinderen en kleinkindere. Dan weten we ook hoe we om moeten gaan met onze medemens die ook is verleid om te doen wat ze hebben gedaan. Dat mag nu veranderen door nieuwe keuzes te maken. Wij kunnen dat omdat we bezielde wezens zijn die weten wat liefde en compassie is!

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief januari 2022

Ik leerde dat moed niet de afwezigheid van angst was,maar de overwinning ervan.(Nelson Mandela) 

Lieve mensen,Aan het begin van een nieuw jaar is er van nature die mijmering over wat het nieuwe jaar ons zal brengen. Of zouden we als bewustere mensen moeten zeggen; ‘hoe zal het jaar dat we samen creëren eruit gaan zien’?Zullen we de échte waarheid over wat er achter het rookgordijn van het virusgedoe aan de hand is binnenkort kunnen blootleggen met elkaar? Zal bij steeds meer mensen het besef doordringen dat we niet steeds weer opnieuw geprikt hoeven te worden om ‘gezond’ te zijn? Dat teveel dingen gewoonweg niet kloppen zoals de medische apartheid? Gelukkig groeit dit besef bij velen alsook het verzet in de straten en steden van veel landen.Het gedoe zal nog even steviger worden, maar dan is het klaar. Dan komt het begin van de overgangstijd. Over enkele maanden zal naar mijn gevoel de kentering al zichtbaar worden. Achter de schermen maken veel vrijheidsstrijders op alle niveaus zich nu klaar om in actie te komen of doen dit al. Dit wordt spoedig zichtbaar. Het licht wint het uiteindelijk altijd van het donker!Het programma van de komende maanden kan ons wellicht ondersteunen om onze grote scheppingskracht te omarmen. Alleen al het besef dat we ons kunnen verbinden met het Galactisch Hart in ons, zal ons bewustzijn over onze grootsheid en afkomst enorm doen toenemen (19 januari en 13 februari)Dat door dat vernieuwde innerlijk weten de nieuwe mens in jou en mij geboren worden. Die in evenwicht is met licht en duisternis in en buiten hem (16 februari).Zo leren we onszelf kennen op een veel dieper niveau, en ‘doorzien’ we de werking van de donkere krachten en de Matrix, en kunnen we ontwaken uit de hypnose die ons al eeuwen lang gevangen houdt. Als je zo diep jezelf leert kennen, en je eigenlijke afkomst ontdekt, komen er momenten dat je steeds meer geheimen van het Al zal leren kennen (6 en 16 maart).De natuurvolken hebben nog veel van hun oude wijsheid over het ‘grotere weten’ behouden. Van deze wijsheden en van de natuur zelf, haar werking en krachtplekken,  kunnen we daarom nog veel leren (27 maart).We gaan ook de natuur in om die echt te voelen en te ervaren. Want de natuur staat los van de Matrix, daarom voelt het ook zo helend.We bieden twee ervaringsmomenten aan. Bij beide zal ook de oude geschiedenis en wijsheid van die regio worden gedeeld (21 mei en 15-18 juli).Wat we nu mogen beseffen en doorvoelen is dat we in een geweldig boeiend en belangrijk omslagpunt in de geschiedenis van de mensheid zijn aangeland. Een indringend overzicht van een oprecht mens en kenner zal veel verhelderen (7 mei).Nu ik dit allemaal zo op een rij zet word ik er blij van en raakt het mij van binnen. Dat jij en ik nu hier zijn bij dit belangrijke omslagpunt om een bijdrage te mogen leveren aan het welslagen ervan. Dat we moedig, de angst voorbij, ons bewustzijn en scheppingskracht mogen inzetten om het verschil te maken. Het jaar wat zich zal ontvouwen is onze gezamenlijke creatie. Als je je daarbij laat leiden door je innerlijk hartsgevoel, komt alles goed! Heb een fantastisch 2022!

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief december 2021

De zachte krachten zullen zeker winnen in ‘t eind,dit hoor ik als een innig fluisteren in mij.(Henriëtte Roland Holst) 

Lieve mensen,Hoe lastig en zwaar het nu ook is, het is ook een bijzonder mooie tijd waarin we leven! Heb je ooit zoveel bijzondere dingen meegemaakt in zo’n korte tijd. Zo vaak je afgevraagd of iets waar is of niet! Zo vaak pittige beslissingen moeten nemen of moeilijke gesprekken ondergaan! Zijn er vriendschappen verloren gegaan, wil een kind of ouder je niet meer spreken? Als we het alleen op het vlak van de persoonlijk bekijken is dit vaak heel pittig.Als een meer bewust levend mens zijn wij in staat om voorbij het persoonlijke te kunnen kijken. Wij weten dat we meer zijn dan ons ego, zorgen en gedachten. Wij weten dat er in de stilte van ons hart, een poort zich opent naar hogere niveaus van bewustzijn.Waar meer een kalmte en innerlijke rust is die het ‘gedoe’ heel anders waarneemt.Op dat niveau weten wij dat geen mens, noch duistere kracht, noch ‘virus’, ons werkelijke zijn kan beschadigen.Vanuit de natuur is er nu de wintertijd, een van nature donkerder periode. Een tijd om naar binnen te gaan. Zowel uiterlijk als innerlijk.In de wereld om ons heen probeert een duistere kracht ons er onder te krijgen. Dit zal hun niet lukken. Want in de natuur wijst het donker van de nacht, het licht naar een nieuwe morgen! Zo brengen de donkere krachten in de wereld met hun snode daden en plannen, het innerlijk licht bij heel veel mensen naar boven. En juist dit licht hebben ze onderschat omdat ze het zelf niet kennen. Net zo min als compassie, aandacht en liefde. En juist daar schuilt bij ons die enorme kracht. Een hele sterke zachte kracht!Overal in het land ontstaan nu initiatieven van gelijkgestemden die mensen bij hun thuis uitnodigen. Ogenschijnlijk vreemden, voor een deel nog onbekend. Maar aan het einde van eerste of tweede avond, zo hebben we ervaren, voelt het al als familie. Je kan dingen delen, even stoom afblazen. Je kan elkaar inspireren en daarmee het fijne gevoel krijgen dat je er niet alleen voorstaat. Een enorme kracht en opluchting schuilt daarin. Alleen zijn we slechts vlokken, maar samen de sneeuw die het landschap betovert.Mocht je nog niet zo een ‘Lichtcirkel’ gevonden hebben in je woonplaats, start er dan een! Ook al nodig je maar één of twee mensen uit, begin gewoon. En ervaar hoe goed dit voelt!Bovenstaande spreuk resoneert dan ook innig bij mij. De zachte krachten in ons zullen het donker overwinnen. Of hebben eigenlijk al gewonnen.Ook alle sprekers in het nieuwe jaar zullen ons daarin bemoedigen.Wie zacht is, is sterk. Heel sterk!