Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief mei 2020

Aandacht is het stuurwiel van jouw leven.
Verander de richting van je aandacht
en je verandert de richting van jouw leven.

(Greg Anderson)

 

Lieve mensen,

Toch nog even een nieuwsbrief om jullie te attenderen op een extra webinar met Maarten Oversier (zie hieronder). Het biedt ook de gelegenheid om nog even wat te delen.

Hoe voelt de situatie waarin we ons nu bevinden? Hoe is je gevoel voor rechtvaardigheid en vrijheid? Is het allemaal vrij rustig met een gevoel van acceptatie of is er een innerlijke drang naar meer ruimte? Naar meer openheid, eerlijkheid, vrijheid, elkaar weer oprecht ontmoeten zonder angst? Een drang om het anders te gaan doen straks als we weer mogen?

Hoe voelt je innerlijk vrijheid? Kun je je gevoelsmatig losmaken van alles om je heen?
Dit innerlijke loskomen van de externe berichtgeving, statistieken en verhalen is wellicht een van de grootste uitdagingen van deze transformatietijd. Dit is geen gemakkelijke taak om ‘even’ intern los te komen. Maar toch, in onze binnenwereld kunnen we rust vinden.
Een manier is om in stilte in dialoog te gaan met jezelf. Vraag jezelf wat werkelijk van waarde voor je is. Wat er werkelijk toe doet voor jou.
En natuurlijk naar buiten tussen de eerlijke bomen lopen. Hoe mooi is de natuur op dit moment wel niet! Het kan je gewoon raken!

Collectief zijn we bezig aan een grote update die onszelf en onze wereld enorm ten goede zal doen veranderen. Wat ons klein houdt is het aan het verliezen door ons gezamenlijk groeiend bewustzijn. Het net wat ons gevangen houdt (Matrix) is begonnen aan een soort van zelfvernietiging. Wat er gebeurt zijn nog wat heftige stuiptrekkingen om wanhopig grip te houden. Maar dat zal niet lukken! Jij en ik zijn te sterk en te bewust geworden.
Laten we onze aandacht blijvend richten op wat goed voelt en wat van waarde is voor jezelf en voor het grote goed voor ons allen. Heb het goed!

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief april 2020

Aandacht is het stuurwiel van jouw leven.
Verander de richting van je aandacht
en je verandert de richting van jouw leven.
(Greg Anderson) 

Lieve mensen,

Het is een bijzondere tijd waarin we leven! Met deze uitspraak ben ik wel eens eerder een nieuwsbrief begonnen. Maar nooit kon ik vermoeden dat het nog eens zo ‘bizar’ zou worden zoals het nu is.

Ook bij In-zicht ervaren we dit als een bijzondere tijd. Wij nemen waar wat er aan het gebeuren is en beleven en doorleven deze tijd. Wij vinden het belangrijk om met jullie te delen wat wij buiten ons zien gebeuren én wat er binnen ons mag en kan gebeuren. Beiden waarnemingen delen wij als In-zicht om samen met jullie deze tijd te beleven, om zo, samen, dichter bij onze eigen kern te komen. Daar waar onze eigen waarheid altijd is. Los van angst, los van externe invloeden. Daar zijn wij, daar is onze goddelijke kern, onze scheppingskracht. Die kracht die we nu mogen aanspreken om waar te nemen en te doorvoelen wat wij nu zien gebeuren, zowel in onszelf als daarbuiten.

Oene, Laura en Jenny hebben alle drie een blog geschreven waarin zij beschrijven hoe zij deze tijd ervaren. De blogs zijn alle drie heel verschillend van toon en onderwerp. En toch hebben ze prachtige overeenkomsten. Vooral op de manier waarop wij graag de toekomst mede vorm willen geven.  

Wij vinden het belangrijk om je in deze nieuwsbrief ook mee te nemen naar wat er buiten ons aan het gebeuren is, omdat waarnemen van wat er buiten is, een kans is om de weg naar binnen te bekrachtigen.

In onze beleving is Corona meer een ‘plandemie’ dan een pandemie. Het virus is een geplande aanleiding zo lijkt het, om bewust aan te sturen op een instorting van onze maatschappij. Om van ons angstige en makke schapen te maken. Waarbij men dan met oplossingen zal komen die ogenschijnlijk goed voor ons zijn, maar die ons nog verder afhankelijk zullen maken. Zou het kunnen dat we angstig moeten worden gemaakt om ons toenemend bewustzijn te ondermijnen?

Het waarom en door wie er mogelijk achter zitten is hier wat te veel om te beschrijven. Als je daar meer over wilt weten google zelf eens rustig rond en volg eens wat andere invalshoeken. Volg bijvoorbeeld wat links in de blog van Oene. Of kijk op een naar ons gevoel betrouwbare site als www.ellaster.nl

Feit is dat de trilling van bewustzijn steeds hoger werd in Nederland, maar deze nu door de krampsamenleving weer wat omlaag is gegaan. Willen we dit bewust laten gebeuren? Of willen we ons graag samen focussen op het verhogen van deze trilling?

Als we deze tijd (en dit proces) beleven, zouden we ons bewust de vraag kunnen stellen of we willen leven in angst of in vertrouwen en liefde. Angst (lage trilling) en liefde (hoge trilling) zijn qua emoties elkaars tegenpolen. Alle andere emoties zijn van deze twee afgeleid. Daarom is het van belang je af te vragen (denken/voelen) wat er juist nu in jou omgaat.

Wij kiezen er voor om niet te wachten op positieve berichten van ‘buiten af’, maar onszelf innerlijk te bekrachtigen door bewust te kiezen voor liefde, vertrouwen en ‘samen-leven’.
Waar kies jij voor?

Vertrouwen dat uit deze chaos en de bekende (tijdelijke) zure appel, we straks met elkaar een betere en menswaardiger samenleving gaan bouwen. Want deze tijdelijke chaos biedt heel veel kansen om de systeemfouten in onze samenleving te herstellen. Dat waar we al jaren op wachten. Om je ware kern te laten zien die onbaatzuchtig en vol liefde vanuit je innerlijke weten en Bron naar buiten komt, zodat we ons meer dan ooit weer kunnen verbinden met het Oorspronkelijke Veld van de mensheid.

Op verschillende niveaus worden er al oplossingen gezien, en wordt er achter de schermen hard gewerkt om deze mede vorm te geven. Daaraan willen en kunnen wij bijdragen.
Voel alvast maar wat jij in dit proces wilt bijdragen met al je talenten en mogelijkheden die je bezit. Maak je klaar voor de Nieuwe Tijd!

Wij wensen ons allemaal alle goeds toe met de inzichten en bewuste keuzes die we zullen maken. Geniet van een prachtige zomer en laat de natuur een voorbeeld zijn voor hoe alles weer opnieuw kan opbloeien. Draai innerlijk aan je stuurwiel en richt je aandacht bewust op wat voor jou goed en echt voelt! Want jíj bent de baas over je denken, je voelen en je lichaam, en niemand anders!

Nota bene: Als altijd is het belangrijk om aan eigen waarheidsvinding te doen. Neem niets klakkeloos aan (moeten we in het algemeen niet doen), maar ga al denkend voelen of het waar kán zijn. Praat er open over met elkaar en ga zelf ook op onderzoek uit. Bekijk rustig de informatie achter de links en op onze blogs die een ander beeld zullen geven dan de informatie die je elke dag officieel te horen krijgt. Doe aan eigen waarheidsvinding! Vertrouw en geloof in de Bron van jeZelf!

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief maart 2020

Het proces van verlichting gaat er niet om
dat je wordt wie je werkelijk bent,
maar dat je ‘ont-wordt’ dat je nooit was.

(Jed McKenna)

Lieve mensen,

Wat weten we eigenlijk van ons eigen wezen? Of van het wezen van een paard of een zwerm spreeuwen? Of het wezen van water?
Als mensheid denken we in het algemeen behoorlijk slim te zijn en spelen we bijvoorbeeld met DNA en kernenergie. Maar naar mijn gevoel kunnen we kosmisch gezien net lezen en schrijven. Als mensheid zouden we best wat minder arrogant mogen zijn over onze kennis. Of anders gezegd; ons bewust te zijn over het niveau van onze onwetendheid. Want het is ‘veel slimmer’ dat we (opnieuw) beseffen wat de oude Griekse wijsgeer Socrates al wist:
‘weet dat je niets weet’.

Want wat weten we nu over het verschil tussen je persoonlijkheid van alle dag en je werkelijke wezen? Kun je je gedrag en eigenschappen zien als een gevolg van het vereenzelvigen met de ‘ik-persoonlijkheid’ of met de blauwdruk van je zielenwezen? Omdat ons dit niet wordt voorgeleefd of geleerd, is er een grote onbalans ontstaan bij de mens en mensheid. Het ego gebaseerde denken (overwegend mannelijk van aard) geeft weinig ruimte aan de hart gedragen gevoelswereld en innerlijk weten (overwegend vrouwelijk van aard).

Gelukkig is dit bij veel mensen nu aan het veranderen omdat we bewust worden van zowel onze mannelijke als onze vrouwelijke kant. Maar dat wil nog niet zeggen dat de grote onbalans (schaduwzijde) zomaar is rechtgetrokken. Ik ben er van overtuigd dat we met bijvoorbeeld ‘de kracht van kwetsbaarheid’ deze onbalans weer kunnen herstellen. Wat ons meer naar ons hartgedragen bewustzijn zal brengen. De vaak overheersende mannelijke energie kan dan omgebogen worden naar een meer uitgebalanceerde houding. Kunnen we eindelijk ‘ontworden’ wat we ‘in wezen’ nooit waren. Dan mag eindelijk ons ware zielenwezen naar voren komen die de verbinding met de Bron nooit is kwijtgeraakt. Wat zich dan zal ontvouwen in ons is een kennis en een weten die ons voorstellingsvermogen verre te buiten gaat. We zullen één worden met het wezen van Moeder Aarde, en met het wezen van water. Met bijvoorbeeld het wezen van plant en dier. Met het wezen van onze zielenfamilie. En met het wezen van de Al-Bron die ons uit pure liefde nooit heeft los gelaten. Nooit kán loslaten, want dat ligt niet in het Wezen van de Al-Bron!

 

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief februari 2020

Het is best leuk om het onmogelijke te doen.
(Walt Disney)
 

Lieve mensen,

Heb je ook regelmatig het gevoel dat wat we op school geleerd hebben niet meer de waarheid is? Dat het moet worden aangepast aan de nieuwe informatie die we steeds meer tot ons krijgen. Informatie die komt uit diverse bronnen van hoofd en hart. En dat het vaak precies andersom is dat eerder is gesteld. Om dit wat duidelijker te maken heb ik hier enkele recente voorbeelden:

– Er kunnen geen piramides in Europa zijn, want daar leefden geen Farao’s!
– De mens sterft en gaat dood en daar eindigt het.
– We zijn klein en nietig en hebben hulp van profeten en avatars nodig om ‘gered’ te worden.
– Bij de bank is je geld veilig en die bank is er voor jou. Dat zit wel goed want Nederlandse Centrale Bank en de ECB in Frankfurt houden er immers toezicht op.
– Het RIVM beveelt vaccins aan voor onze (kleine) kinderen. Dan is het betrouwbaar.
– De markt moet zijn werk doen, want concurrentie maakt het goedkoper.

De onderstaande antwoorden zijn natuurlijk helemaal voor mijn verantwoording, maar geven wel een indicatie over wat we mogelijk zouden moeten herzien.

– Er zijn piramides in Europa met name in Bosnië en die zijn nog bijzonder ook!
– De mens sterft wel, maar gaat niet dood. Dood bestaat niet want we zijn eindeloos bewustzijn!
– We zijn groots als goddelijk wezen en te allen tijde verbonden met de Bron. We zijn dit alleen vergeten!
– Een bank is vrij om zelf digitaal geld aan te maken. De rentestand worden centraal afgestemd bij de ECB en bij de BIS-bank in Bazel. Niemand weet hoe dit tot stand komt.
– Er is gevraagd om een onomstotelijk bewijs dat er geen schadelijke gevolgen (vaccinatieschade) voor vaccins zijn, maar die wordt niet gegeven. Die lijkt er niet te zijn!
– Overal waar de markt zijn intrede doet, maken er mensen misbruik van om o.a. schaarste in stand te houden als verdienmodel. Grote risico’s worden veelal toegestaan door dezelfde type ego-mens die er toezicht op houdt.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden en slechts kort aangestipt. Je kunt er per item wel een blog over schrijven. Herken je er een of meerdere van?

Als je het gevoel hebt dat er inderdaad wat zou moeten veranderen, overweeg dan deze verandering mede tot stand te brengen in je eigen omgeving. Alle kleine stappen van velen, maken samen een grotere impact. Laat je informeren en inspireren door de bijzondere sprekers. Klinkt het als onmogelijk? Laat je dan inspireren door de spreuk van Walt Disney. Misschien vindt je het nog leuk ook!

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief januari 2020

Als de kennis van het Zelf zich ontwikkelt,
verdwijnt de onwetendheid zoals de nacht wijkt
voor de opkomende zon.

(Bhagavad Gita 5:16)
 

Lieve mensen,

We zijn begonnen aan het jaar 2020. Als ik dit getal zo zie staan dan voelt dat voor mij als iets bijzonders, iets unieks. Elk jaar en getal is natuurlijk uniek. Maar toch, het is voelbaar. Herken je dat? Deels ligt het aan de balans in het getal, de herhaling. Maar het ligt ook aan de belofte van een nieuw decennium. Een tijdperk van nog grotere transformatie mogelijkheden. Van hoger opgetild kunnen worden naar diepere Zelfkennis en hogere dimensies.

Vanaf het sleuteljaar 2012 is er al veel gebeurd en moesten we wennen aan de versnelling van de tijd, het bewust ontdekken en aanpakken van oude gewoontes, trauma’s en pijnen. Want daar kon je vaak niet meer aan ontkomen, zeker niet in 2019. Nu gloort er een nieuwe horizon waarbij het voelt alsof het werk wat we al hebben gedaan nu meer rendement kan gaan opleveren. Dat wat we nu gaan organiseren, creëren, opbouwen en scheppen, nu werkelijk meer in lijn ligt met onze kern dan wellicht voorheen. Dit kunnen we nu doen met onze huidige kernwaarden. Daar komen we nu steeds dichter bij. Diep van binnen verlangen we hiernaar. Het is op een steeds dieper niveau thuiskomen bij jeZelf.

Want Jij bent het waar je al zolang naar opzoek bent geweest!

Voor In-zicht zoeken we altijd bewust naar onderwerpen die ons in deze bewustzijnsgroei verder kunnen brengen. Die kunnen onthullen, ontsluieren, verdiepen en bevrijden. Dat uit zich zeker in de beide eerste onderwerpen van dit jaar. Op de avond over Timer Bender zal je een andere geschiedenis van de mensheid geschetst worden, die naar ons gevoel meer de waarheid benadert dan wat ons tot nu toe werd voorgeschoteld. Toen wij het boek Time Bender lazen kwamen we als het ware thuis. Dit voelde als waar ook al moesten we innerlijk de nodige stappen maken. Deze ervaring is natuurlijk persoonlijk en hoeft niet voor iedereen te gelden. Maar jij kunt het nu zelf proeven en ervaren op deze unieke avond.

Onszelf kennen is ook de relatie tussen lichaam en geest beter begrijpen. Inzichten uit de psychosomatiek maken het heel helder wat voor krachtige invloed onze psyche heeft op de soma, ons lichaam. Onze psyche/mind is in wezen de baas over onze lichaam. Onze vaak onbewuste en aangeleerde (emotionele) denkpatronen kunnen de kwaliteit van ons leven en lichaam diepgaand beïnvloeden. Denk en voel daarom welbewust!

Laten we in de bijzondere jaar 2020 met meer liefde en vertrouwen in het leven staan. Wil men elders verharden of versnellen, dan worden wij zachter en rustiger. Stoer(e taal) lijkt krachtig maar is het uiteindelijk niet. De kracht van kwetsbaarheid, dat is pas een sterk (s)taaltje. Aandacht, bezinning en een wat rustiger tempo lijken een goed uitgangspunt in 2020 en verder. Mocht dit positief bij je resoneren dan is het jaar al echt goed begonnen!
Een krachtig en vibrerend nieuwjaar toegewenst!

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief december 2019

Pas wanneer we de moed hebben om ons te verdiepen in onze duistere kant,
zullen we de oneindige kracht ontdekken van onze lichte kant.

(Brené Brown)

 

Lieve mensen,

Ik weet niet of je het zelf ook zo hebt ervaren, maar 2019 voelde voor ons vooral als een chaotisch jaar. Er gebeurde veel in de wereld op grote schaal waar we allemaal wel iets van hebben meegekregen. Er gebeurde ook veel op een kleinere schaal wat vaak minder zichtbaar is. En er gebeurde veel in ons persoonlijk leven. Met emoties, bijzondere voorvallen, synchroniciteit, overlijden en leven, afstemmen op het leven terwijl je iets heel anders wil doen of had gepland. Pijntjes en vaak een grote vermoeidheid die groter is dat de energie die het ons kost om dingen te doen. Alsof er dingen gebeuren op een veel dieper niveau die energie vergen maar waarvan je niet precies weet wat het is, waar het voor dient of goed voor is. Toch voel je dat er iets gebeurt en dat het ook ruimte nodig heeft. Je kan dus niet blijven doorgaan alsof er niets aan de hand is. Het is wel nodig ‘het’ de ruimte te geven. En dat is niet altijd gemakkelijk om meerdere redenen. Als eerste hebben we meestal genoeg ‘dingen’ te doen. En als tweede, hoe overtuig je jezelf dat je even wat ruimte voor jezelf moet nemen omdat er iets loopt waarvan je niet eens precies weet wat het is. En tenslotte kun je dit allemaal heel lastig uitleggen aan anderen, zoals je baas!

Er wordt gezegd dat het 2019 een transformatie jaar is van de oude energie- en gedachtenpatronen naar nieuwe. En transformatie betekent hier o.a. dat je je eigen programmeringen in je standaard gedachtegangen onder ogen durft te zien. Waar komen die vandaan? Van mijn vader of moeder? Van de dominee, priester of goeroe? Van de leraar of door leerlingen die pestkoppen waren en je lieten geloven dat je niet de moeite waart was? Of komen ze nog uit vorige levens of uit energetische levenslijnen van de voorouders? Of uit parallelle levens, levens die gelijktijdig plaatsvinden en waarvan zieledelen dit allemaal tegelijk ervaren. Of komen ze zelfs van manipulaties van krachten van buiten die ons klein willen houden?

Feit blijft dat je in een transformatie jaar, waar we ondersteund worden door een verhoogde energie uit de kosmos, elementen in onszelf die ons niet meer dienen mogen omzetten. Noem het maar onze duistere kant omdat we het liever wegstoppen. Als we de moed hebben om deze elementen te onthechten (minder kleefkracht), zal het ons ‘lichter’ maken.

In de nieuwe ruimte die ontstaat zal onze lichte kant meer aandacht krijgen. Zullen we de kracht ervan voelen en ernaar leven. Alles wordt als het ware opnieuw uitgelijnd op een nieuw en hoger doel: een dieper weten over onszelf. Over onze oneindige kracht!

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief november 2019

Gisteren was ik slim en wilde ik de wereld veranderen.
Vandaag ben ik wijs en verander ik mijzelf.
(Rumi)


Lieve mensen,

De tijd vliegt voorbij, sneller dan ooit zo lijkt het. Hetzelfde lijkt er aan de hand te zijn met onze eigen processen die ook sneller en indringender zich aandienen in deze periode. We kunnen er niet meer omheen. Dat wat nog in jou en mij verborgen is wil/moet nu echt naar buiten. Dat kunnen innerlijke blokkades zijn, angsten, onzekerheden, en onverwerkte zaken uit dit of een ander leven.

Er is dus veel aan de gang in ons en tegelijkertijd ook buiten ons. Want ook onze medemensen gaan immers door processen heen. Ja, ook machthebbers en leiders. Deels zijn ze terecht bang om hun macht te verliezen. En voor hen wiens geweten nog kan spreken (en dit is niet altijd ‘vanzelfsprekend’) willen het soms wel anders doen, maar laat de complexe omgeving waarin ze opereren dit niet altijd toe.

Ook in groepscollectieven kun je het heel duidelijk merken. De boeren, leraren, zorgverleners, ouderen die hun pensioenen minder waard zien worden (veel minder dan een tijd geleden beloofd is). Ook de jeugd gaat de straat op om ons te laten zien dat ze bezorgd zijn, dat wij ouderen wakker moeten worden.

Maar ook de energie die van buiten komt is snel aan het veranderen. De energie van Moeder Aarde, een bezield wezen, is zich aan het aanpassen. Want ook zij moet haar eigen processen volgen. Zij verhoogt haar innerlijke trilling en dat heeft effect op alles wat leeft.

De energie van de zon verandert net als andere kosmische energieën die ons bereiken. Dit heeft effect op elk mens, dier, boom, plant, wezen en zeker ook op Moeder Aarde. Het is de tijd van grote veranderingen in ons en buiten ons. Veel van wat ons niet meer dient, wil nu naar buiten komen. Eindelijk gezien worden. Het zelfde geldt voor verborgen agenda’s bij bedrijven, banken, overheden en (religieuze) instituten.
Dit is allemaal nodig om een grote reiniging te veroorzaken om eindelijk schoon schip te kunnen maken. Om ‘vervuilingen’ in ons en in de systemen op te ruimen. Zodat het zuiverder kan worden en de eigen frequentie verhoogd kan worden. En alles zich naar een hoger plan kan tillen.

Wat voor invloed kan dit alles hebben op het groepsbewustzijn van de dolfijnen en walvissen? Ze krijgen het ook steeds moeilijker door ons toedoen van visserij, vervuilingen zowel van het water als de geluiden. Wat veroorzaakt het soms collectieve stranden van deze prachtige dieren op onze kusten? Zijn ze, net als de mensheid, soms letterlijk de weg kwijt? Of gaat hun geest de aarde verlaten zoals sommigen zeggen. Of is er iets anders aan de hand wat we nog niet (kunnen) weten en voelen. Hoe dan ook, als je even erbij stilstaat liefst ook letterlijk, in wat voor een bijzondere tijd wij leven, is er in zeer korte tijd ongelofelijk veel te leren. Zodat we van binnenuit mogen weten wat jij en ik er aan mogen doen om bij te dragen aan het verhogen van het eigen én collectieve bewustzijn van de mensheid en zelfs daarbuiten. Want alles hangt immers met elkaar samen. Ik kan er onmogelijk meer onderuit komen (als ik dat al zou willen). Dus laat ik maar (weer) bij mijzelf beginnen. Dat lijkt een wijs besluit! 😊

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Friese dag 12 oktober 2019

De zoektocht naar de Friese Oorsprong
is een zoektocht naar jezelf!

 

Lieve mensen,

In deze extra nieuwsbrief geven we nieuwe informatie en lichten we onze bijzondere sprekers van die dag nog even extra uit. En nodigen we je nogmaals van harte uit om ons 20-jarig jubileum met ons te vieren.

Wat heeft de zoektocht naar de Friese Oorsprong te maken met jouw zoektocht naar je eigen Oorspronkelijkheid? En kan de wijsheid van de inheemse volkeren je brengen bij je Kern? 

Wij menen van wel! Dit geldt voor het Friese volk, maar vooral voor iedereen die bezig is met het ont-dekken van die herinneringen die diep in ons verborgen liggen. In ons collectief bewustzijn en in onze triljoenen cellen!

Herinneringen aan wat wezenlijk is voor jou, wat jij ten diepste bent. Een wezen dat vrij is van programmeringen, wat vrij is om in tijd en ruimte te bewegen en wat van een ongekende liefdevolle schoonheid is.

Het zoeken naar de Friese Oorsprong is in feite een zoektocht naar jezelf!

Kom jij, samen met ons, jouw eigen krachtige kern ont-dekken?

Wij ont-moeten je graag!

 

Laura, Oene en Jenny

 

Informatie sprekers

– Eelco de Boer: ‘Abraham was een Fries en Homerus een Zeeuw’

Eelco de Boer heeft met zijn kennis van oude mythologische symbolen en geschiedenis, bewijzen dat Abraham een Fries was en dat past natuurlijk heel goed in het kader van deze dag.

Hij kan aantonen dat alle Joodse stammen uit de Bijbel Oud Fries zijn van oorsprong. Friesland omvatte in die tijd heel Noordwest Europa. En het verhaal van Homerus ‘de Odyssee’ zou zich wel eens in het huidige Zeeland kunnen hebben afgespeeld.

Door DNA, symboliek in Europese wapens, kopieën van sterrenbeelden op de grond, namen van steden, volken, rivieren en streken, toont de auteur aan dat de Griekse en Bijbelse verhalen uit Noordwest-Europa komen, met name Nederland en zijn buren.

Eelco de Boer is o.a. schrijver en komt uit Bergambacht. In 2013 verscheen zijn eerste boek ‘Verdwenen Beschaving’ en daarna volgde al snel deel twee, ‘Verborgen Geschiedenis’. Eind 2017 verscheen het boek ‘Abraham was een Fries en Homerus een Zeeuw’. Korte tijd na het uitkomen van deel 1 verscheen het boek ‘Het geheim der eersten’ van Henriëtte Hemmink. Deze bekende schrijfster (meer dan 150 boeken) heeft samen met wetenschapper Emiel Amsterdam dit boek geschreven aan de hand van Eelco’s boek ‘Verdwenen beschaving’. Ook ‘Abraham was een Fries…’ werd verwerkt in een volgend boek van Hemmink: ‘The Promise’. Afgelopen jaren gaf Eelco lezingen van huiskamer tot Universiteit.

– Willem Schoorstra: ‘Fosite; Oppergod fan de Friezen?’

Haligoland. Helegland. Helgoland. Een eiland in de Noordzee, zo’n 55 kilometer voor de kust van Duitsland. In oude tijden stond het bekend als Foste- of Fositesland. Dat eiland was gewijd aan de Friese god van recht en rechtvaardigheid die Fosite werd genoemd.

Zijn naam en faam verspreiden zich tot diep in de Scandinavische landen, en, in mindere mate, in het Engeland van de vroege middeleeuwen.

Wie was die mythische Fosite? Wat maakte hem tot een uitgesproken Friese god? Hoe kwam het dat een eiland midden in de Noordzee aan hem gewijd werd? Hoe kan het dat wij hem in de Scandinavische mythologie terugvinden?

 

Deze, en nog veel meer vragen, zullen worden beantwoord in de lezing Fosite: oppergod van de Friezen? Het zal gaan over de Romeinse geschiedschrijver Tacitus, over rituele voorwerpen, over mythen en hun symboliek, over poëzie in de Oude Friese wetten, over de Asen en heilige zwanen, over myth- en memoryscapes, over de sporen die het oeroude volk van de Friezen in het landschap hebben achtergelaten. En dat alles onder het toeziend oog van hun god, hij die de gouden bijl heeft en recht spreekt in een grote, glanzende tempel…

 

Willem Schoorstra (1959) is schrijver en komt uit Ternaard. Hij debuteerde in 2001 met de gedichtenbundel ‘Ynwijing’. Daarna verschenen verschillende romans waaronder ‘Rêdbâd’, een ‘mustread’ voor de liefhebbers van Friese historie. Eind van dit jaar wordt de publicatie van de Poëtische Edda verwacht, een vertaling uit het IJslands naar het Fries.
Naast het schrijven van romans houdt Schoorstra zich ook bezig met senario’s, columns voor Omrop Fryslân, essays en verschillende literaire en historische projecten.

Deze lezing zal worden gehouden in het Fries.

 

– Oene Hofman houdt een kort verhaal over ons 20-jarig jubileum

– Speciaal voor deze dag maakten Pieter Pieters en Boudewijn de Jong een film over krachtplekken in Friesland. Boudewijn zal deze film van verder commentaar voorzien. Met Pieter en Boudewijn gaan wij al een aantal jaren op zoek naar krachtplekken in de regio. En met Pieter organiseerden wij twee reizen naar Engeland.

Pieter is paragnost en verbonden aan het MCNA in Heerenveen. Boudewijn is in het dagelijks leven leraar.

 

– Semuel Sahureka (Stichting Saka Mese Nusa AlifURU): ‘De wijsheid van inheemse volkeren’

Er zijn wereldwijd ongeveer 5000 inheemse volkeren met een totale populatie van 350 miljoen mensen. Naast de Hopi, Maori en de Aboriginals horen ook de AlifURU en de Friezen in dit rijtje.

De Friezen worden ook als zodanig erkend in de overleveringen van de Maori en de AlifURU!

Spreker Semuel Sahureka zal deze dag o.a. dieper ingaan op de verbinding tussen beide volkeren en over de wijsheid van inheemse volkeren.

Dat er door boskap ook gewijde plekken en zelfs religies van inheemse volkeren dreigen te verdwijnen, blijft vaak onderbelicht. Dat Alles met Alles in relatie en verbinding staat lijkt voor velen moeilijk te vatten.

De missie van Stichting Saka Mese Nusa AlifURU is: ‘De toekomst is van ons Allemaal’. Een toekomst waarin ook Inheemse volkeren volledig dienen te participeren in de wereldgemeenschap en de wereldpolitiek. Daartoe moeten ze in staat worden gesteld zich zelf te ontwikkelen als Volk en Individu vanuit wie en wat ze zijn, hun eigen identiteit, geschiedenis en cultuur. Inheemse volkeren zullen moeten worden erkend als volwaardig en gelijkwaardig aan alle andere volkeren. Stichting Nusa AlifURU ziet het dan ook als haar bijzondere taak om inheemse volkeren, in het bijzonder het AlifURU volk hier in woord en daad bij te staan.

Semuel Sahureka richtte de stichting Saka Mese Nusa Alifuru (‘Waak krachtig over de leefwereld van de Alifuru’) op. Met lezingen door het land probeert hij Nederlanders te doordringen van de desastreuze gevolgen van ontbossing. 

 

– Jan Pieter Schreur: ‘De oorsprong van het Friese Volk’

Zijn spirituele reis begon pas echt, toen hij in contact kwam met de Q’eros sjamanen van Peru, die nog hoog in de bergen de oude kennis, verhalen en essenties van vele stammen bewaakten. Door de diepte van hun familie-lijn en oorsprong te voelen, werd er in hem iets wakker gemaakt, wat vervolgens in de loop der jaren boven kwam. Een oude herinnering van een eiland onder IJsland waar voor zijn gevoel de Friezen vandaan komen. Na een aantal workshops werd opnieuw de geschiedenis van de Friezen doorlopen, tot aan het punt waarin het laatst overgebleven gedachtengoed, terecht kwam in de provincie Friesland.

Naast zijn visie over de nieuwe aarde leven en uitdragen, zet hij zich in om het oude erfgoed van de Friezen weer boven te halen, zodat zij hun plek in het geheel weer kunnen innemen. Zijn wens is dat we onze verhaallijn weer herstellen, zodat de diepte die in ons leeft, kan worden over gedragen via liederen, ceremonies en verhalen. Op deze dag zal Jan Pieter een klein stukje van deze geschiedenis met jullie delen, maar gaat hij het bovenal laten ervaren.

Jan Pieter Schreur auteur van “het Handboek voor de Nieuwe Aarde”, spelontwikkelaar van “het Elfenspel”, oprichter van de “School van Ascensie’ en co-founder van de ‘Bezield Geld movement “, heeft de afgelopen jaren veel diepte werk gedaan om de oer geschiedenis van de Friezen, via zielenreizen, workshops en systeem opstellingen boven te halen.

 

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief oktober 2019

Opgesloten zijn, is niet altijd achter tralies zitten.
Je kunt ook een gevangene van je eigen overtuigingen zijn.
Maharadji

Lieve mensen,

Deze maand hebben we drie evenementen die alle drie gemeen hebben dat het over zaken uit het verleden gaan, en die van (groot) belang zijn voor het heden en onze toekomst. Hoe kan dat zal je denken, de onderwerpen lijken toch behoorlijk uiteen te lopen?
Waar het om gaat is dat er in het verleden veel dingen gebeurd zijn, zoals ze onveranderd vandaag ook nog gebeuren, die slechts vanuit een bepaalde invalshoek zijn belicht. Deze invalshoek wordt in de geschiedenisboeken als ‘de waarheid’ opgetekend, terwijl als je je er dieper mee verbindt het vaak juist net andersom is.

Voorbeeld: Bonifatius is in 754 bij Dokkum vermoord, zeggen de geschiedenisboeken. Als je het omdraait is hij volgens het toen geldende recht van de plaatselijk Friese bevolking terechtgesteld, omdat hij door Frankische soldaten voor de Friezen heilige bomen liet omkappen. Hij trachtte met een zekere vorm van druk en soms geweld de Friezen te laten bekeren tot een in hùn ogen heidens geloof: het christendom. Een Fries laat zich niet zomaar onder druk overhalen om zich te laten dopen in een voor hem/haar vreemd geloof omdat iemand anders zegt dat dat beter is. Maar, en daar ligt vaak de clou, de overwinnaar schrijft de geschiedenis.

Peter Toonen heeft in zijn boek ‘Opgesloten in een piramide’ naar onze menig heel goed weergegeven waarom wij mensen al duizenden jaren bewust in piramidale systemen worden gedwongen door bepaalde krachten. Die hebben onze maatschappij zo ingericht dat we volledig afhankelijk zijn geworden van bijvoorbeeld banken (die zelf geld mogen maken). Van de centrale banken ECB in Europa en de FED in Amerika, die niet door een overheid of het volk gecontroleerd of gestuurd kan worden. De FED is zelfs in particuliere handen en kunnen met de drukpersen en de rentestanden omgaan zoals ze willen. De wereld snakt naar een beetje fatsoenlijke rentestand. Maar de verhalen die ons verteld worden zijn net andersom. Wat er nu gebeurt is goed voor de economie. Maar dat geldt voor slechts 1% van de mensheid!

Ik denk dat iedereen wel kan aanvoelen dat in ons gezondheidssysteem, dat almaar duurder wordt qua maandlasten, zaken op de achtergrond geregeld worden die weinig meer met jouw en mijn gezondheid te maken hebben. Er wordt bewust veel winst gemaakt met ziekten en zieke mensen! Klopt dit voor jou?

En ik moet dit helaas ook zeggen over onze religies die bijna zonder uitzondering in een piramidale gezagsstructuur is opgebouwd. Door mannen werd ingesteld, en nu bewaakt en uitgedragen. Waar we naar een god worden gewezen die ver buiten ons is geplaatst in een plaats/tijd/toestand waar niemand iets van kan zeggen, behalve de mensen (meestal weer mannen) die we de autoriteit hebben gegeven om onze kinderen dit allemaal te leren. Waar eerst angst wordt gezaaid en daarna hoop wordt geboden. Maar wel onder voorwaarden! Maar ook hier is het weer precies andersom: zoek het niet meer buiten je, maar in jouzelf bij het Wezen dat achter je persoonlijkheid en ego verborgen is, maar zich zielsgraag wil laten kennen.

Ik zou zo nog wel even door kunnen gaan. Ben ik nu een zuurpruim of cynicus?! Nee, beslist niet! Ik voel me intens verbonden met de hele Schepping en de mensheid! Als bewustzijnscoach roep ik jou en mij op om nog bewuster te worden dan we al zijn. Bewustzijn is echt de sleutel tot een betere gezondheid en een evenwichtiger toekomst.

Veel is nog verborgen wat we nu mogen ontdekken. Zowel over o.a. Shambhala, wijsheid van oude natuurvolken, als ook over onze eigen verborgen kracht en innerlijke kennisbron.
Wij voelen de urgentie om hier als In-zicht mee naar buiten te komen, deze onderwerpen en sprekers te kiezen. Onderwerpen bespreekbaar te maken die misschien op het eerste oog minder prettig aanvoelen. Dat is begrijpelijk omdat we, net als de Friesen vroeger, niet zomaar van ons eigen geloofsdenken (in welke vorm dan ook) af willen stappen (cognitieve dissonantie).

Als je je verder wilt verdiepen in hoe we onszelf en de wereld kunnen veranderen ten goede, dan kun je mogelijk ook inspiratie vinden op een website die ik deze zomer heb gemaakt www.praktijkvoorinnerlijkleiderschap.nl Daar pleit ik sterk voor andere leiderschapsvormen  gebaseerd op innerlijke waarden (i.p.v. uiterlijk gewin). Die ons kan ondersteunen om een andere koers in te slaan. Onder meer door bijvoorbeeld coöperatieve vormen van bestuur te kiezen die breed gedragen wordt omdat velen inspraak hebben. Lastig? Ja zeker, maar liever dat dan een slaaf in alle andere systemen. Of zoals de bekende Friese uitspraak: ‘Leaver dea as sleaf‘ (liever dood dan slaaf).

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief september 2019

Het geluk in jouw leven,
hangt af van de kwaliteit van jouw gedachten.
(
Rehana Gulza)

Lieve mensen,

Welke van de drie elementen heeft dagelijks bij ons de leiding in handen: ons lichaam, ons denken/mind of onze ziel/geest/bewustzijn?
Nu ik dit zo schrijf merk ik dat ik er zelf ook veel te weinig bij stil sta wat in mij dagelijks de leiding ‘neemt’ en of ik dit zo wel wil. Nu ik weer naar deze twee zinnen kijk dan is er dus een ‘zijn’ die het geheel kan overzien. Anders had ik deze vraag niet kunnen stellen, nietwaar? Dit ‘zijn’ mogen we gerust bewustzijn noemen en maakt deel uit van een veel groter geheel. Bewustzijn is ook het vermogen om over je eigen bestaan te kunnen nadenken en te filosoferen. We filosoferen nog even verder.

We zijn ons dus bewust van ons bestaan en ook dat we een lichaam hebben die ons als maatpak dient in dit leven. Anders zou onze ziel/geest in deze stevige fysieke werkelijkheid niet kunnen leven en ervaren. En ervaren doen we! Vaak meer dan ons lief is! Verschillende soorten emoties zijn na bepaalde ervaringen in ons lichaam goed voelbaar. Bewustzijn en lichaam zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Van de drie genoemde elementen is er nog ons denken/mind, die onlosmakelijk met onze persoonlijkheid en ego verbonden is. Mee eens tot zover?
Hoe groot is nu de invloed van onze denken over ons doen en laten van elke dag? En op de gezondheid van ons lichaam. Welke gedachten/overtuigingen bepalen de ontelbare keuzes die we elk moment weer maken? En is dit gedachtengoed afdoende verbonden met het grote bewustzijn als essentie van ons bestaan? Als ik eerlijk ben is mijn gedachtengoed niet altijd (goed) afgestemd op mijn zielsbewustzijn bij de keuzes die ik elke dag weer maak. Als ik gehaast ben, gefocust op bepaalde zaken, afgeleid ben ergens door, niet helemaal aanwezig ben, dan is de afstemming niet optimaal.
Het gaat veel beter als ik erbij ‘stil sta’, mijzelf tot rust maan, bewust naar binnen ga en van daaruit dan bewuste keuzes maak. Bij het even stilstaan stem ik me bewust af op mijn lichaam en het gevoel dat er dan ontstaat. Meestal is er dan meer ‘wezenlijk’ contact wat leidt tot betere keuzes.

Maar doorgaans is het voorgeprogrammeerde gedachtengoed leidend. Dan is de hamvraag natuurlijk, welke programma’s zijn het krachtigst en het meest bepalend? En wanneer en door wie zijn die er in geplaatst of geslopen zonder dat jij en ik daar erg in hadden.
En wat doet dit met ons lichaam, onze organen en al onze triljoen cellen, als het wordt gevoed door emoties die volgen op onze minder gezonde gedachtengang.

Ons geluk en onze gezondheid hangt dus in hoge mate af van de kwaliteit van onze gedachten. En van de bewuste afstemming op onze ziel. Als we onze gedachten hernieuwd instellen hierop (her programmeren) dan zál dit een groot effect hebben op ons leven. Hier even bewust bij stil staan, kan een hele vooruitgang zijn 🙂