Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief mei 2022

Voelen brengt je dichterbij de waarheidover wie je bent dan denken.(Eckhart Tolle) 

Lieve mensen,In de vorige nieuwsbrief was het onderwerp intuïtie. En dat intuïtie een gereedschap is ‘in de handen’ van onze ziel, en zo gebruikt kan worden als onze innerlijke GPS. Die ons de weg kan wijzen in ons innerlijke- en uiterlijke leven.Innerlijk wil zeggen dat we door de ziel gewezen worden op die aspecten in onze persoonlijkheid die nog in onbalans zijn. Onbalans in bijvoorbeeld onze emotionele wereld of in onze gedachtenpatronen. Dat we onze eigen schaduwen onder ogen mogen zien. Aspecten die nu meer aandacht nodig hebben dan ooit om onze zijnstrilling te kunnen verhogen. En daar bieden de huidige omstandigheden veel keuze – en leermomenten voor.In de uiterlijke vorm gaat het er om hoe we in het leven staan. Wat men kan waarnemen in ons doen en laten, wat we zeggen, schrijven, lichaamstaal e.d. Kortom de vertaling van ons innerlijk naar de buitenwereld toe. Onze houding, manifestaties en creaties.Voor de een gaat dit makkelijker dan voor de ander. En dit is mede afhankelijk van of je al een paar keer je wereldbeeld hebt kunnen en durven aanpassen. Je eigen waarheid durft bij te stellen als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Bijvoorbeeld als je nieuwe informatie onder ogen krijgt die echt anders is dan je gewend bent, maar wél resoneert.Hoogopgeleide mensen zijn door hun opleiding en werk vaak ook hoog afgeleide mensen. Die langere tijd doorgebracht hebben in het op logica ingericht onderwijssysteem, wat maakt dat zij zonder het vaak door te hebben, in een tunnelvisie terechtkomen. Met als risico dat je niet meer op je intuïtie dúrft te vertrouwen. Het logische denken is leidend geworden.Er zijn gelukkig veel mensen, ook hoger opgeleid, die hun intuïtie wel gevolgd hebben. Die vóelen dat er dingen niet kloppen, zich dan gaan verdiepen, en dan besluiten om bijvoorbeeld de prik niet te nemen. Bij deze groep voel ik me thuis, en dat voelt aan als innerlijke rijkdom.En ben dankbaar met de diepere vriendschappen die tussen gelijkgestemden juist nu ontstaan, omdat we elkaar op een dieper niveau herkennen. Met een half woord begrijpen we elkaar!Wees daarom blij met je intuïtie, je innerlijk voelen en weten, want het brengt je veel verder, veel verder, dan je denken je ooit kan brengen!

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief april 2022

Intuïtie is de GPS van jouw ziel.(bron onbekend)  

Lieve mensen,Je weg zoeken in deze tijd is niet gemakkelijk en beslist uitdagend. Wie kun je nog vertrouwen? Wat kun je nog voor waarheid aannemen? Bestaan er meer waarheden of deelwaarheden? Dit zijn allemaal wezenlijke vragen van deze tijd. En omdat we vaak zelf niet durven of kunnen kiezen, volgen we maar de waarheid van iemand anders. We leggen dan wel de verantwoordelijkheid buiten ons.Niet elke weg is bestemd voor iedereen. Er zijn vele paden die gelopen kunnen worden in dit leven, afhankelijk van jouw levensopdracht waarmee je gekomen bent. Dus welke weg moeten we dan inslaan als we alweer voor een kruispunt (keuze) staan?Zou het antwoord op deze vraag onze intuïtie kunnen zijn? Die is immers alleen voor jou bedoeld. Op jou afgestemd!Als intuïtie inderdaad de innerlijke GPS is van mijn ziel, waarom zou ik daar niet op durven vertrouwen? Mijn ziel weet beter dan mijn persoonlijkheid waarvoor ik juist in deze tijd naar de aarde ben gekomen nietwaar? En naar mijn inzicht maakt mijn ziel deel uit van een veel groter weten, de Bron. Mijn ziel is afgestemd op de Bron Intelligentie van het Universum!Meer hoef ik toch niet ‘te weten’? Nu alleen nog wat oefenen en vertrouwen krijgen.Het eerste wat bij je binnenkomt als je de bovenstaande spreuk leest is een intuïtieve gedachte. Wat doe je vervolgens met die gedachte?

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief maart 2022

Waar je hart is, daar zal je bewustzijn zijn.(apocriefe uitspraak van Christus) 

Lieve mensen,Misschien hebben we wel een diep innerlijk besef nodig dat ons bewustzijn dé sleutel kan zijn om ons staande te houden in deze gekke wereld. Dat we door dit innerlijk besef onszelf zo kunnen bezielen, dat we er naar kunnen handelen in woord en daad. Om zo onszelf in balans te houden. Ja, zelfs om te groeien in dit innerlijk besef omdat deze tijd juist een kans is om innerlijk grote stappen in bewustzijn te maken. En zo innerlijk krachtiger te worden en dit uit te stralen naar onze omgeving. Alleen al door er te zijn, zal dit verschil uit maken op je omgeving.Wat de zaken die er spelen in de wereld gemeenschappelijk hebben, en wat steeds dominant worden uitgetekend en uitvergroot in de media, is dat ze ons in de angst zetten of houden. Steeds weer is dit uiteindelijk wat er gebeurt. En ons verstand en denken is daar zeer vatbaar voor en gaat ermee op de loop.En waar angst groeit, wordt de liefde verdrongen. En de zachtheid van de liefde kunnen we juist nu heel goed gebruiken. Vooral ook voor onszelf! We verdienen de liefde toch zelf ook? Al was het maar uit gezond zelfrespect.Als we met dit bewustzijn en met een stukje zelfliefde in de wereld kunnen staan, weten we ook dat de weg van het hart de weg van de liefde is. Dat weet en voel je dan gewoon!En waar je hart is, daar zal je bewustzijn zijn! Dan ontstaat er hartsbewuste aandacht op dat waar je je op focust. Wat je wilt zien in de wereld. Hiermee is het gemakkelijker om jezelf staande te houden. Ja, zelfs positief bij te dragen aan een nieuwe wereld, aan een natuurlijke reset die we zo hard nodig hebben.Ook de weg naar het weer opnieuw contact maken met de Bron Intelligentie en met het wezen van de natuur ligt zo weer open. Zo zetten we steeds verder ons eigen krachtveld aan en in. En dit zal aanvoelen als een veel krachtiger energie dan de op hol geslagen gedachtegangen over allerlei onheil. Waar zal je hart zijn? Waar gaat jouw hart naar uit?

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief februari 2022

Je bent de som van al je keuzen tot op dit moment.(Dr. Wayne Dyer)  

Lieve mensen,Er hangt een verandering in de lucht. Voelen jullie dat ook? Niet alleen vanwege de sneeuwklokjes die bloeien en de narcissen die zichtbaar worden. Nee, er is iets veel groters aan de gang op aarde. Een definitieve staat van verandering, een ommezwaai. In de VS en Canada worden de Freedom Convoys van de truckers ondersteund door de Amish die langs de snelweg hun van eten voorzien. In Duitsland waren meer dan 1000 demonstraties op één dag tegen het Coronabeleid van de regering. De advocaat Dr. Reiner Fuellmich en zijn wereldwijde team van deskundigen is nu officieel begonnen met de start van een Covid Tribunaal. En zo kan ik nog wel even doorgaan.We gaan nu op een punt komen dat regeringen, deskundigen en media zich moeten verantwoorden voor de wijze waarop ze hebben gedaan wat ze hebben gedaan.En de grote vraag is nu hoe wij als mens(heid) hierop gaan reageren?Willen we werkelijk een nieuwe wereld met elkaar bouwen van verdraagzaamheid, gelijkheid en vrede, dan is onze reactie op deze gebeurtenissen bepalend voor hoe we dit gaan doen. Willen we zelf de nieuwe mens worden waarnaar we verlangen, dan is dit onze kans. Geen oog om oog en tand om tand beleid meer. Geen oud vijandsdenken meer. Maar hoe dan wel?Vanuit ons denken zou dat wel eens niet genoeg kunnen zijn, omdat die onder de mindcontrol van de Matrix staat. En vatbaar is voor het oude denken vanuit de oude programma’s. Daar zijn we beïnvloedbaar. Daar regeert de angst nog steeds en ons beperkende klein denken.Gelukkig hebben wij ons bewustzijn, ons innerlijk weten en gevoel die ons daarbij kan ondersteunen. Laten we voelen en luisteren wat ons hart ons influistert. Dan ontvouwt zich vanzelf een richting, een beeld, een oplossing. Want ons bewustzijn is krachtig genoeg om ons als mens de weg te wijzen.Wat ons ook kan ondersteunen zijn de sprekers van de komende events. Zij hebben al diepere inzichten verkregen over bijvoorbeeld het belang van het Galactisch Centrum buiten en in ons. Door middel van afstemming kunnen we daar een krachtige verbinding mee maken. Dit zal ons meer dan voorheen laten beseffen dat die Bron in ons aanwezig is en overal doorheen ademt en leeft. Vanuit die krachtig verbinding en besef kunnen we als mens de nieuwe weg inslaan op aarde en de nieuwe mens in ons geboren doen worden.Dan zullen we met bezieling bouwen aan de nieuwe wereld vooral voor onze kinderen en kleinkindere. Dan weten we ook hoe we om moeten gaan met onze medemens die ook is verleid om te doen wat ze hebben gedaan. Dat mag nu veranderen door nieuwe keuzes te maken. Wij kunnen dat omdat we bezielde wezens zijn die weten wat liefde en compassie is!

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief januari 2022

Ik leerde dat moed niet de afwezigheid van angst was,maar de overwinning ervan.(Nelson Mandela) 

Lieve mensen,Aan het begin van een nieuw jaar is er van nature die mijmering over wat het nieuwe jaar ons zal brengen. Of zouden we als bewustere mensen moeten zeggen; ‘hoe zal het jaar dat we samen creëren eruit gaan zien’?Zullen we de échte waarheid over wat er achter het rookgordijn van het virusgedoe aan de hand is binnenkort kunnen blootleggen met elkaar? Zal bij steeds meer mensen het besef doordringen dat we niet steeds weer opnieuw geprikt hoeven te worden om ‘gezond’ te zijn? Dat teveel dingen gewoonweg niet kloppen zoals de medische apartheid? Gelukkig groeit dit besef bij velen alsook het verzet in de straten en steden van veel landen.Het gedoe zal nog even steviger worden, maar dan is het klaar. Dan komt het begin van de overgangstijd. Over enkele maanden zal naar mijn gevoel de kentering al zichtbaar worden. Achter de schermen maken veel vrijheidsstrijders op alle niveaus zich nu klaar om in actie te komen of doen dit al. Dit wordt spoedig zichtbaar. Het licht wint het uiteindelijk altijd van het donker!Het programma van de komende maanden kan ons wellicht ondersteunen om onze grote scheppingskracht te omarmen. Alleen al het besef dat we ons kunnen verbinden met het Galactisch Hart in ons, zal ons bewustzijn over onze grootsheid en afkomst enorm doen toenemen (19 januari en 13 februari)Dat door dat vernieuwde innerlijk weten de nieuwe mens in jou en mij geboren worden. Die in evenwicht is met licht en duisternis in en buiten hem (16 februari).Zo leren we onszelf kennen op een veel dieper niveau, en ‘doorzien’ we de werking van de donkere krachten en de Matrix, en kunnen we ontwaken uit de hypnose die ons al eeuwen lang gevangen houdt. Als je zo diep jezelf leert kennen, en je eigenlijke afkomst ontdekt, komen er momenten dat je steeds meer geheimen van het Al zal leren kennen (6 en 16 maart).De natuurvolken hebben nog veel van hun oude wijsheid over het ‘grotere weten’ behouden. Van deze wijsheden en van de natuur zelf, haar werking en krachtplekken,  kunnen we daarom nog veel leren (27 maart).We gaan ook de natuur in om die echt te voelen en te ervaren. Want de natuur staat los van de Matrix, daarom voelt het ook zo helend.We bieden twee ervaringsmomenten aan. Bij beide zal ook de oude geschiedenis en wijsheid van die regio worden gedeeld (21 mei en 15-18 juli).Wat we nu mogen beseffen en doorvoelen is dat we in een geweldig boeiend en belangrijk omslagpunt in de geschiedenis van de mensheid zijn aangeland. Een indringend overzicht van een oprecht mens en kenner zal veel verhelderen (7 mei).Nu ik dit allemaal zo op een rij zet word ik er blij van en raakt het mij van binnen. Dat jij en ik nu hier zijn bij dit belangrijke omslagpunt om een bijdrage te mogen leveren aan het welslagen ervan. Dat we moedig, de angst voorbij, ons bewustzijn en scheppingskracht mogen inzetten om het verschil te maken. Het jaar wat zich zal ontvouwen is onze gezamenlijke creatie. Als je je daarbij laat leiden door je innerlijk hartsgevoel, komt alles goed! Heb een fantastisch 2022!

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief december 2021

De zachte krachten zullen zeker winnen in ‘t eind,dit hoor ik als een innig fluisteren in mij.(Henriëtte Roland Holst) 

Lieve mensen,Hoe lastig en zwaar het nu ook is, het is ook een bijzonder mooie tijd waarin we leven! Heb je ooit zoveel bijzondere dingen meegemaakt in zo’n korte tijd. Zo vaak je afgevraagd of iets waar is of niet! Zo vaak pittige beslissingen moeten nemen of moeilijke gesprekken ondergaan! Zijn er vriendschappen verloren gegaan, wil een kind of ouder je niet meer spreken? Als we het alleen op het vlak van de persoonlijk bekijken is dit vaak heel pittig.Als een meer bewust levend mens zijn wij in staat om voorbij het persoonlijke te kunnen kijken. Wij weten dat we meer zijn dan ons ego, zorgen en gedachten. Wij weten dat er in de stilte van ons hart, een poort zich opent naar hogere niveaus van bewustzijn.Waar meer een kalmte en innerlijke rust is die het ‘gedoe’ heel anders waarneemt.Op dat niveau weten wij dat geen mens, noch duistere kracht, noch ‘virus’, ons werkelijke zijn kan beschadigen.Vanuit de natuur is er nu de wintertijd, een van nature donkerder periode. Een tijd om naar binnen te gaan. Zowel uiterlijk als innerlijk.In de wereld om ons heen probeert een duistere kracht ons er onder te krijgen. Dit zal hun niet lukken. Want in de natuur wijst het donker van de nacht, het licht naar een nieuwe morgen! Zo brengen de donkere krachten in de wereld met hun snode daden en plannen, het innerlijk licht bij heel veel mensen naar boven. En juist dit licht hebben ze onderschat omdat ze het zelf niet kennen. Net zo min als compassie, aandacht en liefde. En juist daar schuilt bij ons die enorme kracht. Een hele sterke zachte kracht!Overal in het land ontstaan nu initiatieven van gelijkgestemden die mensen bij hun thuis uitnodigen. Ogenschijnlijk vreemden, voor een deel nog onbekend. Maar aan het einde van eerste of tweede avond, zo hebben we ervaren, voelt het al als familie. Je kan dingen delen, even stoom afblazen. Je kan elkaar inspireren en daarmee het fijne gevoel krijgen dat je er niet alleen voorstaat. Een enorme kracht en opluchting schuilt daarin. Alleen zijn we slechts vlokken, maar samen de sneeuw die het landschap betovert.Mocht je nog niet zo een ‘Lichtcirkel’ gevonden hebben in je woonplaats, start er dan een! Ook al nodig je maar één of twee mensen uit, begin gewoon. En ervaar hoe goed dit voelt!Bovenstaande spreuk resoneert dan ook innig bij mij. De zachte krachten in ons zullen het donker overwinnen. Of hebben eigenlijk al gewonnen.Ook alle sprekers in het nieuwe jaar zullen ons daarin bemoedigen.Wie zacht is, is sterk. Heel sterk!

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief november 2021

Duisternis is licht wat zichzelf nog ontkent.Zoals wij veel krachten of facetten van onszelf nog ontkennen.We hebben het nog niet beschenen met ons eigen Licht- en Liefdeskracht.(Christina von Dreien) 

Lieve mensen,Hoofd koel, hart zacht en intuïtie scherp! Deze uitspraak kwam ik recentelijk tegen en raakte me stevig. Ik voelde én snapte het gelijk! Deze grondhouding, dit principe is wat we nodig hebben om ons staande te houden in deze verwarrende tijd.We kunnen best alles waarnemen maar het niet teveel bij ons binnen laten komen (hoofd koel). Om de natuurlijke denkpatronen die vaak tot (ver)oordelen leiden, te kunnen ombuigen hebben we een zacht hart nodig. En het is nodig om onze intuïtie scherp te houden om te weten wat ons Hoger Zelf of de Kosmos ons influistert. Om daarnaar te luisteren en er naar te leven. En waarom zouden we dat niet doen of proberen?Wat hebben we te verliezen?Je laten meeslepen in angstgedachten is immers niet zo moeilijk. We zijn scheppers van onze eigen werkelijkheid en de wereld om ons heen! En scheppen vanuit angstgedachten zal waarschijnlijk niet de wereld die je voor ogen hebt en naar verlangd niet dichter bij brengen.Vind je een schepper zijn nog een wat (te) grote gedachte voor jezelf?Mag ik dan een heel praktisch voorbeeld geven van het mondkapje (die zo weer geëist kan worden). Vanuit hoe ik het zie is het een gehoorzaamsheidskapje. Aerosolen en nanodeeltjes zijn te klein om tegen te houden. Het dragen van een kapje is slecht voor je gezondheid. En het toch eisen om te dragen is tegen de oorspronkelijke versie van onze grondwet.Wie het kapje toch op heeft, draagt in wezen bij aan de angst en daarmee aan de waanzin waarin we terecht zijn gekomen.We bekrachtigen daarmee deze waanzin. We houden het mede in stand.Dat is dan onze gezamenlijke creatie, onze schepping.Dat wat je doet of niet doet is creatie!En de intentie en daadkracht waarmee je het draagt of niet draagt is scheppingskracht!Deze daadkracht is een hele andere energie dan volgzaamheid.Dat is de gemakkelijke weg die minder energie kost, en die de meeste mensen nemen uit onwetendheid.Maar als je intuïtie scherp is en je hoofd koel, dan kies je voor de smallere en minder gemakkelijke weg. Een weg die veel bewuste mensen nemen uit innerlijke overtuiging.Die aanvoelen dat er veel niet klopt van wat wordt gezegd en geschreven.Die niet een maatschappij willen scheppen waarin tweedracht, angst en de toenemende controle normaal moet worden gevonden.Ga je daarin mee, dan draag je dit mee uit en kan het in stand worden gehouden.Maakt wat je net hebt gelezen je rustig en voelt het goed, dan zit je op de goede weg.Maakt dat wat je nu net hebt gelezen je in de war? Dan is dat goed. Dan zit je ook op de goede weg. Wat je met die verwarring doet is bepalend voor je scheppingskracht.Maakt wat je net hebt gelezen je boos of denk je wie is hij wel om dit zo te brengen? Ik denk er heel anders over! Dan is dat goed, dan is er (e)motie. En dat is energie in beweging!En wat je met die energie doet bepaalt weer jouw scheppingskracht.Lieve lezer, het is niet eenvoudig hè om mens te zijn in deze tijd.Om oprecht een schepper te willen zijn van een mooiere werkelijkheid waar we allemaal naar verlangen. Om je innerlijk weten oprecht te volgen als jouw waarheid.Om je goddelijke eigenschappen en krachten te onderkennen en naar boven te laten komen.Nu is de tijd om ons eigen Licht- en Liefdeskracht te laten schijnen op die (goddelijke) facetten van onszelf die we nog ‘ont-kennen’. En als we daarbij ons hoofd koel houden, ons hart zacht, en onze intuïtie scherp, dan zal dat lukken! Zo is het!

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief oktober 2021

Als we ons gedragen als schapen,
zullen de wolven ons verslinden.

(Benjamin Franklin) 
 

Lieve mensen,

Het kost tegenwoordig geen moeite om je te laten meeslepen in een negatieve spiraal van angst en ongemak. De pr-machine van het ministerie van ‘Volksgezondheid’, ondersteund door de reguliere media, is daar heel goed in.
Maar er zijn ook andere invalshoeken die het waard zijn om te onderzoeken of dat bij jou wél resoneert. Hoe dat voelt en hoop kan geven.

Het gevoel en de wetenschap dat ik er niet alleen voor sta, geeft mij in ieder geval kracht!
Niet alleen in de zin dat er nog vele bewuste mensen zijn (jullie) die zich niet klakkeloos laten meeslepen door die pr-machine. Velen van jullie hebben we bij de eerste twee lezingen in september al mogen ont-moeten! Wat een feest van herkenning was dat!

Maar ook dat er altijd een verbinding is met andere krachten in de kosmos die onze worsteling zien en voelen en ons daarbij willen ondersteunen vanuit andere dimensies.
Bij het In-zicht Podium is er een lezing die gaat over de wondere wereld van deze bijzondere wezens die deel uitmaken van onze onzichtbare werkelijkheid. Die met hun hoger weten ons bij kunnen staan bij de keuzemomenten in ons leven. We hoeven het maar te vragen!

Komende woensdagavond komen twee jonge, enthousiaste, sprekers naar Joure. Gedreven door hun passie willen ze Vrije Energie meer bekendheid geven. Ze zullen uitleggen wat Vrije Energie eigenlijk is, delen hun eigen onderzoek en dat van anderen. Ook willen ze bewustzijn en wetenschap met elkaar verbinden. Iets wat eigenlijk heel natuurlijk zou moeten zijn, ‘van zelf sprekend’! Vrije Energie hoort in een nieuwe wereld thuis en die nieuwe wereld creëren wij met elkaar!

Maar in onze hiërarchisch opgebouwde oude wereld zijn de dingen niet allemaal ‘van zelf sprekend’. Er wordt veel aangestuurd via de lijn van geld en macht.
We ervaren bijna elke dag wat het doet om ‘aangestuurd’ te worden vanuit een piramidale structuur die steeds minder democratisch aanvoelt. Waar de leugen lijkt te regeren.
Ik moet je zeggen dat ik eigenlijk alle vertrouwen heb verloren in de overheid en de wetenschap. En geen grafiek of computervoorspelling meer geloof! En hoe gekker ze doen, (zie Australië, Canada en Israël) hoe duidelijker het wordt waar ze heen willen; naar totale controle over de makke en angstige schapen onderaan de piramide.
Wie het wil zien, ziet het voor zijn ogen ontstaan.

Maar dat zal ze niet lukken! De komende maanden zal de energie vanuit de kosmos zodanig veranderen dat veel meer mensen zullen ontwaken en het gaan doorzien. Meer verzet zal ontstaan en rechtszaken worden aangespannen. Kabinetten zullen wankelen net als andere instituties die op verouderde waarden zijn gebaseerd zoals de Kerk van Rome. Die werken niet meer in deze tijd en zullen afbrokkelen. Alleen zien zij het vanuit hun tunnelvisie nog niet!

Voor alle dingen in het leven hebben we bepaalde kennis nodig.
Er bestaat aangeleerde kennis en er is intuïtieve ‘kennis’. Het aangeleerde krijgen we aangereikt van buiten, via het schoolsysteem en de wetenschap bijvoorbeeld. Daar kan je veel leren over vele onderwerpen. Men zegt daar meestal wel stellig bij dat het dé waarheid is.
Dit is het domein van de logica, het hoofd en de vijf uiterlijke zintuigen.
Het brein is de computer waar deze informatie allemaal wordt verwerkt, ondersteund met de bijbehorende programma’s waar we mee zijn opgegroeid. Het wordt tenslotte aan ons denkverstand aangeboden als ónze waarheid.

De intuïtieve kennis, die we meestal aanduiden met het weten van het hart, komt van binnenuit. Het is een soort gevoelsweten. Je wéét/voélt gewoon of iets klopt of niet. Dat hetgeen je leest, hoort, of op dit moment door je heen gaat, voor jou wel of niet de waarheid is. Jouw waarheid! Die waarheid kun je soms niet eens uitleggen aan je zelf, je eigen denkverstand, omdat het niet altijd logisch is. Laat staan aan anderen.
Achter jouw eigen waarheid blijven staan, als die goed voelt, betekent dat je trouw blijft aan je zelf!

Dit innerlijk weten van onze hartsverbinding, verbonden met een oneindig veel groter weten dan we ons kunnen voorstellen, wordt uiteindelijk ook aangeboden aan de computer van het brein. Met dit verschil dat we nu een filter kunnen inzetten, zodanig, dat de bekende programma’s, er niet of minder grip meer op hebben.
Deze informatie wordt tenslotte ook aan ons denkverstand aangeboden. Die voelt dan ook als dé waarheid.
Vergeet daarbij niet dat de energie van ons hart wel 10.000 keer sterker is dan dat van het brein (HeartMath Institute). Die energie kan op afstand gevoeld worden!

Soms kan dit verwarrend zijn omdat dit laatste proces nieuw en wiebelig voor ons is.
Verwarring ontstaat als je verstand niet wil horen wat je hart zegt.
Welke versie van jezelf wil je voortaan laten zien?

We kunnen elkaar dus ook de komende weken weer genoeg ont-moeten en versterken.
En niemand wordt bij ons buitengesloten!

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief september 2021

Wil je kritiek voorkomen?
Zeg dan niets, doe niets, wees niets.

(Aristoteles


Lieve mensen,

De eerste nieuwsbrief van een nieuw seizoen is altijd weer een mijlpaal.
Ondanks alle ‘gedoe’ en spanning in de wereld zijn we toch gewoon doorgegaan met het maken van een zo goed mogelijk programma voor het najaar. Want dit is wat we voelen dat we moéten doen. Sommige dingen kun je niet zomaar tegenhouden of veranderen, maar dit is wat we wél kunnen doen. Op deze wijze kunnen we elkaar toch bemoedigen en in ‘hartelijke’  verbinding blijven.

Het programma biedt een aantal bijzondere invalshoeken over ons als mens.
De eerste invalshoek is die over de relatie met onze voorouders. Die bepaalt voor een groot deel wie we nu zijn, nietwaar?
Bij ‘Bestaansrecht’ door Maarten Oversier is dit heel praktisch en inzichtelijk te maken.
Bij ‘De Poorten van Frisia’ van Jan Pieter Schreur zullen we een wijder inzicht verkrijgen over onze voorouders. Over de Friese geschiedenis, over stammen en onderlinge verhoudingen. En wat we eruit kunnen leren voor de huidige transitie van de mensheid.

Een tweede invalshoek is die van een verdieping over onszelf en onze kinderen. Dit gaat zeker op voor de lezing ‘Human Design’ van Dick Nicolai. Dit is voor een deel compleet nieuwe informatie die ons als mensheid is aangereikt vanuit een andere dimensie.
Bij de lezing over ‘Gezondmakend Onderwijs’ van Claudia Jansen richten we ons met een vernieuwende holistische visie op het onderwijs. Ook het belang van water en de kracht van bewustzijn komt aan bod.

Een derde invalshoek is die van de actualiteit van de huidige situatie. Hoe we er in zijn geraakt, hoe we er uit kunnen komen. En waar we alert op moeten zijn.
In ‘Hoe komen we uit de piramide’ zal Peter Toonen uitleggen hoe we uit het piramidale keurslijf kunnen komen waar we al zolang in gevangen zitten. Over de diverse crises en vergaande digitalisering, overheidsbemoeienis en de invoering van 5G.
Tijdens het webinar over ‘Straling onder Toezicht’ van Saskia Bosman, zullen we uitvoerig stilstaan bij de effecten van elektromagnetische straling op al het leven op aarde. Ook haar onderzoek naar de effecten van 5G zal de revue passeren.
Tijdens het ‘Vrije Energie College’ van Casper Boom en Karsten van Asdonk gaat het over een heel andere straling. Bijvoorbeeld over de altijd aanwezige achtergrondstraling in het universum. Waar we op een revolutionaire manier gebruik van kunnen maken. Ze leggen op een inspirerende manier uit wat de stand van zaken is en wat ze zelf aan onderzoek verrichten.

Als vierde invalshoek bestaat uit een tweetal momenten waarbij inspiratie, verbinding en ontspanning samenkomen.
Tijdens het ‘In-zicht Podium’ zullen Klaske Veldstra en Thea Dijkstra ons meenemen in wat zijn hebben bij te dragen aan ons bewustzijn. En als laatste hopen we oprecht dat we dit jaar weer een Midwinterviering kunnen houden. Bewust aandacht geven aan de overgang van het donker van de winter naar de kracht van het licht die een geboorte inluidt van een nieuw jaar. Dit brengt ons bij het besef van onze diepe verbinding met de natuur.

We hopen oprecht dat er ook dit seizoen weer veel bij je resoneert, en nieuwsgierig genoeg maakt om het bij te wonen. We staan graag met jou in verbinding door onze activiteiten te organiseren. Juist in deze tijd is verbinding met gelijkgestemden zo belangrijk.

Men kan ons denken/brein manipuleren en dat gebeurt op vele fronten. Maar ons innerlijk (harts) weten kan niet van buiten af gemanipuleerd worden. Dat is uniek en van jou, van mij!
Als jij en ik daarop afgestemd zijn dan weten we wat ons te doen staat. Dan doen we waarvoor we gekomen zijn!

En zo maken ook wij keuzes, laten van we van ons horen en laten zien waar we staan. Soms met gebreken of een beetje struikelend, maar we gaan. We mogen opstaan en ons laten zien. De bovenstaande spreuk van de Griekse filosoof Aristoteles zegt eigenlijk genoeg.
Wie wil jij zijn, waar wil jij staan?!

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief juni 2021

Als je je met niemand vergelijkt,
word je wie je bent.

(Krishnamurti
 


Lieve mensen,

We kunnen deze tijd op verschillende manieren bekijken. Dat onze vrijheid wordt afgenomen bijvoorbeeld en dat je vriendschappen kan kwijt raken door totaal verschillende zienswijzen op het gebeuren.
Maar stel je nu eens voor dat deze tijd een geboorte is van een nieuwe mens(heid) zo aan het begin van het Watermantijdperk. Een nieuw mens met een verruimd bewustzijn en hogere afstemming op de kosmos wil juist nu geboren worden. En dat jij en ik heel bewust naar hier zijn gekomen om hieraan bij te dragen.

Tijdens de geboorte van een nieuw mensje zijn er vaak verschillende krachten en invloeden merkbaar in het geboorteproces. Soms ligt het denken in de weg met bijvoorbeeld angst voor pijn of dingen die mis kunnen gaan. Soms worden er tegenstrijdige dingen aangedragen die je in de war kunnen brengen. Bij je gevoel vandaan en uit de flow.
Maar als je je overgeeft aan de onvoorstelbaar grote en wonderbaarlijke krachten die vrij komen in het lichaam van de vrouw, dan ontstaat er een hele bijzonder ervaring die je voor geen goud zou willen missen (ik heb dit overigens van horen zeggen 🙂 )

In de geboorte van de nieuwe mensheid zijn er ook tegenstrijdige krachten werkzaam, zichtbaar en voelbaar, die ons uit onze flow en gevoel willen halen. Die ons van de wonderbaarlijke kracht van een scheppingsproces georkestreerd vanuit een hoger bewustzijn af willen brengen.

Maar wij zijn bewuste mensen die deze krachten doorzien en er niet in mee willen gaan. We willen vanuit onze eigen goddelijke krachten dit scheppingsproces mede vorm geven. En als we bij ons gevoel blijven wat juist en niet juist is, kan niemand ons iets wijs maken.

We zijn hier met een blauwdruk gekomen om uit te werken. Stel je nu eens voor dat waar je staat en wat je doet, allemaal precies zo is als in je blauwdruk staat! In het script van je leven! Alles klopt precies. Ook de twijfels die je soms kan hebben door de tegenkrachten van buiten. Alles is precies volgens jouw script. Vertrouw daarop. Volg je hart over wat je mag doen om onderdeel te zijn van dit grootse geboorteproces van de nieuwe mens. Want uit de grond van je hart groeit altijd iets moois. Dat is een natuurwet!

Dan zal het script zich aan je ontvouwen en weet je wat je te doen hebt voor het hoogste goed van jezelf en het hoogste goed voor alle mensen! De huidige en de nieuwe mens! Laat het maar gebeuren en geef je over aan die geweldige kracht die los komt bij een geboorteproces. Dan kan niets het meer stoppen!