Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief september 2019

Het geluk in jouw leven,
hangt af van de kwaliteit van jouw gedachten.
(
Rehana Gulza)

Lieve mensen,

Welke van de drie elementen heeft dagelijks bij ons de leiding in handen: ons lichaam, ons denken/mind of onze ziel/geest/bewustzijn?
Nu ik dit zo schrijf merk ik dat ik er zelf ook veel te weinig bij stil sta wat in mij dagelijks de leiding ‘neemt’ en of ik dit zo wel wil. Nu ik weer naar deze twee zinnen kijk dan is er dus een ‘zijn’ die het geheel kan overzien. Anders had ik deze vraag niet kunnen stellen, nietwaar? Dit ‘zijn’ mogen we gerust bewustzijn noemen en maakt deel uit van een veel groter geheel. Bewustzijn is ook het vermogen om over je eigen bestaan te kunnen nadenken en te filosoferen. We filosoferen nog even verder.

We zijn ons dus bewust van ons bestaan en ook dat we een lichaam hebben die ons als maatpak dient in dit leven. Anders zou onze ziel/geest in deze stevige fysieke werkelijkheid niet kunnen leven en ervaren. En ervaren doen we! Vaak meer dan ons lief is! Verschillende soorten emoties zijn na bepaalde ervaringen in ons lichaam goed voelbaar. Bewustzijn en lichaam zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Van de drie genoemde elementen is er nog ons denken/mind, die onlosmakelijk met onze persoonlijkheid en ego verbonden is. Mee eens tot zover?
Hoe groot is nu de invloed van onze denken over ons doen en laten van elke dag? En op de gezondheid van ons lichaam. Welke gedachten/overtuigingen bepalen de ontelbare keuzes die we elk moment weer maken? En is dit gedachtengoed afdoende verbonden met het grote bewustzijn als essentie van ons bestaan? Als ik eerlijk ben is mijn gedachtengoed niet altijd (goed) afgestemd op mijn zielsbewustzijn bij de keuzes die ik elke dag weer maak. Als ik gehaast ben, gefocust op bepaalde zaken, afgeleid ben ergens door, niet helemaal aanwezig ben, dan is de afstemming niet optimaal.
Het gaat veel beter als ik erbij ‘stil sta’, mijzelf tot rust maan, bewust naar binnen ga en van daaruit dan bewuste keuzes maak. Bij het even stilstaan stem ik me bewust af op mijn lichaam en het gevoel dat er dan ontstaat. Meestal is er dan meer ‘wezenlijk’ contact wat leidt tot betere keuzes.

Maar doorgaans is het voorgeprogrammeerde gedachtengoed leidend. Dan is de hamvraag natuurlijk, welke programma’s zijn het krachtigst en het meest bepalend? En wanneer en door wie zijn die er in geplaatst of geslopen zonder dat jij en ik daar erg in hadden.
En wat doet dit met ons lichaam, onze organen en al onze triljoen cellen, als het wordt gevoed door emoties die volgen op onze minder gezonde gedachtengang.

Ons geluk en onze gezondheid hangt dus in hoge mate af van de kwaliteit van onze gedachten. En van de bewuste afstemming op onze ziel. Als we onze gedachten hernieuwd instellen hierop (her programmeren) dan zál dit een groot effect hebben op ons leven. Hier even bewust bij stil staan, kan een hele vooruitgang zijn 🙂

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief augustus 2019

Als je altijd probeert gewoon te doen,
kom je nooit te weten
hoe fantastisch je zou kunnen zijn.
(bron onbekend)

Lieve mensen,

Nu je deze nieuwsbrief met het nieuwe logo ontvangt, is onze nieuwe website inmiddels live gegaan. Bekijk de website maar eens rustig. Hoewel een verandering altijd even moet wennen denken wij dat het allemaal overzichtelijker en meer bij de tijd is.

Waarom doen we al die moeite?
Op de site kun je al een goed beeld krijgen van onze drijfveren. Een drive om dit werk te doen hadden we natuurlijk altijd al. Onze intentie is altijd geweest om in een warme sfeer mensen te helpen een dieper inzicht te krijgen in zichzelf, de wereld, natuur en kosmos. Vanuit de overtuiging dat we allemaal onlosmakelijk met elkaar, natuur en kosmos, verbonden zijn, weten we dat als één mens een stap maakt dieper in zichzelf, de hele mensheid daarvan profiteert.

Het is een bijzondere tijd waarin we leven. De tijd versnelt voelbaar en wordt door velen zo ervaren. Tijd is dus eigenlijk nog kostbaarder dan het al was. Nee, niet ‘tijd is geld’, maar om de tijd bewust goed te besteden. Ook gebeurt er in een kort tijdsbestek ongelooflijk veel. Niet alleen weten we snel wat er allemaal in de wereld gebeurt, maar ook wat er voor ons verborgen is komt nu naar buiten. Gewoon omdat de tijd er rijp voor is. Het mag en kan nu gebeuren. Er komen scheuren in de tijd èn in de sluiers die ons van een groter weten afhouden. En het kwantum-energetisch veld is daarbij enorm in beweging en zal daarbij ondersteunend zijn aan onze processen. Om onze ware innerlijke kracht en potentieel te leren ontdekken: de Oorspronkelijke mens!

Daarom voelen wij de urgentie om samen te gaan staan. Ieder mag nu in eigen tempo en tijd in beweging komen en oude lasten afschudden. Daardoor ontstaat ruimte voor nieuwe ervaringen, kennis en weten. Ontstaat een verlangen om meer van jeZelf te leren kennen.

Dit is het tijdperk van transformatie. Van veel dingen in en buiten ons zullen de sluiers worden opgelicht. Soms zijn die sluiers rookgordijnen om ons niet de volle waarheid te laten weten. Soms zijn die sluiers er onbewust geplaatst door vervelende ervaringen die we verdrongen hebben. Of er blind voor zijn geworden. Dan ‘zien’ en voelen we gewoon minder van wat er wel is. Tot slot zijn er nog versluieringen waardoor we een groot deel van onze vermogens niet kunnen aanspreken en gebruiken (hersenen, DNA bijvoorbeeld).

We zien het als onze missie om jou te helpen al deze versluieringen te leren (her)kennen. En samen op te trekken om het verschil te maken. De tijd is er op alle niveaus rijp voor. Laten we er samen een geweldig seizoen van maken. Een seizoen die het verschil maakt tussen weten en onwetendheid. Tussen lijdzaamheid en actie. Nee, we gaan niet gewóón doen, we gaan het gewoon dóén!