Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief april 2023

Het licht dat schittert in de zon en deze wereld verlicht, en het licht dat de maan en het vuur helderheid geeft; weet dat Ik dat licht ben. (Bhagavad Gita)

 

Lieve mensen,Het is bijna Pasen. In de christelijke traditie wordt het sterven en de opstanding van Jezus van Nazareth herdacht. Hoewel ik opgegroeid ben binnen het traditionele christendom, ben ik er toch wat anders naar gaan kijken.Allereerst heb ik me van de kerk en haar dogma’s losgemaakt voor zover je dat kan doen.

Het is geen app die je even verwijdert op je telefoon of computer, wat dan echt niet meer werkt. Er blijft altijd wel iets hangen van je opvoeding en overtuigingen. Maar toch voelde het voor mij als een soort bevrijding.

Ik zie nu, vele jaren later, wat overtuigingen allemaal met ons kunnen doen in deze tijd. Oude zijn soms heel hardnekkig en staan vaak niet open voor een nieuw inzichten. En nieuwe overtuigingen zijn snel gezaaid door slimme op angst gebaseerde campagnes. We zien dat nu dagelijks om ons heen.Het is mijn ervaring dat als ik innerlijk wil groeien ik mezelf aan een innerlijk onderzoek moet overgeven om te zien aan welke overtuigingen ik nog vast zit. Die me nog klein willen houden of onwetend. En als het je niet meer dient, het dan los te weken door er bijvoorbeeld geen bewuste aandacht meer aan te geven.

Als je uitzoomt en je leven en de wereld wat van een afstand kan waarnemen, dan kun je wellicht zien dat veel (geloofs)overtuigingen ons klein en afhankelijk willen houden. Ons in een bepaalde richting willen duwen én houden. In deze geloofssystemen wordt ons weinig geleerd over onze goddelijke afkomst, over hoe groots we zijn. Dat we de Godsvonk van de Oorsprong nog altijd in ons dragen.
We dragen als het ware het Christusbewustzijn onbewust in ons mee. Dit Christusbewustzijn staat los van religies en is het bewustzijn dat rechtstreeks van de Bron afkomstig is en daar ‘ten alle tijde’ en door alle dimensies heen mee verbonden blijft. Als de uitdrukking ‘Christusbewustzijn’ niet bij je resoneert, mag je aan dit principe gerust een eigen naam geven die wel goed voelt.Er komt steeds meer informatie vrij om over onszelf een groter en vrijer beeld te krijgen. Zo zal Ilse Wanten volgende week haar eigen kosmische herinneringen met ons delen van haar eigen kosmische reizen. En in juni kunnen we kennis maken met de Galactische mens die we op een dieper niveau zijn. Die Mens verlangt er vanbinnen naar om op te bloeien tot haar volle Kosmische potentie!

Moge de Christus, het Christusbewustzijn, in jou opstaan. Ja, in alle mensen. Dan is onze moeizame reis als mens(heid) misschien wel volbracht en zijn we tot Kosmische bloei gekomen!

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief maart 2023

Het enige wat ik zeker weet, is dat ik niks weet (Socrates)

 

Lieve mensen,

Er zijn eigenlijk talloze onderwerpen die we hier met elkaar zouden kunnen delen. Elke keer weer sta ik versteld wat voor inspiratie er omhoog komt om gedeeld te mogen worden. Omdat we deze maand drie bijzondere onderwerpen organiseren waar we allemaal een stap in bewustzijn kunnen maken, door ons te laten mee stromen in het onderwerp (als het goed voelt natuurlijk). Dit maakt ons als organisatoren elke keer weer blij dat we in de gelegenheid zijn om bijzondere sprekers uit te nodigen die hun kennis en wijsheid met ons willen delen.

In de wereld lijkt het er vaak op alsof de mens denkt dat het zoveel weet dat we op de stoel van de Schepper kunnen gaan zitten. Of met zgn. (voor)kennis anderen kunnen overrulen, kunnen overschreeuwen en zeggen ‘zo is het’. Een andere mening mag niet gehoord worden. Waar vaak een agenda en/of een verdienmodel achter schuilgaat, zoals je vooral de laatste jaren kunt zien en leren als je ervoor open staat.

De werkelijk groten op aarde zoals de oude Griekse wijsgeer Socrates, vader van de filosofie, wisten wel beter om al te hooghartig met hun kennis om te gaan. Deze grootheid wist dat hij eigenlijk niets wist. Hij verzette zich in zijn tijd ook tegen de gevestigde orde (complotdenker zou men nu zeggen). Hij wilde vooral dat de mensen kritisch leerden denken door het opdoen van zelfkennis. Niet klakkeloos de overheid of religieuze leiders volgen in hun meestal machtsdenken. Maar je gezond verstand volgen. In dat opzicht is er niet veel veranderd tussen 300 v Chr. en nu.

Toen zijn woorden steeds meer gehoord werden in de oude wereld werd dit de gevestigde orde uiteindelijk te veel. Tenslotte heeft een hele groep rechters gezamenlijk (niemand durfde het alleen aan) hem schuldig bevonden. Hij kon kiezen om verbannen te worden uit Griekenland of de gifbeker te drinken. Hij koos voor het laatste.

Volgens Socrates was ook ‘onwetendheid de bron van alle kwaad’. In onze tijd is gelukkig nog steeds informatie genoeg voorhanden dat je kunt zeggen dat onwetendheid een keuze is!

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief februari 2023

De vervuiling van de planeet is slechts een uitwendige
weerspiegeling van een innerlijke, psychische vervuiling;
miljoenen onbewuste mensen die geen verantwoordelijkheid
nemen voor hun innerlijke ruimte.
(Eckart Tolle)

 

 

Lieve mensen,

Toen ik deze mooie spreuk las en het op me in liet werken, vroeg ik me af wat ‘innerlijke ruimte’ nou precies is. Ik had wel een beeld van wat het zou kunnen betekenen, maar wilde het graag beter begrijpen, invoelen en van leren. Graag wil ik hier mijn overdenkingen delen van wat het kan zijn en wat het voor ons kan betekenen. En het is zeker niet compleet, noch de hele waarheid. Er is nog zo veel meer te ontdekken tijdens onze eigen onderzoek.

Het eerste wat in me opkwam is natuurlijk mijn binnenwereld. Wat ik daar ervaar, beleef, voel en de keuzes die ik maak uit wat ik voel en ervaar. En de ‘wetenschap’ dat je met uitsluitend hoofdkennis deze innerlijke ruimte niet kan ‘betreden’, aanvoelen noch benutten. Het gaat dus vooral over een innerlijk proces, intuïtief iets aanvoelen en daarop vertrouwen.


Dat veel mensen hier geen ‘weet van hebben’, is niet vreemd gezien de werking van onze onderwijs systeem, en hetgeen je (voor)ouders uit onwetend je niet hebben verteld. Ook de meeste religies, de beschreven geschiedenis en de wetenschap helpt ons hierbij nauwelijks.

Yoga, meditatie en andere spirituele invalshoeken worden vaak weggezet als iets alleen voor zgn. zweverige mensen. Die je vaak kan herkennen als de zgn. ‘zwarte schapen’ in de familie. Ze zijn anders inderdaad. Herkenbaar? Door deze argumenten en bijbehorende grondhouding komen veel mensen niet innerlijk in beweging. En blijven mensen ‘onbewust’ van hun innerlijke ruimte en de enorme potentie die daarin verscholen ligt.


De meeste mensen die deze nieuwsbrief lezen hebben al wel bewust de nodige stappen gezet op het innerlijke pad. Wat anderen er ook van vinden. We kunnen niet meer anders, nietwaar? Wat ons, vaak onbewust, nog in de weg kan zitten om nog dieper te gaan, zijn nog resten van blokkades, programmeringen en trauma’s. Waardoor het ons ontbreekt aan moed om verdere stappen te zetten om onze innerlijke ruimte (verder) te betreden en te onderzoeken. Dit juist in deze tijd verder onderzoeken zal ons een grote stap verder brengen.

Ook vanuit de astrologie wordt ons aangereikt dat deze tijd dé tijd is om echte keuzes te maken. De energieën van deze tijd (hogere kosmische octaaf en trilling) zullen je daarbij ondersteunen (inspiratie geven) om keuzes te durven maken. Te kiezen voor jezelf, wat egoïstisch lijkt maar het niet is. Want er wordt veel sociale dwang op ons uitgeoefend!

En leer jezelf door de nieuwe keuzes te zien met nieuwe ogen. Dan kunnen we stappen maken om dieper onze innerlijke ruimte binnen te gaan en vandaaruit onsZelf en de wereld opnieuw op te bouwen.

Dus lieve mensen, om de innerlijke ruimte bij onszelf binnen te gaan heb je enkel vertrouwen nodig én moed om je innerlijk pad verder te bewandelen. De hogere energie/grondtoon van de kosmos draagt ons daarbij. Zo kunnen we onze grootse potentie leren ontdekken en toepassen die altijd verstopt is gebleven. En waarvan ‘men’ niet wil dat die wordt ontdekt. Omdat ze bang zijn voor onze enorme liefdevolle scheppingskracht! Onze ziel, ons Wezensessentie weet dit, nu onze persoonlijkheid nog!

Als we zo ons innerlijk schoner maken, maken we de wereld om ons heen schoner, en daarmee de planeet. Dan beginnen we eigenlijk al aan de bouw van de nieuwe schonere wereld waarnaar we zo verlangen. Weerspiegeling! Zo binnen, zo buiten!

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief januari 2023

Het is beter een kaars te ontsteken
dan te klagen over de duisternis.
(Chinees gezegde)

 

Lieve mensen,

Hoe zal het nieuwe jaar 2023 verlopen? Heb je ook dat gevoel dat het best nog een pittig jaar kan worden met de nodige uitdagingen? Waarbij we als mens goed getest zullen worden op onze innerlijke levenskracht. Op wat waar is en wat niet. Wat goed is en wat niet. Wat bijdraagt aan je innerlijke groei of wat niet.

We hebben in het voorjaar een aantal activiteiten georganiseerd die wellicht inspirerend en nuttig voor je kunnen zijn. Activiteiten om je eraan te helpen herinneren dat JIJ het bent waar de wereld op heeft gewacht! Want jouw aanwezigheid is dringend gewenst. Je hoeft daarvoor niet de barricaden op als dat niet bij je past.
Want, zoals je waarschijnlijk wel weet, is datgene wat er in de wereld aan de hand is niet alleen een strijd om jou als mens, maar zeker ook (en misschien wel vooral) een strijd om jouw ziel! Om jouw eeuwige wezen. JIJ bent een Goddelijk Wezen dat een aardse ervaring opdoet! Je mag je dit herinneren en dit besef krachtiger maken. Krachtiger dan ooit om de onrechtvaardigheid in de wereld om te buigen naar een Nieuwe Wereld waarin we anders met elkaar omgaan.
Dit kun je bijvoorbeeld doen door je bewust te worden van je vastgeroeste patronen. Veelal gebaseerd op trauma’s en een mogelijk aanhechtingspunt voor het duister. Door jezelf hiervan vrij te maken krijgt het duister gewoon minder kans om invloed uit te oefenen. Een heel proces, maar zo de moeite waard. Onze activiteiten hopen je daar krachtig bij te ondersteunen.

 

Meteen in januari (18) wordt uiteengezet hoe er al eeuwen wordt toegewerkt naar deze tijd om steeds meer controle over de mensheid te verkrijgen. Geloof het of niet, maar ze zijn al een heel eind op weg. Door deze lezing bij te wonen weet je wat er aan de hand is, hoe je die dingen die gaan gebeuren kan herkennen.


Je kunt prachtig je zijnstrilling verhogen bij de lezing van Henk Fransen in februari (15). Of meer te weten te komen over je levensmissie (12 maart). Waarom ben je hier, juist in deze turbulente tijd! Wat kom je brengen!
Of waarom we eigenlijk nog geen vrije energie hebben. Het was al werkend en bekend in de jaren 30 van de vorige eeuw, maar het is ons als mensheid weer afgenomen. Door wie, en hoe het werkt, en wat daarbij het belang is van bewustzijn, kun je horen op 15 maart.


Op 12 en 29 april komen twee krachtige vrouwen ons vertellen over hoe we zowel het kosmische buiten ons kunnen ontsluiten, als wel ons te verbinden met onze innerlijke partner! Is het niet prachtig hoe we daar kunnen leren hoe we beide ‘afstanden’ kunnen overbruggen!


Lieve lezer, jij en ik staan er gelukkig niet alleen voor. Veel mensen over de wereld worden zich in rap tempo bewust van wat er speelt en wie ze zelf zijn. Waardoor ze krachtiger hun innerlijk licht laten schijnen, en de duisternis binnen en buiten hun verdreven wordt. Zo kunnen we ons klaar maken voor de dingen die nog gaan komen. Dat is de Kracht van Samen!

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief december 2022

Als je vrede wilt,
wees dan ZELF vervuld van vrede.
(Carl Gustav Jung)

Lieve mensen,

Voor een december nieuwsbrief is het een mooi moment om een poging te doen verleden, heden en toekomst te verbinden. Over het verleden, vooral de afgelopen 2-3 jaar, hebben we hier al vaak onze gedachten gedeeld. Ieder heeft intussen wel een manier gevonden om daar op een eigen manier tegenaan te kijken. Hopelijk hebben we er iets van geleerd zodat we anders en krachtiger in het heden kunnen staan.


Als bewuste mensen weten we dat het heden van belang is voor de toekomst. Vooral hóe we in het heden staan is heel bepalend voor de toekomst! We hebben geleerd dat onze toekomst afhangt van onze innerlijke houding. Deze houding is bepalend voor onze intentie en manifestatiekracht. De vraag is dan: ‘wat moeten we doen om te scheppen waar we op een dieper, niet materialistisch niveau, naar verlangen’?

Jung schreef: ‘Als je vrede wilt, wees dan ZELF vervuld van vrede’


Hier ligt naar mijn gevoel, lieve lezer, onze uitdaging voor deze tijd. Volgens de Wet van Creatie moeten we vrede helemaal voor ons zien, voelen alsof het er al echt is. Alsof het al vrede is! Er blij van worden wat je om je heen ziet. Er helemaal in opgaan, één mee worden. Dan zal het universum, de Bron, overeenkomstig reageren en bekrachtigen wat we al ervaren en voor ons zien!

Wat moeten we hier voor doen om dit te kunnen?


Het belangrijkste daarbij is, zo voelt het, dat het een innerlijk pad is wat we hiervoor moeten bewandelen. Een weg naar binnen. Daar ontmoeten we echter ook onze donkere stukken die nog in het licht gezet mogen worden. Dat doen wordt wel schaduwwerk genoemd. De meeste mensen zijn het liefst bezig met lichtwerk. Want dat klinkt wat liever en ook hoger in trilling nietwaar!

Maar lichtwerk zonder schaduwwerk is van nature begrensd. Want als er flink wat delen in mij zijn waar ik nog niet oprechte aandacht aan heb gegeven, licht op heb laten schijnen, dan zal dit mij begrenzen in mijn lichtwerk, zoals mede een liefde- en vredevolle samenleving scheppen.

Als we een tijd gefocuste aandacht aan een schaduwdeel hebben geschonken, het in het gezicht hebben gekeken, mogen we het op een bepaald moment weer laten rusten. Geen aandacht meer aan schenken, en er zeker niet in blijven hangen. Als je er verder geen aandacht meer aangeeft, wordt het losser. Minder aan je gehecht en laat het los!
Het lijkt nu echt te tijd te zijn om deze schaduwdelen te onderzoeken. Ze dringen zich gewoon op, het kan niet meer ontlopen worden.

Daarna kunnen we die vrede gaan voelen en ervaren in onszelf. Hoe dieper en oprechter we dit kunnen, hoe meer we die vrede dan ook om ons heen zien gebeuren. Mensen gaan met je mee vibreren op deze trilling. En hoe meer mensen mee gaan doen, hoe groter deze ‘vredesmanifestatie’!

Het is dus eigenlijk een innerlijk proces van verdichting naar verlichting. Dit innerlijk besef, dit bewustzijn, is de sleutel tot het Al, tot werkelijke bevrijding en eenheidsbewustzijn!
Macht verdwijnt, waar liefde en vrede verschijnt!

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief november 2022

Door jouw volgzaamheid
ontneem je de kinderen hun vrijheid.

Lieve mensen,

Toen ik deze tekst op een spandoek langs de weg las, liet het me niet zomaar los. Dat is natuurlijk ook de bedoeling van een goede spreuk. Ik zie en voel er veel diepgang bij. En herken dat veel van wat er in de wereld aan ons zich opdringt en nog zal opdringen, in de diepgang van deze tekst valt onder te brengen. Daarom wil ik hier een poging doen om onder woorden te brengen wat het met mij deed en hoe je het ook kan ‘zien’ in deze tijd.

Het eerste wat opkomt is de vraag, wat betekent volgzaamheid nou precies? Het betekent dat je niet de leiding neemt maar volgt. Andere woorden die erbij gebruikt worden zijn: bereidwillig, braaf, gedienstig, gedwee, meegaand en gehoorzaam. En wat betekent gehoorzaam zijn? Dat is de bereidheid hebben of de verplichting voelen om gehoorzaam te zijn aan een persoon of instantie, dus om zo goed mogelijk gevolg te geven aan diens instructies.

Nu ik dit allemaal heb opgezocht en geschreven word ik er toch wat droevig van. Makke schapen, komt er dan als beeld bij me op! Is dat wat we moeten worden? Is dat wat ‘ze’ van ons willen maken?

Nu hebben we het afgelopen twee jaar al het nodige aan opgelegde regels langs zien komen. En door de vele crises die ‘ze’ voor ons organiseren, nu en straks, zullen er nog meer regels komen waar we de keuze hebben in hoe we ons op willen stellen. Willen we volgzaam zijn als makke schapen, dan zal de prachtige mens(heid) met al haar innerlijke potentie en scheppingskracht verloren gaan. Dan verliezen onze kinderen en kleinkinderen hun vrijheid!
Dan zullen ze later misschien vragen, ‘papa, oma waarom hebben jullie dit toen toegelaten toen er nog een keuze was’!

Maar wat er óók is gebeurd tijdens de lockdowns, is dat mensen met een andere kijk op de ‘waarheid’ elkaar gevonden hebben. Daaruit zijn vele initiatieven ontstaan zoals Lichtcirkels, de Vamilie beweging voor zelfvoorzienende netwerken, Van Boer naar Buur, holistische herstelcentra enz. Ook bewegingen als Vrije Betuwe, Lokaal sociaal Noord-Holland en natuurlijk Frij Fryslân. De lijst is eindeloos. Daar geldt niet de weg van slaafs volgen wat centraal wordt verordineerd, en waarin we vrijwel altijd beknot worden, maar dat vrijheid zich kan hervinden en uitdrukken in lokale initiatieven. Om zelf de lijnen kort en overzichtelijk te houden. Er voor elkaar te zijn als dat nodig is.

Prachtige initiatieven allemaal waarbij ons boerenverstand weer de leiding neemt.
Want verloochent een volk haar boerenverstand, wordt het vroeg of laat een ontwikkelingsland (spandoek). Dat laten we toch niet gebeuren?

Gehoorzaam zijn aan ons gezond (boeren)verstand én luisteren (gehoor geven) naar onze innerlijke stem en intuïtie lijkt een veel verstandiger keuze. Velen in Nederland slaan deze richting in en vinden elkaar in de vele initiatieven. Doe je mee?

Oh ja, als je wilt weten wie ‘ze’ zijn, kom dan naar de lezing van 18 januari!

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief oktober 2022

Als je altijd probeert gewoon te doen,kom je nooit te wetenhoe fantastisch je zou kunnen zijn.(bron onbekend) 

Lieve mensen,Vaak wordt gezegd om in deze lastige tijd dicht bij jezelf te blijven. Daarmee wordt bedoeld dat je je niet moet laten meeslepen in de emoties van anderen of dat de dingen die je leest teveel bij je binnen komen. Dicht bij jezelf blijven. Dit klinkt als een verstandig advies. Maar wat is eigenlijk ‘jezelf’?Laten we ‘jezelf’ hier eens omschrijven als het geheel van gedachten, gewoontes en gedragingen die ons maken tot wie we zijn. Zoals we bij andere mensen overkomen. Hoe die ons zien en ervaren. Hoe ons aura en intentie aanvoelt bij een knuffel.Een groot deel van ‘jezelf’ is grotendeels voorgeprogrammeerd. Door onze opvoeding, opleiding, en ervaring werden we onbewust gevormd. We hebben heel veel bewuste- en zeker onbewuste gedachten die we altijd al hadden en morgen weer zullen hebben. Daar verandert niet veel aan. Dan krijgen we meestal wat we altijd al gekregen hebben. Dit kan heel vertrouwd voelen omdat het bekend en vertrouwd voelt.Maar stel nu eens dat je niet helemaal tevreden bent met ‘jezelf’, hoe je denkt en voelt, en met je doen en laten. Dat je nu eindelijk wel eens wilt doen wat anderen zo makkelijk schijnen te kunnen, maar jij nooit nog hebt gedurfd. Of je dromen gaan leven!Als dit bij je resoneert liever lezer, dan zou je hier eens bewust bij kunnen stil staan. Dat zou wel eens een vooruitgang kunnen zijn, als je er later op terug kijkt. Even stilstaan is dan vooruitgang! Klinkt als iets tegenstrijdigs maar is het niet. Immers, hoe je vandaag denkt, bepaalt hoe je morgen leeft! Dus als je een verandering in ‘jezelf’ aanbrengt, zal je toekomst er anders uit gaan zien. Dan kun je ervaren hoe fantastisch je wel kan zijn!
Misschien kunnen we dan ervaren dat we dan meer heel worden. Meer ons echte zelf die wellicht meer past bij je wezen en je levensmissie, i.p.v. een verzameling programma’s uit het verleden te leven die ons steeds hetzelfde opleveren.Misschien zou dit innerlijk besef wat dan ontstaat weleens een vorm van heelheidsbewustzijn kunnen zijn.

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief september 2022

Wanneer ik me laat beïnvloeden door het probleem,word ik deel van het probleem.Als ik kalm blijf, word ik een deel van de oplossing.(Marianne Williamson) 

Lieve mensen,Dit is de eerste nieuwsbrief van alweer een nieuw seizoen. Altijd weer een bijzonder moment in de tijd om vooruit te kijken naar ons programma. Wat mogen we ontvangen en leren van de sprekers? Wat drijft hun om te doen wat ze doen? Hoe zijn ze gekomen waar ze nu staan? Wat zijn hun leermomenten in het leven die hun vooruit duwde in een volgende stap in bewustzijn?Een volgende stap in bewustzijn, is dat ook niet waar jij en ik op een bewust of onbewust niveau naar verlangen? In een tijd die barst van de leermomenten en keuzemogelijkheden om innerlijk een krachtiger en mooier mens te worden, kan een avond met gelijkgestemden daarvoor zeker een kans bieden.Hoe kan de mens zijn patronen doorbreken? En zijn angst omzetten naar vertrouwen en autonomie? Wat hebben we hiervoor nodig? Deze vragen komen aan bod op 2 oktober.Wat is de invloed van onze voorouders op ons eigen leven en houding? Kunnen we de trauma’s van onze voorouders, waar niet over werd gesproken, herkennen in een bepaalde vorm in ons eigen leven of in die van onze kinderen? Maarten Oversier zal op zijn kenmerkende wijze hierop in gaan (7 december). Het mooie is dat voorouderheling mogelijk is!Als we vermoeden dat onze ziel leidend is in ons leven, maar we dit innerlijk weten nog niet helemaal eigen hebben gemaakt, dan zul je veel kunnen hebben aan de ontroerende voorstelling van ‘Er was eens een Zieltje’ (13 november). Voor jong en oud zeer een mooi moment om dit diepere inzicht over je eigen wezen te leren kennen.Ook een diep inzicht is ‘heelheidsbewustzijn’, wat in de nieuwe wereld als meer vanzelfsprekend zal worden ervaren en beleefd. De reis hiernaartoe kun je meemaken op 28 september in Joure.Die nieuwe wereld zal alleen tot stand komen als we vanuit een innerlijk bewustzijn en met de juiste intentie daaraan willen (samen)werken. Bob de Wit zal op 2 oktober vanuit zijn visie voor strategisch leiderschap, een toekomstige samenleving schetsen die al in veel regio’s vorm begint te krijgen. Een goed moment om eens te komen luisteren, ook om te horen hoe jij aan die nieuwe samenleving kunt meewerken!Veel van wat we leren in het onderwijs is meestal afgestemd voor onze linker hersenhelft. Er zijn daarom nog veel mysteries die voor ons verborgen zijn. Op 16 november zullen sommige mysteries van een andere kant worden belicht en mogelijk tot opmerkelijke inzichten leiden.Tot slot mogen we tijdens de Midwinterviering van 21 december ons verbinden met de natuurlijke tijd van de natuur. En vieren dat het licht steeds weer zal overwinnen. Een intense viering met gelijkgestemden waar je heel blij vandaan komt, is de ervaring.Lieve lezer, we hopen dat er bij een of meer van bovenstaande beschrijvingen van ons programma iets resoneert bij je, je nieuwsgierig maakt. Het lijkt me heel fijn om elkaar daar te mogen ‘ont-moeten’.Laten we ons intussen niet teveel meeslepen door de vele crises die er zijn, want dan worden we onderdeel van de energie ervan. In de kalmte en vertrouwen komen de oplossingen naar voren. Dit doe je niet alleen, dit doe je samen! Met steeds meer gelijkgestemden. Want alleen samen, en met de juiste intentie, kunnen we de nieuwe wereld laten ontstaan en er in leven. En als je goed kijkt, zeker ook in Fryslân, is het al aan het ontstaan. Met meer dan 1500 bezoekers is het Frijheidsfestival in Rijs (www.frij.frl/nl/fijheidsfestival) ) uitverkocht, een geweldig succes! Met als thema ‘samen bouwen aan de nieuwe wereld’. Wat een bemoedigend vooruitzicht! Doe je mee?

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief augustus 2022

Wat je denkt te worden, zul je worden.Wat je voelt, trek je aan.Wat je je voorstelt, creëer je.(De Boeddha) 

Lieve mensen,We hebben in deze nieuwsbrief regelmatig gesproken over de nieuwe wereld die we zo graag voor ons zien en naar verlangen. En wat je ervoor kan doen om het mee te manifesteren. Een van de elementen is om je eigen zijnstrilling te verhogen, je innerlijk besef over wie je bent te vergroten, je bewustzijn over wat er in de wereld gebeurt uit te breiden.Dit is het ‘werk’ wat ieder van ons als individu kan doen. Ieder op ‘eigen wijze’ en met de talenten die je hebt.Omdat de huidige ‘oude’ wereld aan het uiteenvallen is, wordt vaak gezegd wat we een parallelle wereld zouden moeten opzetten die het straks kan overnemen als het oude echt niet meer werkt. Overal in Nederland zijn heel veel initiatieven gestart om dit doel te dienen.Zo zijn ook in Fryslân veel mooie initiatieven gestart op diverse terreinen.Eén initiatief springt er wat ons betreft uit en dat is Frij Fryslân. De oprichters hebben dat innerlijke besef dat bewustzijn de sleutel is tot een werkelijke verandering in de samenleving. Om daarmee bewust een grote stap te maken naar een vrije ‘samen-leving’ waar iedereen meetelt en zich kan ontplooien. En met passie een aandeel wil leveren.Als In-zicht hebben we inmiddels een goed contact met het kernteam van Frij Fryslân, en willen hun dan ook van harte ondersteunen. En waar nodig samenwerken.Ben je inmiddels nieuwsgierig geworden, kijk dan op www.frij.frl

Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief juni 2022

Te midden van de moeilijkheid ligt de mogelijkheid.(Albert Einstein) 

Lieve mensen,Nu de zomer nadert en we ons kunnen gaan opmaken voor hopelijk een paar ontspannen maanden, is hier de laatste nieuwsbrief van dit seizoen. Het was en is een zeer enerverende tijd waarin veel is gebeurd en nog zal gebeuren. Waar het voor velen ook moeilijk is geweest om zich staande te houden met werk, bedrijf, gezin, vriendschappen enz. Wat moet je nu voor waar moet houden en wat niet? Wie kan je nog vertrouwen?Wij hebben dit zelf ook van nabij aan de lijve ondervonden. Dit zijn vaak heftige ervaringen die de ruimte moeten krijgen om te kunnen worden verwerkt. Die rust en ruimte is er vaak niet en dus stapelen de dingen zich op.Daarom is het juist nu een goed moment om te proberen wat afstand te nemen om in je eigen energie te kunnen genieten van de natuur en wat vrije tijd.Afstand nemen is misschien wel een sleutelwoord hiervoor.Waar je wat afstand van moet nemen is voor ieder mogelijk anders. Invoelen waar we wat afstand van moeten nemen is dan nodig.En dan nog de moed hebben om dit ook te doen, en keuzes te maken, is een volgende grote stap. Maar in de moeilijkheid ligt ook de mogelijkheid besloten.