Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief januari 2024

Wie naar buiten kijkt, droomt. Wie naar binnen kijkt, wordt zich bewust en ontwaakt.(Carl Gustav Jung)

 

Lieve mensen,Een nieuw jaar ligt voor ons. Van verschillende kanten horen we dat het komende jaar, en ook 2025, wel eens cruciale jaren zouden kunnen zijn, waarin een omslag zal plaats vinden van oud naar nieuw. Of wordt er in ieder geval een stevige start gemaakt daarvoor. Van oude onbezielde structuren naar bezielde menswaardige structuren waar handelen vanuit het hart voorop staat.

Laten we er nu eens vanuit gaan dat deze ‘voorspelling’ waar is. Wat hebben we dan nodig om die omslag voor ieder van ons te maken? Wat dan bij mij opkomt is allereerst inzicht, moed en doorzettingsvermogen. Om als het even tegenzit, en die kans is zeker aanwezig, om dan rustig te blijven en je blik op de horizon van een betere wereld te houden. Niet klakkeloos volgen van wat er geroepen wordt, maar met een gezond verstand voelen of het klopt of niet. En daarnaar handelen.

Om met een afgestemd gezond verstand in de wereld te staan en meer inzicht te verkrijgen, is een dieper bewustzijn nodig. ‘Je ziet het pas als je het door hebt’, sprak een voetballende filosoof eens heel treffend. Maar moet je daarvoor naar buiten kijken of juist naar binnen? Of naar beide maar dan wel in de juiste balans?Als In-zicht voelen we, en zien het als onze missie, dat we in deze omslag een belangrijke rol te vervullen hebben. Met als doel om ons met elkaar krachtiger te maken. Niet alleen door wat er tijdens de lezingen gedeeld wordt, maar ook dat we met veel gelijkgestemden zijn, met andere bezielde wezens, waar we mee in verbinding kunnen treden. Alleen al samen aanwezig zijn in de mooie energie van een lezing avond is al helend, inspirerend en versterkend!

Daarom hebben we heel bewust gekozen om een intens en veelzijdig programma te organiseren in het voorjaar. Het biedt naar onze mening diverse mogelijkheden om ons samen te verdiepen, en innerlijk nog meer bewust te worden van de dingen om ons heen. Tot op een dieper niveau dan we wellicht gewend zijn. Want dat hebben we meer nodig dan ooit om goed te leren ‘zien’.

Alleen al de onderwerpen van de komende twee maanden stralen al een grotere diepte en veelzijdigheid uit (zie beschrijvingen hieronder). Zo is een van de thema’s ‘vrijheid’. Hoe vrij zijn we werkelijk en wat kunnen we er aan doen om uiteindelijk weer een vrij mens te worden?Een ander thema is ‘hoop’! Over de kracht van ons zelfherstellend vermogen. Dat er goed gezinde buitenaardse beschavingen bestaan die ons willen bijstaan in het terugvinden van onze goddelijke vermogens zoals dat oorspronkelijk bedoeld was. Dat de mensheid de weg naar binnen leert inslaan en werkelijk tot ontwaken komt, is van groot belang voor de gehele kosmos (zo boven, zo beneden). Hoop is er omdat genoeg signalen zijn dat het licht de duisternis nu bezig is te verdrijven.

Een derde thema is dat we ‘hoofd en hart’ nog meer mogen samenbrengen, zodat ware spiritualiteit, bewustzijn en wetenschap weer één geheel kan worden zoals het ooit was (bedoeld) en nu weer mag terugkomen. Dat we onszelf nog meer kunnen leren zien als een kosmisch spiritueel wezen die een menselijke ervaring op doet. En die zich van alles bewust is, van conceptie tot geboorte, van het leven zelf, en zelfs van ‘de tijd’ na het sterven. Want jij en ik lieve mensen, zijn onsterfelijke wezens met goddelijke eigenschappen! Het wordt tijd dat we dit besef in vrijheid gaan leven! Dan wordt wat eerst nog hoop was, een mooie levende werkelijkheid. Dan zijn we volledig ontwaakt en krachtig. In de gehele kosmos wordt ademloos gewacht tot de mensheid dit stadium bereikt. Wij kunnen dit! Gun het jezelf! Wat heb je te verliezen!

Wat je nalaat te geven aan jezelf, laat je na te geven aan de ander. (Daniël Derweduwen)

Comments are closed.