Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief augustus 2022

Wat je denkt te worden, zul je worden.Wat je voelt, trek je aan.Wat je je voorstelt, creëer je.(De Boeddha) 

Lieve mensen,We hebben in deze nieuwsbrief regelmatig gesproken over de nieuwe wereld die we zo graag voor ons zien en naar verlangen. En wat je ervoor kan doen om het mee te manifesteren. Een van de elementen is om je eigen zijnstrilling te verhogen, je innerlijk besef over wie je bent te vergroten, je bewustzijn over wat er in de wereld gebeurt uit te breiden.Dit is het ‘werk’ wat ieder van ons als individu kan doen. Ieder op ‘eigen wijze’ en met de talenten die je hebt.Omdat de huidige ‘oude’ wereld aan het uiteenvallen is, wordt vaak gezegd wat we een parallelle wereld zouden moeten opzetten die het straks kan overnemen als het oude echt niet meer werkt. Overal in Nederland zijn heel veel initiatieven gestart om dit doel te dienen.Zo zijn ook in Fryslân veel mooie initiatieven gestart op diverse terreinen.Eén initiatief springt er wat ons betreft uit en dat is Frij Fryslân. De oprichters hebben dat innerlijke besef dat bewustzijn de sleutel is tot een werkelijke verandering in de samenleving. Om daarmee bewust een grote stap te maken naar een vrije ‘samen-leving’ waar iedereen meetelt en zich kan ontplooien. En met passie een aandeel wil leveren.Als In-zicht hebben we inmiddels een goed contact met het kernteam van Frij Fryslân, en willen hun dan ook van harte ondersteunen. En waar nodig samenwerken.Ben je inmiddels nieuwsgierig geworden, kijk dan op www.frij.frl

Comments are closed.