Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief september 2022

Wanneer ik me laat beïnvloeden door het probleem,word ik deel van het probleem.Als ik kalm blijf, word ik een deel van de oplossing.(Marianne Williamson) 

Lieve mensen,Dit is de eerste nieuwsbrief van alweer een nieuw seizoen. Altijd weer een bijzonder moment in de tijd om vooruit te kijken naar ons programma. Wat mogen we ontvangen en leren van de sprekers? Wat drijft hun om te doen wat ze doen? Hoe zijn ze gekomen waar ze nu staan? Wat zijn hun leermomenten in het leven die hun vooruit duwde in een volgende stap in bewustzijn?Een volgende stap in bewustzijn, is dat ook niet waar jij en ik op een bewust of onbewust niveau naar verlangen? In een tijd die barst van de leermomenten en keuzemogelijkheden om innerlijk een krachtiger en mooier mens te worden, kan een avond met gelijkgestemden daarvoor zeker een kans bieden.Hoe kan de mens zijn patronen doorbreken? En zijn angst omzetten naar vertrouwen en autonomie? Wat hebben we hiervoor nodig? Deze vragen komen aan bod op 2 oktober.Wat is de invloed van onze voorouders op ons eigen leven en houding? Kunnen we de trauma’s van onze voorouders, waar niet over werd gesproken, herkennen in een bepaalde vorm in ons eigen leven of in die van onze kinderen? Maarten Oversier zal op zijn kenmerkende wijze hierop in gaan (7 december). Het mooie is dat voorouderheling mogelijk is!Als we vermoeden dat onze ziel leidend is in ons leven, maar we dit innerlijk weten nog niet helemaal eigen hebben gemaakt, dan zul je veel kunnen hebben aan de ontroerende voorstelling van ‘Er was eens een Zieltje’ (13 november). Voor jong en oud zeer een mooi moment om dit diepere inzicht over je eigen wezen te leren kennen.Ook een diep inzicht is ‘heelheidsbewustzijn’, wat in de nieuwe wereld als meer vanzelfsprekend zal worden ervaren en beleefd. De reis hiernaartoe kun je meemaken op 28 september in Joure.Die nieuwe wereld zal alleen tot stand komen als we vanuit een innerlijk bewustzijn en met de juiste intentie daaraan willen (samen)werken. Bob de Wit zal op 2 oktober vanuit zijn visie voor strategisch leiderschap, een toekomstige samenleving schetsen die al in veel regio’s vorm begint te krijgen. Een goed moment om eens te komen luisteren, ook om te horen hoe jij aan die nieuwe samenleving kunt meewerken!Veel van wat we leren in het onderwijs is meestal afgestemd voor onze linker hersenhelft. Er zijn daarom nog veel mysteries die voor ons verborgen zijn. Op 16 november zullen sommige mysteries van een andere kant worden belicht en mogelijk tot opmerkelijke inzichten leiden.Tot slot mogen we tijdens de Midwinterviering van 21 december ons verbinden met de natuurlijke tijd van de natuur. En vieren dat het licht steeds weer zal overwinnen. Een intense viering met gelijkgestemden waar je heel blij vandaan komt, is de ervaring.Lieve lezer, we hopen dat er bij een of meer van bovenstaande beschrijvingen van ons programma iets resoneert bij je, je nieuwsgierig maakt. Het lijkt me heel fijn om elkaar daar te mogen ‘ont-moeten’.Laten we ons intussen niet teveel meeslepen door de vele crises die er zijn, want dan worden we onderdeel van de energie ervan. In de kalmte en vertrouwen komen de oplossingen naar voren. Dit doe je niet alleen, dit doe je samen! Met steeds meer gelijkgestemden. Want alleen samen, en met de juiste intentie, kunnen we de nieuwe wereld laten ontstaan en er in leven. En als je goed kijkt, zeker ook in Fryslân, is het al aan het ontstaan. Met meer dan 1500 bezoekers is het Frijheidsfestival in Rijs (www.frij.frl/nl/fijheidsfestival) ) uitverkocht, een geweldig succes! Met als thema ‘samen bouwen aan de nieuwe wereld’. Wat een bemoedigend vooruitzicht! Doe je mee?

Comments are closed.