Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Friese dag 12 oktober 2019

De zoektocht naar de Friese Oorsprong
is een zoektocht naar jezelf!

 

Lieve mensen,

In deze extra nieuwsbrief geven we nieuwe informatie en lichten we onze bijzondere sprekers van die dag nog even extra uit. En nodigen we je nogmaals van harte uit om ons 20-jarig jubileum met ons te vieren.

Wat heeft de zoektocht naar de Friese Oorsprong te maken met jouw zoektocht naar je eigen Oorspronkelijkheid? En kan de wijsheid van de inheemse volkeren je brengen bij je Kern? 

Wij menen van wel! Dit geldt voor het Friese volk, maar vooral voor iedereen die bezig is met het ont-dekken van die herinneringen die diep in ons verborgen liggen. In ons collectief bewustzijn en in onze triljoenen cellen!

Herinneringen aan wat wezenlijk is voor jou, wat jij ten diepste bent. Een wezen dat vrij is van programmeringen, wat vrij is om in tijd en ruimte te bewegen en wat van een ongekende liefdevolle schoonheid is.

Het zoeken naar de Friese Oorsprong is in feite een zoektocht naar jezelf!

Kom jij, samen met ons, jouw eigen krachtige kern ont-dekken?

Wij ont-moeten je graag!

 

Laura, Oene en Jenny

 

Informatie sprekers

– Eelco de Boer: ‘Abraham was een Fries en Homerus een Zeeuw’

Eelco de Boer heeft met zijn kennis van oude mythologische symbolen en geschiedenis, bewijzen dat Abraham een Fries was en dat past natuurlijk heel goed in het kader van deze dag.

Hij kan aantonen dat alle Joodse stammen uit de Bijbel Oud Fries zijn van oorsprong. Friesland omvatte in die tijd heel Noordwest Europa. En het verhaal van Homerus ‘de Odyssee’ zou zich wel eens in het huidige Zeeland kunnen hebben afgespeeld.

Door DNA, symboliek in Europese wapens, kopieën van sterrenbeelden op de grond, namen van steden, volken, rivieren en streken, toont de auteur aan dat de Griekse en Bijbelse verhalen uit Noordwest-Europa komen, met name Nederland en zijn buren.

Eelco de Boer is o.a. schrijver en komt uit Bergambacht. In 2013 verscheen zijn eerste boek ‘Verdwenen Beschaving’ en daarna volgde al snel deel twee, ‘Verborgen Geschiedenis’. Eind 2017 verscheen het boek ‘Abraham was een Fries en Homerus een Zeeuw’. Korte tijd na het uitkomen van deel 1 verscheen het boek ‘Het geheim der eersten’ van Henriëtte Hemmink. Deze bekende schrijfster (meer dan 150 boeken) heeft samen met wetenschapper Emiel Amsterdam dit boek geschreven aan de hand van Eelco’s boek ‘Verdwenen beschaving’. Ook ‘Abraham was een Fries…’ werd verwerkt in een volgend boek van Hemmink: ‘The Promise’. Afgelopen jaren gaf Eelco lezingen van huiskamer tot Universiteit.

– Willem Schoorstra: ‘Fosite; Oppergod fan de Friezen?’

Haligoland. Helegland. Helgoland. Een eiland in de Noordzee, zo’n 55 kilometer voor de kust van Duitsland. In oude tijden stond het bekend als Foste- of Fositesland. Dat eiland was gewijd aan de Friese god van recht en rechtvaardigheid die Fosite werd genoemd.

Zijn naam en faam verspreiden zich tot diep in de Scandinavische landen, en, in mindere mate, in het Engeland van de vroege middeleeuwen.

Wie was die mythische Fosite? Wat maakte hem tot een uitgesproken Friese god? Hoe kwam het dat een eiland midden in de Noordzee aan hem gewijd werd? Hoe kan het dat wij hem in de Scandinavische mythologie terugvinden?

 

Deze, en nog veel meer vragen, zullen worden beantwoord in de lezing Fosite: oppergod van de Friezen? Het zal gaan over de Romeinse geschiedschrijver Tacitus, over rituele voorwerpen, over mythen en hun symboliek, over poëzie in de Oude Friese wetten, over de Asen en heilige zwanen, over myth- en memoryscapes, over de sporen die het oeroude volk van de Friezen in het landschap hebben achtergelaten. En dat alles onder het toeziend oog van hun god, hij die de gouden bijl heeft en recht spreekt in een grote, glanzende tempel…

 

Willem Schoorstra (1959) is schrijver en komt uit Ternaard. Hij debuteerde in 2001 met de gedichtenbundel ‘Ynwijing’. Daarna verschenen verschillende romans waaronder ‘Rêdbâd’, een ‘mustread’ voor de liefhebbers van Friese historie. Eind van dit jaar wordt de publicatie van de Poëtische Edda verwacht, een vertaling uit het IJslands naar het Fries.
Naast het schrijven van romans houdt Schoorstra zich ook bezig met senario’s, columns voor Omrop Fryslân, essays en verschillende literaire en historische projecten.

Deze lezing zal worden gehouden in het Fries.

 

– Oene Hofman houdt een kort verhaal over ons 20-jarig jubileum

– Speciaal voor deze dag maakten Pieter Pieters en Boudewijn de Jong een film over krachtplekken in Friesland. Boudewijn zal deze film van verder commentaar voorzien. Met Pieter en Boudewijn gaan wij al een aantal jaren op zoek naar krachtplekken in de regio. En met Pieter organiseerden wij twee reizen naar Engeland.

Pieter is paragnost en verbonden aan het MCNA in Heerenveen. Boudewijn is in het dagelijks leven leraar.

 

– Semuel Sahureka (Stichting Saka Mese Nusa AlifURU): ‘De wijsheid van inheemse volkeren’

Er zijn wereldwijd ongeveer 5000 inheemse volkeren met een totale populatie van 350 miljoen mensen. Naast de Hopi, Maori en de Aboriginals horen ook de AlifURU en de Friezen in dit rijtje.

De Friezen worden ook als zodanig erkend in de overleveringen van de Maori en de AlifURU!

Spreker Semuel Sahureka zal deze dag o.a. dieper ingaan op de verbinding tussen beide volkeren en over de wijsheid van inheemse volkeren.

Dat er door boskap ook gewijde plekken en zelfs religies van inheemse volkeren dreigen te verdwijnen, blijft vaak onderbelicht. Dat Alles met Alles in relatie en verbinding staat lijkt voor velen moeilijk te vatten.

De missie van Stichting Saka Mese Nusa AlifURU is: ‘De toekomst is van ons Allemaal’. Een toekomst waarin ook Inheemse volkeren volledig dienen te participeren in de wereldgemeenschap en de wereldpolitiek. Daartoe moeten ze in staat worden gesteld zich zelf te ontwikkelen als Volk en Individu vanuit wie en wat ze zijn, hun eigen identiteit, geschiedenis en cultuur. Inheemse volkeren zullen moeten worden erkend als volwaardig en gelijkwaardig aan alle andere volkeren. Stichting Nusa AlifURU ziet het dan ook als haar bijzondere taak om inheemse volkeren, in het bijzonder het AlifURU volk hier in woord en daad bij te staan.

Semuel Sahureka richtte de stichting Saka Mese Nusa Alifuru (‘Waak krachtig over de leefwereld van de Alifuru’) op. Met lezingen door het land probeert hij Nederlanders te doordringen van de desastreuze gevolgen van ontbossing. 

 

– Jan Pieter Schreur: ‘De oorsprong van het Friese Volk’

Zijn spirituele reis begon pas echt, toen hij in contact kwam met de Q’eros sjamanen van Peru, die nog hoog in de bergen de oude kennis, verhalen en essenties van vele stammen bewaakten. Door de diepte van hun familie-lijn en oorsprong te voelen, werd er in hem iets wakker gemaakt, wat vervolgens in de loop der jaren boven kwam. Een oude herinnering van een eiland onder IJsland waar voor zijn gevoel de Friezen vandaan komen. Na een aantal workshops werd opnieuw de geschiedenis van de Friezen doorlopen, tot aan het punt waarin het laatst overgebleven gedachtengoed, terecht kwam in de provincie Friesland.

Naast zijn visie over de nieuwe aarde leven en uitdragen, zet hij zich in om het oude erfgoed van de Friezen weer boven te halen, zodat zij hun plek in het geheel weer kunnen innemen. Zijn wens is dat we onze verhaallijn weer herstellen, zodat de diepte die in ons leeft, kan worden over gedragen via liederen, ceremonies en verhalen. Op deze dag zal Jan Pieter een klein stukje van deze geschiedenis met jullie delen, maar gaat hij het bovenal laten ervaren.

Jan Pieter Schreur auteur van “het Handboek voor de Nieuwe Aarde”, spelontwikkelaar van “het Elfenspel”, oprichter van de “School van Ascensie’ en co-founder van de ‘Bezield Geld movement “, heeft de afgelopen jaren veel diepte werk gedaan om de oer geschiedenis van de Friezen, via zielenreizen, workshops en systeem opstellingen boven te halen.

 

Comments are closed.