Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief oktober 2019

Opgesloten zijn, is niet altijd achter tralies zitten.
Je kunt ook een gevangene van je eigen overtuigingen zijn.
Maharadji

Lieve mensen,

Deze maand hebben we drie evenementen die alle drie gemeen hebben dat het over zaken uit het verleden gaan, en die van (groot) belang zijn voor het heden en onze toekomst. Hoe kan dat zal je denken, de onderwerpen lijken toch behoorlijk uiteen te lopen?
Waar het om gaat is dat er in het verleden veel dingen gebeurd zijn, zoals ze onveranderd vandaag ook nog gebeuren, die slechts vanuit een bepaalde invalshoek zijn belicht. Deze invalshoek wordt in de geschiedenisboeken als ‘de waarheid’ opgetekend, terwijl als je je er dieper mee verbindt het vaak juist net andersom is.

Voorbeeld: Bonifatius is in 754 bij Dokkum vermoord, zeggen de geschiedenisboeken. Als je het omdraait is hij volgens het toen geldende recht van de plaatselijk Friese bevolking terechtgesteld, omdat hij door Frankische soldaten voor de Friezen heilige bomen liet omkappen. Hij trachtte met een zekere vorm van druk en soms geweld de Friezen te laten bekeren tot een in hùn ogen heidens geloof: het christendom. Een Fries laat zich niet zomaar onder druk overhalen om zich te laten dopen in een voor hem/haar vreemd geloof omdat iemand anders zegt dat dat beter is. Maar, en daar ligt vaak de clou, de overwinnaar schrijft de geschiedenis.

Peter Toonen heeft in zijn boek ‘Opgesloten in een piramide’ naar onze menig heel goed weergegeven waarom wij mensen al duizenden jaren bewust in piramidale systemen worden gedwongen door bepaalde krachten. Die hebben onze maatschappij zo ingericht dat we volledig afhankelijk zijn geworden van bijvoorbeeld banken (die zelf geld mogen maken). Van de centrale banken ECB in Europa en de FED in Amerika, die niet door een overheid of het volk gecontroleerd of gestuurd kan worden. De FED is zelfs in particuliere handen en kunnen met de drukpersen en de rentestanden omgaan zoals ze willen. De wereld snakt naar een beetje fatsoenlijke rentestand. Maar de verhalen die ons verteld worden zijn net andersom. Wat er nu gebeurt is goed voor de economie. Maar dat geldt voor slechts 1% van de mensheid!

Ik denk dat iedereen wel kan aanvoelen dat in ons gezondheidssysteem, dat almaar duurder wordt qua maandlasten, zaken op de achtergrond geregeld worden die weinig meer met jouw en mijn gezondheid te maken hebben. Er wordt bewust veel winst gemaakt met ziekten en zieke mensen! Klopt dit voor jou?

En ik moet dit helaas ook zeggen over onze religies die bijna zonder uitzondering in een piramidale gezagsstructuur is opgebouwd. Door mannen werd ingesteld, en nu bewaakt en uitgedragen. Waar we naar een god worden gewezen die ver buiten ons is geplaatst in een plaats/tijd/toestand waar niemand iets van kan zeggen, behalve de mensen (meestal weer mannen) die we de autoriteit hebben gegeven om onze kinderen dit allemaal te leren. Waar eerst angst wordt gezaaid en daarna hoop wordt geboden. Maar wel onder voorwaarden! Maar ook hier is het weer precies andersom: zoek het niet meer buiten je, maar in jouzelf bij het Wezen dat achter je persoonlijkheid en ego verborgen is, maar zich zielsgraag wil laten kennen.

Ik zou zo nog wel even door kunnen gaan. Ben ik nu een zuurpruim of cynicus?! Nee, beslist niet! Ik voel me intens verbonden met de hele Schepping en de mensheid! Als bewustzijnscoach roep ik jou en mij op om nog bewuster te worden dan we al zijn. Bewustzijn is echt de sleutel tot een betere gezondheid en een evenwichtiger toekomst.

Veel is nog verborgen wat we nu mogen ontdekken. Zowel over o.a. Shambhala, wijsheid van oude natuurvolken, als ook over onze eigen verborgen kracht en innerlijke kennisbron.
Wij voelen de urgentie om hier als In-zicht mee naar buiten te komen, deze onderwerpen en sprekers te kiezen. Onderwerpen bespreekbaar te maken die misschien op het eerste oog minder prettig aanvoelen. Dat is begrijpelijk omdat we, net als de Friesen vroeger, niet zomaar van ons eigen geloofsdenken (in welke vorm dan ook) af willen stappen (cognitieve dissonantie).

Als je je verder wilt verdiepen in hoe we onszelf en de wereld kunnen veranderen ten goede, dan kun je mogelijk ook inspiratie vinden op een website die ik deze zomer heb gemaakt www.praktijkvoorinnerlijkleiderschap.nl Daar pleit ik sterk voor andere leiderschapsvormen  gebaseerd op innerlijke waarden (i.p.v. uiterlijk gewin). Die ons kan ondersteunen om een andere koers in te slaan. Onder meer door bijvoorbeeld coöperatieve vormen van bestuur te kiezen die breed gedragen wordt omdat velen inspraak hebben. Lastig? Ja zeker, maar liever dat dan een slaaf in alle andere systemen. Of zoals de bekende Friese uitspraak: ‘Leaver dea as sleaf‘ (liever dood dan slaaf).

Comments are closed.