Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief maart 2021

In oorlogstijd is de waarheid zo kostbaar
dat ze altijd moet worden bijgewoond
door een lijfwacht van leugens.
(Winston Churchill) 

 

Lieve mensen,

In de vorige nieuwsbrief hebben we een vergezicht gedeeld over de nieuwe vrije wereld waar we naar verlangen. Deze nieuwe wereld kan gebouwd worden als de huidige oude wereld aan het verbrokkelen is. Naar mijn gevoel is de verbrokkeling al begonnen. De inzichten en het verzet groeit inmiddels enorm in veel landen. In de VS zijn nu 16 verschillende staten die allerlei maatregelen terugdraaien, zelfs de gehele lockdown opheffen (zie nooit.nl). Dit zal een groot effect hebben op andere staten, landen, instellingen, en hopelijk ook op rechters.

Maar intussen wil het onlicht nog wel eerst onze kinderen testen. Drukken ze er vlak voor de verkiezingen nog een wet erdoorheen (Tijdelijke wet testbewijzen Covid-19), wat pure en door de overheid ingezette en goedgekeurde discriminatie is.
We zagen het al eerder, maar naar mijn waarneming is onze democratie, journalistiek en ook de rechtspraak nu echt ter ziele.

Hoewel het onlicht zich nog even heftig zal roeren, zal deze oude wereld zichzelf vanbinnen uit vernietigen. Dit kan nog even een pijnlijk proces zijn waar we met elkaar doorheen moeten. Maar de omslag zal spoedig komen. Door veel mensen, groepen en organisaties wordt al hard gewerkt aan de vrije nieuwe wereld. Waar vrijheid, verbinding en het eerlijk verdelen van de overvloed vanzelfsprekend zal zijn.

We willen vanuit In-zicht hier aan meebouwen. Zodra het goede moment daar is zullen we je uitnodigen om eerst eens gewoon bij elkaar te komen en elkaar eindelijk weer te mogen ont-moeten en omhelzen. Om te kunnen delen wat het allemaal met ons doet of heeft gedaan. Om weer krachten te verzamelen vanuit de resonerende krachtbron van gelijkgestemdheid.
Daarna zullen we avonden en middagen organiseren, klein of grootschalig, waar diverse sprekers hun ideeën over de nieuwe wereld kunnen delen.
Het onderwerp van het webinar in maart past hier overigens prachtig bij. Ontspanning vinden bij een vrij leven zonder dualiteit, voorbij het dwingende ego!

Alles wat aandacht krijgt komt in beweging. We kunnen met onze liefdevolle intentie focussen op de vrije wereld en dit voor ons zien. Als we daar actie/doen/daadkracht aan toevoegen ontstaat manifestatie. Dit is een prachtig scheppingsproces waartoe jij en ik, lieve lezer, vanuit ons groeiend bewustzijn toe in staat zijn. Ieder met zijn/haar eigen talenten en mogelijkheden. Waarschijnlijk sluit dit prachtig aan bij je levensmissie waarvoor je naar de aarde gekomen bent. Buiten ons is het nog oorlogstijd en wordt de waarheid verdraaid. Maar ik wens ons innerlijke vrede in ons scheppingsproces voor het hoogste goed van jezelf en voor het hoogste goed voor alle mensen!

Comments are closed.