Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief november 2022

Door jouw volgzaamheid
ontneem je de kinderen hun vrijheid.

Lieve mensen,

Toen ik deze tekst op een spandoek langs de weg las, liet het me niet zomaar los. Dat is natuurlijk ook de bedoeling van een goede spreuk. Ik zie en voel er veel diepgang bij. En herken dat veel van wat er in de wereld aan ons zich opdringt en nog zal opdringen, in de diepgang van deze tekst valt onder te brengen. Daarom wil ik hier een poging doen om onder woorden te brengen wat het met mij deed en hoe je het ook kan ‘zien’ in deze tijd.

Het eerste wat opkomt is de vraag, wat betekent volgzaamheid nou precies? Het betekent dat je niet de leiding neemt maar volgt. Andere woorden die erbij gebruikt worden zijn: bereidwillig, braaf, gedienstig, gedwee, meegaand en gehoorzaam. En wat betekent gehoorzaam zijn? Dat is de bereidheid hebben of de verplichting voelen om gehoorzaam te zijn aan een persoon of instantie, dus om zo goed mogelijk gevolg te geven aan diens instructies.

Nu ik dit allemaal heb opgezocht en geschreven word ik er toch wat droevig van. Makke schapen, komt er dan als beeld bij me op! Is dat wat we moeten worden? Is dat wat ‘ze’ van ons willen maken?

Nu hebben we het afgelopen twee jaar al het nodige aan opgelegde regels langs zien komen. En door de vele crises die ‘ze’ voor ons organiseren, nu en straks, zullen er nog meer regels komen waar we de keuze hebben in hoe we ons op willen stellen. Willen we volgzaam zijn als makke schapen, dan zal de prachtige mens(heid) met al haar innerlijke potentie en scheppingskracht verloren gaan. Dan verliezen onze kinderen en kleinkinderen hun vrijheid!
Dan zullen ze later misschien vragen, ‘papa, oma waarom hebben jullie dit toen toegelaten toen er nog een keuze was’!

Maar wat er óók is gebeurd tijdens de lockdowns, is dat mensen met een andere kijk op de ‘waarheid’ elkaar gevonden hebben. Daaruit zijn vele initiatieven ontstaan zoals Lichtcirkels, de Vamilie beweging voor zelfvoorzienende netwerken, Van Boer naar Buur, holistische herstelcentra enz. Ook bewegingen als Vrije Betuwe, Lokaal sociaal Noord-Holland en natuurlijk Frij Fryslân. De lijst is eindeloos. Daar geldt niet de weg van slaafs volgen wat centraal wordt verordineerd, en waarin we vrijwel altijd beknot worden, maar dat vrijheid zich kan hervinden en uitdrukken in lokale initiatieven. Om zelf de lijnen kort en overzichtelijk te houden. Er voor elkaar te zijn als dat nodig is.

Prachtige initiatieven allemaal waarbij ons boerenverstand weer de leiding neemt.
Want verloochent een volk haar boerenverstand, wordt het vroeg of laat een ontwikkelingsland (spandoek). Dat laten we toch niet gebeuren?

Gehoorzaam zijn aan ons gezond (boeren)verstand én luisteren (gehoor geven) naar onze innerlijke stem en intuïtie lijkt een veel verstandiger keuze. Velen in Nederland slaan deze richting in en vinden elkaar in de vele initiatieven. Doe je mee?

Oh ja, als je wilt weten wie ‘ze’ zijn, kom dan naar de lezing van 18 januari!

Comments are closed.