Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief november 2021

Duisternis is licht wat zichzelf nog ontkent.Zoals wij veel krachten of facetten van onszelf nog ontkennen.We hebben het nog niet beschenen met ons eigen Licht- en Liefdeskracht.(Christina von Dreien) 

Lieve mensen,Hoofd koel, hart zacht en intuïtie scherp! Deze uitspraak kwam ik recentelijk tegen en raakte me stevig. Ik voelde én snapte het gelijk! Deze grondhouding, dit principe is wat we nodig hebben om ons staande te houden in deze verwarrende tijd.We kunnen best alles waarnemen maar het niet teveel bij ons binnen laten komen (hoofd koel). Om de natuurlijke denkpatronen die vaak tot (ver)oordelen leiden, te kunnen ombuigen hebben we een zacht hart nodig. En het is nodig om onze intuïtie scherp te houden om te weten wat ons Hoger Zelf of de Kosmos ons influistert. Om daarnaar te luisteren en er naar te leven. En waarom zouden we dat niet doen of proberen?Wat hebben we te verliezen?Je laten meeslepen in angstgedachten is immers niet zo moeilijk. We zijn scheppers van onze eigen werkelijkheid en de wereld om ons heen! En scheppen vanuit angstgedachten zal waarschijnlijk niet de wereld die je voor ogen hebt en naar verlangd niet dichter bij brengen.Vind je een schepper zijn nog een wat (te) grote gedachte voor jezelf?Mag ik dan een heel praktisch voorbeeld geven van het mondkapje (die zo weer geëist kan worden). Vanuit hoe ik het zie is het een gehoorzaamsheidskapje. Aerosolen en nanodeeltjes zijn te klein om tegen te houden. Het dragen van een kapje is slecht voor je gezondheid. En het toch eisen om te dragen is tegen de oorspronkelijke versie van onze grondwet.Wie het kapje toch op heeft, draagt in wezen bij aan de angst en daarmee aan de waanzin waarin we terecht zijn gekomen.We bekrachtigen daarmee deze waanzin. We houden het mede in stand.Dat is dan onze gezamenlijke creatie, onze schepping.Dat wat je doet of niet doet is creatie!En de intentie en daadkracht waarmee je het draagt of niet draagt is scheppingskracht!Deze daadkracht is een hele andere energie dan volgzaamheid.Dat is de gemakkelijke weg die minder energie kost, en die de meeste mensen nemen uit onwetendheid.Maar als je intuïtie scherp is en je hoofd koel, dan kies je voor de smallere en minder gemakkelijke weg. Een weg die veel bewuste mensen nemen uit innerlijke overtuiging.Die aanvoelen dat er veel niet klopt van wat wordt gezegd en geschreven.Die niet een maatschappij willen scheppen waarin tweedracht, angst en de toenemende controle normaal moet worden gevonden.Ga je daarin mee, dan draag je dit mee uit en kan het in stand worden gehouden.Maakt wat je net hebt gelezen je rustig en voelt het goed, dan zit je op de goede weg.Maakt dat wat je nu net hebt gelezen je in de war? Dan is dat goed. Dan zit je ook op de goede weg. Wat je met die verwarring doet is bepalend voor je scheppingskracht.Maakt wat je net hebt gelezen je boos of denk je wie is hij wel om dit zo te brengen? Ik denk er heel anders over! Dan is dat goed, dan is er (e)motie. En dat is energie in beweging!En wat je met die energie doet bepaalt weer jouw scheppingskracht.Lieve lezer, het is niet eenvoudig hè om mens te zijn in deze tijd.Om oprecht een schepper te willen zijn van een mooiere werkelijkheid waar we allemaal naar verlangen. Om je innerlijk weten oprecht te volgen als jouw waarheid.Om je goddelijke eigenschappen en krachten te onderkennen en naar boven te laten komen.Nu is de tijd om ons eigen Licht- en Liefdeskracht te laten schijnen op die (goddelijke) facetten van onszelf die we nog ‘ont-kennen’. En als we daarbij ons hoofd koel houden, ons hart zacht, en onze intuïtie scherp, dan zal dat lukken! Zo is het!

Comments are closed.