Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief september 2019

Het geluk in jouw leven,
hangt af van de kwaliteit van jouw gedachten.
(
Rehana Gulza)

Lieve mensen,

Welke van de drie elementen heeft dagelijks bij ons de leiding in handen: ons lichaam, ons denken/mind of onze ziel/geest/bewustzijn?
Nu ik dit zo schrijf merk ik dat ik er zelf ook veel te weinig bij stil sta wat in mij dagelijks de leiding ‘neemt’ en of ik dit zo wel wil. Nu ik weer naar deze twee zinnen kijk dan is er dus een ‘zijn’ die het geheel kan overzien. Anders had ik deze vraag niet kunnen stellen, nietwaar? Dit ‘zijn’ mogen we gerust bewustzijn noemen en maakt deel uit van een veel groter geheel. Bewustzijn is ook het vermogen om over je eigen bestaan te kunnen nadenken en te filosoferen. We filosoferen nog even verder.

We zijn ons dus bewust van ons bestaan en ook dat we een lichaam hebben die ons als maatpak dient in dit leven. Anders zou onze ziel/geest in deze stevige fysieke werkelijkheid niet kunnen leven en ervaren. En ervaren doen we! Vaak meer dan ons lief is! Verschillende soorten emoties zijn na bepaalde ervaringen in ons lichaam goed voelbaar. Bewustzijn en lichaam zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Van de drie genoemde elementen is er nog ons denken/mind, die onlosmakelijk met onze persoonlijkheid en ego verbonden is. Mee eens tot zover?
Hoe groot is nu de invloed van onze denken over ons doen en laten van elke dag? En op de gezondheid van ons lichaam. Welke gedachten/overtuigingen bepalen de ontelbare keuzes die we elk moment weer maken? En is dit gedachtengoed afdoende verbonden met het grote bewustzijn als essentie van ons bestaan? Als ik eerlijk ben is mijn gedachtengoed niet altijd (goed) afgestemd op mijn zielsbewustzijn bij de keuzes die ik elke dag weer maak. Als ik gehaast ben, gefocust op bepaalde zaken, afgeleid ben ergens door, niet helemaal aanwezig ben, dan is de afstemming niet optimaal.
Het gaat veel beter als ik erbij ‘stil sta’, mijzelf tot rust maan, bewust naar binnen ga en van daaruit dan bewuste keuzes maak. Bij het even stilstaan stem ik me bewust af op mijn lichaam en het gevoel dat er dan ontstaat. Meestal is er dan meer ‘wezenlijk’ contact wat leidt tot betere keuzes.

Maar doorgaans is het voorgeprogrammeerde gedachtengoed leidend. Dan is de hamvraag natuurlijk, welke programma’s zijn het krachtigst en het meest bepalend? En wanneer en door wie zijn die er in geplaatst of geslopen zonder dat jij en ik daar erg in hadden.
En wat doet dit met ons lichaam, onze organen en al onze triljoen cellen, als het wordt gevoed door emoties die volgen op onze minder gezonde gedachtengang.

Ons geluk en onze gezondheid hangt dus in hoge mate af van de kwaliteit van onze gedachten. En van de bewuste afstemming op onze ziel. Als we onze gedachten hernieuwd instellen hierop (her programmeren) dan zál dit een groot effect hebben op ons leven. Hier even bewust bij stil staan, kan een hele vooruitgang zijn 🙂

Comments are closed.