Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief maart/april 2024

 

Het is beter om gezonde kinderen te bouwen,
dan om gebroken volwassenen te repareren.
(Anna Verwaal)

Lieve mensen,

Het is mijn overtuiging, gebaseerd op een voorzichtig eigen groeiproces, dat we nog maar héél weinig weten. Weinig over onszelf, hoe ons lichaam werkt, hoe ons lichaam verbonden is met een groter geheel, de geschiedenis van de mensheid en van het Christendom. De vele levensvormen in het heelal op verschillende plaatsen, dichtheden en dimensies. Wie onze werkelijke schepper(s) is/zijn, wie ons onderdrukken, en wie ons juist willen helpen ons te bevrijden van deze onderdrukking, etc.

We weten nog te weinig over de vele vormen van trauma die we oplopen als we als kosmisch spiritueel wezen hier op aarde incarneren, bijvoorbeeld rondom de geboorte. En wat de gevolgen daarvan zijn op diverse lagen van ons zijn en leven.

We weten nog veel te weinig over wat er zal gebeuren in het universum als de mensheid tot ontwaken komt en bovenstaande en meer ontstijgt! Wat voor geweldige positieve gevolgen dit zal hebben in de vele dimensies, rassen en levens. Op de hogere niveaus van zijn, zijn we allen één! Dan is er alleen maar eenheidsbewustzijn! Immers, zo boven, zo beneden!

Bovenstaande beschrijving is nu weliswaar ontsproten aan mijn eigen verstand/innerlijk weten, maar ik had dit een jaar of 7/8 geleden niet zo kunnen opschrijven. Vanuit die menselijke ‘onwetendheid’ van toen, heb ik sindsdien een paar bladzijden mogen bijleren, ervaren en voelen van het levensboek op deze bijzondere planeet. Soms zijn het gewoon lessen, soms gevoelservaringen die we via emoties opdoen. Soms resoneert er iets vanuit ons onbewuste (90%) die naar het bewuste deel (10%) van ons wil worden gebracht. Dan herinneren we ons iets wat er al sluimerde in de dageraad van onze kennis (Gibran). We ‘wisten’ het eigenlijk al wel.

Hoe bewuster we worden, hoe meer we ‘weten’, hoe groter de impact daarvan is op het leven van onszelf, onze gezondheid, onze machtige elektrische en magnetische uitstraling en daarmee op het leven om ons heen!

We hebben als In-zicht het ondersteunen van bewustzijnsgroei tot onze missie gemaakt.
En dat is mateloos boeiend en ‘on-going’. Want wat weten we nog niét, dat is vaak de mooie en grote vraag. Veel van onze sprekers brengen ‘iets’ wat weer grensverleggend is voor ons bewustzijn. En we verruimen daarmee ons bewustzijn zonder dat we poeders hoeven te snuiven, of ongecontroleerd uit ons lichaam te treden 😊

Zo komen we weer terecht op het pad van onze ziel!

De komende events in april en mei bieden verdere verdiepingen voor ons weten en bewustzijn. Als we al dat weten kunnen overbrengen aan onze jongere generaties, zullen zij vandaaruit kunnen handelen, leven en bouwen overeenkomstig dit diepere weten, die ze vaak al in zich meedragen.


Zo kunnen we een nieuwe wereld helpen bouwen waarbij we ons innerlijk gaan beseffen dat het beter is om gezonde kinderen te bouwen, dan om gebroken volwassenen te repareren!

Comments are closed.