Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief februari 2024

 Het leven is een stroom van natuurlijke veranderingen.
Bevecht ze niet, dat veroorzaakt slechts pijn.
Laat de werkelijkheid de werkelijkheid zijn.
(Lao Tse)

Lieve mensen,

Afgelopen zondagmiddag reden we van Dokkum naar Lauwersoog toen er een massa ganzen overkwam die naar het Noorden vloog. Niet een paar, maar hele groepen van wel meer dan honderd vlogen gezamenlijk in diverse V-formaties. Toen we daar met verwondering onderdoor waren gereden kwam er een prachtige zwerm spreeuwen in een elegante dans ons verrassen. Alsof dat nog niet genoeg was kwam er weer een grote groep vogels aan die lager vlogen. Het waren kieviten die vanuit het Zuiden waren komen aanvliegen en gingen landen. Om vervolgens in paren later hun plekje te vinden in weilanden en natuurgebieden. Het was even een heel magisch moment waar we even heel blij van werden. Een moment waarop de natuur ons liet zien, ‘vertelde’ bijna, dat de lente eraan komt! Dat alles in de natuur zijn natuurlijke plaats wil innemen zoals het dat altijd doet. Zich aan een ieder wil tonen precies zoals ze in al haar pracht van nature zijn.

Later kwam de gedachte op hoe dit nu met de mens(heid) is. We zijn wel degelijk onderdeel van de natuur, maar nemen we ook onze plaats in zoals het voor een ieder bedoeld is? En kunnen we daar ontluiken als in ons de lente ook doorbreekt? Leven we dan een leven overeenkomstig de Agenda van onze Ziel!? Of moeten we op een andere plek tot bloei komen?

Op zich de moeite waard om hier even bij stil te staan. Ben ik op de plek waar ik volledig tot bloei kan komen? Of zijn er omstandigheden die me afremmen om mijn volledige potentiaal te leven? En waar komt die blokkade vandaan? Wil ik wel dat die mij blijvend hindert?

Dit zijn geen gemakkelijke vragen hè! Sommige belemmeringen zijn we ons nog niet eens bewust. Die sluimeren nog in ons onderbewuste. Bijvoorbeeld ervaringen uit onze kindertijd of geboortetrauma wat we als ‘kindbewustzijn’ kunnen aanduiden. Het is er wel en soms heb je er vaag weet van, maar het is nog te dominant en onbewust in ons denken, voelen en gedrag aanwezig. Herken je hier iets van?

Het is van belang dat we ons dit allemaal van bewust worden. Waarom? Om dat je anders niet echt tot bloei kan komen wat mogelijk wel de bedoeling is van de blauwdruk van de ziel! En als mensheid hebben we deze versie van jou hard nodig in deze tijd!
Mocht je het gevoel hebben dat het voorkomt uit geboortetrauma, overweeg de lezing van Anna van zaterdagmiddag 17 februari. Is het entreebedrag je te hoog en weerhoudt je dat? Neem dan contact met ons op via de mail of bel even. Voor mensen met een smalle beurs hanteren we een aangepast tarief. Geld mag geen belemmering zijn om de kans te krijgen ‘iets’ boven water te krijgen wat je verder kan brengen. Laat de werkelijkheid een bewuste werkelijkheid worden.

Comments are closed.