Universum Bij Blog Ad

Het grote in het minuscuul kleine…

Gastblog door Ad Broere

We hebben voor deze keer gemeend een gastblog op te moeten nemen van Ad Broere (met wederzijdse toestemming). Omdat deze blog heel mooi past bij waar In-zicht voor staat hebben we hem uitgenodigd deze blog te delen. Aan het einde vind je meer informatie over hem.

Het grote in het minuscuul kleine…

De pijnappelklier is een klein orgaan ter grootte van een erwt en met de vorm van een dennenappel, vandaar de naam pijnappel. Het ligt onder de grote hersens in een holte. De pijnappelklier wordt een klier met interne secretie (afscheiding) genoemd. Dit betekent dat hormonen worden afgescheiden door de pijnappelklier, die in de bloedsomloop terecht komen.

Het woord ‘hormonen’ is afgeleid van het Griekse woord Hormazones, wat ‘aanzetten tot activiteit’ betekent. Onze fysieke functies worden in beweging gebracht door hormonen, die op hun beurt weer worden afgescheiden door hormoonklieren zoals de pijnappelklier.

De wetenschap weet nog steeds niet goed raad met de pijnappelklier. Bij de meeste omschrijvingen lees je dat de pijnappelklier melatonine afscheidt en ‘andere hormonen’. Dat het de zetel is van de ziel, zoals in de oudheid en nu nog in de Oosterse filosofie wordt gezegd, wordt wel genoemd door wetenschappers, maar ze kunnen er weinig mee. De pijnappelklier of epifyse is bij jongeren werkzaam, maar raakt steeds meer verkalkt en werkt niet meer bij veel ouderen. Wat het precies bij jongeren doet is niet duidelijk. Het regelt het dag en nachtritme, de groei en de seksualiteit. Dat het een centrale rol heeft in ons fysieke bestaan, doordat de hormonen die het afscheidt ook andere klieren met interne secretie stuurt in hun werking, wordt niet bevestigd door de wetenschap.

Er zijn onderzoekers die zeggen dat de pijnappelklier het ‘derde oog’ was, dat bij koudbloedige creaturen een functie had om de lichaamswarmte te regelen. Toen de zoogdieren, waaronder de mens zich ontwikkelden, verloor het derde oog zijn functie, want zoogdieren zijn warmbloedig. Verder dan deze materialistische uitleg komt men niet. Het is merkwaardig dat de Brittanica encyclopedie wel vermeldt dat in de epifyse ‘wellicht’ een synthese plaatsvindt van melatonine en serotonine die effecten veroorzaakt zoals ook ayahuasca veroorzaakt. Effecten, die worden afgedaan met ‘hallucinatie’.

Pijnappelklier

Kortgeleden trof ik deze afbeeldingen aan. De bovenste twee afbeeldingen geven goden, afgebeeld door de Sumeriers weer. De goden reiken beide een pijnappel aan. Als ‘godengeschenk’. In de middelste rij afbeeldingen zie je hoe de Egyptenaren de pijnappelklier weergaven als een oog, met daarnaast de anatomische weergave. Links staan twee afbeeldingen van de slangenstaf – de parasympatische en sympathische strengen in de rug van de mens- met daarop als bekroning de pijnappel.

Onderaan blijkt uit de afbeeldingen dat ook in de katholieke kerk de pijnappelklier een belangrijke rol speelt. Bij de twee pausen ontspruit Jezus aan het kruis uit de pijnappel.

Dit ‘godengeschenk’ zou heel goed de verbinding tussen mens en zijn schepper kunnen vormen. Het is geen toeval dat het de zetel van de ziel wordt genoemd. De ziel die op haar beurt weer verbonden is met zijn schepper. Een geschenk via welke onze fysieke en psychische functies worden aangestuurd. Het klinkt vreemd, dat zo’n klein orgaantje ons leven bepaalt, maar nu de technologie nanochips heeft ontwikkeld met onvoorstelbare vermogens, weten we dat het niet afhankelijk is van grootte.

Waarom besteed ik hier aandacht aan? Omdat ik denk dat de het derde oog niet een stoffelijke functie had, maar de mens – en dier – in staat stelt om te zien wat onze ogen niet zien, want die zijn afgestemd op de driedimensionale wereld. Als we nog een werkzaam derde oog zouden hebben – sommigen hebben het – dan zouden we onder andere onze scheppers, die wij God noemen, kunnen waarnemen. We zouden ook inzicht kunnen krijgen hoe ons driedimensionale leven wordt vormgegeven. En vooral hoe wij gevangen zijn genomen door onze scheppers. Zij hebben ons vermogens afgenomen en ons er een instrumentarium voor teruggegeven waarmee we alleen in de driedimensionale wereld uit de voeten kunnen. Door hun impulsen via de pijnappelklier aan ons door te geven, waarop het instrumentarium in de door de goden gewenste richting wordt gestuurd.

Universum Bij Blog Ad
Universum

Het is niet voor niets dat het denken zo’n centrale rol wordt gegeven. Door het denken kunnen wij ons als mensheid in deze wereld redden. Sterker, wij onderwerpen de wereld aan onze wil, omdat de wil wordt gestuurd door het denken. Religie bevestigt onze verbondenheid met de scheppers van deze driedimensionale wereld en daardoor onze gevangenschap.

Wie wordt er gevangen gehouden? Zijn wij dat? Voor zover wij het ‘product’ zijn van onze scheppers zijn wij het niet. Dit geldt voor het overgrote deel van wie wij zijn. Het lijkt belangrijk om hierin heel nuchter te zijn. Ons verlangen naar bevrijding en naar bijvoorbeeld de 5d wereld zou heel goed kunnen voortkomen uit het via de pijnappelklier gestuurde denken. Wij zijn dan als Baron von Munchausen die zichzelf aan zijn haren uit het moeras trok. De echte gevangene is de oorspronkelijke mens in ons. De Mens die er was voordat wij er waren en er ooit weer zal zijn.

Wanneer zal dat het geval zijn? Als deze Mens in ons gaat ontwaken. In ons hart ligt het beginsel besloten. Er is een broeder-zusterschap van Mensen die al eerder door dit ontwakingsproces zijn gegaan. Dit bevrijde deel van de mensheid heeft een magnetisch veld gevormd. Dit veld werkt genezend op ons. Als het van binnenuit werkzaam wordt, dan wordt ons denken gereinigd en ontdaan van alle verwarring. De verbinding met onze driedimensionale scheppers wordt doorgeknipt. Ook onze ogen worden geheeld. We zien dan de werkelijkheid en niet langer dat wat ons als zodanig wordt voorgespiegeld.

In het vervolg van dit proces komt dan het moment waarop wij bewust deel gaan uitmaken van de wereld van vrije Mensen. Ook weten we dan uit ervaring dat wij niet veroordeeld zijn tot collectieve eenzaamheid op een geïsoleerde planeet.

Hier gaat het mijns inziens werkelijk om. Onze scheppers willen ons niet laten gaan, maar ze moeten wel als de Oorspronkelijke Mens in ons is ontwaakt. Om die vrijheid te belemmeren doen de scheppers alles wat in hun vermogen ligt om onze gevangenschap te bestendigen. Zoals ons steeds meer in de digitale sub werkelijkheid te trekken en onze eigenheid voor zover nog aanwezig op te laten geven. Ons antwoord is NEE tegen alles wat ons wordt voorgelegd, waarvan we weten dat het ons niets goeds brengt. Zonder strijd, want met strijd weten de scheppers goed raad.

Abonnement, donaties en betaling

Ik vraag voor mijn nieuwsbrieven een kleine bijdrage van de abonnees.

Je kunt het abonnementsgeld maandelijks -€ 2-, per half jaar -€ 12-, of per jaar -€ 24- over maken. Jouw bijdrage wordt zeer gewaardeerd door mij! Het is een belangrijke steun in de rug.

Als je per half jaar of per jaar betaalt, zou je dan willen nagaan of het tijd is voor een vervolgbetaling?

Graag het bedrag van jouw keuze overmaken op NL59TRIO0379342502 ten name van Humane Economy Publishing.

Donaties blijven vanzelfsprekend van harte welkom!

Dan tot slot wil ik de aandacht vestigen op mijn belangrijkste boeken: ‘Geld komt Uit het Niets’ en ‘Geld in de Bijrol’. Je kunt ze rechtstreeks via mijn verkoopaccount aanschaffen.

Regelmatig zijn er berichten over actuele onderwerpen te vinden op mijn Telegram kanaal. https://t.me/adbroere

Meer weten:  https://adbroere.nl/

Ad Broere

 

Comments are closed.