Sumerian Kings List

Vrijheid van binnenuit

Gastblog door Ad Broere

In de extra nieuwsbrief van augustus schreef ik over de pijnappelklier. Het kleine orgaan dat onder de grote hersenen zit. Ik gaf aan dat de pijnappelklier de controlekamer is. Onze waarneming van wat wij als werkelijkheid ervaren wordt bepaald via de pijnappelklier. Verreweg de meesten van ons ervaren zichzelf in een driedimensionale tijdruimte en menen dat dit de complete werkelijkheid is. Velen denken dat er alleen het leven in drie dimensies is en dat er voor dat leven niets was en daarna evenmin. Het enige dat wij in hun beleving hebben is ons bestaan op deze planeet en dat met een gemiddelde levensduur van minder dan tachtig jaar. Vooral in kringen waarin het denken een centrale rol heeft, geeft het blijk van ‘het begrepen te hebben’ als het leven met de dood is afgelopen.

De controle over onze waarneming en het opgesloten zijn in een driedimensionale matrix is samengegaan met het verschijnen van de ‘goden’ op aarde. Hierover is door de Sumeriers geschreven. Het staat bekend als de Sumerische Konings Lijst (SKL).

Sumerian Kings List
Sumerian Kings List

Sumerian King List op een kleitablet

Voor de driedimensionale wetenschap is de SKL een lastig iets. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een commentaar van de American Society of Overseas Research (ASOR). In dit commentaar wordt het boek van de Deense historicus Thorkild Jacobsen, gespecialiseerd in Assyrische en Sumerische geschriften, op de korrel genomen. De titel van dit boek is The Sumerian King List (zie pdf). De kritiek betreft vooral de onmetelijk lange tijd dat de oude koningen zouden hebben geregeerd. Regeerperiodes van achthonderd jaar worden in twijfel getrokken en Jacobsen wordt in de schoenen geschoven dat hij met de informatie zou hebben geknoeid. De critici ontkomen echter niet aan een deze twee quotes:
‘Toen het koningschap uit de hemel neerdaalde, was (de stad) Kish soeverein; in Kish oefende Gushur (het koningschap) uit gedurende 2.160 jaar.’

En

‘De enige goddelijke entiteit in de SKL is het koningschap zelf, dat door zijn neerdaling uit de hemel werd geconceptualiseerd als een goddelijke instelling.’

Het koningschap dat uit de hemel neerdaalde en de vergoddelijking van hen die uit de hemel neerdaalden. Voor de neerdaling van de ‘goden’ was er geen god. Wel was er animisme. De hemel met zijn ontelbare sterren, de zon, de maan, bergen, de rivieren, bomen, dieren, aan hen werden krachten toegekend die invloed hadden op het leven. Het godsbesef is er echter ingebracht door hen die van de hemel neerdaalden. Zij beschikten over zoveel meer dan de toen levende mensheid dat het voor de hand lag dat zij als goden werden gezien met een absolute macht over alles en iedereen. Zij die van de hemel neerdaalden waren daardoor absolute koningen die de mens konden maken en breken. Wat ze ook letterlijk deden als Generator, Operator, Destructor (schepper, manager, vernietiger).

Kings List
Kings List

Het oudste SKL document in steen dateert uit de periode van 2093-2046 v. Chr. De in het SKL vastgelegde geschiedenis dateert van voor die tijd en is dus ouder dan ruim vierduizend jaar. We kunnen ons niet genoeg realiseren dat wij al duizenden jaren geleden zijn gehackt. In deze tijd dat er wordt gesproken over Kunstmatige Intelligentie en over het gevaar van robotisering van de mens, kunnen we aan de ene kant met de kennis van nu begrijpen dat dit een gevaar is en aan de andere kant kunnen we ons realiseren dat ‘het kwaad’ al lang geleden is geschied.
Je reactie daarop zou kunnen zijn: ‘waar maken we ons dan nog druk over’. Druk maken helpt inderdaad niet. Vechten tegen de bierkaai evenmin. Het is echter voor ons wel van groot belang dat we inzicht krijgen in wie we in werkelijkheid zijn. Ten tijde van de uit de hemel neergedaalde god-koningen is de matrix vormgegeven en is de mens afgestemd op de matrix. Dit klinkt vanzelfsprekend bijzonder voor mensen die ervan overtuigd zijn dat er buiten de driedimensionale – schijn- werkelijkheid geen andere realiteit is. Die andere realiteit is er echter, maar de mensheid is er voor het overgrote deel van afgesneden. Zij die van de hemel neerdaalden zagen in dat de mensheid over iets beschikte, wat zij misten. Wat bij hen ontbrak heeft veel namen. Een ervan drukt het volgens mij het duidelijkst uit met oeratoom. Het beginsel dat in ons hart is gelegen en dat vrij is van deze gemanipuleerde werkelijkheid. Vrij van alles. Als het oeratoom in ons ontwaakt, dan kunnen we ons vrijmaken van alles wat van buitenaf in ons is gemanipuleerd.

Goden
Goden

Het oeratoom kan niet worden gehackt. De ‘goden’ kunnen ons nog zo aan zich onderwerpen, maar het is onvervreemdbaar. Het kan ook niet door hen van ons worden afgenomen. Wij dragen het in ons, leven na leven en het blijft in ons totdat we gaan begrijpen dat ons gemanipuleerde zijn plaats mag maken voor de god in ons. Ik gebruik hier het woord god om daarmee de Vrijheid, Eenheid en Liefde aan te duiden die in onszelf is. Afscheid nemen van ons gemanipuleerde zelf kan door de driedimensionale mens worden ervaren als dood gaan en als een pijnlijk proces van opoffering. Dit zou ons ook in kunnen worden gefluisterd door hen die van de hemel neerdaalden. Het laatste wat zij willen, is dat wij uit hun invloedssfeer stappen.

Ik heb het in de afgelopen jaren meerdere keren over de Nag Hammadi boeken gehad. Deze geschriften dateren uit vlak na het begin van de jaartelling. Voordat het geïnstitutionaliseerde christendom de macht greep. In een van de boeken: ‘Het Geheime Boek van Johannes’ staat het volgende: ‘Toen de leider van de Archonten ontdekte dat hun geestelijke vermogens boven die van hem uitgingen, wilde hij een einde maken aan hun krachten.’ De leider van de Archonten moet worden gezien als de aanvoerder van de ‘goden’ die uit de hemel neerdaalden. Zij beschikken zoals gezegd over grote vermogens en een formidabele intelligentie. Ze missen echter, zoals in de Nag Hammadi geschriften kenbaar wordt gemaakt, het oeratoom dat de mensheid wel in zich draagt. Zonder overigens dat verreweg de meeste mensen zich dat beseffen. Daardoor is deze driedimensionale werkelijkheid ook vormgegeven op basis van hun kwaliteiten, maar missen zij de belangrijkste: Eenheid (verbinding), Vrijheid en Liefde. Daarom zal de driedimensionale werkelijkheid er nooit een worden waarin de mens die de herinnering in zich draagt aan hoe het werkelijke leven eruit ziet.

Het is niet nodig om te verhuizen naar een hemelsfeer of naar 4d of 5d. Het enige dat wij hoeven te doen is, om de schepping van hen die uit de hemel neerdaalden, te laten oplossen. Daarbij worden wij niet aan ons lot overgelaten. We worden geholpen als we ons willen losmaken van deze schijnrealiteit. Het begint met inzicht. Inzicht leidt tot anders kunnen handelen. Anders handelen leidt tot verandering. Het heeft niets met gods-dienst te maken. Wel met geïnspireerd en intelligent handelen.
(c) Ad Broere

Donaties en betalingen
Ik ben een van degenen, die zaken benoemt die niet aangekaart mogen worden. Het heeft tot gevolg dat mijn bereik stelselmatig wordt ingeperkt. Er zijn mensen die dit betwijfelen omdat ze zelf geen ervaring hebben met de censuur. Deze is al zeer diep doorgedrongen in de samenleving. Ik heb daarom in meerdere opzichten jullie steun nodig. Zonder die steun red ik het niet. Daarom een grote dank naar degenen die dat doen. Ik ben bijzonder blij en voel me gesterkt met de woorden die ik naar mij toe krijg. Ook ben ik dankbaar voor de donaties en voor de regelmaat waarmee een aantal mensen maandelijks, per halfjaar of per jaar betalen. Op een gegeven moment heb ik besloten om in plaats van donaties over abonnementsgeld te spreken. Het nadeel ervan, dat ik toen niet heb onderkend, is dat er wordt vergeleken. Veel nieuwsbrieven en publicaties zijn gratis. Waarom dan geld ervoor vragen. Gratis is voor mij een moeilijk begrip, want vaak is het iets weggeven om op een andere manier iets anders binnen te halen. Ik ga ervan uit dat wat ik schrijf waardevol is en dat er daarom bereidheid is om mij er financieel voor te belonen. Niet voor wat hoort wat, maar omdat deze steun belangrijk is voor mij.
Je kunt maandelijks -€ 2-, per half jaar -€ 12-, of per jaar -€ 24- over maken.

Als je per half jaar of per jaar betaalt, zou je dan willen nagaan of het tijd is voor een vervolgbetaling?

Graag het bedrag van jouw keuze overmaken op NL59TRIO0379342502 ten name van Humane Economy Publishing.

Donaties blijven vanzelfsprekend van harte welkom!
Dan tot slot wil ik de aandacht vestigen op mijn belangrijkste boeken: ‘Geld komt Uit het Niets’ en ‘Geld in de Bijrol’. Je kunt ze rechtstreeks via mijn verkoopaccount aanschaffen.

Zie voor meer informatie: https://adbroere.nl/

En zijn Telegramkanaal: https://t.me/adbroere

Comments are closed.