Druppel blog

Kijk juist naar dat wat pijn doet.

Door: Jenny van der Veen

Iemand zei eens tegen mij: ‘jullie zijn met In-zicht een andere kant op gegaan’. Wat wordt daarmee bedoeld? En is dat wel zo? Moeten we niet juist kijken naar wat pijn doet?

Toen In-zicht ruim 20 jaar geleden begon met het organiseren van lezingen op spiritueel gebied, lag het accent voornamelijk op esoterie en gnostiek. Het prachtige werk van Hans Stolp stond daarbij aan de basis. Esoterie, kennis voor ingewijden, de weg naar binnen en Gnosis, het innerlijk weten, inzicht…

Diverse sprekers vertelden over hun ervaringen met de weg naar binnen, over hoe wij ons kunnen bevrijden van concepten die bijvoorbeeld zijn ontstaan door religie en opvoeding. En over hoe we weer in contact kunnen komen met onze diepste kern.

Er werd een beweging van buiten naar binnen gemaakt en dit proces is en blijft van groot belang!

Jezelf bevrijden van allerlei concepten en, als gevolg daarvan, het blootleggen van wie je ten diepste bent, is een proces waar de meesten van ons gedurende het hele leven mee bezig zijn.

Het hele proces laat ook zien dat alles in het hart samenkomt. En dat ‘alles wat in mij is’ ook in ‘alles om mij heen’ is. Er is geen onderscheid tussen jou en mij. We zijn allen één! De buitenwereld lijkt een reflectie te zijn van wat er zich in ons afspeelt.

Op de beweging naar binnen volgt ook weer een beweging naar buiten! Zoals op elke inademing een uitademing volgt… En dit heeft ook effect op de wereld om ons heen. Het begint dus pas als je jezelf een beetje hebt hervonden, of ‘afgepeld’. Als je hebt ontdekt dat we allemaal ten diepste met elkaar zijn verbonden. Het is net als bij rijles en autorijden; de praktijk is de grootste uitdaging. Want wat doe je met je verworven inzichten? Hoe leef en handel je overeenkomstig die inzichten en welke stappen zet je om de verandering te zijn, die je zo graag wilt zien in de wereld?

‘Er wordt nu van ons gevraagd bij te dragen aan ‘deze’ bewustzijnsomslag op dit moment in de evolutie van de mensheid. Deze kans is uniek en we hebben er, wie weet hoe lang, op gewacht’

(Willem Glaudemans in 2009)

We mogen ons Oneindig Bewustzijn richten op wat er in de wereld aan de hand is. De Oorspronkelijke mens wéét alles allàng en bezit namelijk een ongekende scheppingskracht. Hoe anders dan ons eeuwenlang is voorgespiegeld! Nu kun je werkelijk thuiskomen in jezelf en mag je de eenheid en heelheid in jezelf bekrachtigen. Reclaim your Purity! Breng je Puurheid weer thuis!

Vanuit dat krachtige bewustzijn mag je naar allerlei gebieden kijken die onze liefdevolle aandacht nodig hebben. Ik denk dan ook aan bijvoorbeeld de klimaatlobby, 9/11, illuminati, de invloed van technologie, new world order, vaccinatieprogramma’s, big pharma…

Ja, je leest het goed, onderwerpen die helaas vaak worden weggezet als ‘complottheorieën’. Onderwerpen die er gewoon zijn en die door menigeen niet altijd als positief worden ontvangen en zelfs ‘eng’ worden gevonden. We hebben toch geleerd om ons vooral op positieve dingen te richten? Want wat je aandacht geeft groeit….toch? Een veel toegepaste stelling binnen New Age-groepen en de zoveelste misleiding om ons vooral ook daar weg te houden van onze werkelijke KRACHT. Negativiteit benoemen is namelijk cruciaal! Hierdoor wordt het negatieve zichtbaar en zal het z’n kracht verliezen. Laat je niet meevoeren, maar blijf ook niet wegkijken! Neem het zonder oordeel waar.

Uiteraard merk ik ook bij mezelf dat ik het liefst wegkijk bij wat ik eng of naar vind. Wat mij daarbij enorm helpt is om bij de emotie te blijven. Te observeren wat er met me gebeurt als ik iets heftigs zie of lees. Niet meegaan in het verhaal, maar voelen wat er gebeurt. Soms is dat een steen in m’n buik of een prikkeling in m’n hoofd. Het maakt niet uit, het mag er allemaal zijn. Maar als je bij dat gevoel blijft, dan zul je merken dat het ook weer verdwijnt. En je waarneming wordt neutraal, puur. Je laat je niet in het scenario meevoeren, maar je blijft in jezelf aanwezig.

Als je dan je pure waarneming vanuit hartsbewustzijn richt op die gebieden die aandacht nodig hebben, gebeurt er iets! Materie gaat namelijk in beweging door menselijke waarneming! Het HeartMath-institute heeft dit onomstotelijk bewezen. Je zegt ‘ik ben er’ en je neemt waar!! Echt mensen, we hebben zóveel KRACHT! En we zijn zo vergeten wie we ten diepste zijn.

We zijn met In-zicht in mijn beleving geen àndere kant opgegaan. Onze missie is met de loop der jaren breder en dieper geworden en het begrip ‘bewustwording’ is daaraan toegevoegd. We zien dat als een logisch vervolg op de zoektocht naar onszelf en vervlochten met onze opdracht naar de wereld. Met het diepe besef dat als wij als mensheid met elkaar onze frequentie verhogen het ‘laag-frequente’ als vanzelf uit elkaar zal vallen.

Er werd eens aan een spreker gevraagd wat hij van de spirituele ontwikkeling in Nederland vond. Hij antwoordde: ‘Er gaan nog steeds kinderen dood van de honger’…

Er is dus volop ‘werk aan de winkel’. En dan kun je elke week met een spandoek de straat op gaan voor een vreedzaam protest of op bepaalde dingen mediteren. Of je gaat vragen stellen of lezingen organiseren 😊

De tijd dringt lieve mensen. En die urgentie voelen we bij In-zicht ook! Er zijn ongetwijfeld vele ingangen om op dit punt aan te komen. Ik heb één van mijn ervaringen beschreven. Wat deze ingangen met elkaar gemeen hebben is dat onze aanwezigheid, onze waarneming bij waar we als mensheid op afsnellen dringend gewenst is!

Doe je mee?

Magna Frisia afb 1kopie

20-jarige jubileum dag In-zicht

Onderstaande tekst is gemaakt voor de 20-jarige jubileum dag van 12 oktober 2019.
Het thema voor de dag was: ‘Op zoek naar de oorsprong van het Friese volk’
Door: Oene Hofman

In de jaren 90 werd er bij velen een behoefte gevoeld om kennis te delen over esoterische onderwerpen. Veel mensen, ook van christelijke huize, vonden de lezingen van Hans Stolp destijds een verademing. Je kon voelen dat hij sprak vanuit een innerlijke passie en gevoel.
Ik leerde van hem al vroeg het begrip: ‘denkend voelen en voelend denken’.
De lezingen met Hans werden in die tijd dan ook goed bezocht en vulde echt een behoefte. De avonden werden destijds vooral georganiseerd in een kerkje in Joure.

Mede op aandringen van Hans Stolp zelf, en ook om voor meer structuur en regelmaat te zorgen, werd in 1999 door een aantal enthousiaste mensen formeel Stichting In-zicht opgericht.
De lezingen werden de eerste 10 jaar vooral in De Koningshof in Heerenveen georganiseerd. De laatste 10 jaar organiseren we onze evenementen in ’t Haske in Joure.

Een aantal bestuursleden van het eerste uur zoals Ieke en Margriet en iets later ook Jan, zijn hier vandaag aanwezig. Onze oprechte dank voor jullie toewijding en ‘inzicht’ 😊 gedurende al die jaren!
Samen met een aantal anderen organiseerden ze lezingen met sprekers als Jacob Slavenburg, Bram Moerland en Marieke de Vrij. Gaandeweg werden de onderwerpen breder en kwamen er onderwerpen langs over nieuwetijdskinderen, astrologie, en graancirkels met o.a. Janet Ossebaard.

Ook waren er in de loop der jaren wat veranderingen in het bestuur. In 2004 werd Jenny gevraagd om de groep te komen versterken. Iets later ben ik (Oene) aangeschoven. Op een gegeven moment vormden Jenny en ik nog samen het bestuur. Het werd wat drukker voor ons maar het was wel zo efficiënt (geen overleggen, notulen e.d.). We legden alleen de besluitpunten vast. Gelukkig waren er in al die jaren genoeg vrijwilligers die ons hebben geholpen om de avonden goed te laten verlopen. Zo heeft Irma vele jaren trouw achter de kassa gezeten, en kwamen ook oud-bestuursleden vaak een handje helpen. Zo doet Ieke nog steeds onze boekhouding. Een bijzondere dank aan jullie allen! Zonder jullie hadden we dit echt niet kunnen doen!

Ook waren er gedurende een aantal jaren intense lezingen van Marcel Messing. Hij kon heel boeiend een brug slaan tussen het esoterisch christendom, gnosis, boeddhisme, wetenschap en de Indiase wijsheid van de Upanishads. Gedurende die jaren prikkelde hij ons steeds meer om écht wakker te worden. Omdat niet alles is wat het lijkt te zijn!

Wij werden ons steeds meer bewust van het mysterie van de mens en haar relatie met Moeder Aarde en de Kosmos. Van krachtplekken en leylijnen. Er kwamen lezingen met Peter Toonen over de Maya kalenders. ‘Eindeloos bewustzijn’ volgde van Pim van Lommel, en onderwerpen als ‘de mens als kosmisch wezen’ en ‘de ziel, een oerbesef’ waren o.a. de thema’s.

De afgelopen jaren hebben we onze horizon wat verder verbreed met een nieuwe serie lezingen over o.a. ‘UFO’s bestaan gewoon’ van Coen Vermeeren, ‘buitenaards leven’ van Martijn van Staveren. Over de misstanden in de financiële wereld en in die van de farmacie. Over de geheimen en gevaren van chemtrails.

Ja, je leest het inderdaad goed. De avonden werden en worden wat kritischer van toon. Omdat er bij ons een steeds dieper bewustzijn zich ontwikkelt, dat wij als mens(heid) klein gehouden wordt op veel verschillende niveaus. En het tijd wordt om te leren doorzien op welke aspecten van het leven we klein gehouden worden. Zodat we ons ervan kunnen bevrijden en onthechten. Dan kunnen we op zoek te gaan naar wie we dan wél zijn: een vrij en Oorspronkelijk Wezen. Als we ons weten te bevrijden van onze benauwde denkpatronen zal dat ons erfdeel zijn!

Ook zijn we de natuur in gegaan de afgelopen jaren. In-zicht naar buiten! Naar krachtplekken in Friesland en Drenthe. Om te voelen en te ervaren. Met wichelroedes leren werken. Nu niet meer op de planeet Aarde, maar op Moeder Aarde!
En omdat Engeland een grote aantrekkingskracht op Jenny en mij had en heeft, en wij daar heel wat bijzondere plekken hebben ontdekt en ervaren, en wij daar altijd heel blij van dat land worden, hebben we twee reizen daar naartoe georganiseerd. In de zaal vandaag zijn verschillende mensen aanwezig die met ons mee zijn geweest en die daar hele mooie ervaringen hebben opgedaan. Bijvoorbeeld een ritueel doen met elkaar bij een mooie zonsondergang tússen de stenen van Stonehenge, is een blijvende diepe ervaring en herinnering.  

En als ik nu over deze bijzondere 20 jaren terugkijk, bekruipt mij een dankbaar gevoel van wat we allemaal hebben mogen doen, mogen delen en verspreiden. Dat dit mogelijk is in de openheid die deze tijd gelukkig kenmerkt (geen brandstapels meer!). In een zoektocht naar wie we echt zijn, en die misschien wel nooit echt klaar zal zijn.

In de laatste Nieuwsbrief, die we speciaal over deze dag hebben gemaakt, heeft Jenny de slogan goed gekozen: ‘De zoektocht naar de Friese Oorsprong, is een zoektocht naar jezelf’!

Vandaag ondernemen we een deel van die zoektocht met elkaar. Naar de afkomst van het Friese volk, en naar de wijsheid van onze voorouders. Van welk volk je ook afstamt, er zijn altijd diepere wijsheden die ons in deze tijd kunnen verrijken. Samen met de sprekers leren we vandaag om anders naar onze geschiedenis te kijken. Zodat een andere geschiedenis zich aan ons mag openbaren. En die anders zal zijn dan de geschiedenis die ons is opgedrongen door de overwinnaars.

Dat stemt tot dankbaarheid dat we dit ‘inzicht’ hebben en we dit kunnen delen vandaag met jullie. Laten we blijven zoeken naar wie we zijn, waar we vandaan komen. En dus ook naar waar we heen gaan. En waar we heen gaan bepalen we in toenemende mate zelf. Zelfbewust! En naarmate we steeds zelfbewuster onderweg gaan, zullen we ontdekken dat meer ons verbindt dan verdeelt. Zo groeien we toe naar ons Oneindig Bewustzijn dat we ten diepste zijn. En kunnen we werkelijk dat vrije en Oorspronkelijke Mens worden.

Wij, als In-zicht, voelen de urgentie om én zelf nog bewuster te worden, én veel mensen de gelegenheid te geven dit ook te worden. Juist in deze voor de mensheid zo cruciale tijd!
Want de werkelijkheid die we kennen is en feite vaak net 180 graden anders dan wat men ons willen doen geloven. Daarom gaan we met goede moed verder in een nieuwe fase die we In-zicht 3.0 noemen.

In-zicht 1.0  was ruwweg van de oprichting in 1999 tot ongeveer 2012. In-zicht 2.0 was ruwweg van 2013 tot 2019. Deze zomer is In-zicht 3.0 geboren. Een nieuw logo, een compleet nieuwe en moderne website. Een nieuw bestuurslid; Laura Menger, en een nieuw gezicht bij de kassa: Jannie.

Voor een nieuwe stap in bewust Zijn!

Jenny en Laura gaan nu symbolisch In-zicht 3.0 onthullen door het uitrollen van de nieuwe banner. Dank jullie wel voor je aanwezigheid en deelname vandaag.
Voor de sprekers, voor wat jullie vandaag met ons hebben willen delen. En voor de andere mooie mensen hier aanwezig, waarvan velen ons al jaren heel trouw volgen en met ons meegroeien!

Blog logo

Een volgende stap in bewust Zijn!

Na 20 jaar is het opnieuw tijd voor nieuwe uitstraling! En wat zijn we trots! Een nieuwe site met een helder verhaal, precies wat we willen uitstralen. En een logo wat voor ons prachtig weergeeft wat we brengen.

Van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. Allemaal verbonden en allemaal uniek. Terug naar onze kern en van onze kern naar buiten. Leven vanuit balans tussen ons hart en ons hoofd. Dat is waar we altijd voor stonden en voor blijven staan.

Waarom?

Omdat we weten dat als jij dichter bij jouw kern komt en leeft vanuit jouw hartsbewustzijn, jij gaat staan en je weer mag herinneren hoe krachtig je bent.

Dat klinkt natuurlijk fantastisch, maar het is zo makkelijk nog niet. In deze wereld vol bewuste en onbewuste afleidingen, is het een opgave om bij jouw kern te komen. Iedere dag is er wel iets wat op dat moment belangrijker lijkt dan je bewust zijn van jouw eigen krachtige kern. Dat kennen we allemaal, en dat is best confronterend. Natuurlijk zijn er momenten dat we voelen dat we op ons pad zitten. En toch worden we door afleidingen en door ons denken weer op een zijpaadje geduwd.

Dat betekent confrontaties aangaan op dit pad. Werkelijk voelen hoe je bepaalde patronen hebt ontwikkeld of welke rol het oordeel, jouw familiesystemen en/of je ego speelt in jouw dagelijkse leven. Processen waar we naar mogen kijken op de weg naar binnen.

Wij (Jenny, Oene en Laura) zijn bij het neerzetten van het nieuwe In-zicht ook door processen gegaan. We hebben mogen doorvoelen waar we met elkaar voor staan. Wat wij belangrijk vinden om te delen met de wereld, met jou. Met elkaar willen wij ons inzetten om een volgende stap in bewust zijn te zetten.

We weten dat dit niet makkelijk is, maar we voelen ook dat het in deze tijd heel noodzakelijk is om het te doen! De tijd is nu!

Daarom ondersteunen we je graag op de weg naar binnen, naar het voelen, naar balans. Dat doen we door het aanbieden van een vernieuwd programma met workshops, reizen,  lezingen, natuurdagen, intervisies en andere mogelijkheden. De activiteiten zijn zo divers omdat we voelen dat de ingang naar binnen bij iedereen ergens anders zit, en dat je niet op ieder moment hetzelfde nodig hebt.  Hoe je het pad naar binnen weer terug vindt, dat weet alleen jij!

Andere mensen ont-moeten die dit ook zo voelen kan daarbij ondersteunend zijn. Samen scheppen we een krachtig energieveld waarin afleiding ons moeilijker kan vinden. Dit seizoen ontvangen we onder andere Henk Fransen, Maarten Oversier en Saskia Bosman. Ook vieren we, graag samen met jou, ons 20-jarig jubileum! En introduceren we het In-zicht Podium waar sprekers uit onze regio te horen zijn die wat meer bekendheid mogen krijgen. Kijk onder Programma naar alle events!

Als je ideeën of suggesties hebt voor hoe we jou en anderen nog meer zouden kunnen ondersteunen: laat het ons weten! Kijk maar lekker rond op de site. Wij zijn benieuwd wat er bij jou resoneert.