Hart

Aandacht is het stuurwiel van jouw leven

Door: Oene Hofman  

Dit is de pittigste, stevigste en het meest uitgebreide artikel dat ik ooit heb geschreven! Ik heb echt het gevoel dat wat ik nu hier schrijf nu ook echt gezegd moet worden. Ook al is het misschien (nog) niet jouw waarheid. Neem niets klakkeloos aan over wat ik hier schrijf (moeten we in het algemeen niet doen), maar ga al denkend voelen of het waar kán zijn.  Praat er open over met elkaar en ga zelf ook op onderzoek uit. Bekijk rustig de informatie achter de links die een ander beeld zullen geven dan de informatie die je elke dag officieel te horen krijgt. Doe aan eigen waarheidsvinding!

Het is een bijzondere tijd waarin we leven! Maar nooit kon ik vermoeden dat het nog eens zo ‘bizar’ zou worden zoals het nu is. Eerst keken we nog náár een film over hoe het er in China en Noord-Italië aan toe ging. En plotseling zitten we zelf ín die film en zien we hoe Nederland en de rest van de wereld wordt stil gelegd! Hoe de wereldeconomie grotendeels tot stilstand komt! Hoe we plotseling in een ‘anderhalvemetersamenleving’ zijn terecht gekomen waar je nauwelijks meer een wandeling in een natuurgebied mag maken als het zonnetje schijnt. Terwijl we die Vitamine D, frisse lucht en beweging zo goed kunnen gebruiken om weerstand op te doen.

Weerstand is wat we hard nodig hebben, toch? Al was het maar tegen de angst die door de informatie van de overheid en de reguliere media wordt opgeroepen. Want elke dag worden we platgebombardeerd met verhalen en getallen over een virus waarvan wordt gezegd dat deze heel erg besmettelijk is. Dat we heel voorzichtig moeten zijn. Gedragen we ons niet volgens de strenge opgelegde richtlijnen, dan riskeren we boetes van €390 per persoon of €4000 per bedrijf. En zijn er kliklijnen ingesteld waarin angstige mensen minder angstige mensen kunnen verraden. We raken van elkaar vervreemd en geïsoleerd. Hoe voelt dit allemaal voor jou? En waar kennen we dit ook al weer van?

Het gaat ook over niets anders meer. En we lijken er helemaal door in de ban te zijn wat begrijpelijk is maar niet verstandig. We moeten niet in slaap gesust worden en ons als een kudde lemmingen gedragen, maar juist wakker blijven en beseffen wat er nu eigenlijk gebeurt. En waarom. Wie heeft er baat bij wat hier nu allemaal in scene wordt gezet.
Kijk hier voor een andere invalshoek als tegengeluid voor alle hysterie rondom de maatregelen. Er wordt veel angst gezaaid wat een overheid niet zou horen te doen!

Velen geloven alles wat hun wordt voorgehouden want de overheid en de experts waarnaar zij luisteren zullen het wel weten. Maar als je even uitzoomt en probeert uit de film te stappen, dan ga je de dingen toch echt wat anders zien. Het eerste wat opvalt is dat het aantal overledenen nog steeds minder is dan met de stevige griep in de winter van 2017/18. Kijk hier voor meer informatie.

Toen kwam er niet elke avond een minister bij een praatshow om alles uit te leggen. Toen werden geen stranden en natuurgebieden afgesloten. Werden geen hele bedrijfstakken en het complete onderwijs stilgelegd! Werd geen ‘anderhalvemetersamenleving’ verordonneerd die heel krampachtig en onnatuurlijk aanvoelt. Konden we rustig een stukje op de motor rijden of kijken naar de prachtige bollenvelden zonder dat er gedreigd werd met ingrijpen. Want een griep, hoe stevig ook, die gebeurt gewoon. Daarbij sterven ook vele ouderen. Hoe verdrietig dat ook is, dat hoort bij het leven.
Waarom dan nu wel de wereld op slot zetten en ogenschijnlijk bewust aansturen op een wereldwijde crisis die veel erger lijkt te worden dan die van de financiële crises in 2008 en volgend? Wie of wat zit hier achter om ons zo in een kramp te laten leven?

Ik wil hier graag eerlijk met je zijn. Vanuit mijn waarneming lijkt het op een geplande actie. Van een virus dat in een laboratorium is gemaakt (er rust patent op!). Het is meer een ‘plandemie’ dan een pandemie. Het virus is een aanleiding zo lijkt het, om bewust aan te sturen op een algehele instorting van onze maatschappij. Om van ons angstige en makke schapen te maken. Waarbij men dan met oplossingen zal komen die ogenschijnlijk goed voor ons zijn, maar die ons nog verder afhankelijk zullen maken. Die ons nog meer tot een Orwelliaanse slaaf zullen maken dan we al zijn. Zou het kunnen dat ze ons angstig willen maken om ons toenemend bewustzijn te ondermijnen? De trilling van bewustzijn werd steeds hoger in Nederland, maar is nu door de krampsamenleving weer wat omlaag gegaan. Willen we dit bewust zo laten gebeuren?

Het waarom en door wie er mogelijk achter zitten is hier wat veel om te beschrijven. Als je daar meer over wilt weten Google zelf eens rustig rond en volg eens andere invalshoeken. Of kijk op een naar ons gevoel betrouwbare site als www.ellaster.nl

Het is naar mijn gevoel nu heel belangrijk dat we zeer alert zijn waar ‘ze’ mee komen en te voelen wat het dan met je doet als je het leest of hoort. Niet ‘domweg’ volgen van wat wordt aangeraden, maar voel bij je zelf eerst of dit kan kloppen. We leven nu in een bizarre en zeer bijzondere tijd waarin je meer dan ooit in zeer korte tijd veel lessen krijgt aangereikt. Waarin je kan oefenen om meer en meer je eigen autoriteit te worden. Waarheid en onwaarheid, zin en onzin te schiften.

Enkele mogelijke zaken waar ‘men’ mee kan komen en die naar een onwetende ‘Hungergames samenleving’ (een serie films) kan leiden. Wat we moeten voorkomen.

 1. Als het vaccin voor het virus straks verplicht wordt en gratis wordt aangeboden. Opmerking: wie verdient hier aan en waarom is dat nodig? Mag ik dat zelf nog bepalen of ben ik dan een gevaar voor de samenleving? Zoiets is nooit gratis, dus laten we achter de bedoeling ervan proberen te kijken. Klik hier voor meer informatie
 2. Als je die prik weigert (zoals wij waarschijnlijk zullen doen), wat zijn dan de gevolgen?
  Opmerking: wordt dit op je nieuwe vaccinnatie-paspoort bijgeschreven en mag je dan nog reizen, mag je de grens nog over? Of een museum bezoeken, je (klein)kind van school halen? Aan welke tijd doet je dit denken?
 3. Als je handige Apps moet gebruiken zodat met kan zien waar je bent/was en wie je hebt ontmoet, om onderzoek te doen naar de verwachte besmettingsgraad. Rutte wil dit invoeren om te bepalen wanneer en in welke mate de regels kunnen worden versoepeld van de anderhalvemetersamenleving.
  Opmerking: hoeveel privacy regels worden er hiermee wel niet geschonden juist door de overheid! Zelfs drones met gezichtsherkenningssoftware worden ingezet. (Big Brother plus). Gelukkig hebben zestig wetenschappers in een open brief aan de overheid gewaarschuwd voor de gevolgen. Klik hier
 4. Als men het contante geld wil afschaffen. Het is nu al bijna een regel geworden om met pin te (moeten) betalen vanwege besmettingsgevaar.
  Opmerking: dan is ál je geld slechts een getal op een harde schijf bij een bank. Dit maakt ons financieel extreem afhankelijk en kwetsbaar.
 5. Als bij Youtube, Facebook, Twitter e.d. uitingen worden verwijderd welke afwijken van die van de overheid onder het mom van dat het zgn. nepnieuws is (en dit gebeurt al volop!).
  Opmerking: hoe kunnen wij dan nog echt nieuws van nepnieuws onderscheiden die van de overheid afkomstig is, als er geen alternatieve bronnen meer mogen zijn om je eigen waarheid te vinden? Hoe voelt het voor je als je er straks geen alternatieve informatie meer voor handen is? Wil je deze censuur echt opgelegd krijgen?
 6. Als dan vooral dàt zgn. nepnieuws wordt verwijderd dat een relatie legt met het virus en de werking van 5G.
  Opmerking: waarom zouden we dit niet mogen lezen? Is er dan juist wél een verband? In Wuhan lijkt er wel degelijk zo een relatie te bestaan!
 7. Als men straks 5G er versneld doorheen wil drukken met als reden dat het een stimulerende werking heeft voor de broodnodige economisch opleving van het land en voor de werkgelegenheid.
  Opmerking: 5G zal invloed hebben op ál het biologische leven op een manier die nog niet voldoende is onderzocht. In Wuhan was 5G al uitgerold als eerste grote stad van China (11 miljoen inwoners, veel universiteiten, High Tech industrie e.d.). Met grote gevolgen! Raadpleeg maar eens het alternatieve nieuws hierover.
 8. Als je bij een maatregel ergens afhankelijk van wordt gemaakt.
  Opmerking: in hoeverre wil je nog meer ergens van afhankelijk gemaakt worden dan we al zijn?
 9. Als er bij het brengen van nieuws direct, maar meestal indirect en soms subtiel, wordt ingespeeld op je angstgevoel.
  Opmerking: wil je voor de rest van je leven in een maatschappij leven die (officieel) van angst doortrokken is?

Wat doet al die berichtgeving en opgewekte angstgevoelens met ons? Misschien heb ik voor sommige mensen met deze blog hier ook aan bijgedragen (of ben ik nu een complotdenker!) Maar dat is zeker niet mijn doel en intentie. Ik wil dan ook graag positief en hoopgevend eindigen. Want daar is óók alle reden voor.
Om positief deze tijd (en proces) door te maken, zouden we ons bewust de vraag moeten stellen of we willen leven in angst of in vertrouwen en liefde. Angst (lage trilling) en liefde (hoge trilling) zijn qua emoties elkaars tegenpolen. Alle andere emoties zijn van deze twee afgeleid. Daarom is het van belang je af te vragen (denken/voelen) wat er juist nu in jou omgaat. En wat dit met je weerstand en je immuunsysteem kan doen.

We kennen vast wel het placebo effect en misschien ook wel het nocebo effect. Placebo wil zeggen dat je gerustgesteld wordt door een pil die je wordt voorgeschreven, maar die niets doet. Alleen al de positieve overtuiging dat je nu genezen zal worden is al genoeg om het zelfgenezend vermogen van het lichaam aan te spreken en de pijn te doen verzachten.
Nocebo is het tegenovergestelde effect. Het is een negatief verwachtingseffect. Angst voor ‘de ziekte’, ontslag, faillissement e.d. kan een ziekmakend effect hebben op je denkpatronen, nachtrust en daarmee je afweersysteem.

De gevolgen van het virus stellen niets voor vergeleken bij de gevolgen van de hysterie en de angst waarin men ons terecht wil doen komen. Angst is onze grootste belager, niet het virus!

Waar kies jij voor? Jij kunt voor jezelf je eigen placebo zijn! Niet wachten op positieve berichten van ‘buiten af’, maar jezelf innerlijk bekrachtigen door bewust te kiezen voor liefde, vertrouwen en ‘samen-leven’. Vertrouwen dat uit deze chaos en de bekende (tijdelijke) zure appel, we straks met elkaar een betere en menswaardiger samenleving mogen opbouwen. Want deze tijdelijke chaos biedt heel veel kansen om de systeemfouten in onze samenleving te herstellen. Waar we al jaren op wachten. Om je ware spiritualiteit te laten zien die onbaatzuchtig vanuit je innerlijke weten en Bron naar buiten komt. Die ons van de shock en de hysterie zal laten herstellen, zodat we meer dan ooit ons weer kunnen verbinden met het Oorspronkelijke Veld van de mensheid. Op verschillende niveaus wordt de oplossing al gezien, en wordt er achter de schermen hard gewerkt om dit mede vorm te geven. Daaraan wil en zal ik bijdragen.
Voel alvast maar wat jij in dit proces wilt bijdragen met al je talenten en mogelijkheden die je bezit. De stilte en de vertraging waar we nu inzitten is een mooie kans om je klaar te maken voor de Nieuwe Tijd!

Wij wensen ons allemaal alle goeds toe met de inzichten en bewuste keuzes die we zullen maken. Geniet ondanks alles van een prachtige zomer en laat de natuur een voorbeeld zijn hoe alles weer opnieuw kan opbloeien.
Draai innerlijk aan je stuurwiel en richt je aandacht bewust op wat voor jou goed en echt voelt!
Want jij bent de baas over je denken/voelen en je lichaam, en niemand anders!

Rabbithole 3

Het is mijn leven en ik beslis wat ik ermee doe

Door: Jenny van der Veen 

Gek als hij is op olijven, zocht onze kleinzoon naar een olijf die hij had laten vallen. Ook onder een grote kast. Met grote ogen komt hij overeind en kijkt me aan; ‘Oma, daar zit een poortje naar buiten’. Oma moet even komen kijken. En dan zie ik het ook, een poortje of liever gezegd een gat naar buiten. Ik zie een blauwe lucht met wolkjes en groen gras. ‘We hebben toch geen muizen?’ schiet er door me heen en ik heb zelfs heel even gedachten over kabouters. Hoe kan dat nou? Kunnen muizen zich door beton heen vreten?

Met enige terughoudendheid beweeg ik m’n vingers richting het poortje en voel me even Alice in Wonderland. Dan raak ik het poortje aan… En het is? Een stukje van een gesneuvelde kerstbal die zich precies tussen de poot van de kast en de plint had genesteld. En de blauwe lucht met wolkjes? Reflecties van buiten! We hebben er heerlijk om gelachen!  

Wat een gouden moment! Het reflecteert exact hoe ik me op dit moment voel. Met alles wat er nu aan uitdagingen op ons afkomt. Want stel nou dat er echt een andere wereld aan het ontstaan is op Aarde en dat we enkel en alleen door de poort moeten durven gaan. Durf ik me daar naartoe te bewegen en vooral, durf ik er in te geloven?

Al heel lang, misschien al wel eeuwen lang, verlang ik naar die andere wereld. Naar die hemel op aarde. Zoals jullie ook ongetwijfeld al heel lang doen. En al zo vaak zijn we teleurgesteld, omdat het ‘m dan toch niet bleek te zijn. Dus ja, waarom nu wel?

Toch zijn er overal aanwijzingen dat die nieuwe wereld aanstaande is. Zoals het in de natuur lente geworden is, raast de transformatie momenteel over de Aarde. En zitten we, net als Alice, in het konijnenhol. In de ban van de tijd en een koningin die bij iedereen het hoofd wil afhakken. We zijn veel te groot voor dit hol en hebben middeltjes nodig om klein te blijven. Hoe waar is dat?!

Net als Alice zeggen we nu: ‘Het is mijn leven en ik beslis wat ik ermee doe’. Wij gaan staan! Wij hebben de uitgang uit dit konijnenhol gevonden! Wij mogen wakker worden uit de droom, uit de illusie!

We staan op de drempel van een prachtige nieuwe tijd en kijken verwonderd naar een nieuwe wereld die aan het ontstaan is. Ik durf er in te geloven, jij ook?

Blog Laura

De puzzel

Door: Laura Menger 

In deze tijd vieren de puzzels hoogtij. Ikzelf heb er nog niet veel tijd voor, maar overal zie ik mensen puzzels in allerlei vormen maken. Een puzzel vind ik een mooie metafoor voor dit blog.

Een puzzel is een geheel, maar ieder stukje is ook een deel van het geheel. Dat staat voor mij ook  symbool voor deze tijd. Er worden nu vele puzzels gelegd.

Van alles is er te lezen over de oorzaken en redenen van Corona, over de relatie met 5G en over rol van de externe machtsstructuren wiens werkelijke bedoelingen, steeds zichtbaarder worden voor velen van ons. Veel van wat er te lezen is gaat over wat er buiten onszelf aan het gebeuren is.

Voor mij gaat het in deze tijd niet om alle verschillende (externe) puzzels, maar juist om de losse puzzelstukjes (wijzelf) als onderdeel van het geheel. Wij zijn als (menselijke) wezens 1 groot, onwaarschijnlijk krachtig geheel bestaande uit individuele puzzelstukjes met eigen talenten.  

Tijdens meditaties, maar ook bijvoorbeeld bij In-zicht bijeenkomsten ervaar ik altijd het geheel. Ik voel de liefde en kracht van ons gezamenlijke energieveld en ervaar hoe we een veld van liefde creëren en/of onze intenties richten.

Ik voel ook dat er nog veel meer potentie in het geheel zit. De scheppingskracht van elk puzzelstukje kent een onmetelijke kracht. Soms voelt het als of ik heel dichtbij deze kracht ben, of zelfs alsof ik er even mag zijn. En ik weet ook zeker dat ik, als puzzelstukje, nog genoeg te omarmen, erkennen of integreren heb voordat ik werkelijk kan ervaren wat die godsvonk in mij, in ons allen, ten diepste echt is.

Alle schaduwkanten echt zien. Wat staat er op jouw puzzelstuk? Hoeveel van onze kleuren, onze afbeelding zien en ervaren wij? Zijn wij echt bij onze krachtige goddelijke kern? Of ervaren we nog maar kleine stukjes van deze ongelofelijke Zijnskracht?

Wat als dat zo is? Als we ons dan beseffen hoe fantastisch het voelt als we alleen al stukjes van deze kracht mogen ervaren? Hoe onbeschrijfelijk zou het dan zijn als we er altijd in zouden bewegen? Als ik er alleen al op door ga voelen, voel ik zoveel vertrouwen en integratie.

En ik weet ook dat we als puzzelstukjes, maar zeker als geheel, dit nog niet op ieder moment ervaren. Velen van ons voelen dat ook, samen zijn we bezig met het verhogen van de vibratie, op naar 5D, samen met elkaar. De energie van de tijd ondersteunt ons, dat voelen we allemaal.

Maar wat nu als, en dat is voor mij de kern van deze tijd, de sleutel niet ligt in het extern zoeken naar deze godsvonk, niet in het constant tot ons nemen van kennis over wat er tijdens of na deze corona periode zal gebeuren? Wat nou als de kern van deze tijd vooral zit in Zijn in onszelf?

Ook ik geloof dat de wereld er straks anders uit gaat zien, dat we niet meer terug kunnen naar de snelle, onbewuste en door geld gedreven wereld waar we uit komen. En het is prachtig om ons dan te realiseren dat wij als bewuste wezens, daar onze bijdragen aan mogen leveren. Ik kan mij helemaal verliezen in beelden over een nieuwe economie, nieuwe samenlevingsvormen, nieuwe vormen van zorg, een einde aan Big Pharma en terug het natuurlijke medicijn, samenleven met de dieren en de natuur. Nieuwe concepten, innovaties en ideeën komen zomaar boven en toch….

Ik voel heel sterk dat het juist nu, in deze periode van stilte, van langzaam herstel van de natuur, van de bomen en de vogels die meer en meer aanwezig zijn, van het licht dat anders schijnt, belangrijk is om eerst (weer) naar binnen te gaan. Echt alle kleuren en beelden van jouw eigen puzzelstuk er- en herkennen.

We hebben allemaal een rol in het bouwen van de nieuwe aarde, van de oorspronkelijke wereld op aarde. De missie van In-zicht is terug naar jouw eigen kern. Nu is het moment om er echt naar toe te gaan. We hebben al veel voorwerk gedaan, hebben patronen mogen loslaten of omarmen, kennen onze schaduwkanten en zijn al, deels, gaan staan en toch lieve allemaal: we zijn er nog niet. Niemand van ons. We mogen nu echt door de oude stukken in onszelf, de eeuwenoude delen soms, naar alle onderdelen van jouw puzzelstuk.

En ja, dan voelen we (weer) verdriet, angst of pijn. Zelfs als we al jaren bezig zijn met het (h)erkennen van onze draken en demonen, dan nog zijn er stukken waar we, soms bewust, soms onbewust, keurig omheen wandelen.

Als we deze tijd nemen, om alles in onszelf te omarmen, dan zijn we straks klaar om te bouwen, om ons allen als geheel te dragen naar die nieuwe wereld. De wereld die we allemaal gezien hebben, waarvan we weten dat hij er is.

Dit is het begin van een nieuwe tijd, dat voel ik ook, maar echt pas het begin, we gaan in fases en als we deze tijd gebruiken om echt weer naar binnen te gaan, dan staan we straks klaar om onze scheppingskracht in te zetten voor het geheel.

Druppel blog

Kijk juist naar dat wat pijn doet.

Door: Jenny van der Veen 

Iemand zei eens tegen mij: ‘jullie zijn met In-zicht een andere kant op gegaan’. Wat wordt daarmee bedoeld? En is dat wel zo? Moeten we niet juist kijken naar wat pijn doet?

Toen In-zicht ruim 20 jaar geleden begon met het organiseren van lezingen op spiritueel gebied, lag het accent voornamelijk op esoterie en gnostiek. Het prachtige werk van Hans Stolp stond daarbij aan de basis. Esoterie, kennis voor ingewijden, de weg naar binnen en Gnosis, het innerlijk weten, inzicht…

Diverse sprekers vertelden over hun ervaringen met de weg naar binnen, over hoe wij ons kunnen bevrijden van concepten die bijvoorbeeld zijn ontstaan door religie en opvoeding. En over hoe we weer in contact kunnen komen met onze diepste kern.

Er werd een beweging van buiten naar binnen gemaakt en dit proces is en blijft van groot belang!

Jezelf bevrijden van allerlei concepten en, als gevolg daarvan, het blootleggen van wie je ten diepste bent, is een proces waar de meesten van ons gedurende het hele leven mee bezig zijn.

Het hele proces laat ook zien dat alles in het hart samenkomt. En dat ‘alles wat in mij is’ ook in ‘alles om mij heen’ is. Er is geen onderscheid tussen jou en mij. We zijn allen één! De buitenwereld lijkt een reflectie te zijn van wat er zich in ons afspeelt.

Op de beweging naar binnen volgt ook weer een beweging naar buiten! Zoals op elke inademing een uitademing volgt… En dit heeft ook effect op de wereld om ons heen. Het begint dus pas als je jezelf een beetje hebt hervonden, of ‘afgepeld’. Als je hebt ontdekt dat we allemaal ten diepste met elkaar zijn verbonden. Het is net als bij rijles en autorijden; de praktijk is de grootste uitdaging. Want wat doe je met je verworven inzichten? Hoe leef en handel je overeenkomstig die inzichten en welke stappen zet je om de verandering te zijn, die je zo graag wilt zien in de wereld?

‘Er wordt nu van ons gevraagd bij te dragen aan ‘deze’ bewustzijnsomslag op dit moment in de evolutie van de mensheid. Deze kans is uniek en we hebben er, wie weet hoe lang, op gewacht’

(Willem Glaudemans in 2009)

We mogen ons Oneindig Bewustzijn richten op wat er in de wereld aan de hand is. De Oorspronkelijke mens wéét alles allàng en bezit namelijk een ongekende scheppingskracht. Hoe anders dan ons eeuwenlang is voorgespiegeld! Nu kun je werkelijk thuiskomen in jezelf en mag je de eenheid en heelheid in jezelf bekrachtigen. Reclaim your Purity! Breng je Puurheid weer thuis!

Vanuit dat krachtige bewustzijn mag je naar allerlei gebieden kijken die onze liefdevolle aandacht nodig hebben. Ik denk dan ook aan bijvoorbeeld de klimaatlobby, 9/11, illuminati, de invloed van technologie, new world order, vaccinatieprogramma’s, big pharma…

Ja, je leest het goed, onderwerpen die helaas vaak worden weggezet als ‘complottheorieën’. Onderwerpen die er gewoon zijn en die door menigeen niet altijd als positief worden ontvangen en zelfs ‘eng’ worden gevonden. We hebben toch geleerd om ons vooral op positieve dingen te richten? Want wat je aandacht geeft groeit….toch? Een veel toegepaste stelling binnen New Age-groepen en de zoveelste misleiding om ons vooral ook daar weg te houden van onze werkelijke KRACHT. Negativiteit benoemen is namelijk cruciaal! Hierdoor wordt het negatieve zichtbaar en zal het z’n kracht verliezen. Laat je niet meevoeren, maar blijf ook niet wegkijken! Neem het zonder oordeel waar.

Uiteraard merk ik ook bij mezelf dat ik het liefst wegkijk bij wat ik eng of naar vind. Wat mij daarbij enorm helpt is om bij de emotie te blijven. Te observeren wat er met me gebeurt als ik iets heftigs zie of lees. Niet meegaan in het verhaal, maar voelen wat er gebeurt. Soms is dat een steen in m’n buik of een prikkeling in m’n hoofd. Het maakt niet uit, het mag er allemaal zijn. Maar als je bij dat gevoel blijft, dan zul je merken dat het ook weer verdwijnt. En je waarneming wordt neutraal, puur. Je laat je niet in het scenario meevoeren, maar je blijft in jezelf aanwezig.

Als je dan je pure waarneming vanuit hartsbewustzijn richt op die gebieden die aandacht nodig hebben, gebeurt er iets! Materie gaat namelijk in beweging door menselijke waarneming! Het HeartMath-institute heeft dit onomstotelijk bewezen. Je zegt ‘ik ben er’ en je neemt waar!! Echt mensen, we hebben zóveel KRACHT! En we zijn zo vergeten wie we ten diepste zijn.

We zijn met In-zicht in mijn beleving geen àndere kant opgegaan. Onze missie is met de loop der jaren breder en dieper geworden en het begrip ‘bewustwording’ is daaraan toegevoegd. We zien dat als een logisch vervolg op de zoektocht naar onszelf en vervlochten met onze opdracht naar de wereld. Met het diepe besef dat als wij als mensheid met elkaar onze frequentie verhogen het ‘laag-frequente’ als vanzelf uit elkaar zal vallen.

Er werd eens aan een spreker gevraagd wat hij van de spirituele ontwikkeling in Nederland vond. Hij antwoordde: ‘Er gaan nog steeds kinderen dood van de honger’…

Er is dus volop ‘werk aan de winkel’. En dan kun je elke week met een spandoek de straat op gaan voor een vreedzaam protest of op bepaalde dingen mediteren. Of je gaat vragen stellen of lezingen organiseren 😊

De tijd dringt lieve mensen. En die urgentie voelen we bij In-zicht ook! Er zijn ongetwijfeld vele ingangen om op dit punt aan te komen. Ik heb één van mijn ervaringen beschreven. Wat deze ingangen met elkaar gemeen hebben is dat onze aanwezigheid, onze waarneming bij waar we als mensheid op afsnellen dringend gewenst is!

Doe je mee?

Magna Frisia afb 1kopie

20-jarige jubileum dag In-zicht

Onderstaande tekst is gemaakt voor de 20-jarige jubileum dag van 12 oktober 2019.
Het thema voor de dag was: ‘Op zoek naar de oorsprong van het Friese volk’
Door: Oene Hofman

In de jaren 90 werd er bij velen een behoefte gevoeld om kennis te delen over esoterische onderwerpen. Veel mensen, ook van christelijke huize, vonden de lezingen van Hans Stolp destijds een verademing. Je kon voelen dat hij sprak vanuit een innerlijke passie en gevoel.
Ik leerde van hem al vroeg het begrip: ‘denkend voelen en voelend denken’.
De lezingen met Hans werden in die tijd dan ook goed bezocht en vulde echt een behoefte. De avonden werden destijds vooral georganiseerd in een kerkje in Joure.

Mede op aandringen van Hans Stolp zelf, en ook om voor meer structuur en regelmaat te zorgen, werd in 1999 door een aantal enthousiaste mensen formeel Stichting In-zicht opgericht.
De lezingen werden de eerste 10 jaar vooral in De Koningshof in Heerenveen georganiseerd. De laatste 10 jaar organiseren we onze evenementen in ’t Haske in Joure.

Een aantal bestuursleden van het eerste uur zoals Ieke en Margriet en iets later ook Jan, zijn hier vandaag aanwezig. Onze oprechte dank voor jullie toewijding en ‘inzicht’ ? gedurende al die jaren!
Samen met een aantal anderen organiseerden ze lezingen met sprekers als Jacob Slavenburg, Bram Moerland en Marieke de Vrij. Gaandeweg werden de onderwerpen breder en kwamen er onderwerpen langs over nieuwetijdskinderen, astrologie, en graancirkels met o.a. Janet Ossebaard.

Ook waren er in de loop der jaren wat veranderingen in het bestuur. In 2004 werd Jenny gevraagd om de groep te komen versterken. Iets later ben ik (Oene) aangeschoven. Op een gegeven moment vormden Jenny en ik nog samen het bestuur. Het werd wat drukker voor ons maar het was wel zo efficiënt (geen overleggen, notulen e.d.). We legden alleen de besluitpunten vast. Gelukkig waren er in al die jaren genoeg vrijwilligers die ons hebben geholpen om de avonden goed te laten verlopen. Zo heeft Irma vele jaren trouw achter de kassa gezeten, en kwamen ook oud-bestuursleden vaak een handje helpen. Zo doet Ieke nog steeds onze boekhouding. Een bijzondere dank aan jullie allen! Zonder jullie hadden we dit echt niet kunnen doen!

Ook waren er
gedurende een aantal jaren intense lezingen van Marcel Messing. Hij kon heel
boeiend een brug slaan tussen het esoterisch christendom, gnosis, boeddhisme, wetenschap
en de Indiase wijsheid van de Upanishads. Gedurende die jaren prikkelde hij ons
steeds meer om écht wakker te worden. Omdat niet alles is wat het lijkt te zijn!

Wij werden ons steeds meer bewust van het mysterie van de mens en haar relatie
met Moeder Aarde en de Kosmos. Van krachtplekken en leylijnen. Er kwamen
lezingen met Peter Toonen over de Maya kalenders. ‘Eindeloos bewustzijn’ volgde
van Pim van Lommel, en onderwerpen als ‘de mens als kosmisch wezen’ en ‘de
ziel, een oerbesef’ waren o.a. de thema’s.

De afgelopen
jaren hebben we onze horizon wat verder verbreed met een nieuwe serie lezingen over
o.a. ‘UFO’s bestaan gewoon’ van Coen Vermeeren, ‘buitenaards leven’ van Martijn
van Staveren. Over de misstanden in de financiële wereld en in die van de farmacie.
Over de geheimen en gevaren van chemtrails.

Ja, je leest het inderdaad goed. De avonden werden en worden wat kritischer van toon. Omdat er bij ons een steeds dieper bewustzijn zich ontwikkelt, dat wij als mens(heid) klein gehouden wordt op veel verschillende niveaus. En het tijd wordt om te leren doorzien op welke aspecten van het leven we klein gehouden worden. Zodat we ons ervan kunnen bevrijden en onthechten. Dan kunnen we op zoek te gaan naar wie we dan wél zijn: een vrij en Oorspronkelijk Wezen. Als we ons weten te bevrijden van onze benauwde denkpatronen zal dat ons erfdeel zijn!

Ook zijn we de natuur in gegaan de afgelopen jaren. In-zicht naar buiten! Naar krachtplekken in Friesland en Drenthe. Om te voelen en te ervaren. Met wichelroedes leren werken. Nu niet meer op de planeet Aarde, maar op Moeder Aarde!
En omdat Engeland een grote aantrekkingskracht op Jenny en mij had en heeft, en wij daar heel wat bijzondere plekken hebben ontdekt en ervaren, en wij daar altijd heel blij van dat land worden, hebben we twee reizen daar naartoe georganiseerd. In de zaal vandaag zijn verschillende mensen aanwezig die met ons mee zijn geweest en die daar hele mooie ervaringen hebben opgedaan. Bijvoorbeeld een ritueel doen met elkaar bij een mooie zonsondergang tússen de stenen van Stonehenge, is een blijvende diepe ervaring en herinnering.  

En als ik nu
over deze bijzondere 20 jaren terugkijk, bekruipt mij een dankbaar gevoel van
wat we allemaal hebben mogen doen, mogen delen en verspreiden. Dat dit mogelijk
is in de openheid die deze tijd gelukkig kenmerkt (geen brandstapels meer!). In
een zoektocht naar wie we echt zijn, en die misschien wel nooit echt klaar zal
zijn.

In de
laatste Nieuwsbrief, die we speciaal over deze dag hebben gemaakt, heeft Jenny
de slogan goed gekozen: ‘De zoektocht naar de Friese
Oorsprong, is een zoektocht naar jezelf’!

Vandaag ondernemen we een deel van die zoektocht met elkaar. Naar de afkomst van het Friese volk, en naar de wijsheid van onze voorouders. Van welk volk je ook afstamt, er zijn altijd diepere wijsheden die ons in deze tijd kunnen verrijken. Samen met de sprekers leren we vandaag om anders naar onze geschiedenis te kijken. Zodat een andere geschiedenis zich aan ons mag openbaren. En die anders zal zijn dan de geschiedenis die ons is opgedrongen door de overwinnaars.

Dat stemt tot dankbaarheid dat we dit ‘inzicht’ hebben en we dit kunnen delen vandaag met jullie. Laten we blijven zoeken naar wie we zijn, waar we vandaan komen. En dus ook naar waar we heen gaan. En waar we heen gaan bepalen we in toenemende mate zelf. Zelfbewust! En naarmate we steeds zelfbewuster onderweg gaan, zullen we ontdekken dat meer ons verbindt dan verdeelt. Zo groeien we toe naar ons Oneindig Bewustzijn dat we ten diepste zijn. En kunnen we werkelijk dat vrije en Oorspronkelijke Mens worden.

Wij, als In-zicht, voelen de urgentie om én zelf nog bewuster te worden, én veel mensen de gelegenheid te geven dit ook te worden. Juist in deze voor de mensheid zo cruciale tijd!
Want de werkelijkheid die we kennen is en feite vaak net 180 graden anders dan wat men ons willen doen geloven. Daarom gaan we met goede moed verder in een nieuwe fase die we In-zicht 3.0 noemen.

In-zicht 1.0  was ruwweg van de oprichting in 1999 tot ongeveer 2012. In-zicht 2.0 was ruwweg van 2013 tot 2019. Deze zomer is In-zicht 3.0 geboren. Een nieuw logo, een compleet nieuwe en moderne website. Een nieuw bestuurslid; Laura Menger, en een nieuw gezicht bij de kassa: Jannie.

Voor een nieuwe stap in bewust Zijn!

Jenny en Laura gaan nu symbolisch In-zicht 3.0 onthullen door het uitrollen van de nieuwe banner. Dank jullie wel voor je aanwezigheid en deelname vandaag.
Voor de sprekers, voor wat jullie vandaag met ons hebben willen delen. En voor de andere mooie mensen hier aanwezig, waarvan velen ons al jaren heel trouw volgen en met ons meegroeien!

Blog logo

Een volgende stap in bewust Zijn!

Na 20 jaar is het opnieuw tijd voor nieuwe uitstraling! En wat zijn we trots! Een nieuwe site met een helder verhaal, precies wat we willen uitstralen. En een logo wat voor ons prachtig weergeeft wat we brengen.

Van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. Allemaal verbonden en allemaal uniek. Terug naar onze kern en van onze kern naar buiten. Leven vanuit balans tussen ons hart en ons hoofd. Dat is waar we altijd voor stonden en voor blijven staan.

Waarom?

Omdat we weten dat als jij dichter bij jouw kern komt en leeft vanuit jouw hartsbewustzijn, jij gaat staan en je weer mag herinneren hoe krachtig je bent.

Dat klinkt natuurlijk fantastisch, maar het is zo makkelijk nog niet. In deze wereld vol bewuste en onbewuste afleidingen, is het een opgave om bij jouw kern te komen. Iedere dag is er wel iets wat op dat moment belangrijker lijkt dan je bewust zijn van jouw eigen krachtige kern. Dat kennen we allemaal, en dat is best confronterend. Natuurlijk zijn er momenten dat we voelen dat we op ons pad zitten. En toch worden we door afleidingen en door ons denken weer op een zijpaadje geduwd.

Dat betekent confrontaties aangaan op dit pad. Werkelijk voelen hoe je bepaalde patronen hebt ontwikkeld of welke rol het oordeel, jouw familiesystemen en/of je ego speelt in jouw dagelijkse leven. Processen waar we naar mogen kijken op de weg naar binnen.

Wij (Jenny, Oene en Laura) zijn bij het neerzetten van het nieuwe In-zicht ook door processen gegaan. We hebben mogen doorvoelen waar we met elkaar voor staan. Wat wij belangrijk vinden om te delen met de wereld, met jou. Met elkaar willen wij ons inzetten om een volgende stap in bewust zijn te zetten.

We weten dat dit niet makkelijk is, maar we voelen ook dat het in deze tijd heel noodzakelijk is om het te doen! De tijd is nu!

Daarom ondersteunen we je graag op de weg naar binnen, naar het voelen, naar balans. Dat doen we door het aanbieden van een vernieuwd programma met workshops, reizen,  lezingen, natuurdagen, intervisies en andere mogelijkheden. De activiteiten zijn zo divers omdat we voelen dat de ingang naar binnen bij iedereen ergens anders zit, en dat je niet op ieder moment hetzelfde nodig hebt.  Hoe je het pad naar binnen weer terug vindt, dat weet alleen jij!

Andere mensen ont-moeten die dit ook zo voelen kan daarbij ondersteunend zijn. Samen scheppen we een krachtig energieveld waarin afleiding ons moeilijker kan vinden. Dit seizoen ontvangen we onder andere Henk Fransen, Maarten Oversier en Saskia Bosman. Ook vieren we, graag samen met jou, ons 20-jarig jubileum! En introduceren we het In-zicht Podium waar sprekers uit onze regio te horen zijn die wat meer bekendheid mogen krijgen. Kijk onder Programma naar alle events!

Als je ideeën of suggesties hebt voor hoe we jou en anderen nog meer zouden kunnen ondersteunen: laat het ons weten! Kijk maar lekker rond op de site. Wij zijn benieuwd wat er bij jou resoneert.