Sumerian Kings List

Vrijheid van binnenuit

Gastblog door Ad Broere

In de extra nieuwsbrief van augustus schreef ik over de pijnappelklier. Het kleine orgaan dat onder de grote hersenen zit. Ik gaf aan dat de pijnappelklier de controlekamer is. Onze waarneming van wat wij als werkelijkheid ervaren wordt bepaald via de pijnappelklier. Verreweg de meesten van ons ervaren zichzelf in een driedimensionale tijdruimte en menen dat dit de complete werkelijkheid is. Velen denken dat er alleen het leven in drie dimensies is en dat er voor dat leven niets was en daarna evenmin. Het enige dat wij in hun beleving hebben is ons bestaan op deze planeet en dat met een gemiddelde levensduur van minder dan tachtig jaar. Vooral in kringen waarin het denken een centrale rol heeft, geeft het blijk van ‘het begrepen te hebben’ als het leven met de dood is afgelopen.

De controle over onze waarneming en het opgesloten zijn in een driedimensionale matrix is samengegaan met het verschijnen van de ‘goden’ op aarde. Hierover is door de Sumeriers geschreven. Het staat bekend als de Sumerische Konings Lijst (SKL).

Sumerian Kings List
Sumerian Kings List

Sumerian King List op een kleitablet

Voor de driedimensionale wetenschap is de SKL een lastig iets. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een commentaar van de American Society of Overseas Research (ASOR). In dit commentaar wordt het boek van de Deense historicus Thorkild Jacobsen, gespecialiseerd in Assyrische en Sumerische geschriften, op de korrel genomen. De titel van dit boek is The Sumerian King List (zie pdf). De kritiek betreft vooral de onmetelijk lange tijd dat de oude koningen zouden hebben geregeerd. Regeerperiodes van achthonderd jaar worden in twijfel getrokken en Jacobsen wordt in de schoenen geschoven dat hij met de informatie zou hebben geknoeid. De critici ontkomen echter niet aan een deze twee quotes:
‘Toen het koningschap uit de hemel neerdaalde, was (de stad) Kish soeverein; in Kish oefende Gushur (het koningschap) uit gedurende 2.160 jaar.’

En

‘De enige goddelijke entiteit in de SKL is het koningschap zelf, dat door zijn neerdaling uit de hemel werd geconceptualiseerd als een goddelijke instelling.’

Het koningschap dat uit de hemel neerdaalde en de vergoddelijking van hen die uit de hemel neerdaalden. Voor de neerdaling van de ‘goden’ was er geen god. Wel was er animisme. De hemel met zijn ontelbare sterren, de zon, de maan, bergen, de rivieren, bomen, dieren, aan hen werden krachten toegekend die invloed hadden op het leven. Het godsbesef is er echter ingebracht door hen die van de hemel neerdaalden. Zij beschikten over zoveel meer dan de toen levende mensheid dat het voor de hand lag dat zij als goden werden gezien met een absolute macht over alles en iedereen. Zij die van de hemel neerdaalden waren daardoor absolute koningen die de mens konden maken en breken. Wat ze ook letterlijk deden als Generator, Operator, Destructor (schepper, manager, vernietiger).

Kings List
Kings List

Het oudste SKL document in steen dateert uit de periode van 2093-2046 v. Chr. De in het SKL vastgelegde geschiedenis dateert van voor die tijd en is dus ouder dan ruim vierduizend jaar. We kunnen ons niet genoeg realiseren dat wij al duizenden jaren geleden zijn gehackt. In deze tijd dat er wordt gesproken over Kunstmatige Intelligentie en over het gevaar van robotisering van de mens, kunnen we aan de ene kant met de kennis van nu begrijpen dat dit een gevaar is en aan de andere kant kunnen we ons realiseren dat ‘het kwaad’ al lang geleden is geschied.
Je reactie daarop zou kunnen zijn: ‘waar maken we ons dan nog druk over’. Druk maken helpt inderdaad niet. Vechten tegen de bierkaai evenmin. Het is echter voor ons wel van groot belang dat we inzicht krijgen in wie we in werkelijkheid zijn. Ten tijde van de uit de hemel neergedaalde god-koningen is de matrix vormgegeven en is de mens afgestemd op de matrix. Dit klinkt vanzelfsprekend bijzonder voor mensen die ervan overtuigd zijn dat er buiten de driedimensionale – schijn- werkelijkheid geen andere realiteit is. Die andere realiteit is er echter, maar de mensheid is er voor het overgrote deel van afgesneden. Zij die van de hemel neerdaalden zagen in dat de mensheid over iets beschikte, wat zij misten. Wat bij hen ontbrak heeft veel namen. Een ervan drukt het volgens mij het duidelijkst uit met oeratoom. Het beginsel dat in ons hart is gelegen en dat vrij is van deze gemanipuleerde werkelijkheid. Vrij van alles. Als het oeratoom in ons ontwaakt, dan kunnen we ons vrijmaken van alles wat van buitenaf in ons is gemanipuleerd.

Goden
Goden

Het oeratoom kan niet worden gehackt. De ‘goden’ kunnen ons nog zo aan zich onderwerpen, maar het is onvervreemdbaar. Het kan ook niet door hen van ons worden afgenomen. Wij dragen het in ons, leven na leven en het blijft in ons totdat we gaan begrijpen dat ons gemanipuleerde zijn plaats mag maken voor de god in ons. Ik gebruik hier het woord god om daarmee de Vrijheid, Eenheid en Liefde aan te duiden die in onszelf is. Afscheid nemen van ons gemanipuleerde zelf kan door de driedimensionale mens worden ervaren als dood gaan en als een pijnlijk proces van opoffering. Dit zou ons ook in kunnen worden gefluisterd door hen die van de hemel neerdaalden. Het laatste wat zij willen, is dat wij uit hun invloedssfeer stappen.

Ik heb het in de afgelopen jaren meerdere keren over de Nag Hammadi boeken gehad. Deze geschriften dateren uit vlak na het begin van de jaartelling. Voordat het geïnstitutionaliseerde christendom de macht greep. In een van de boeken: ‘Het Geheime Boek van Johannes’ staat het volgende: ‘Toen de leider van de Archonten ontdekte dat hun geestelijke vermogens boven die van hem uitgingen, wilde hij een einde maken aan hun krachten.’ De leider van de Archonten moet worden gezien als de aanvoerder van de ‘goden’ die uit de hemel neerdaalden. Zij beschikken zoals gezegd over grote vermogens en een formidabele intelligentie. Ze missen echter, zoals in de Nag Hammadi geschriften kenbaar wordt gemaakt, het oeratoom dat de mensheid wel in zich draagt. Zonder overigens dat verreweg de meeste mensen zich dat beseffen. Daardoor is deze driedimensionale werkelijkheid ook vormgegeven op basis van hun kwaliteiten, maar missen zij de belangrijkste: Eenheid (verbinding), Vrijheid en Liefde. Daarom zal de driedimensionale werkelijkheid er nooit een worden waarin de mens die de herinnering in zich draagt aan hoe het werkelijke leven eruit ziet.

Het is niet nodig om te verhuizen naar een hemelsfeer of naar 4d of 5d. Het enige dat wij hoeven te doen is, om de schepping van hen die uit de hemel neerdaalden, te laten oplossen. Daarbij worden wij niet aan ons lot overgelaten. We worden geholpen als we ons willen losmaken van deze schijnrealiteit. Het begint met inzicht. Inzicht leidt tot anders kunnen handelen. Anders handelen leidt tot verandering. Het heeft niets met gods-dienst te maken. Wel met geïnspireerd en intelligent handelen.
(c) Ad Broere

Donaties en betalingen
Ik ben een van degenen, die zaken benoemt die niet aangekaart mogen worden. Het heeft tot gevolg dat mijn bereik stelselmatig wordt ingeperkt. Er zijn mensen die dit betwijfelen omdat ze zelf geen ervaring hebben met de censuur. Deze is al zeer diep doorgedrongen in de samenleving. Ik heb daarom in meerdere opzichten jullie steun nodig. Zonder die steun red ik het niet. Daarom een grote dank naar degenen die dat doen. Ik ben bijzonder blij en voel me gesterkt met de woorden die ik naar mij toe krijg. Ook ben ik dankbaar voor de donaties en voor de regelmaat waarmee een aantal mensen maandelijks, per halfjaar of per jaar betalen. Op een gegeven moment heb ik besloten om in plaats van donaties over abonnementsgeld te spreken. Het nadeel ervan, dat ik toen niet heb onderkend, is dat er wordt vergeleken. Veel nieuwsbrieven en publicaties zijn gratis. Waarom dan geld ervoor vragen. Gratis is voor mij een moeilijk begrip, want vaak is het iets weggeven om op een andere manier iets anders binnen te halen. Ik ga ervan uit dat wat ik schrijf waardevol is en dat er daarom bereidheid is om mij er financieel voor te belonen. Niet voor wat hoort wat, maar omdat deze steun belangrijk is voor mij.
Je kunt maandelijks -€ 2-, per half jaar -€ 12-, of per jaar -€ 24- over maken.

Als je per half jaar of per jaar betaalt, zou je dan willen nagaan of het tijd is voor een vervolgbetaling?

Graag het bedrag van jouw keuze overmaken op NL59TRIO0379342502 ten name van Humane Economy Publishing.

Donaties blijven vanzelfsprekend van harte welkom!
Dan tot slot wil ik de aandacht vestigen op mijn belangrijkste boeken: ‘Geld komt Uit het Niets’ en ‘Geld in de Bijrol’. Je kunt ze rechtstreeks via mijn verkoopaccount aanschaffen.

Zie voor meer informatie: https://adbroere.nl/

En zijn Telegramkanaal: https://t.me/adbroere

Universum Bij Blog Ad

Het grote in het minuscuul kleine…

Gastblog door Ad Broere

We hebben voor deze keer gemeend een gastblog op te moeten nemen van Ad Broere (met wederzijdse toestemming). Omdat deze blog heel mooi past bij waar In-zicht voor staat hebben we hem uitgenodigd deze blog te delen. Aan het einde vind je meer informatie over hem.

Het grote in het minuscuul kleine…

De pijnappelklier is een klein orgaan ter grootte van een erwt en met de vorm van een dennenappel, vandaar de naam pijnappel. Het ligt onder de grote hersens in een holte. De pijnappelklier wordt een klier met interne secretie (afscheiding) genoemd. Dit betekent dat hormonen worden afgescheiden door de pijnappelklier, die in de bloedsomloop terecht komen.

Het woord ‘hormonen’ is afgeleid van het Griekse woord Hormazones, wat ‘aanzetten tot activiteit’ betekent. Onze fysieke functies worden in beweging gebracht door hormonen, die op hun beurt weer worden afgescheiden door hormoonklieren zoals de pijnappelklier.

De wetenschap weet nog steeds niet goed raad met de pijnappelklier. Bij de meeste omschrijvingen lees je dat de pijnappelklier melatonine afscheidt en ‘andere hormonen’. Dat het de zetel is van de ziel, zoals in de oudheid en nu nog in de Oosterse filosofie wordt gezegd, wordt wel genoemd door wetenschappers, maar ze kunnen er weinig mee. De pijnappelklier of epifyse is bij jongeren werkzaam, maar raakt steeds meer verkalkt en werkt niet meer bij veel ouderen. Wat het precies bij jongeren doet is niet duidelijk. Het regelt het dag en nachtritme, de groei en de seksualiteit. Dat het een centrale rol heeft in ons fysieke bestaan, doordat de hormonen die het afscheidt ook andere klieren met interne secretie stuurt in hun werking, wordt niet bevestigd door de wetenschap.

Er zijn onderzoekers die zeggen dat de pijnappelklier het ‘derde oog’ was, dat bij koudbloedige creaturen een functie had om de lichaamswarmte te regelen. Toen de zoogdieren, waaronder de mens zich ontwikkelden, verloor het derde oog zijn functie, want zoogdieren zijn warmbloedig. Verder dan deze materialistische uitleg komt men niet. Het is merkwaardig dat de Brittanica encyclopedie wel vermeldt dat in de epifyse ‘wellicht’ een synthese plaatsvindt van melatonine en serotonine die effecten veroorzaakt zoals ook ayahuasca veroorzaakt. Effecten, die worden afgedaan met ‘hallucinatie’.

Pijnappelklier

Kortgeleden trof ik deze afbeeldingen aan. De bovenste twee afbeeldingen geven goden, afgebeeld door de Sumeriers weer. De goden reiken beide een pijnappel aan. Als ‘godengeschenk’. In de middelste rij afbeeldingen zie je hoe de Egyptenaren de pijnappelklier weergaven als een oog, met daarnaast de anatomische weergave. Links staan twee afbeeldingen van de slangenstaf – de parasympatische en sympathische strengen in de rug van de mens- met daarop als bekroning de pijnappel.

Onderaan blijkt uit de afbeeldingen dat ook in de katholieke kerk de pijnappelklier een belangrijke rol speelt. Bij de twee pausen ontspruit Jezus aan het kruis uit de pijnappel.

Dit ‘godengeschenk’ zou heel goed de verbinding tussen mens en zijn schepper kunnen vormen. Het is geen toeval dat het de zetel van de ziel wordt genoemd. De ziel die op haar beurt weer verbonden is met zijn schepper. Een geschenk via welke onze fysieke en psychische functies worden aangestuurd. Het klinkt vreemd, dat zo’n klein orgaantje ons leven bepaalt, maar nu de technologie nanochips heeft ontwikkeld met onvoorstelbare vermogens, weten we dat het niet afhankelijk is van grootte.

Waarom besteed ik hier aandacht aan? Omdat ik denk dat de het derde oog niet een stoffelijke functie had, maar de mens – en dier – in staat stelt om te zien wat onze ogen niet zien, want die zijn afgestemd op de driedimensionale wereld. Als we nog een werkzaam derde oog zouden hebben – sommigen hebben het – dan zouden we onder andere onze scheppers, die wij God noemen, kunnen waarnemen. We zouden ook inzicht kunnen krijgen hoe ons driedimensionale leven wordt vormgegeven. En vooral hoe wij gevangen zijn genomen door onze scheppers. Zij hebben ons vermogens afgenomen en ons er een instrumentarium voor teruggegeven waarmee we alleen in de driedimensionale wereld uit de voeten kunnen. Door hun impulsen via de pijnappelklier aan ons door te geven, waarop het instrumentarium in de door de goden gewenste richting wordt gestuurd.

Universum Bij Blog Ad
Universum

Het is niet voor niets dat het denken zo’n centrale rol wordt gegeven. Door het denken kunnen wij ons als mensheid in deze wereld redden. Sterker, wij onderwerpen de wereld aan onze wil, omdat de wil wordt gestuurd door het denken. Religie bevestigt onze verbondenheid met de scheppers van deze driedimensionale wereld en daardoor onze gevangenschap.

Wie wordt er gevangen gehouden? Zijn wij dat? Voor zover wij het ‘product’ zijn van onze scheppers zijn wij het niet. Dit geldt voor het overgrote deel van wie wij zijn. Het lijkt belangrijk om hierin heel nuchter te zijn. Ons verlangen naar bevrijding en naar bijvoorbeeld de 5d wereld zou heel goed kunnen voortkomen uit het via de pijnappelklier gestuurde denken. Wij zijn dan als Baron von Munchausen die zichzelf aan zijn haren uit het moeras trok. De echte gevangene is de oorspronkelijke mens in ons. De Mens die er was voordat wij er waren en er ooit weer zal zijn.

Wanneer zal dat het geval zijn? Als deze Mens in ons gaat ontwaken. In ons hart ligt het beginsel besloten. Er is een broeder-zusterschap van Mensen die al eerder door dit ontwakingsproces zijn gegaan. Dit bevrijde deel van de mensheid heeft een magnetisch veld gevormd. Dit veld werkt genezend op ons. Als het van binnenuit werkzaam wordt, dan wordt ons denken gereinigd en ontdaan van alle verwarring. De verbinding met onze driedimensionale scheppers wordt doorgeknipt. Ook onze ogen worden geheeld. We zien dan de werkelijkheid en niet langer dat wat ons als zodanig wordt voorgespiegeld.

In het vervolg van dit proces komt dan het moment waarop wij bewust deel gaan uitmaken van de wereld van vrije Mensen. Ook weten we dan uit ervaring dat wij niet veroordeeld zijn tot collectieve eenzaamheid op een geïsoleerde planeet.

Hier gaat het mijns inziens werkelijk om. Onze scheppers willen ons niet laten gaan, maar ze moeten wel als de Oorspronkelijke Mens in ons is ontwaakt. Om die vrijheid te belemmeren doen de scheppers alles wat in hun vermogen ligt om onze gevangenschap te bestendigen. Zoals ons steeds meer in de digitale sub werkelijkheid te trekken en onze eigenheid voor zover nog aanwezig op te laten geven. Ons antwoord is NEE tegen alles wat ons wordt voorgelegd, waarvan we weten dat het ons niets goeds brengt. Zonder strijd, want met strijd weten de scheppers goed raad.

Abonnement, donaties en betaling

Ik vraag voor mijn nieuwsbrieven een kleine bijdrage van de abonnees.

Je kunt het abonnementsgeld maandelijks -€ 2-, per half jaar -€ 12-, of per jaar -€ 24- over maken. Jouw bijdrage wordt zeer gewaardeerd door mij! Het is een belangrijke steun in de rug.

Als je per half jaar of per jaar betaalt, zou je dan willen nagaan of het tijd is voor een vervolgbetaling?

Graag het bedrag van jouw keuze overmaken op NL59TRIO0379342502 ten name van Humane Economy Publishing.

Donaties blijven vanzelfsprekend van harte welkom!

Dan tot slot wil ik de aandacht vestigen op mijn belangrijkste boeken: ‘Geld komt Uit het Niets’ en ‘Geld in de Bijrol’. Je kunt ze rechtstreeks via mijn verkoopaccount aanschaffen.

Regelmatig zijn er berichten over actuele onderwerpen te vinden op mijn Telegram kanaal. https://t.me/adbroere

Meer weten:  https://adbroere.nl/

Ad Broere

 

Rabbithole 3

Het is mijn leven en ik beslis wat ik ermee doe

Door: Jenny van der Veen 

Gek als hij is op olijven, zocht onze kleinzoon naar een olijf die hij had laten vallen. Ook onder een grote kast. Met grote ogen komt hij overeind en kijkt me aan; ‘Oma, daar zit een poortje naar buiten’. Oma moet even komen kijken. En dan zie ik het ook, een poortje of liever gezegd een gat naar buiten. Ik zie een blauwe lucht met wolkjes en groen gras. ‘We hebben toch geen muizen?’ schiet er door me heen en ik heb zelfs heel even gedachten over kabouters. Hoe kan dat nou? Kunnen muizen zich door beton heen vreten?

Met enige terughoudendheid beweeg ik m’n vingers richting het poortje en voel me even Alice in Wonderland. Dan raak ik het poortje aan… En het is? Een stukje van een gesneuvelde kerstbal die zich precies tussen de poot van de kast en de plint had genesteld. En de blauwe lucht met wolkjes? Reflecties van buiten! We hebben er heerlijk om gelachen!  

Wat een gouden moment! Het reflecteert exact hoe ik me op dit moment voel. Met alles wat er nu aan uitdagingen op ons afkomt. Want stel nou dat er echt een andere wereld aan het ontstaan is op Aarde en dat we enkel en alleen door de poort moeten durven gaan. Durf ik me daar naartoe te bewegen en vooral, durf ik er in te geloven?

Al heel lang, misschien al wel eeuwen lang, verlang ik naar die andere wereld. Naar die hemel op aarde. Zoals jullie ook ongetwijfeld al heel lang doen. En al zo vaak zijn we teleurgesteld, omdat het ‘m dan toch niet bleek te zijn. Dus ja, waarom nu wel?

Toch zijn er overal aanwijzingen dat die nieuwe wereld aanstaande is. Zoals het in de natuur lente geworden is, raast de transformatie momenteel over de Aarde. En zitten we, net als Alice, in het konijnenhol. In de ban van de tijd en een koningin die bij iedereen het hoofd wil afhakken. We zijn veel te groot voor dit hol en hebben middeltjes nodig om klein te blijven. Hoe waar is dat?!

Net als Alice zeggen we nu: ‘Het is mijn leven en ik beslis wat ik ermee doe’. Wij gaan staan! Wij hebben de uitgang uit dit konijnenhol gevonden! Wij mogen wakker worden uit de droom, uit de illusie!

We staan op de drempel van een prachtige nieuwe tijd en kijken verwonderd naar een nieuwe wereld die aan het ontstaan is. Ik durf er in te geloven, jij ook?

Druppel blog

Kijk juist naar dat wat pijn doet.

Door: Jenny van der Veen 

Iemand zei eens tegen mij: ‘jullie zijn met In-zicht een andere kant op gegaan’. Wat wordt daarmee bedoeld? En is dat wel zo? Moeten we niet juist kijken naar wat pijn doet?

Toen In-zicht ruim 20 jaar geleden begon met het organiseren van lezingen op spiritueel gebied, lag het accent voornamelijk op esoterie en gnostiek. Het prachtige werk van Hans Stolp stond daarbij aan de basis. Esoterie, kennis voor ingewijden, de weg naar binnen en Gnosis, het innerlijk weten, inzicht…

Diverse sprekers vertelden over hun ervaringen met de weg naar binnen, over hoe wij ons kunnen bevrijden van concepten die bijvoorbeeld zijn ontstaan door religie en opvoeding. En over hoe we weer in contact kunnen komen met onze diepste kern.

Er werd een beweging van buiten naar binnen gemaakt en dit proces is en blijft van groot belang!

Jezelf bevrijden van allerlei concepten en, als gevolg daarvan, het blootleggen van wie je ten diepste bent, is een proces waar de meesten van ons gedurende het hele leven mee bezig zijn.

Het hele proces laat ook zien dat alles in het hart samenkomt. En dat ‘alles wat in mij is’ ook in ‘alles om mij heen’ is. Er is geen onderscheid tussen jou en mij. We zijn allen één! De buitenwereld lijkt een reflectie te zijn van wat er zich in ons afspeelt.

Op de beweging naar binnen volgt ook weer een beweging naar buiten! Zoals op elke inademing een uitademing volgt… En dit heeft ook effect op de wereld om ons heen. Het begint dus pas als je jezelf een beetje hebt hervonden, of ‘afgepeld’. Als je hebt ontdekt dat we allemaal ten diepste met elkaar zijn verbonden. Het is net als bij rijles en autorijden; de praktijk is de grootste uitdaging. Want wat doe je met je verworven inzichten? Hoe leef en handel je overeenkomstig die inzichten en welke stappen zet je om de verandering te zijn, die je zo graag wilt zien in de wereld?

‘Er wordt nu van ons gevraagd bij te dragen aan ‘deze’ bewustzijnsomslag op dit moment in de evolutie van de mensheid. Deze kans is uniek en we hebben er, wie weet hoe lang, op gewacht’

(Willem Glaudemans in 2009)

We mogen ons Oneindig Bewustzijn richten op wat er in de wereld aan de hand is. De Oorspronkelijke mens wéét alles allàng en bezit namelijk een ongekende scheppingskracht. Hoe anders dan ons eeuwenlang is voorgespiegeld! Nu kun je werkelijk thuiskomen in jezelf en mag je de eenheid en heelheid in jezelf bekrachtigen. Reclaim your Purity! Breng je Puurheid weer thuis!

Vanuit dat krachtige bewustzijn mag je naar allerlei gebieden kijken die onze liefdevolle aandacht nodig hebben. Ik denk dan ook aan bijvoorbeeld de klimaatlobby, 9/11, illuminati, de invloed van technologie, new world order, vaccinatieprogramma’s, big pharma…

Ja, je leest het goed, onderwerpen die helaas vaak worden weggezet als ‘complottheorieën’. Onderwerpen die er gewoon zijn en die door menigeen niet altijd als positief worden ontvangen en zelfs ‘eng’ worden gevonden. We hebben toch geleerd om ons vooral op positieve dingen te richten? Want wat je aandacht geeft groeit….toch? Een veel toegepaste stelling binnen New Age-groepen en de zoveelste misleiding om ons vooral ook daar weg te houden van onze werkelijke KRACHT. Negativiteit benoemen is namelijk cruciaal! Hierdoor wordt het negatieve zichtbaar en zal het z’n kracht verliezen. Laat je niet meevoeren, maar blijf ook niet wegkijken! Neem het zonder oordeel waar.

Uiteraard merk ik ook bij mezelf dat ik het liefst wegkijk bij wat ik eng of naar vind. Wat mij daarbij enorm helpt is om bij de emotie te blijven. Te observeren wat er met me gebeurt als ik iets heftigs zie of lees. Niet meegaan in het verhaal, maar voelen wat er gebeurt. Soms is dat een steen in m’n buik of een prikkeling in m’n hoofd. Het maakt niet uit, het mag er allemaal zijn. Maar als je bij dat gevoel blijft, dan zul je merken dat het ook weer verdwijnt. En je waarneming wordt neutraal, puur. Je laat je niet in het scenario meevoeren, maar je blijft in jezelf aanwezig.

Als je dan je pure waarneming vanuit hartsbewustzijn richt op die gebieden die aandacht nodig hebben, gebeurt er iets! Materie gaat namelijk in beweging door menselijke waarneming! Het HeartMath-institute heeft dit onomstotelijk bewezen. Je zegt ‘ik ben er’ en je neemt waar!! Echt mensen, we hebben zóveel KRACHT! En we zijn zo vergeten wie we ten diepste zijn.

We zijn met In-zicht in mijn beleving geen àndere kant opgegaan. Onze missie is met de loop der jaren breder en dieper geworden en het begrip ‘bewustwording’ is daaraan toegevoegd. We zien dat als een logisch vervolg op de zoektocht naar onszelf en vervlochten met onze opdracht naar de wereld. Met het diepe besef dat als wij als mensheid met elkaar onze frequentie verhogen het ‘laag-frequente’ als vanzelf uit elkaar zal vallen.

Er werd eens aan een spreker gevraagd wat hij van de spirituele ontwikkeling in Nederland vond. Hij antwoordde: ‘Er gaan nog steeds kinderen dood van de honger’…

Er is dus volop ‘werk aan de winkel’. En dan kun je elke week met een spandoek de straat op gaan voor een vreedzaam protest of op bepaalde dingen mediteren. Of je gaat vragen stellen of lezingen organiseren 😊

De tijd dringt lieve mensen. En die urgentie voelen we bij In-zicht ook! Er zijn ongetwijfeld vele ingangen om op dit punt aan te komen. Ik heb één van mijn ervaringen beschreven. Wat deze ingangen met elkaar gemeen hebben is dat onze aanwezigheid, onze waarneming bij waar we als mensheid op afsnellen dringend gewenst is!

Doe je mee?

Magna Frisia afb 1kopie

20-jarige jubileum dag In-zicht

Onderstaande tekst is gemaakt voor de 20-jarige jubileum dag van 12 oktober 2019.
Het thema voor de dag was: ‘Op zoek naar de oorsprong van het Friese volk’
Door: Oene Hofman

In de jaren 90 werd er bij velen een behoefte gevoeld om kennis te delen over esoterische onderwerpen. Veel mensen, ook van christelijke huize, vonden de lezingen van Hans Stolp destijds een verademing. Je kon voelen dat hij sprak vanuit een innerlijke passie en gevoel.
Ik leerde van hem al vroeg het begrip: ‘denkend voelen en voelend denken’.
De lezingen met Hans werden in die tijd dan ook goed bezocht en vulde echt een behoefte. De avonden werden destijds vooral georganiseerd in een kerkje in Joure.

Mede op aandringen van Hans Stolp zelf, en ook om voor meer structuur en regelmaat te zorgen, werd in 1999 door een aantal enthousiaste mensen formeel Stichting In-zicht opgericht.
De lezingen werden de eerste 10 jaar vooral in De Koningshof in Heerenveen georganiseerd. De laatste 10 jaar organiseren we onze evenementen in ’t Haske in Joure.

Een aantal bestuursleden van het eerste uur zoals Ieke en Margriet en iets later ook Jan, zijn hier vandaag aanwezig. Onze oprechte dank voor jullie toewijding en ‘inzicht’ ? gedurende al die jaren!
Samen met een aantal anderen organiseerden ze lezingen met sprekers als Jacob Slavenburg, Bram Moerland en Marieke de Vrij. Gaandeweg werden de onderwerpen breder en kwamen er onderwerpen langs over nieuwetijdskinderen, astrologie, en graancirkels met o.a. Janet Ossebaard.

Ook waren er in de loop der jaren wat veranderingen in het bestuur. In 2004 werd Jenny gevraagd om de groep te komen versterken. Iets later ben ik (Oene) aangeschoven. Op een gegeven moment vormden Jenny en ik nog samen het bestuur. Het werd wat drukker voor ons maar het was wel zo efficiënt (geen overleggen, notulen e.d.). We legden alleen de besluitpunten vast. Gelukkig waren er in al die jaren genoeg vrijwilligers die ons hebben geholpen om de avonden goed te laten verlopen. Zo heeft Irma vele jaren trouw achter de kassa gezeten, en kwamen ook oud-bestuursleden vaak een handje helpen. Zo doet Ieke nog steeds onze boekhouding. Een bijzondere dank aan jullie allen! Zonder jullie hadden we dit echt niet kunnen doen!

Ook waren er
gedurende een aantal jaren intense lezingen van Marcel Messing. Hij kon heel
boeiend een brug slaan tussen het esoterisch christendom, gnosis, boeddhisme, wetenschap
en de Indiase wijsheid van de Upanishads. Gedurende die jaren prikkelde hij ons
steeds meer om écht wakker te worden. Omdat niet alles is wat het lijkt te zijn!

Wij werden ons steeds meer bewust van het mysterie van de mens en haar relatie
met Moeder Aarde en de Kosmos. Van krachtplekken en leylijnen. Er kwamen
lezingen met Peter Toonen over de Maya kalenders. ‘Eindeloos bewustzijn’ volgde
van Pim van Lommel, en onderwerpen als ‘de mens als kosmisch wezen’ en ‘de
ziel, een oerbesef’ waren o.a. de thema’s.

De afgelopen
jaren hebben we onze horizon wat verder verbreed met een nieuwe serie lezingen over
o.a. ‘UFO’s bestaan gewoon’ van Coen Vermeeren, ‘buitenaards leven’ van Martijn
van Staveren. Over de misstanden in de financiële wereld en in die van de farmacie.
Over de geheimen en gevaren van chemtrails.

Ja, je leest het inderdaad goed. De avonden werden en worden wat kritischer van toon. Omdat er bij ons een steeds dieper bewustzijn zich ontwikkelt, dat wij als mens(heid) klein gehouden wordt op veel verschillende niveaus. En het tijd wordt om te leren doorzien op welke aspecten van het leven we klein gehouden worden. Zodat we ons ervan kunnen bevrijden en onthechten. Dan kunnen we op zoek te gaan naar wie we dan wél zijn: een vrij en Oorspronkelijk Wezen. Als we ons weten te bevrijden van onze benauwde denkpatronen zal dat ons erfdeel zijn!

Ook zijn we de natuur in gegaan de afgelopen jaren. In-zicht naar buiten! Naar krachtplekken in Friesland en Drenthe. Om te voelen en te ervaren. Met wichelroedes leren werken. Nu niet meer op de planeet Aarde, maar op Moeder Aarde!
En omdat Engeland een grote aantrekkingskracht op Jenny en mij had en heeft, en wij daar heel wat bijzondere plekken hebben ontdekt en ervaren, en wij daar altijd heel blij van dat land worden, hebben we twee reizen daar naartoe georganiseerd. In de zaal vandaag zijn verschillende mensen aanwezig die met ons mee zijn geweest en die daar hele mooie ervaringen hebben opgedaan. Bijvoorbeeld een ritueel doen met elkaar bij een mooie zonsondergang tússen de stenen van Stonehenge, is een blijvende diepe ervaring en herinnering.  

En als ik nu
over deze bijzondere 20 jaren terugkijk, bekruipt mij een dankbaar gevoel van
wat we allemaal hebben mogen doen, mogen delen en verspreiden. Dat dit mogelijk
is in de openheid die deze tijd gelukkig kenmerkt (geen brandstapels meer!). In
een zoektocht naar wie we echt zijn, en die misschien wel nooit echt klaar zal
zijn.

In de
laatste Nieuwsbrief, die we speciaal over deze dag hebben gemaakt, heeft Jenny
de slogan goed gekozen: ‘De zoektocht naar de Friese
Oorsprong, is een zoektocht naar jezelf’!

Vandaag ondernemen we een deel van die zoektocht met elkaar. Naar de afkomst van het Friese volk, en naar de wijsheid van onze voorouders. Van welk volk je ook afstamt, er zijn altijd diepere wijsheden die ons in deze tijd kunnen verrijken. Samen met de sprekers leren we vandaag om anders naar onze geschiedenis te kijken. Zodat een andere geschiedenis zich aan ons mag openbaren. En die anders zal zijn dan de geschiedenis die ons is opgedrongen door de overwinnaars.

Dat stemt tot dankbaarheid dat we dit ‘inzicht’ hebben en we dit kunnen delen vandaag met jullie. Laten we blijven zoeken naar wie we zijn, waar we vandaan komen. En dus ook naar waar we heen gaan. En waar we heen gaan bepalen we in toenemende mate zelf. Zelfbewust! En naarmate we steeds zelfbewuster onderweg gaan, zullen we ontdekken dat meer ons verbindt dan verdeelt. Zo groeien we toe naar ons Oneindig Bewustzijn dat we ten diepste zijn. En kunnen we werkelijk dat vrije en Oorspronkelijke Mens worden.

Wij, als In-zicht, voelen de urgentie om én zelf nog bewuster te worden, én veel mensen de gelegenheid te geven dit ook te worden. Juist in deze voor de mensheid zo cruciale tijd!
Want de werkelijkheid die we kennen is en feite vaak net 180 graden anders dan wat men ons willen doen geloven. Daarom gaan we met goede moed verder in een nieuwe fase die we In-zicht 3.0 noemen.

In-zicht 1.0  was ruwweg van de oprichting in 1999 tot ongeveer 2012. In-zicht 2.0 was ruwweg van 2013 tot 2019. Deze zomer is In-zicht 3.0 geboren. Een nieuw logo, een compleet nieuwe en moderne website. Een nieuw bestuurslid; Laura Menger, en een nieuw gezicht bij de kassa: Jannie.

Voor een nieuwe stap in bewust Zijn!

Jenny en Laura gaan nu symbolisch In-zicht 3.0 onthullen door het uitrollen van de nieuwe banner. Dank jullie wel voor je aanwezigheid en deelname vandaag.
Voor de sprekers, voor wat jullie vandaag met ons hebben willen delen. En voor de andere mooie mensen hier aanwezig, waarvan velen ons al jaren heel trouw volgen en met ons meegroeien!

Blog logo

Een volgende stap in bewust Zijn!

Na 20 jaar is het opnieuw tijd voor nieuwe uitstraling! En wat zijn we trots! Een nieuwe site met een helder verhaal, precies wat we willen uitstralen. En een logo wat voor ons prachtig weergeeft wat we brengen.

Van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. Allemaal verbonden en allemaal uniek. Terug naar onze kern en van onze kern naar buiten. Leven vanuit balans tussen ons hart en ons hoofd. Dat is waar we altijd voor stonden en voor blijven staan.

Waarom?

Omdat we weten dat als jij dichter bij jouw kern komt en leeft vanuit jouw hartsbewustzijn, jij gaat staan en je weer mag herinneren hoe krachtig je bent.

Dat klinkt natuurlijk fantastisch, maar het is zo makkelijk nog niet. In deze wereld vol bewuste en onbewuste afleidingen, is het een opgave om bij jouw kern te komen. Iedere dag is er wel iets wat op dat moment belangrijker lijkt dan je bewust zijn van jouw eigen krachtige kern. Dat kennen we allemaal, en dat is best confronterend. Natuurlijk zijn er momenten dat we voelen dat we op ons pad zitten. En toch worden we door afleidingen en door ons denken weer op een zijpaadje geduwd.

Dat betekent confrontaties aangaan op dit pad. Werkelijk voelen hoe je bepaalde patronen hebt ontwikkeld of welke rol het oordeel, jouw familiesystemen en/of je ego speelt in jouw dagelijkse leven. Processen waar we naar mogen kijken op de weg naar binnen.

Wij (Jenny, Oene en Laura) zijn bij het neerzetten van het nieuwe In-zicht ook door processen gegaan. We hebben mogen doorvoelen waar we met elkaar voor staan. Wat wij belangrijk vinden om te delen met de wereld, met jou. Met elkaar willen wij ons inzetten om een volgende stap in bewust zijn te zetten.

We weten dat dit niet makkelijk is, maar we voelen ook dat het in deze tijd heel noodzakelijk is om het te doen! De tijd is nu!

Daarom ondersteunen we je graag op de weg naar binnen, naar het voelen, naar balans. Dat doen we door het aanbieden van een vernieuwd programma met workshops, reizen,  lezingen, natuurdagen, intervisies en andere mogelijkheden. De activiteiten zijn zo divers omdat we voelen dat de ingang naar binnen bij iedereen ergens anders zit, en dat je niet op ieder moment hetzelfde nodig hebt.  Hoe je het pad naar binnen weer terug vindt, dat weet alleen jij!

Andere mensen ont-moeten die dit ook zo voelen kan daarbij ondersteunend zijn. Samen scheppen we een krachtig energieveld waarin afleiding ons moeilijker kan vinden. Dit seizoen ontvangen we onder andere Henk Fransen, Maarten Oversier en Saskia Bosman. Ook vieren we, graag samen met jou, ons 20-jarig jubileum! En introduceren we het In-zicht Podium waar sprekers uit onze regio te horen zijn die wat meer bekendheid mogen krijgen. Kijk onder Programma naar alle events!

Als je ideeën of suggesties hebt voor hoe we jou en anderen nog meer zouden kunnen ondersteunen: laat het ons weten! Kijk maar lekker rond op de site. Wij zijn benieuwd wat er bij jou resoneert.