Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief december 2019

Pas wanneer we de moed hebben om ons te verdiepen in onze duistere kant,
zullen we de oneindige kracht ontdekken van onze lichte kant.

(Brené Brown)

 

Lieve mensen,

Ik weet niet of je het zelf ook zo hebt ervaren, maar 2019 voelde voor ons vooral als een chaotisch jaar. Er gebeurde veel in de wereld op grote schaal waar we allemaal wel iets van hebben meegekregen. Er gebeurde ook veel op een kleinere schaal wat vaak minder zichtbaar is. En er gebeurde veel in ons persoonlijk leven. Met emoties, bijzondere voorvallen, synchroniciteit, overlijden en leven, afstemmen op het leven terwijl je iets heel anders wil doen of had gepland. Pijntjes en vaak een grote vermoeidheid die groter is dat de energie die het ons kost om dingen te doen. Alsof er dingen gebeuren op een veel dieper niveau die energie vergen maar waarvan je niet precies weet wat het is, waar het voor dient of goed voor is. Toch voel je dat er iets gebeurt en dat het ook ruimte nodig heeft. Je kan dus niet blijven doorgaan alsof er niets aan de hand is. Het is wel nodig ‘het’ de ruimte te geven. En dat is niet altijd gemakkelijk om meerdere redenen. Als eerste hebben we meestal genoeg ‘dingen’ te doen. En als tweede, hoe overtuig je jezelf dat je even wat ruimte voor jezelf moet nemen omdat er iets loopt waarvan je niet eens precies weet wat het is. En tenslotte kun je dit allemaal heel lastig uitleggen aan anderen, zoals je baas!

Er wordt gezegd dat het 2019 een transformatie jaar is van de oude energie- en gedachtenpatronen naar nieuwe. En transformatie betekent hier o.a. dat je je eigen programmeringen in je standaard gedachtegangen onder ogen durft te zien. Waar komen die vandaan? Van mijn vader of moeder? Van de dominee, priester of goeroe? Van de leraar of door leerlingen die pestkoppen waren en je lieten geloven dat je niet de moeite waart was? Of komen ze nog uit vorige levens of uit energetische levenslijnen van de voorouders? Of uit parallelle levens, levens die gelijktijdig plaatsvinden en waarvan zieledelen dit allemaal tegelijk ervaren. Of komen ze zelfs van manipulaties van krachten van buiten die ons klein willen houden?

Feit blijft dat je in een transformatie jaar, waar we ondersteund worden door een verhoogde energie uit de kosmos, elementen in onszelf die ons niet meer dienen mogen omzetten. Noem het maar onze duistere kant omdat we het liever wegstoppen. Als we de moed hebben om deze elementen te onthechten (minder kleefkracht), zal het ons ‘lichter’ maken.

In de nieuwe ruimte die ontstaat zal onze lichte kant meer aandacht krijgen. Zullen we de kracht ervan voelen en ernaar leven. Alles wordt als het ware opnieuw uitgelijnd op een nieuw en hoger doel: een dieper weten over onszelf. Over onze oneindige kracht!

Comments are closed.