Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief maart 2020

Het proces van verlichting gaat er niet om
dat je wordt wie je werkelijk bent,
maar dat je ‘ont-wordt’ dat je nooit was.

(Jed McKenna)

Lieve mensen,

Wat weten we eigenlijk van ons eigen wezen? Of van het wezen van een paard of een zwerm spreeuwen? Of het wezen van water?
Als mensheid denken we in het algemeen behoorlijk slim te zijn en spelen we bijvoorbeeld met DNA en kernenergie. Maar naar mijn gevoel kunnen we kosmisch gezien net lezen en schrijven. Als mensheid zouden we best wat minder arrogant mogen zijn over onze kennis. Of anders gezegd; ons bewust te zijn over het niveau van onze onwetendheid. Want het is ‘veel slimmer’ dat we (opnieuw) beseffen wat de oude Griekse wijsgeer Socrates al wist:
‘weet dat je niets weet’.

Want wat weten we nu over het verschil tussen je persoonlijkheid van alle dag en je werkelijke wezen? Kun je je gedrag en eigenschappen zien als een gevolg van het vereenzelvigen met de ‘ik-persoonlijkheid’ of met de blauwdruk van je zielenwezen? Omdat ons dit niet wordt voorgeleefd of geleerd, is er een grote onbalans ontstaan bij de mens en mensheid. Het ego gebaseerde denken (overwegend mannelijk van aard) geeft weinig ruimte aan de hart gedragen gevoelswereld en innerlijk weten (overwegend vrouwelijk van aard).

Gelukkig is dit bij veel mensen nu aan het veranderen omdat we bewust worden van zowel onze mannelijke als onze vrouwelijke kant. Maar dat wil nog niet zeggen dat de grote onbalans (schaduwzijde) zomaar is rechtgetrokken. Ik ben er van overtuigd dat we met bijvoorbeeld ‘de kracht van kwetsbaarheid’ deze onbalans weer kunnen herstellen. Wat ons meer naar ons hartgedragen bewustzijn zal brengen. De vaak overheersende mannelijke energie kan dan omgebogen worden naar een meer uitgebalanceerde houding. Kunnen we eindelijk ‘ontworden’ wat we ‘in wezen’ nooit waren. Dan mag eindelijk ons ware zielenwezen naar voren komen die de verbinding met de Bron nooit is kwijtgeraakt. Wat zich dan zal ontvouwen in ons is een kennis en een weten die ons voorstellingsvermogen verre te buiten gaat. We zullen één worden met het wezen van Moeder Aarde, en met het wezen van water. Met bijvoorbeeld het wezen van plant en dier. Met het wezen van onze zielenfamilie. En met het wezen van de Al-Bron die ons uit pure liefde nooit heeft los gelaten. Nooit kán loslaten, want dat ligt niet in het Wezen van de Al-Bron!

 

Comments are closed.