Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief november 2023

 

Een vogel is nooit bang dat zijn tak breekt. Want hij vertrouwt niet op de tak maar op zijn eigen vleugels(Bron onbekend)

Lieve mensen,Alles wat we kunnen zien én alles wat we niet kunnen zien, is gelaagd en wordt veelal niet door iedereen nog ‘gezien’. Dat is op zich niet vreemd want de hele maatschappij en het onderwijs is ingericht op de linkerhersenhelft en het waarnemen met onze 5 zintuigen. Maar gelukkig, juist ook in deze tijd, worden bij veel mensen ‘de ogen geopend’. Dit kun je wakker noemen of meer bewust. Echter, in ‘wakker’ en ‘bewust’ zijn ook veel lagen te onderscheiden. Iemand die al wakker zegt te zijn of redelijk bewust van de dingen om hem of haar heen, doorziet nog lang niet alles. En in ‘alles’ liggen nog veel geheimen besloten die we nu mogen gaan omarmen. Ik wil heel graag meer ‘weten’ over ‘alles’ en daarom schrijf ik er maar over met de ervaring dat er dan meer en diepere inzichten zullen komen.

Het afgelopen weekend hebben we een lezing en een 2-daagse verdieping gevolgd met Anna Verwaal, die we zelf in Bakkeveen hadden georganiseerd. Het is nu inmiddels donderdag maar nog steeds zijn er dingen die toen ‘binnen’ kwamen, die nog verwerkt moeten worden.
Het eerste wat we heel erg goed hebben ‘geleerd’ is dat een ziel of wezen, die zich verbindt met de potentiële ouders, alles, heel bewust meemaakt. Al bij de conceptie èn zelfs daarvoor! Is dit een liefdevolle verbintenis of niet. De dans van de zaadcellen rondom een eicel waarbij de eicel op basis van ‘een weten’ een van de zaadcellen uitnodigt om ‘binnen te komen’. En dat hoeft niet de snelste of de sterkste te zijn! Dit in tegenstelling tot wat ons altijd is geleerd.Binnen twee weken nestelt/hecht de ‘vrucht’ zich in de baarmoeder. Het eerste contact, hoe voelt dit? Is het liefdevol, afwijzend of zelf toxisch? Nadat bekend is dat de moeder zwanger is, hoe wordt dat ‘feit’ ontvangen door haar en haar partner? Zijn ze blij of reageren ze anders? Tijdens de zwangerschap krijgt de foetus alles mee. Alle geluiden, emoties, opmerkingen van wie dan ook, wordt onthouden in het celgeheugen.Dan is er de geboorte waarbij ziel nu met een nieuw op maat gemaakt mooi ruimtepakje in ons leven van de 3-d wereld wordt gebracht. Soms op heel natuurlijke wijze, soms met verdovingen (een drug voor het kindje), tang- of vacuüm verlossing of keizersnede. Al deze manieren van ‘op de wereld komen’ laat een imprint achter. Teveel om hier allemaal te noemen, maar we dragen die imprints ons hele leven mee. Dit uit zich in ons gedrag, hoe we onszelf zien, hoe we omgaan met relaties, verslavingen, tegenvallers en noem maar op.

Bijna iedereen werd in deze dagen ‘aangeraakt’ door de heldere voorbeelden, afbeeldingen en ervaringen van Anna. Menig leven zal hier positief door beïnvloed worden. En deze indringende informatie zal worden doorgegeven! Dit is zo belangrijk omdat ook artsen, kraamzorg, nazorg, leraren, therapeuten, maar vooral de toekomstige ouders, zich dit allemaal ‘niet bewust’ zijn!

We hebben drie bewustzijnsvelden leren kennen en deels zelf kunnen voelen. De eerste laag is die van het verstand en uiterlijk weten. Op dit niveau hebben we óók al veel geleerd. De tweede laag is het niveau van het hart, daar waar de emoties gevoeld kunnen worden. Daar waar het ‘innerlijk weten’ zich aan ons denken kenbaar maakt en zich laat voelen.De derde laag is die van de ziel, dat unieke wezen die alles op gang heeft gebracht en ‘alles’ heeft meegekregen, gedragen door de Bron. Die hier met een reden naar de Aarde is gekomen. Wil het iets leren, wil het iets brengen, iets doen? Dit ligt allemaal besloten in de blauwdruk van ons leven.Er is ook nog een vierde laag, meer kosmisch van aard. Daar waar we ten allen tijde in eenheid verbonden zijn met alles, en leven in overeenstemming met de Bron. Onderdeel zijn van de Bron. Ondeelbaar en onafscheidelijk! Misschien zijn er nog wel meer lagen, maar daar heb ik geen woorden voor op dit moment.

En we herkenden ons in de eigenschappen van hoe onze eigen geboorte en die van onze dierbaren heeft plaats gevonden. Hier kunnen we iets wezenlijks mee doen aan onszelf en onze (klein)kinderen. Of met de mensen die in ons leven verschijnen zoals in de praktijk van veel deelnemers.Je ziet, lieve mensen, dat hierboven veel begrippen tussen ‘haakjes’ staat. Daarmee wil ik uitdrukken dat als je denkt dat je wakker bent, of dat je wel kan voelen e.d. dat er toch nog vele stappen hierin te maken zijn. Bewustzijn leggen op dit alles zal ons veel verder doen komen om meer in heelheid en rust in het leven te kunnen staan. Bewustzijn is dé sleutel tot een beter en gelukkiger leven. Vertrouw op je eigen innerlijk weten zoals de vogel op zijn eigen vleugels vertrouwt, en je zult vrij zijn!

 

Comments are closed.