Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief september 2021

Wil je kritiek voorkomen?
Zeg dan niets, doe niets, wees niets.

(Aristoteles


Lieve mensen,

De eerste nieuwsbrief van een nieuw seizoen is altijd weer een mijlpaal.
Ondanks alle ‘gedoe’ en spanning in de wereld zijn we toch gewoon doorgegaan met het maken van een zo goed mogelijk programma voor het najaar. Want dit is wat we voelen dat we moéten doen. Sommige dingen kun je niet zomaar tegenhouden of veranderen, maar dit is wat we wél kunnen doen. Op deze wijze kunnen we elkaar toch bemoedigen en in ‘hartelijke’  verbinding blijven.

Het programma biedt een aantal bijzondere invalshoeken over ons als mens.
De eerste invalshoek is die over de relatie met onze voorouders. Die bepaalt voor een groot deel wie we nu zijn, nietwaar?
Bij ‘Bestaansrecht’ door Maarten Oversier is dit heel praktisch en inzichtelijk te maken.
Bij ‘De Poorten van Frisia’ van Jan Pieter Schreur zullen we een wijder inzicht verkrijgen over onze voorouders. Over de Friese geschiedenis, over stammen en onderlinge verhoudingen. En wat we eruit kunnen leren voor de huidige transitie van de mensheid.

Een tweede invalshoek is die van een verdieping over onszelf en onze kinderen. Dit gaat zeker op voor de lezing ‘Human Design’ van Dick Nicolai. Dit is voor een deel compleet nieuwe informatie die ons als mensheid is aangereikt vanuit een andere dimensie.
Bij de lezing over ‘Gezondmakend Onderwijs’ van Claudia Jansen richten we ons met een vernieuwende holistische visie op het onderwijs. Ook het belang van water en de kracht van bewustzijn komt aan bod.

Een derde invalshoek is die van de actualiteit van de huidige situatie. Hoe we er in zijn geraakt, hoe we er uit kunnen komen. En waar we alert op moeten zijn.
In ‘Hoe komen we uit de piramide’ zal Peter Toonen uitleggen hoe we uit het piramidale keurslijf kunnen komen waar we al zolang in gevangen zitten. Over de diverse crises en vergaande digitalisering, overheidsbemoeienis en de invoering van 5G.
Tijdens het webinar over ‘Straling onder Toezicht’ van Saskia Bosman, zullen we uitvoerig stilstaan bij de effecten van elektromagnetische straling op al het leven op aarde. Ook haar onderzoek naar de effecten van 5G zal de revue passeren.
Tijdens het ‘Vrije Energie College’ van Casper Boom en Karsten van Asdonk gaat het over een heel andere straling. Bijvoorbeeld over de altijd aanwezige achtergrondstraling in het universum. Waar we op een revolutionaire manier gebruik van kunnen maken. Ze leggen op een inspirerende manier uit wat de stand van zaken is en wat ze zelf aan onderzoek verrichten.

Als vierde invalshoek bestaat uit een tweetal momenten waarbij inspiratie, verbinding en ontspanning samenkomen.
Tijdens het ‘In-zicht Podium’ zullen Klaske Veldstra en Thea Dijkstra ons meenemen in wat zijn hebben bij te dragen aan ons bewustzijn. En als laatste hopen we oprecht dat we dit jaar weer een Midwinterviering kunnen houden. Bewust aandacht geven aan de overgang van het donker van de winter naar de kracht van het licht die een geboorte inluidt van een nieuw jaar. Dit brengt ons bij het besef van onze diepe verbinding met de natuur.

We hopen oprecht dat er ook dit seizoen weer veel bij je resoneert, en nieuwsgierig genoeg maakt om het bij te wonen. We staan graag met jou in verbinding door onze activiteiten te organiseren. Juist in deze tijd is verbinding met gelijkgestemden zo belangrijk.

Men kan ons denken/brein manipuleren en dat gebeurt op vele fronten. Maar ons innerlijk (harts) weten kan niet van buiten af gemanipuleerd worden. Dat is uniek en van jou, van mij!
Als jij en ik daarop afgestemd zijn dan weten we wat ons te doen staat. Dan doen we waarvoor we gekomen zijn!

En zo maken ook wij keuzes, laten van we van ons horen en laten zien waar we staan. Soms met gebreken of een beetje struikelend, maar we gaan. We mogen opstaan en ons laten zien. De bovenstaande spreuk van de Griekse filosoof Aristoteles zegt eigenlijk genoeg.
Wie wil jij zijn, waar wil jij staan?!

Comments are closed.