Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief mei 2022

Voelen brengt je dichterbij de waarheidover wie je bent dan denken.(Eckhart Tolle) 

Lieve mensen,In de vorige nieuwsbrief was het onderwerp intuïtie. En dat intuïtie een gereedschap is ‘in de handen’ van onze ziel, en zo gebruikt kan worden als onze innerlijke GPS. Die ons de weg kan wijzen in ons innerlijke- en uiterlijke leven.Innerlijk wil zeggen dat we door de ziel gewezen worden op die aspecten in onze persoonlijkheid die nog in onbalans zijn. Onbalans in bijvoorbeeld onze emotionele wereld of in onze gedachtenpatronen. Dat we onze eigen schaduwen onder ogen mogen zien. Aspecten die nu meer aandacht nodig hebben dan ooit om onze zijnstrilling te kunnen verhogen. En daar bieden de huidige omstandigheden veel keuze – en leermomenten voor.In de uiterlijke vorm gaat het er om hoe we in het leven staan. Wat men kan waarnemen in ons doen en laten, wat we zeggen, schrijven, lichaamstaal e.d. Kortom de vertaling van ons innerlijk naar de buitenwereld toe. Onze houding, manifestaties en creaties.Voor de een gaat dit makkelijker dan voor de ander. En dit is mede afhankelijk van of je al een paar keer je wereldbeeld hebt kunnen en durven aanpassen. Je eigen waarheid durft bij te stellen als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Bijvoorbeeld als je nieuwe informatie onder ogen krijgt die echt anders is dan je gewend bent, maar wél resoneert.Hoogopgeleide mensen zijn door hun opleiding en werk vaak ook hoog afgeleide mensen. Die langere tijd doorgebracht hebben in het op logica ingericht onderwijssysteem, wat maakt dat zij zonder het vaak door te hebben, in een tunnelvisie terechtkomen. Met als risico dat je niet meer op je intuïtie dúrft te vertrouwen. Het logische denken is leidend geworden.Er zijn gelukkig veel mensen, ook hoger opgeleid, die hun intuïtie wel gevolgd hebben. Die vóelen dat er dingen niet kloppen, zich dan gaan verdiepen, en dan besluiten om bijvoorbeeld de prik niet te nemen. Bij deze groep voel ik me thuis, en dat voelt aan als innerlijke rijkdom.En ben dankbaar met de diepere vriendschappen die tussen gelijkgestemden juist nu ontstaan, omdat we elkaar op een dieper niveau herkennen. Met een half woord begrijpen we elkaar!Wees daarom blij met je intuïtie, je innerlijk voelen en weten, want het brengt je veel verder, veel verder, dan je denken je ooit kan brengen!

Comments are closed.