Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief februari 2023

De vervuiling van de planeet is slechts een uitwendige
weerspiegeling van een innerlijke, psychische vervuiling;
miljoenen onbewuste mensen die geen verantwoordelijkheid
nemen voor hun innerlijke ruimte.
(Eckart Tolle)

 

 

Lieve mensen,

Toen ik deze mooie spreuk las en het op me in liet werken, vroeg ik me af wat ‘innerlijke ruimte’ nou precies is. Ik had wel een beeld van wat het zou kunnen betekenen, maar wilde het graag beter begrijpen, invoelen en van leren. Graag wil ik hier mijn overdenkingen delen van wat het kan zijn en wat het voor ons kan betekenen. En het is zeker niet compleet, noch de hele waarheid. Er is nog zo veel meer te ontdekken tijdens onze eigen onderzoek.

Het eerste wat in me opkwam is natuurlijk mijn binnenwereld. Wat ik daar ervaar, beleef, voel en de keuzes die ik maak uit wat ik voel en ervaar. En de ‘wetenschap’ dat je met uitsluitend hoofdkennis deze innerlijke ruimte niet kan ‘betreden’, aanvoelen noch benutten. Het gaat dus vooral over een innerlijk proces, intuïtief iets aanvoelen en daarop vertrouwen.


Dat veel mensen hier geen ‘weet van hebben’, is niet vreemd gezien de werking van onze onderwijs systeem, en hetgeen je (voor)ouders uit onwetend je niet hebben verteld. Ook de meeste religies, de beschreven geschiedenis en de wetenschap helpt ons hierbij nauwelijks.

Yoga, meditatie en andere spirituele invalshoeken worden vaak weggezet als iets alleen voor zgn. zweverige mensen. Die je vaak kan herkennen als de zgn. ‘zwarte schapen’ in de familie. Ze zijn anders inderdaad. Herkenbaar? Door deze argumenten en bijbehorende grondhouding komen veel mensen niet innerlijk in beweging. En blijven mensen ‘onbewust’ van hun innerlijke ruimte en de enorme potentie die daarin verscholen ligt.


De meeste mensen die deze nieuwsbrief lezen hebben al wel bewust de nodige stappen gezet op het innerlijke pad. Wat anderen er ook van vinden. We kunnen niet meer anders, nietwaar? Wat ons, vaak onbewust, nog in de weg kan zitten om nog dieper te gaan, zijn nog resten van blokkades, programmeringen en trauma’s. Waardoor het ons ontbreekt aan moed om verdere stappen te zetten om onze innerlijke ruimte (verder) te betreden en te onderzoeken. Dit juist in deze tijd verder onderzoeken zal ons een grote stap verder brengen.

Ook vanuit de astrologie wordt ons aangereikt dat deze tijd dé tijd is om echte keuzes te maken. De energieën van deze tijd (hogere kosmische octaaf en trilling) zullen je daarbij ondersteunen (inspiratie geven) om keuzes te durven maken. Te kiezen voor jezelf, wat egoïstisch lijkt maar het niet is. Want er wordt veel sociale dwang op ons uitgeoefend!

En leer jezelf door de nieuwe keuzes te zien met nieuwe ogen. Dan kunnen we stappen maken om dieper onze innerlijke ruimte binnen te gaan en vandaaruit onsZelf en de wereld opnieuw op te bouwen.

Dus lieve mensen, om de innerlijke ruimte bij onszelf binnen te gaan heb je enkel vertrouwen nodig én moed om je innerlijk pad verder te bewandelen. De hogere energie/grondtoon van de kosmos draagt ons daarbij. Zo kunnen we onze grootse potentie leren ontdekken en toepassen die altijd verstopt is gebleven. En waarvan ‘men’ niet wil dat die wordt ontdekt. Omdat ze bang zijn voor onze enorme liefdevolle scheppingskracht! Onze ziel, ons Wezensessentie weet dit, nu onze persoonlijkheid nog!

Als we zo ons innerlijk schoner maken, maken we de wereld om ons heen schoner, en daarmee de planeet. Dan beginnen we eigenlijk al aan de bouw van de nieuwe schonere wereld waarnaar we zo verlangen. Weerspiegeling! Zo binnen, zo buiten!

Comments are closed.