Banner Nieuwsbrief

Nieuwsbrief april 2020

Aandacht is het stuurwiel van jouw leven.
Verander de richting van je aandacht
en je verandert de richting van jouw leven.
(Greg Anderson) 

Lieve mensen,

Het is een bijzondere tijd waarin we leven! Met deze uitspraak ben ik wel eens eerder een nieuwsbrief begonnen. Maar nooit kon ik vermoeden dat het nog eens zo ‘bizar’ zou worden zoals het nu is.

Ook bij In-zicht ervaren we dit als een bijzondere tijd. Wij nemen waar wat er aan het gebeuren is en beleven en doorleven deze tijd. Wij vinden het belangrijk om met jullie te delen wat wij buiten ons zien gebeuren én wat er binnen ons mag en kan gebeuren. Beiden waarnemingen delen wij als In-zicht om samen met jullie deze tijd te beleven, om zo, samen, dichter bij onze eigen kern te komen. Daar waar onze eigen waarheid altijd is. Los van angst, los van externe invloeden. Daar zijn wij, daar is onze goddelijke kern, onze scheppingskracht. Die kracht die we nu mogen aanspreken om waar te nemen en te doorvoelen wat wij nu zien gebeuren, zowel in onszelf als daarbuiten.

Oene, Laura en Jenny hebben alle drie een blog geschreven waarin zij beschrijven hoe zij deze tijd ervaren. De blogs zijn alle drie heel verschillend van toon en onderwerp. En toch hebben ze prachtige overeenkomsten. Vooral op de manier waarop wij graag de toekomst mede vorm willen geven.  

Wij vinden het belangrijk om je in deze nieuwsbrief ook mee te nemen naar wat er buiten ons aan het gebeuren is, omdat waarnemen van wat er buiten is, een kans is om de weg naar binnen te bekrachtigen.

In onze beleving is Corona meer een ‘plandemie’ dan een pandemie. Het virus is een geplande aanleiding zo lijkt het, om bewust aan te sturen op een instorting van onze maatschappij. Om van ons angstige en makke schapen te maken. Waarbij men dan met oplossingen zal komen die ogenschijnlijk goed voor ons zijn, maar die ons nog verder afhankelijk zullen maken. Zou het kunnen dat we angstig moeten worden gemaakt om ons toenemend bewustzijn te ondermijnen?

Het waarom en door wie er mogelijk achter zitten is hier wat te veel om te beschrijven. Als je daar meer over wilt weten google zelf eens rustig rond en volg eens wat andere invalshoeken. Volg bijvoorbeeld wat links in de blog van Oene. Of kijk op een naar ons gevoel betrouwbare site als www.ellaster.nl

Feit is dat de trilling van bewustzijn steeds hoger werd in Nederland, maar deze nu door de krampsamenleving weer wat omlaag is gegaan. Willen we dit bewust laten gebeuren? Of willen we ons graag samen focussen op het verhogen van deze trilling?

Als we deze tijd (en dit proces) beleven, zouden we ons bewust de vraag kunnen stellen of we willen leven in angst of in vertrouwen en liefde. Angst (lage trilling) en liefde (hoge trilling) zijn qua emoties elkaars tegenpolen. Alle andere emoties zijn van deze twee afgeleid. Daarom is het van belang je af te vragen (denken/voelen) wat er juist nu in jou omgaat.

Wij kiezen er voor om niet te wachten op positieve berichten van ‘buiten af’, maar onszelf innerlijk te bekrachtigen door bewust te kiezen voor liefde, vertrouwen en ‘samen-leven’.
Waar kies jij voor?

Vertrouwen dat uit deze chaos en de bekende (tijdelijke) zure appel, we straks met elkaar een betere en menswaardiger samenleving gaan bouwen. Want deze tijdelijke chaos biedt heel veel kansen om de systeemfouten in onze samenleving te herstellen. Dat waar we al jaren op wachten. Om je ware kern te laten zien die onbaatzuchtig en vol liefde vanuit je innerlijke weten en Bron naar buiten komt, zodat we ons meer dan ooit weer kunnen verbinden met het Oorspronkelijke Veld van de mensheid.

Op verschillende niveaus worden er al oplossingen gezien, en wordt er achter de schermen hard gewerkt om deze mede vorm te geven. Daaraan willen en kunnen wij bijdragen.
Voel alvast maar wat jij in dit proces wilt bijdragen met al je talenten en mogelijkheden die je bezit. Maak je klaar voor de Nieuwe Tijd!

Wij wensen ons allemaal alle goeds toe met de inzichten en bewuste keuzes die we zullen maken. Geniet van een prachtige zomer en laat de natuur een voorbeeld zijn voor hoe alles weer opnieuw kan opbloeien. Draai innerlijk aan je stuurwiel en richt je aandacht bewust op wat voor jou goed en echt voelt! Want jíj bent de baas over je denken, je voelen en je lichaam, en niemand anders!

Nota bene: Als altijd is het belangrijk om aan eigen waarheidsvinding te doen. Neem niets klakkeloos aan (moeten we in het algemeen niet doen), maar ga al denkend voelen of het waar kán zijn. Praat er open over met elkaar en ga zelf ook op onderzoek uit. Bekijk rustig de informatie achter de links en op onze blogs die een ander beeld zullen geven dan de informatie die je elke dag officieel te horen krijgt. Doe aan eigen waarheidsvinding! Vertrouw en geloof in de Bron van jeZelf!

Comments are closed.